Foto fra Erlandsens Conditori

Erlandsens Conditori stenger dørene

Den 2. februar meldte Erlandsens Conditori at de ble nødt til å avvikle driften. Etter flere års slit med å etablere sin egen arbeidsplass, måtte Kim, Daniel og støttespillerne rundt dem innse at det ville være for krevende å fortsette driften uten offentlige tilskudd og prisgitt veldedighet.

Både Kim og Daniel hadde fortjent en bedre skjebne. I 1991 la Stortinget til grunn at arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemming skulle bygges opp etter hvert (se st.meld. 47 (1989-90)), se side 51). Det skulle bli flere arbeidsplasser og det skulle utvikles nye arbeidsmarkedstiltak hvor mennesker med utviklingshemming ble inkludert i ordinært arbeidsliv.

Etter reformen hadde kommunene mer enn nok med å etablere omsorgstjenestene og å sikre et tilstrekkelig antall boliger til de tidligere institusjonsbeboerne. Når denne jobben var gjort, var reformperioden stort sett over. Reformvirkemidlene var innarbeidet i de ordinære virkemidlene. Stortinget  og regjeringen glemte sine løfter. A-etats fokus var på andre områder og dagens NAV-system synes ukjent med historien.

Andelen blant mennesker med utviklingshemming som har et arbeid er i dag lavere enn i reformperioden da opptrappingen ble varslet. Det foreligger ingen opptrappingsplaner. Det har vært gjentatte forslag om å avslutte det statlige ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken overfor mennesker med utviklingshemming og å overlate ansvaret til kommunene.

Erlandens Conditori har fått stor oppmerksomhet. Grunderne med utviklingshemming som gikk sine egne uvanlige veier, har fått oppmerksomhet både på TV og i avisene. Politikerne hyllet grundernes initiativ, men det ble med hyllingen.

Nå må trolig Kim og Daniel belage seg på en tilværelse på kommunens dagsenter. Vi får håpe at de vil trives med gruppetilbudet som de får der. Mange med utviklingshemming er vant med lite, så det skal ofte ikke så mye til for at de skal trives. Jeg er imidlertid sikker på at få andre i arbeidsfør alder ville verdsatt et liv på et kommunalt dagsenter.

Kan hende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommer på Regjeringen og Stortingets løfter fra 1990. Det snakkes mye om betydningen av arbeid. Kan hende noen andre i Storting eller Regjering tenker på hvordan det er for mennesker med utviklingshemming å gå et liv uten arbeid. Tendensen i dag er at utviklingshemmede transporteres i samlet flokk fra bofellesskap til dagsenter før de transporteres samlet tilbake. Logistikken fungerer stort sett bra, men det var ikke slik det skulle bli.

Tørk støvet av de vakre politiske målsetningene. Realisert løftene fra 1990. Nå jobber departementene med statsbudsjetter for 2018, der er en god anledning for å sikre Kim, Daniel og andre som ønsker et liv som folk flest tar som en selvfølge.

Norge har utmerket seg i kampen mot arbeidsledighet. I denne kampen har en glemt personer med utviklingshemming.

Jens Petter Gitlesen

3 februar 2017
  • 2017-03-06 Det som etter min mening utgjør den største skandalen er at det ser ut som ressurssterke utnytter utviklingshemmede for egen vinning skyld. Steinar Wangen
  • 2017-02-07 Hvis det du skriver stemmer, Steinar Wangen , så er det jo skandale at Erlandsens conditori framstår som offer for stivbeinte og iskalde offentlige regler. Den oppfatningen råder jo i media. Og så syns man synd på de psykisk utviklingshemmede som mister et godt tilbud..og mener det offentlige har sviktet dem. Det er rart NAV/kommunen/Fylkeskommunen ikke kommenterer det hele - her blir de jo framstilt som store slemminger. Diana
  • 2017-02-05 Diana,omtalen på TV2 er en smule upresis. NAV bevilget ikke penger til drift av Erlandsens Conditori, men til et prosjekt om sysselsetting av mennesker med utviklingshemmning. Dette prosjektet fortsetter, men omfatter langt mer enn Erlandsens Conditori. Jens Petter Gitlesen
  • 2017-02-04 Så på tidslinja til Erlandsens Conditori nå at sosialt entreprenørskap fortsetter. Regner med at det betyr at entreprenørskapet og drift av Conditoret er to saker som ikke har noe med hverandre å gjøre. Steinar Wangen
  • 2017-02-04 Jo da det stemmer, det ble gitt for tre med mulighet til forlengelse i ytterligere 2 år. Det ble gitt som sosialt entreprenørskap noe som betyr at det i hovedsak ikke skal tas ut profitt. Problemet er at Conditoriet drives av utviklingshemmede som mottar uføretrygd men like fullt viser regnskapet til Dagtia AS som drifter Erlandsens Conditori at det i 2015 ble utbetalt lønnskostnader for 697 483 kroner. 8. mai 2015 hadde omdømmeekspert Jarle Aabø et debattinnlegg i Halden Arbeiderblad der han rett ut skriver at Erlandsen bør stenge dørene og begrunner dette bl.a. på følgende måte. Sitat: I juni 2014 etter at Nilsen varsler konkursfare for Erlandsen, trekker han seg som styreleder og toppsjef i Dagita AS. Inn kommer Marita Groth, som senere ble erstattet av Marita Skjelin. At Jørn Nilsen fortsatte å fronte Dagita som selskapets styreleder langt inn i 2015 er en rimelig uryddig opptreden fra et selskap underlagt aksjeloven. Så, den 9. april i år melder Dagita at det har skapt en ny eierkonstruksjon rundt selskapet som i nå er teknisk konkurs. Tre utviklingshemmede gjøres til A-aksjonærer, mens Mowinckel og Nilsen skaper sine store eierposter om til B-aksjer. Hvorfor er dette oppsiktsvekkende? En eier av en A-aksje påtar seg et enormt ansvar, fordi det er kun A-aksjene som gir stemmerett på Dagitas generalforsamling. Og for de av dere som ikke vet hva generalforsamlingen driver med nevner jeg at det er den som bestemmer om regnskapene skal godkjennes, hvem som skal være revisor og om selskapet er moden for skifteretten. B-aksjonærenes rolle er normalt å holde seg langt unna driften, men nyte godt av aksjeutbytte. Sitat slutt http://www.ha-halden.no/jarle-aabo/ytring/signert/erlandsen-bor-stenge-dorene/o/5-20-53394 Dersom denne opplysningen har nådd Nav kan en jo da spekulere i hva som kan ha skjedd Steinar Wangen
  • 2017-02-04 Står i denne artikkelen fra 2016 at NAV støtter tiltaket med assistent i 3 år. Stemmer ikke dette? http://www.tv2.no/a/8176379/ Diana

Tips noen om siden