Flere kan få bostøtte

Regjeringen og SV har avtalt at bostøtten skal styrkes. Dette gjøre at flere som mottar ung ufør kan få bostøtte. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars.

For å få utbetaling i januar, er det viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Forslaget innebærer blant annet at grensen for hvilken inntekt du kan ha for å få bostøtte blir høyere for utbetalingene i januar, februar og mars. Inntektsgrensen for enslige blir for eksempel høyere enn minsteytelsen i uføretrygden, slik at flere enslige uføre får rett til bostøtte i vinter. Dette gjør at flere om mottar ung ufør vil kunne oppfylle vilkårene for bostøtte i januar, februar og mars.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke gjelder for alle landets kommuner. Noen steder vil fortsatt inntektsgrensen for bostøtten være lavere enn hva man mottar i ung ufør.

Du kan finne ut hvor høy inntekt du kan ha for å få bostøtte ved å klikke her (Kan du få bostøtte? - Husbanken).

Her kan du søke om bostøtte elektronisk (Husbanken (difi.no)). Ta kontakt med kommunen din hvis du har problemer med å søke elektronisk.

Tips noen om siden