Illustrasjon

Avlastere, ikke si opp jobben!

Bærum kommune har bedt private avlastere si opp jobbene sine innen den 28. november. NFU oppfordrer private avlastere om ikke å underskrive egen oppsigelse. Bærum kommune bør bruke tid og krefter på å finne løsninger, ikke på å skape kriser.

I sommer behandlet Høyesterett en sak knyttet til en privat avlaster i Ålesund. Den private avlasteren mente at arbeidet som avlaster var å regne som et ansettelsesforhold. Høyesterett støttet avlasteren. Dommen medførte at kommunene plutselig satt kommunene med langt flere ansatte enn de var klar over. Ingen vet hvor mange private avlastere som skal regnes som ansatte. Dommen gjaldt ett tilfelle, ikke alle avlastere. Det avgjørende for om en avlaster er på oppdragskontrakt eller om avlasteren er å regne som ansatt, er arbeidsgivers styringsrett.

Et ansettelsesforhold medfører at tariffavtaler skal følges, det får konsekvenser for lønns- og pensjonsforhold og arbeidsmiljøloven regulerer ansettelser, men ikke oppdrag.

Mange private avlastere er i utgangspunktet kommunalt ansatte. Har de full stilling i kommunen, blir tiden brukt til avlastning å regne som overtid. De ansatte kan kreve tilbakebetalt anseelige summer i manglende overtidsgodtgjørelse.

Det er blitt fortalt at noen kommuner allerede har sagt opp private avlastere. Slikt er uansvarlig og dumt av kommunen. Det å være ansatt er nemlig ingen saklig oppsigelsesgrunn.

Bærum kommune forsøker en annen variant. De sender ut ferdigskrevne oppsigelser som de ber avlastere underskrive. Om noen avlastere fyller ut skjema og selv sier opp sin jobb som avlaster, så er nok det lovlig, men ingen kan presses til å si opp en stilling. Avlasterne har verken gjort noe ulovlig eller noe som er uforenelig med deres stilling. Hvis en skal utpeke syndebukker, så ligger den kommunale praksisen dårlig an. I etterpåklokskapens lys, kan vi slå fast at kommunene ikke hadde gitt de enkelte oppdragskontraktene den individuelle vurderingen som de burde vært underlagt. Dette problemet løses ikke ved å si opp ansatte uten individuelt å vurdere deres ansettelsesforhold.

Bærum kommune bør behandle sakene skikkelig og individuelt. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har lovet å vurdere lovverket på feltet. Helse- og omsrogsminister Bent Høie har ansvaret for tilbudet til de 5888 barna som har privat avlastning. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har ansvaret for kommunene. Kanskje det kommer noen løsninger fra regjeringen?

Dersom en har litt is i magen, ikke har behov for å løse alt før jul og gir hver enkelt oppdragskontrak en individuell vurdering, søker eventuelle dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene og kanskje også reforhandler visse tariffavtaler, så vil en komme langt på vei. Det en ikke vil få dekket opp, er kravet på overtidsbetaling, men dette er også forhold som lar seg løse. Statsbudsjettet er f.eks. ekspansivt. Ekstrabetaling til avlastere er et vel så effektivt motkonjungturtiltak som mange av de andre ekspansive budsjettelementene.

Uansett bør ingen avlastere i Bærum kommune underskrive på sin egen oppsigelse, selv om kommunen ber dem om å gjøre det. Bærum kommune bør bruke tiden på å finne løsninger. Nå bruker kommunen tid og krefter på å skape krise.

Jens Petter Gitlesen

15 november 2016

Tips noen om siden