Spørreundersøkelse om nettstedet "Hjemmetrening og videokontakt"

I prosjektet Hjemmetrening og videokontakt har Karde i samarbeid med NFU laget et nettsted for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. Nettstedet heter Hjemmetrening og videokontakt. Målgruppen er tjenesteytere i boliger, avlastere, foreldre og andre støttepersoner for mennesker med utviklingshemning. Se www.aktivius.no

Nettstedet skal stimulere til at man legger til rette for digital hjemmetrening for å opprettholde eller øke fysisk aktivitet og for at mennesker med utviklingshemning skal kunne ha videokontakt med andre for å motvirke sosial isolasjon.

Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam via det koronarelaterte "Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten". Programmet skal bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak i forbindelse med korona-pandemien.

Vi vil gjerne ha synspunkter på nettstedet nå rett før prosjektet er slutt. Derfor har vi laget en meget kort spørreundersøkelse. Vær så snill å svar senest 30. oktober. Vi trenger flest mulig svar. Dine svar vil være anonyme.

 

Start spørreundersøkelsen her.

Tips noen om siden