Rapport om tvangsbruk mot personer med utviklingshemning i Bodø

Sivilombudet med ny rapport etter tilsyn med regelverket om tvang og makt, i boliger for personer med utviklingshemming, i Bodø.

Dette er den fjerde rapporten i rekken, hvor Sivilombudet har sett på etterlevelsen av tvangsregelverket overfor personer med utviklingshemming i ulike kommuner, hvor både kommunen og statsforvalteren får kritikk.

Tips noen om siden