Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) søker jusstudenter til frivillig rådgivningsarbeid

Vi søker studenter som kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker i hovedsak studenter som har startet tredje studieår og som har mulighet for å jobbe rundt 6 timer i uken, mellom kl. 8 og 16. For studenter som er inne i sitt siste semester vil det være mulighet for å gå over i et ca. halvt års vikariat fra og med juni 2022.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon. NFU arbeider for at personer med utviklingshemning skal oppleve full deltakelse og likestilling i samfunnet - også i praksis. NFU ivaretar interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU arbeider også internasjonalt.

Som frivillig i NFU vil du arbeide med å gi juridisk bistand til våre medlemmer. Dette innebærer å svare på henvendelser, muntlig og/eller skriftlig. Det vil også være aktuelt å bidra med skriving av klager til blant annet kommuner, statsforvaltere og diskrimineringsnemnda. Det kan også være noe arbeid i forbindelse med utarbeidelse av høringer.

NFU gir råd og veiledning innenfor et meget vidt spekter av rettsområder. Hovedområdene i arbeidet vil være menneskerettigheter, helse- og omsorg, trygd, vergemål, opplæring, forvaltning og likestilling og diskriminering. Oppgavene kan innebære korte og enkle svar i en e-post eller være mer omfattende og komplekse.

Vi søker studenter som kan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker i hovedsak studenter som har startet tredje studieår og som har mulighet for å jobbe rundt 6 timer i uken, mellom kl. 8 og 16. For studenter som er inne i sitt siste semester vil det være mulighet for å gå over i et ca halvt års vikariat fra og med juni 2022. Vi tilbyr utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Arbeidet vil gi relevant praksis innenfor forvaltningsrett og en rekke andre rettsområder. NFUs administrasjon består av 8 medarbeidere, hvorav 3 er jurister. Vi holder til i lyse og moderne lokaler på Youngstorget. Kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Ønskes nærmere opplysninger kan generalsekretær Hedvig Ekberg kontaktes på: 22396054/ 97123218, eller pr e-post hedvig@nfunorge.org.

Søknad sendes til samme e-postadresse.

Søknadsfrist snarest, og senest 1. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Tips noen om siden