Monika Andersen får Agder fylkeskommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold for 2023

Andersen er lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, i Arendal og Grimstad. Hun får prisen for sitt frivillige arbeid i en årrekke for å øke livskvaliteten til utviklingshemmede og pårørende. Det er Agder fylkeskommunes Råd for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) som har valgt å tildele henne prisen.

–Likestilling-, inkludering- og mangfoldprisen (LIM) legger vekt på likestilling og inkludering når det gjelder kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, alder, religion og funksjonsevne. Blant nominasjonene har vi sett etter en kandidat som jobber for å bedre mulighetene til mennesker på ulike samfunnsområder. Monika Andersen snakker medlemmenes sak og jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli hørt, og som frivillig i en interesseorganisasjon jobber hun for at erfaringer og perspektiver fra gruppen blir tatt med i politiske beslutninger, sier leder for LIM-priskomitéen, Kurt Holm Pedersen.

Prisvinner Monika Andersen uttaler følgende om å vinne LIM-prisen:

–Denne prisen betyr mye for meg fordi jeg mener at alle mennesker skal ha samme rettigheter og oppleve inkludering og likestilling. Først da får vi et samfunn for alle, der mangfoldet ses på som en ressurs og berikelse. Denne prisen setter fokus på Norges største minoritet, mennesker med funksjonsnedsettelser.  Det varmer enormt og jeg vil gjerne rette en takk til alle dem som har gitt meg tillit ved å dele av sine liv.

Prisen består av et kunstverk og kr. 25 000. Prisvinneren vil bli hedret under Agder fylkestings julemiddag 12. desember.

For mer informasjon om prisvinneren, nominasjonen og prisen se sak på agderfk.no: https://agderfk.no/aktuelt/monika-andersen-far-prisen-for-likestilling-inkludering-og-mangfold-2023.57958.aspx

5 desember 2023

Tips noen om siden