Masteroppgave om utviklingshemming og selvbestemmelse

Vil du delta i forskningsprosjektet  ” Utviklingshemming og selvbestemmelse i ordinært arbeid” ?

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Jeg ønsker å finne ut om personer med lett grad av utviklingshemming som deltar i ordinært arbeid opplever selvbestemmelse.

Formål

I dette prosjektet vil jeg finne ut: Om personer med lett grad av utviklingshemming som deltar i ordinært arbeid opplever selvbestemmelse. Det vil si om man har innflytelse på valg av arbeidsplass og innflytelse på arbeidsdagen sin, og om dette kan være motiverende til å jobbe.

Jeg har lyst til å snakke med 3-5 personer med lett grad av utviklingshemming som jobber i ordinært arbeid også kalt VTA-O (vanlig jobb) og som har jobbet på den arbeidsplassen i minst 1 år. Jeg håper du vil være med!

Jeg vil for eksempel stille deg spørsmål om:

  • Hvordan fikk du jobben du har nå?
  • Når du er på jobb, får du bestemme noen arbeidsoppgaver selv? 

Dette prosjektet er et forskningsprosjekt fra Universitet i Oslo. 

Hvem leder forskningsprosjektet? 

Karina Olafsen 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Jeg spør deg om å være med, fordi du har en lett grad av utviklingshemming og deltar i ordinært arbeid der du har jobbet i minst 1 år. Jeg vet enda ikke hvem du er eller hva du heter, men din kontaktperson gir deg dette brevet fra meg.

Hvis du har lyst å være med i forskningsprosjektet, må du skrive under på  dette skjemaet, og da vil jeg ta kontakt med deg.   

 

Hvis du ikke har lyst å være med, tar jeg ikke kontakt med deg.

Hva betyr det for deg å delta?

Hvis du har lyst å delta i forskningsprosjektet, vil jeg ha et intervju med deg. Et intervju er en samtale der jeg stiller deg forskjellige spørsmål. Spørsmålene vil handle om deg og din mulighet til å bestemme over dine arbeidsoppgaver og arbeidsdagen.

Jeg, Karina, vil være med under intervjuet, og vil gjøre lydopptak av intervjuet.

Intervjuet vil ta ca. 45 minutter. Intervjuet kan vare lenger hvis det er behov for å ta pauser underveis.   

  

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Det betyr at du kan velge selv om du har lyst å være med eller ikke. Ingen andre kan velge dette for deg. Det er bare du som kan samtykke. Samtykke betyr at du sier at du synes noe er greit.

Hvis du vil delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det betyr at det er lov å ombestemme seg, og det er helt i orden. All informasjon om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller om du først sier «ja» og så «nei». Ingen vil bli sur eller lei seg, og det vil ikke ha noe å si for jobben din.

Ditt personvern – hvordan jeg oppbevarer og bruker dine opplysninger

  • Jeg vil bare bruke informasjonen om deg til å finne ut hvordan selvbestemmelse oppleves for personer med lett grad utviklingshemming som deltar i ordinært arbeid.
  • Jeg vil ikke dele din informasjon med andre. Det er bare forsker Karina Olafsen og veileder Michael Lensing som har tilgang til informasjonen.
  • Jeg passer på at ingen kan få tak i informasjonen som jeg samler inn om deg.
  • Jeg lagrer all informasjon på en sikker side som heter TSD?
  • Jeg sletter lydopptak fra intervjuet når jeg har skrevet ned alt som vi har snakket om.
  • Jeg passer på at ingen kan kjenne deg igjen når jeg skriver min masteroppgave. Jeg vil for eksempel finne opp et annet navn når jeg skriver om deg.
  • Jeg følger loven om personvern.

Hva skjer med opplysningene dine når jeg avslutter forskningsprosjektet?

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet 01.juni 2022.

Da vil jeg passe på at all informasjon om deg er slettet.

Dine rettigheter

Hvis det kommer frem opplysninger om deg i det som jeg skriver, eller har i dokumentene mine, har du rett til å få se hvilken informasjon om deg som jeg samler inn. Du kan også be om at informasjonen slettes slik at den ikke finnes lenger. Dersom det er noen opplysninger som er feil kan du si ifra og be forskeren, Karina, rette dem. Du kan også spørre om å få en kopi av få informasjonen av meg. Du kan også klage til Datatilsynet dersom du synes at jeg har behandlet opplysningene om deg på en uforsiktig måte eller på en måte som ikke er riktig.

Hva gir meg rett til å behandle personopplysninger om deg?

Jeg behandler informasjon om deg bare hvis du sier at det er greit og du skriver under på samtykkeskjemaet.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål om studien, kan du ta kontakt med Karina Olafsen. Telefon: 94143265.

Epost: karinola@student.uv.uio.no

og prosjektansvarlig fra Universitet i Oslo: Anett Kaale. Telefon: 41780045. Epost: anett.kaale@isp.uio.no

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har sagt at det er greit at jeg gjør dette forskningsprosjektet. Hvis du lurer på hvorfor NSD har bestemt dette, kan du ta kontakt med:

 Med vennlig hilsen Karina Olafsen

Tips noen om siden