LDO og Sivilombudet med seminar «Likeverdige helsetjenester for mennesker med utviklingshemning - hvorfor har vi ikke kommet lenger?».

LDO presenterte rapporten "Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet" Sivilombudet presenterte rapporten "Sivilombudets besøk til boliger for personer med utviklingshemning".

Generalsekretær i NFU Hedvig Ekberg hadde også innlegg på seminaret. Hun snakket om holdninger overfor personer med utviklingshemning.

Her finner du lenker til rapportene som ble diskutert på seminaret 15. november 2022:

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Lenke til seminaret https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/arrangement/likeverdige-helsetjenester-for-mennesker-med-utviklingshemning---hvorfor-har-vi-ikke-kommet-lengre/

Sivilombudet:

Sivilombudets besøk til boliger for mennesker med utviklingshemning 2020-2022 - oppsummering av de viktigste funnene

Øvrige besøksrapporter fra Sivilombudets forebyggsingsenhet finner dere her: https://www.sivilombudet.no/besoksrapporter/

Opptaket fra seminaret finner dere her: https://www.youtube.com/watch?v=l0a55Oj6lOY

(seminaret begynner ca. 1:28 min inn i sendingen. Hedvig Ekberg sitt innlegg begynner 49 minutter ut i sendingen)

Tips noen om siden