Sara Bell (SV)

Kritisk til å legge personer med store bistandsbehov på anbud

Sara Bell (SV) stiller spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjekol om hva regjeringen vil gjøre for å få slutt på den uverdige praksisen med å legge personer med store bistandsbehov på anbud.

Spørsmål fra Sara Bell (SV) til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol:

Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på den uverdige praksisen hvor omsorgstjenestene overfor enkeltpersoner med store bistandsbehov legges ut på anbud til private omsorgsfirma?

Begrunnelse

Mange med store bistandsbehov er avhengig av stabilitet og forutsigbarhet. Tidsbegrensede anbudsoppdrag representerer det motsatte. En vet aldri hvem som vinner neste anbudsrunde, hvilke tjenesteytere som kommer. En kan til og med risikere å måtte flytte fordi en ny omsorgsbedrift har fått anbudet. Ordningen synes å være i strid med helse- og omsorgstjenestelovens målsetning om å «fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer».

Kostnadene i omsorgstjenesten er først og fremst knyttet til lønn og pensjonsforhold. Kostnadene kan bli lave ved å benytte arbeidere uten formell kompetanse, uorganiserte arbeidstakere, underbemanning, dårlige pensjonsordninger og ved å bryte arbeidstidsbestemmelsene.

Det er lite kontroll og tilsyn med feltet. Arbeidstilsynet er sjelden på feltet. På Helsetilsynets nettsider, vil en samlet sett overfor tjenestene til mennesker med utviklingshemning, se at det er 20 til 30 tilsynsrapporter per år. Tilsynsfrekvensen er såpass lav at den kan betraktes som ikke eksisterende.
Det er etisk betenkelig når anbudsordningene anvendes overfor de innbyggerne som i størst grad er avhengig av velferdsstaten og som i minst grad er i stand til å fremme sine interesser. Anbud på omsorgstjenester skaper vilkår som er i strid med målet om et seriøst og organisert arbeidsliv.

Se spørsmål og begrunnelse på Stortingets nettsider

Jens Petter Gitlesen

23 januar 2022

 • 2022-05-17 Your article content is getting a lot of attention, I'm very impressed with your post. I hope to receive many more good articles. play retro games nobita
 • 2022-04-12 เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสหราชอาณาจักรกำลังวางแผนสำหรับระยะสั้น ซึ่งยูเครนต้องการกระสุนและขีปนาวุธเพื่อคงอยู่ในการต่อสู้ แต่สำหรับระยะกลางและระยะยาวด้วย ซึ่งยูเครนจะต้องปรับปรุงกองทัพของตนให้ทันสมัยภายหลังการยุติ การต่อสู้. pg slot pgslotcz
 • 2022-04-12 เจ้าหน้าที่ของยูเครนเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อประเมินระบบอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร ตามรายงานของเจ้าหน้าที่อังกฤษ ในขณะที่รัฐบาลอังกฤษเตรียมส่งผู้ให้บริการรถหุ้มเกราะ ท่ามกลางการขนส่งขีปนาวุธต่อต้านอาวุธและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่กำลังดำเนินอยู่ AMBBET pgslotcz
 • 2022-04-12 “ฉันจะไม่ทำเพียงเพื่อไปเยี่ยมสถานทูต” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BFMTV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CNN ในฝรั่งเศส ขณะรณรงค์ในภาคเหนือของฝรั่งเศสก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่สอง และเสริมว่าการเยือนของเขาควร “กระตุ้นบางสิ่งบางอย่าง กระบวนการใหม่” PGSLOT pgslotcz
 • 2022-04-04 Great article. Couldn’t be write much better! Leather goods Manufacturers Leather goods Manufacturers
 • 2022-04-04 Usually I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job Man,Keep it up. White Flat Clothing Gift Boxes White Flat Clothing Gift Boxes
 • 2022-04-03 Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . https://www.andaman-electricalmarine.com/ shzz
 • 2022-04-03 I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. https://www.elitecooling.net/ shzz
 • 2022-04-03 Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. https://westbranchtwp.org/ shzz
 • 2022-04-03 Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. https://whimsywanders.com/ shzz
 • 2022-04-03 I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! https://bethechangeactive.com/ shzz
 • 2022-04-03 Great survey. I'm sure you're getting a great response. https://constructivecrc.com/ shzz
 • 2022-04-03 This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. https://judeandjay.com/ shzz
 • 2022-04-03 Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food additionally, Thanks. https://www.dispatchmanagerpro.com/ shzz
 • 2022-04-03 I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. https://youtubetoolbox.net/ shzz
 • 2022-04-03 I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. https://www.access-digital.co/ shzz
 • 2022-04-03 Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. https://www.reimaginingsociety.com/ shzz
 • 2022-04-03 I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! https://www.advancedholisticnutrition.com/ shzz
 • 2022-04-03 All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks https://www.hartfordcountyhomeimprovement.com/ shzz
 • 2022-04-03 Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. https://gracedayjeffco.org/ shzz
 • 2022-04-03 The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. https://lehirotary.org/ shzz
 • 2022-04-03 Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. https://www.poprunningworldzone.com/ shzz
 • 2022-04-03 I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. https://www.savinginbellerive.com/ shzz
 • 2022-04-03 wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. https://www.winterparkstampshop.com/ shzz
 • 2022-04-03 Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine. https://www.dentalstudent.org shzz
 • 2022-04-03 I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. https://farnsworthtreefarm.com/ shzz
 • 2022-04-03 thanks shzzz
 • 2022-01-25 En nettside hvor anbudene blir lagt ut er doffin. Ridderne AS er daglig inne å sjekker om det kan være oppdrag der. Daglig leder hos Ridderne er medlem hos NFU. Steinar Wangen

Tips noen om siden