Noen av toppkandidatene til mandagens valg som lover at deres kommune skal forpliktes av FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

Kommune-Norge vil innfri funksjonshemmedes menneskerettigheter

Ti år etter Norge ratifiserte FN-konvensjonen for funksjonshemmede, er den fortsatt ikke en del av norsk lov. Nå lover 300 toppkandidater fra hele partispekteret at konvensjonen skal gjelde i deres kommuner. 

— Det er bra at toppkandidatene lover at menneskerettighetene skal gjelde alle i kommune-Norge, men det er jo på tide ti år etter konvensjonen ble ratifisert, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik

Funksjonshemmedes organisasjoner, Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og Uloba Independent Living Norge, har spurt toppkandidatene til kommune- og fylkestingsvalget om de vil følge FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD).

Det har vært solid oppslutning fra toppkandidater i de fleste partiene, men det er kun tre kandidater fra Høyre og en fra FrP som mener FN-konvensjonen bør forplikte kommune-Norge.

— Det er mange av oss funksjonshemmede som skal gi vår stemme mandag. Vi legger selvsagt merke til hvem som vil innfri vår rett til assistanse og muligheten vår til å ta utdanning og være i arbeid, sier generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm. 

Norge har inkorporert FN- konvensjonen for barn og kvinner i Menneskerettsloven. Regjeringen har besluttet at FN- konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) også skal tas inn i det norske lovverket. Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal gi sine anbefalinger i desember 2023.

Etter en høringsrunde vil CRPD- debatten komme til Stortinget høsten 2024, eller før valget i 2025. Pr. i dag er det flertall for å inkorporere CRPD på Stortinget.

— Det at kandidater også i større partier mener at funksjonshemmedes rettigheter ikke skal innfris i kommune-Norge, gjør det ekstra viktig at konvensjonen tas inn i norsk lov og Menneskrettighetsloven, sier Tom Tvedt som er leder av Norsk Forbund for utviklingshemmede og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Norge ratifiserte CRPD i 2013. Konvensjonen skal sikre menneskerettigheter for funksjonshemmede på samme måte som alle andre. Ifølge anslag fra offentlige myndigheter utgjør funksjonshemmede omlag 20 prosent av befolkningen og omlag 875 000 stemmeberettigede. 

På www.crpd-kommuner.no kan du lese mer om kampanjen, og kandidater som har svart at de vil være forpliktet av CRPD.

Tips noen om siden