Utklipp fra Høyres nettside

Høyre tar sats i politikken overfor mennesker med utviklingshemning

I anledning funksjonshemmedes dag, presenterte Erna Solberg og Paul Chaffey over 70 tiltak for å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemming. 

Tiltakene og begrunnelsene finner en både i trykt og digitalt format. De politiske løsningene er vedtatt av Høyres sentralstyre.

Erna Solberg legger spesielt vekt på kommunenes rolle.

– Som leverandør av de fleste tjenestene, har kommunene et stort og viktig ansvar for å sikre gode og tilpassede tjenester og tilbud til den enkelte og dens familie, sier Solberg til Høyre.no.

– Jeg har en særlig forventning til at Høyre-styrte kommuner følger opp, legger hun til.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden