Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Bremseklossen i funksjonshemmedepolitikken?

Regjeringen synes ikke å ha startet arbeidet med å gjøre funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) til norsk lov. Er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl en bremsekloss i prosessen?

Politikere fra regjeringspartier, er flinke til å flagge saker som blir positivt mottatt av befolkningen. Mindre populære standpunkt, forsøkes ofte å ties i hjel. Det gir grunn til bekymring når verken Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum eller justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har sagt noe om i hvilket lovverk de ønsker å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Mens Arbeiderpartiet vil trekke innarbeide CRPD i Menneskerettighetsloven, så synes justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl å stritte lydløst i mot.

Når saken synes klar fra Arbeiderpartets side, så kommer det av at:

Mens sentrale Arbeiderpartipolitikere, har markert seg sterkt, så har det vært en talende taushet både fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Slikt lover ikke godt.

Jens Petter Gitlesen

20 august 2022

Tips noen om siden