Mosjon og trening

Invitasjon til å delta i gruppesamtale                       

NFU og Karde samarbeider om prosjektet

"Mosjon og trening".

I "Mosjon og trening» skal vi lage et nettsted

for mennesker med utviklingshemning.

Det vil inneholde informasjon om

hvordan man kan trene hjemme

og også om utendørs mosjon og trening.

I prosjektet ønsker vi å ha en gruppesamtale

med inntil 6 voksne med utviklingshemning.

Samtalen vil dreie seg om mosjon og trening.

Det vil være spørsmål som:

Hva slags mosjon og trening liker du?

Hva gjør at du får lyst til å være med på aktivitetene?

Gjør konkurranser det mer spennende å være med?

Hva slags premier kan være interessante?

Det er snakk om premier

som ikke koster så veldig mye.

 

Vi planlegger at samtalen skal foregå mandag 30. august.

Tidspunktet vil være klokka 18 til 19.30.

Den vil være i Gaustadalléen 23A, i Kristen Nygaards hus i Oslo.

Vi kan forklare hvordan man kommer dit.

 

De som deltar, vil få et gavekort som takk for innsatsen.

 

Vil du være med på denne gruppesamtalen?

Da kan du ta kontakt med prosjektleder Gro Marit Rødevand.

Hun har telefon 913 50 096 og e-post gro.marit.rodevand@karde.no.

Du kan gjerne ta med en ledsager.

 

Tips noen om siden