Anna Kittelsaa

NFU gratulerer Anna Kittelsaa!

Anna Kittelsaa fyller 70 år i dag. Hennes innsats for å sikre mennesker med utviklingshemming gode levekår, har preget hele hennes yrkesaktive liv. Ingen andre har en tilsvarende praksis fra feltet. NFU gratulerer Anna Kittelsaa med dagen og takker for hennes utrettelige innsats.

Som ung sosionomstudent på slutten av 1960-tallet, begynte Anna Kittelsaa å jobbe på sentralinstitusjonen Nærlandsheimen. Siden den gang har hun holdt seg til sektoren, i et mangfold av roller. Anna Kittelsaa har jobbet direkte med personer med utviklingshemming, hun har hatt jobbet i kommuneledelsen med ansvaret for tjenester til innbyggere med utviklingshemming. I voksen alder studerte hun videre og endte opp med en doktorgrad på feltet. I dag jobber Anna Kittelsaa på NTNU Samfunnsforskning og hun har en stilling på Universitetet i Tromsø, avdeling Harstad som professor II.

Anna Kittelsaa har en stor faglig produksjon. Senest i dag fanget jeg opp et nyhetsoppslag om Anna Kittelsaas nyere forskning: Kvinner med nedsatt funksjonevne blir sett på som aseksuelle.

I NFU er Anna Kittelsaa trolig best kjent som levekårsforsker. Sammen med Jan Tøssebro publiserte hun rapporten: Store bofellesskap for personer med utviklingshemming, en rapport som har vært svært premissgivende på politikkfeltet og som NFU i stor grad har referert i vår kamp mot institusjonalisering og store bofellesskap.

Anna Kittelsaa har klare og velbegrunnede meninger og er ikke redd for å fremme sine synspunkter. Hun har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at samfunnet glemmer og overser levekårene til mennesker med utviklingshemming. Hun er svært opptatt av at Rettighetsutvalgets innstilling ikke blir liggende i departementets skuffer, men blir til konkrete politiske tiltak for å få sektoren tilbake på sporet.

NFU takker Anna Kittelsaa for innsatsen så langt. Vi føler oss sikre på at Anna Kittelsaa vil fortsette på feltet og ønsker henne til lykke med dagen.

Jens Petter Gitlesen

22 februar 2018

  • 2018-04-04 DR ULTIMATE is a very genuine lottery spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom,I am Mrs. Mavis L. Wanczyk a lottery winner, I had some very bad experience in playing the lottery, because my life was at stake, then lottery seemed to be the only means that came into my head, i played the lottery steadily over 11 years , but i could not win more than $45, but i always see people winning millions of dollars, so with that i extended my search for victory ,then i found DR ULTIMATE a powerful voodoo DR. who promised to help me win the lottery. He did his normal work for me and finally i won $758.700,000 Powerball Jackpot lottery, This spell changed my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good work of DR ULTIMATE after i won that huge amount of money. You can contact him for you own lottery number.contact DR ULTIMATE via Email: (ultimatespellcaster21@gmail.com) CALL or whatsapp him on (+1{325}2619144} he will surely help you to win any kind of lottery MAVISL.WANCZYK
  • 2018-03-20 I want to use this opportunity to thank Dr Zuma Zuk for helping me to will the lottery.I have been playing lottery for the past 6 years now and the only big money I have ever won was 7000$ ever since then I have not been able to win again and I was so upset and I need help to win the lottery so I decided to go to a friend of mine call lipa, and she introduce me to Dr Zuma Zuk, there I saw so many good talk about this man called Dr Zuma Zuk of how he have cast spell for people to win the lottery.I contact him also and tell him I want to win a lottery he cast a spell for me which I use and I play and won 50million GBP.I am so grateful to this man just incase you also need him to help you win, you can contact him through his email: spiritualherbalisthealing@gmail.com anytime or Whatsapp him :+2349055637784 is my part of promise I made, that if I win I tell the word how I win my game. Sandra

Tips noen om siden