Marius Zahl

Lokallagslederen

Marius Zahl er leder av Alstahaug lokallag, styremedlem av Nordland Fylkeslag og han har ei klar målsetting om å komme inn i NFUs landsstyret i 2020.

Marius Zahl er en svært engasjert lokallagsleder

Av Karen Hultgren Olsen

På årsmøtet til Nordland Fylkeslag av NFU på Stokmarknes traff jeg en ung mann med klare målsetninger for sitt engasjement i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU.

Marius Zahl er 30 år og har Downs syndrom. Jeg oppdager snart at dette er en ung mann som følger godt med og han har flere innspill både under organisasjonskurset og i årsmøtet. Jeg tar meg en prat med han og spør om jeg får intervjue han, og det vil han gjerne.

Han bor og jobber i Sandnesjøen. Han har gått vanlig skoleløp i både grunnskole og videregående skole. Han har fulgt klassen sier han, med unntak av siste året i videregående skole. Han har gått 2 år på Peder Morset folkehøgskole og hadde mye positivt å si om Peder Morset. Han anbefaler alle å dra på leir dit til sommeren.

I dag er han ansatt i Helgeland industrier. Han vasker der, men skal inn som miljøansvarlig og sjekke at ting blir riktig sortert. I tillegg har han 3 timer i uka med vedlikeholdsopplæring. Marius er svært opptatt av jobben sin, og bekymrer seg for VTA og for hvordan dette vil fungere i framtida for den gruppen han representerer.

Han flyttet i egen leilighet i 2013. Leiligheta er i et ordinært borettslag. Han har ikke behov for hjelp da han stort sett klarer seg selv med litt hjelp fra foreldrene som bor i nærheten. Han har støttekontakt 5 timer i uka. Dette er for øvrig noe som opptar han siden kommunen skjærer ned på timer for mange i Alstadhaug

Marius er leder av Alstahaug lokallag, styremedlem av Nordland Fylkeslag og han har ei klar målsetting om å komme inn i NFUs landsstyret i 2020.

12 desember 2018

Tips noen om siden