Marius Zahl

Vi ha flere i arbeid

NFUs nyvalgte landsstyremedlem Marius Zahl er 30 år og har Downs syndrom. Marius er svært opptatt av jobben sin, og bekymrer seg for VTA og for hvordan dette vil fungere i framtida for den gruppen han representerer.

Nyvalgt landsstyremedlem Marius Zahl ønsker at flere skal få tilbud om tilrettelagt arbeid. Marius Zahl har vært leder av NFU Alstahaug og omegn lokallag siden 2015 og skal nå bidra i NFUs landsstyre.

– Jeg er stolt av å være med i NFU. Jeg vil jobbe for å presentere NFU. Jeg vil jobbe for å
få fram mennesker med utviklingshemming sine ulike utfordringer og behov, sa Marius Zahl til valgkomiteen.

Marius er tidligere omtalt både på NFUs nettsider og i vårt medlemsblad.

Jens Petter Gitlesen

7 april 2021

Tips noen om siden