Anna Kittelsaa

NFU gratulerer Anna Kittelsaa!

Anna Kittelsaa fyller 70 år i dag. Hennes innsats for å sikre mennesker med utviklingshemming gode levekår, har preget hele hennes yrkesaktive liv. Ingen andre har en tilsvarende praksis fra feltet. NFU gratulerer Anna Kittelsaa med dagen og takker for hennes utrettelige innsats.

Som ung sosionomstudent på slutten av 1960-tallet, begynte Anna Kittelsaa å jobbe på sentralinstitusjonen Nærlandsheimen. Siden den gang har hun holdt seg til sektoren, i et mangfold av roller. Anna Kittelsaa har jobbet direkte med personer med utviklingshemming, hun har hatt jobbet i kommuneledelsen med ansvaret for tjenester til innbyggere med utviklingshemming. I voksen alder studerte hun videre og endte opp med en doktorgrad på feltet. I dag jobber Anna Kittelsaa på NTNU Samfunnsforskning og hun har en stilling på Universitetet i Tromsø, avdeling Harstad som professor II.

Anna Kittelsaa har en stor faglig produksjon. Senest i dag fanget jeg opp et nyhetsoppslag om Anna Kittelsaas nyere forskning: Kvinner med nedsatt funksjonevne blir sett på som aseksuelle.

I NFU er Anna Kittelsaa trolig best kjent som levekårsforsker. Sammen med Jan Tøssebro publiserte hun rapporten: Store bofellesskap for personer med utviklingshemming, en rapport som har vært svært premissgivende på politikkfeltet og som NFU i stor grad har referert i vår kamp mot institusjonalisering og store bofellesskap.

Anna Kittelsaa har klare og velbegrunnede meninger og er ikke redd for å fremme sine synspunkter. Hun har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at samfunnet glemmer og overser levekårene til mennesker med utviklingshemming. Hun er svært opptatt av at Rettighetsutvalgets innstilling ikke blir liggende i departementets skuffer, men blir til konkrete politiske tiltak for å få sektoren tilbake på sporet.

NFU takker Anna Kittelsaa for innsatsen så langt. Vi føler oss sikre på at Anna Kittelsaa vil fortsette på feltet og ønsker henne til lykke med dagen.

Jens Petter Gitlesen

22 februar 2018

Tips noen om siden