Frp-logo

FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse

I utkastet til partiprogram fremmer Frp flere saker med stor relevans for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medlemmer av Frp og andre med påvirkningskraft bør bidra til å sikre at punktene blir stående og helst utvides til flere punkt.

På side 67 av programkomiteens 1. høringsutkast, kan en lese:

Fremskrittspartiet vil:

 • ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede
 • foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge
 • etablere en nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov
 • lovfeste BPA som et likestillingsverktøy, organisert under NAV og gjennom overslagsbevilgning

Det er mulig å komme med innspill til høringsutkastet.

Jens Petter Gitlesen

9 november 2020

 • 2021-09-13 https://lmy.de/0n0MK https://rb.gy/mi8lku https://t1p.de/6k3j http://bit.do/fRPsy https://1url.cz/fKBiX http://bit.do/fRQf7 https://cutt.us/44CBS https://1url.cz/0KagX https://cutt.ly/nWZlXHu owens
 • 2021-09-13 https://lmy.de/0n0MK https://rb.gy/mi8lku https://t1p.de/6k3j http://bit.do/fRPsy https://1url.cz/fKBiX http://bit.do/fRQf7 https://cutt.us/44CBS https://1url.cz/0KagX https://cutt.ly/nWZlXHu arion
 • 2020-11-15 Å innlemme CRPD i Norsk lov blir symbolpolitikk for som organisasjonene selv sier det er det å ha rett og få rett to forskjellige ting. Steinar Wangen
 • 2020-11-10 På side 4 i høringsutkastet kan dere lese at Frp er for aktiv dødshjelp. Steinar Wangen
 • 2020-11-09 How to connect Roku to TV without HDMI ? Roku devices can do wonders when it comes to streaming high quality TV entertainment. Occasionally, some might encounter certain kinds of issues with their Roku streaming devices occasionally. From TV playback to connectivity issues, it may vary from one Roku device to other based on various factors. IF you’re facing the roku tv hdmi no signal , you can try the following. Connecting your Roku other than HDMI might be a little tricky but you can do it via HDMI converters. Try other HDMI port on your TV or try on other TV. You can also use Roku HDMI to DVI converter. If you have problem in Roku connecting without HDMI please refer our site https://www.roku-customer-service-phone-number.com/how-to-connect-roku-to-tv-without-hdmi/ And you can also call our expert team by dialing number +1-805-980-1700 Mark Albert
 • 2020-11-09 Bra tiltak👍 Men jeg finner ikke nevnt at de skal jobbe for å få FN- konvensjonen inn i Norsk lov! Det har flere andre partier. Inger Ludviksen
 • 2020-11-09 Hva med å innlemme CRPD inn i det norsk lov ?? Dette trenger VI. Christian Gutiérrez

Tips noen om siden