Norges lover

Stortinget behandler vergemålsloven

Stortinget skal behandle vergemålsordningen, etter noe som åpenbart er et intiativ fra faste verger. Siktemålet synes å være å styrke posisjonen til de faste vergene.

Vergemålsordningen er blitt kritisert av FNs funksjonshemmedekomite, Riksrevisjonen, Likestillings- og diskrimineringsombudet samt funksjonshemmedes organisasjoner. Norges institusjon for menneskerettigheter har etterlyst en beslutningsstøtte ordning. Ikke noe av disse føringene og kritikken ligger i saken Stortinget skal behandle.

Saken er som snytt ut av nesen til interesseorganisjonen til de faste vergene som vil ha høyere godtgjørelse og en sterkere posisjon. Den virker mer som et utspill til tarifforhandlinger enn en gjennomgang av vergemålsordningen.

Vergemålsordningen er et paternalistisk system hvor verge bestemmer over den vergetrengende. Skal en gå i retning av en ordning hvor de som trenger hjelp til å bestemme og ikke bli bestemt over, er styrkningen av faste verger feil vei å gå. I saksfremlegger hevdes det at 600 faste verger bistår om lag 30 000 vergehavere. Da sier det seg selv at faste verger umulig verken kan kjenne den enkelte vergehaver. Faste verger kan ikke bistå personer som de ikke kjenner til å realisere sine interesser.

Jens Petter Gitlesen

14 februar 2021

  • 2021-07-03 Garmin Express> is a desktop application and software that helps you update your maps, software updates, and comprehensive management of all Garmin.com/Express> devices. you can simply download it on your system via garmin.com/express. Also, It will help you to register as well as sync your new Garmin devices and store fitness data. Garmin is a company that produces gadgets/devices that employ the global positioning system for navigational assistance. These devices include hand-held GPS devices and Automotive devices. Garcia
  • 2021-04-15 Today we've to start amazon prime program as well as if you. OMG thanks for your requirements resolve the Money app log in below I've clarified everything in details. Charter e mail log in that you would like to input proxy Preferences on amazon new and you also won't. mytv mytv mytv amazon.com/code mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/code www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv.com www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv amazon.com/mytv www.amazon.com/code amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv alex
  • 2021-02-20 Hva vil du frem til med dette innlegget? Vet du hva en verge tjener? Og vet du hva en verge gjør eller la meg si hvor mye en verge gjør uten å få betalt? Når man er fornøyd med en verge så er det ingen som sier noe, for det er vel slik at det er mere interessant hvis noen ikke er fornøyd? Vergemål er frivillig og er du ikke samtykkekompetent så er det et bredt samarbeid rundt personen hvor vergen er en del og utfører sin del. Alt etter avtaler der det er mulig. Hvis ikke samarbeid så bruker man Statsforvalteren å samarbeide med, for å ivareta en persons interesser på bedt mulig måte. Om du som skiver dette ensidige/personlige innlegget har en bedre formening om hvordan vergemålet skal fungere, anbefaler jeg deg å snakke med og samarbeide med en verge. For sammen blir vi sterke forsvarere av de som har eller vil få verger. Ikke minst, slutt å spre usakeligheter blant de som trenger verge. Verge
  • 2021-02-15 Det må da være viktig at den som trenger verge får en verge de kjenner. Det må da føles utrygt å ha en verge som kjenner deg og som vedkommende stoler på. Lena Kristiansen
  • 2021-02-14 Det ser ut som at NFU ikke har fått med seg at vergemålsordningen omfatter flere grupper og ikke bare utviklingshemmede. Steinar Wangen
  • 2021-02-14 Har vi virkelig så dårlig kontakt med stortingspolitikerne at det går utover mennesker med nedsatt funksjonsevne? Tore E. Olsen

Tips noen om siden