Likeverdsreformen

Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn

Fredrikstad kommune planlegger å etablere barneavlastning med 39 rom for 180 barn på den tidligere institusjonen Furutun, stikk i strid med FNs barnekonvensjon og FNs Funksjonshemmedekonvensjon.

FNs barnekonvensjon slår fast at barn med funksjonsnedsettelser ikke skal diskrimineres. Forholdene skal legges tilrette for at også barn med funksjonsnedsettelser blir en del av samfunnet. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har ansvaret for at Norge etterlever barnekonvensjonen.

Kjell Ingolf Ropstad og KrF fikk Likeverdsreformen inn i Granavolden erklæringen. Likeverdsreformens formål er nettopp å "gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk for alle."

Til nå har det vært taust fra barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med hensyn til avlastning. Vi får håpe han tar grep overfor Fredsrikstad kommune.

Et steinkast fra Kjell Ingolf Ropstad sitter likestillingsminister Abid Raja (V). Han har ansvaret for at Norge etterlever FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD). Funksjonshemmedekonvensjonen sier det samme som barnekonvensjonen, men i et langt mer spesifikt språk. Mener en noe med likestilling av funksjonshemmede, så bør også likestillingsminister Abid Raja også engasjere seg.

Da saken var oppe i teknisk utvalg i Fredrikstad kommune, støttet Ap, Sp og MDG planen om å etablere 39 rom for avlastning for barn med store funksjonsnedsettelser. Dette til tross for at Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå har etablert et eget utvalg for å kunne fremme likestilling overfor funksjonshemmede. I helse- og velferdsutvalget ble forslaget støttet av Rødt, Ap og MDG. Arbeiderpartiet nasjonalt bør ta en prat med Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og gi ham et intensivkurs om likestilling av funksjonshemmede.

SV inngår også i flertallskonstelasjonen som styrer Fredrikstad. Partiet har ingen representanter i helse- og velferdsutvalget, men saken skal både til formannskapet og bystyret. Ingen partier har prioritert FNs funksjonshemmedekonvensjon sterkere enn SV. Nå får vi se om partiet følger opp i praktisk politikk.  Det er i den praktiske politikken og ikke i festtalene at likestilling av funksjonshemmede har verdi.

Det bør være flaut for den politiske venstresiden når det er Bjørnar Laabak og Frp som sterkest fronter venstresidens grunnleggende verdier som solidaritet, sosial sikkerhet, likestilling og samfunnsdeltakelse for alle.

Jens Petter Gitlesen

28 april 2020

  • 2020-05-04 Jeg ønsker å presisere at det i Fredrikstad kommune er totalt 180 barn som mottar avlastningstilbud. Av disse er det i dag 77 som mottar sin avlastning på institusjon. Dere opererer altså med feil tall, det er ikke tenkt å plassere 180 barn på Furutun. Helene Apenes Matri
  • 2020-04-30 Denne saken gir oss en påminnelse om at ingen politiske partier er troverdige når det gjelder etterlevelse av CRPD, FN konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen
  • 2020-04-29 Hei, har organisasjonene i Fredrikstad uttalt seg i saken? Fikk Rådet for funksjonshemmede saken til høring? Anonymt
  • 2020-04-29 Politikerne kan ikke ha fått tilstrekkelig informasjon angående Furulund-prosjektet. Tankevekkende at man vil starte institusjonalisering igjen... Jill Johnsen
  • 2020-04-28 Jeg trodde denne tida var forbi Liv
  • 2020-04-28 GRØSS... Dette er et skikkelig tilbakesteg. Jytte Hakdrup

Tips noen om siden