Tian

Kampen rundt Tian

Den 8. januar starter ankesaken hvor Kvæfjord kommune ikke ønsker å gi Tian de tjenestene han har rett på. Kvæfjord kommune vil ikke gi tjenestene fordi de mener det blir for dyrt.

Den 15. april 2016 avslo Kvæfjord kommune søknaden om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for Tian. Fylkesmannen opphevet vedtaket. Foreldrene tok dels omsorgsoppgavene selv, dels betalte foreldrene selv for nødvendige omsorgstjenester. Den 27. aprill dømte Trondenes tingrett Kvæfjord kommune til  å betale Tians foreldre drøyt 1,6 millioner kroner i erstatning for foreldrenes dokumenterte kostnader med å sikre Tians tjenester.

Kvæfjord kommune har anket dommen og ankesaken kommer opp for Hålogaland lagmanserett mandag den 8. januar 2019.

Selve ankesaken er knyttet til erstatningsspørsmålet. Kommunen vedgår at Tian oppfyller retten til brukerstyrt personlig assistanse. Imidlertid hevder kommunen at Tian ikke hadde rett til den organisering og lokalisering av tjenestene som foreldrene hadde valgt. Begrunnelsen er at det ville vært billigere for kommunen å gi tjenestene på Borkenes og ikke på Bremnes hvor Tian bor. Kommunen viser til stordriftsfordeler og intensjonen om kostnadsnøytralitet, dvs. at brukerstyrt personlig assistanse ikke skal være et kostnadsdrivende tiltak.

Saken til Tian er et typisk eksempel som det finnes mange av. Brukerstyrt personlig assistanse er ikke kostnadsdrivende. Det å gi kollektive tjenester, kan være kostnadsbesparende. Kollektive tjenester er imidlertid ulovlig, uforsvarlig og uetisk. Ikke desto mindre er det svært vanlig. Kollektive tjenester og for lite tjenester var en gjenganger i det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Dessverre er det få som har kapasitet til å ta kampen opp mot kommunen, slik som foreldrene til Tian har gjort.

Tian krever i utgangspunktet en-til-en oppfølging. Det blir omtrent 4,5 årsverk. Men Tian har tvangsvedtak. Når det blir behov for å anvendet tvang, så må det være to tilstede. Ingen vet når det blir behov for tvangstiltak, så Tian krever to personer hele tiden, dvs. omtrent 8,5 årsverk.

Plasseres Tian i et bofellesskap, så kan det hele bli langt billigere. I det minste kan en tro at det blir billigere, –en tanke som slett ikke er uvanlig i kommunenorge. En snakker om stordriftsfordeler, dvs. at beboerne får kollektive tjenester. Et annet ord på slike stordriftsfordeler er ulovlige tjenester. Stordriftsfordelene har også sin pris. Tian vil bli bundet til bofellesskapet og bli fratatt sin rett til å bevege seg fritt. Han vil bli fratatt sin rett til å velge hvor og med hvem han skal bo. Han vil bli fratatt sin rett til å leve et aktivt å meningsfullt liv.

Kvæfjord kommune har utvilsomt rett i at det kan være dyrt å gi individuelt tilpassede tjenester. Et slikt syn er ikke et argument mot brukerstyrt personlig assistanse, men et solid argument mot velferdssamfunnet og grunnleggende menneskerettigheter.

Jens Petter Gitlesen

29 desember 2018

 • 2019-01-11 Imponert over foreldrene som tar kampen mot systemet👍😄 Lykke til💪🙏 Eva Svendsen
 • 2018-12-31 Ufattelig at foreldre skal måtte bruke så mykje tid og krefter for å få eit tilbod til Tian som han har rett til. Lykke til og eg får håpe at de vinn fram. Kai Esten Dale
 • 2018-12-30 All honnør til foreldrene,som står på for sitt barn. Mange har ikke noen til å stå opp for seg,så kommunene gjør som de pleier, går for billigste løsning sålenge de slipper unna med det, uansett hva loven sier. Berit Jakobsen
 • 2018-12-30 Dette handler om menneskeverd. Vi følger spente med! Lykke til mamma, pappa og Tian👍🏻 Gørild Skjold Eidesen
 • 2018-12-30 Takk for at dere tar kampen mot kommunen. Det er komplett tragisk at man må kjempe en slik kamp for å få et verdig og godt liv for sine barns rettigheter. Det er mange som sliter med noe av det samme. Tilrettelegg for de som trenger det og ikke legg en ekstra byrde til familiene som allerede sliter Skam dere i kommunen og Godt Nyttår og lykke til videre til familien. Torill Carstens Hauge.
 • 2018-12-30 Lykke til og vi vet hva dette betyr ! Jørn Ørnlund Nilsen
 • 2018-12-30 Stå på slik at Tian får det han har krav på. Husk at det er mange som støtter dokker Per Helge Andreassen
 • 2018-12-30 Stå på Zoe
 • 2018-12-30 Jeg tror mange kommuner er skeptiske til BPA fordi det er en ordning som lett kan misbrukes. Steinar Wangen
 • 2018-12-29 Heia Tian og hans sterke flotte foreldre. Dette kan skape presedens. Stå på👍 Rita Rognli Theodorsen
 • 2018-12-29 Heia Tian! Imponert over Tians foreldre, som tar kampen og går foran! Det skulle egentlig være unødvendig å kjempe; verdighet for Tian og alle i samme situasjon skulle være en selvfølge. Unni Brøndbo.
 • 2018-12-29 All mulig støtte til Tian og hans foreldre. Vi ønsker oss også BPA, for livet i bofellesskap begrenses hele tiden . Innsparing, innskjæringene, ingen ferier, lav bemanning og turnuser som vanskeliggjør et meningsfylt miljø arbeid for brukerne og der også ansatte kan blomstre. I toppstyrte kommuner foregår slike avgjørelser langt fra brukerne og det er ett fokus som er viktig : å spare penger , koste hva det koste vil . Lykke til Tian - vi håper at noen kan klare å få hull på denne verke byllen . Randi Tyvold Drange

Tips noen om siden