Helsedirektoratets logo

Siste: Helsedirektoratet er på banen

Helsedirektoratet jobber aktivt og seriøst både for å sikre utsatte grupper, opprettholde et godt omsorgstilbud til mennesker med utviklingshemming og ivareta smittevern både for tjenestemottakere og tjenesteytere.

Helsedirektoratet har vært i kontakt med NFU. Direktoratet er opptatt av å sikre risikoutsatte grupper og at nødvendige omsorgstjenester tjenester opprettholdes. En kan forvente mer informasjon fra statlige myndigheter innen kort tid.

Medlemmer som sliter med spesielle utfordringer knyttet til tiltak for å hindre spredning av coronaviruset, kan sende meg informasjon om utfordringene på e-post til meg, så skal jeg videreformidel informasjonen til Helsedirektoratet.

Hva Helsedirektoratet vil gjøre, vet ikke jeg, men jeg vet at de vil ta henvendelsene seriøst og konstruktivt.

NFU vil videreformidle ny informasjon fra Helsedirektoratet så snart slik informasjon foreligger.

Jens Petter Gitlesen

13 mars 2020

  • 2020-03-17 Jeg lurer på, det er anbefalt å unngå å være flere i sammen. De som jobber i barnehage og ikke har barn i barnehage og skolealder, må gå på jobb! Hvis det er få barn, kan det alikevel hende at det er mange voksne på jobb, for å vaske og rydde i uendlig mange dager. Hva med at en dag er det 1-2 barn i barnehagen og bare 1 eller 2 avdelinger åpne, men 8 ansatte på jobb. Jeg klarer ikke å se logikken i det. Hjelp, Anonymt
  • 2020-03-17 Hei. Vil omsorgsdagene som blir økt, for barnefamilier, også gjelde for oss som er foreldre til voksne med utviklingshemming? Linda mathisen
  • 2020-03-16 I en så alvorlig situasjon burde organisasjonene hjelpe alle utviklingshemmede som trenger det. Steinar Wangen
  • 2020-03-16 I denne perioden bør fastleger kunne skrive elgeerklæring ifbm pleiepenger. Dette for å avlaste spesialisthelsetjenesten og ettersom det vil være utfordrende å få en legeerkæring fra sykehuslege i denne perioden. Anders Lorentz
  • 2020-03-15 Jeg lurer på, det er anbefalt å unngå å være flere i sammen. De som jobber i barnehage og ikke har barn i barnehage og skolealder, må gå på jobb! Hvis det er få barn, kan det alikevel hende at det er mange voksne på jobb, for å vaske og rydde i uendlig mange dager. Hva med at en dag er det 1-2 barn i barnehagen og bare 1 eller 2 avdelinger åpne, men 8 ansatte på jobb. Jeg klarer ikke å se logikken i det. Hjelp, Anonymt
  • 2020-03-14 Far til Sigurd 3 år med genfeil (PU, epilepsi, kronisk bronkitt, annen somatisk sykdom +++). Han har idag èn til èn 100% av tiden i barnehagen. Jeg synes det er veldig flott at barnehagene er pålagt å gi et tilbud til barn med spesielle behov også i denne koronatiden, men mange i denne gruppen er også en utsatt gruppe når det kommer til somatisk sykdom og dermed i risikogruppen når det gjelder korona. Derfor er ikke barnehage det beste stedet for dem å oppholde seg og mange holdes hjemme pga smitterisiko. Jeg synes det hadde vært veldig flott dersom tilretteleggingsressursen og spesialpedagogen fulgte barnet og kunne komme hjem til oss i istedenfor i denne perioden da det er stort behov for tilbudet, men vi ikke tør å risikere smitte ved at han oppholder seg i barnehagen. (Vil legge til at jeg mener at tilretteleggingsressursen burde følge barnet til vanlig også da det ville redusert fraværet vårt fra jobb betraktelig da han er hjemme pga feber etc 1/3 av året. Ikke så syk at han trenger mamma og pappa, men for syk for barnehagen. Dersom tilretteleggingsressursen kom hjem til oss kunne vi gått på jobb istedenfor at tilretteleggingsressursen ender opp som en gratis vikar for barnehagen 1/3 av tiden.) Anders Lorentz
  • 2020-03-13 Jeg har en multihandikapet datter på 24 som er på dagsenter på hverdager. Hun er i risikogruppen grunnet asma, luftveis problemer og diverse andre diagnoser. Hun bor hjemme annen hver uke og er på avlastningsbolig de andre ukene. I og med at hun er over 18 år, har jeg ikke krav på omsorgspenger, jeg jobber 100%. Nå har de stengt dagsenteret til over påske, hva gjør jeg da de ukene hun bor hjemme? Grunnet muligheten for å få smitte og gi den videre til henne, burde jeg heller ikke være på jobb. Avlastningen sier hun ikke kan komme dit hvis hun hoster. Hva kan vi som foreldre gjøre i slike situasjoner for å få både omsorg, jobb og økonomi kabalen til å gå opp ? Jacobsen
  • 2020-03-13 Jeg er mor til to som har alvorlig utviklingshemming.(17 og 22 år, hjemmeboende) De har behov for tilsyn og pleie kontinuerlig og de har svært ulikt funksjonsnivå, som mor er dagene våres krevende, nå opplever jeg at det kan bli uutholdelig. Min store bekymring er om det er lagt føringer for hvem som kan ta over omsorgen om jeg blir syk og ikke kan bistå. Vil avlastning reduseres fremover i forløpet når samfunnets oppgaver økes. Familier med store omsorgsoppgaver i hjemmet er totalt avhengig av mulighet for hvile og søvn. Barna har i tillegg autisme som krever forutsigbarhet og kjent personale for å motta hjelp. Yngste er også særdeles sårbar for virus da hun er multihandikappet. Linda Haugland

Tips noen om siden