Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen

Vågå stevner utviklingshemmede

–Institusjonstenkningen er på fremmarsj og Vågå kommune står i første linje og kjemper særomsorgens sak, sier NFUs tidligere nestleder, Bjug Ringstad som i lang tid har kjempet mot tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå kommune.

Vågå kommune krever at tre innbyggere med utviklingshemming flytter fra bofellesskapet hvor de har bodd siden januar 1992. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og saken kommer opp for tingretten den 14. og 15. mai.

NFUs tidligere nestleder, Bjug Ringstad, har gjennom flere år bistått de tre beboerne i deres kamp for å bli boende i sine leiligheter. 

Saken startet egentlig i 2013 da kommunestyret i Vågå vedtok et budsjett i balanse for 2014. En underdekning på 17 millioner skulle dekkes inn. Mange og upopulære tiltak ble vedtatt. Verst var det for leietagerne i Moavegen bufellesskap som skulle flyttes slik at kommunen kunne spare penger.

–Dengang var ikke politikerne i Vågå klar over at de kommunale bofellesskapene er kommunale utleieboliger og at oppsigelser må følge husleielovens bestemmelser, forteller Bjug Ringstad.

Det ble en omfattende møtevirksomhet med kommunepolitikerne og NFU arrangerte åpent møte hvor også politikerne deltok. Enden på den visa ble at politikerne lot saken ligge.

–Saken dukket også denne gangen opp samtidig med budsjettbehandlingen, men nå var det et samlet kommunestyre som sto bak tvangsflyttingen. Sakspapirene viste kun til saksbehandlers vurderinger,  verken til andre faglige vurderinger eller beboernes syn. Kommunestyret og den kommunale forvaltningen synes systematisk å blande sammen kommunale omsorgstjenester med det å bo i kommunale utleieboliger, sier Bjug Ringstad.

Bjug Ringstad, tidligere nestleder og mange årig tillitsvalgt i NFU, har engasjert seg sterkt i tvangsflyttingssaken i Vågå.

Kommunen nekter for at det er økonomiske årsaker som ligger bak oppsigelsen av beboernes nåværende leiekontrakt. Bjug Ringstad er imidlertid ikke i tvil om at økonomiske betraktninger er sentrale. Det er neppe tilfeldig at saken kommer opp med budsjettbehandlingen.

De tre beboerne er alle er i 60-årene. De trives, er trygge og kjente i sine leiligheter. En er svaksynt. Situasjonen til beboerne er ikke endret og det har ikke oppstått behov for å flytte dem. Blir de flyttet, vil det gå lang tid før de har tilpasset seg, hvis det i det heletatt vil skje.

Bjug Ringstad betrakter saken en Vågå som et symptom på senere års utvikling.

–Det begynner å bli lenge siden reformen. Folk har i stor grad glemt de nasjonale føringene på feltet. Bofellesskapene er mange steder blitt til en slags institusjoner og kommunene betrakter bofellesskapene som en del av en særomsorg. Nasjonale myndigheter har i liten grad tatt grep for å snu utviklingen. Vi bør lære fra reformperioden. Statlige myndigheter må igjen benytte juridiske og økonomiske virkemidler for å sikre at også mennesker med utviklingshemming skal kunne ha sitt eget hjem. Staten kan utarbeide rundskriv og staten kan gjennom Husbanken gi vilkår for tilskudd. Norge har forpliktet seg til å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen slår fast at også mennesker med utviklingshemming har rett til å velge hvor, hvordan og med hvem de vil bo. Hvis ikke noe gjøres, frykter jeg at NFU i nær fremtid vil få mange lignende saker som det vi opplever i Vågå kommune. Institusjonstenkningen er på vei tilbake, en tenkning som NFU må kjempe mot, sier Bjug Ringstad.

Jens Petter Gitlesen

16 mars 2018

  • 2018-04-07 Det er ikke uvanlig at utviklingshemmede blir stevnet. LUPE er et eksempel på dette. De pusher advokater på utviklingshemmede. Steinar Wangen
  • 2018-04-04 Alle lotterivinster har en hemmelighet som de aldri vil gi til publikum. 90% vil holde hemmeligheten om deres suksess i graven, men i dette livet uten at du eier det, må du hjelpe andre i den andre til å få mer hjelp i fremtiden, det er nå sju år siden jeg spilte i lotteriet, største seier jeg vant var $ 350 dollar, noe inne sier alltid at det er en perfekt måte å vinne lotteriet, så jeg fortsetter med min søken som førte meg til DR ULTIMATE å vinne en lotteri for meg og jeg vant ($ 758.700. 000 dollar) Jeg tvilte først på ham, men suksess var sluttresultatet, du kan ringe ham eller skrive ham på sin whatsapp (+1 {325} 2619144] for mer informasjon, vil han sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri JULIAN HOUSTON
  • 2018-04-04 Alle lotterivinster har en hemmelighet som de aldri vil gi til publikum. 90% vil holde hemmeligheten om deres suksess i graven, men i dette livet uten at du eier det, må du hjelpe andre i den andre til å få mer hjelp i fremtiden, det er nå sju år siden jeg spilte i lotteriet, største seier jeg vant var $ 350 dollar, noe inne sier alltid at det er en perfekt måte å vinne lotteriet, så jeg fortsetter med min søken som førte meg til DR ULTIMATE å vinne en lotteri for meg og jeg vant ($ 758.700. 000 dollar) Jeg tvilte først på ham, men suksess var sluttresultatet, du kan ringe ham eller skrive ham på sin whatsapp (+1 {325} 2619144] for mer informasjon, vil han sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri JULIAN HOUSTON
  • 2018-04-04 DR ULTIMATE is a very genuine lottery spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom,I am Mrs. Mavis L. Wanczyk a lottery winner, I had some very bad experience in playing the lottery, because my life was at stake, then lottery seemed to be the only means that came into my head, i played the lottery steadily over 11 years , but i could not win more than $45, but i always see people winning millions of dollars, so with that i extended my search for victory ,then i found DR ULTIMATE a powerful voodoo DR. who promised to help me win the lottery. He did his normal work for me and finally i won $758.700,000 Powerball Jackpot lottery, This spell changed my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good work of DR ULTIMATE after i won that huge amount of money. You can contact him for you own lottery number.contact DR ULTIMATE via Email: (ultimatespellcaster21@gmail.com) CALL or whatsapp him on (+1{325}2619144} he will surely help you to win any kind of lottery MAVISL.WANCZYK

Tips noen om siden