Guro Fjellanger

Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger

Budskapet om Guro Fjellangers alt for tidlige død, ble en tung inngang til påsken.

Guro Fjellanger var beviset for grunnlaget i handikapbevegelsen. – Funksjonsnedsettelsen er kun ett av uendelig mange aspekt med et menneske. Mennesket er så mye mer enn en eventuell funksjonsnedsettelse. Med hjelpemidler og tilrettelegging, trenger funksjonsnedsettelse ikke være hemmende. Guro Fjellanger var beviset på den sosiale modellens betraktning av funksjonsnedsettelse, – modellen som legger skylden på samfunnet når funksjonsnedsettelsen er hemmende. Den sosiale modellen står ofte i motstrid til den medisinske modellen som forklarer hemmingen med den handikapedes manglende ferdigheter.

Guro Fjellanger ble født med ryggmargsbrokk og måtte derfor gå med krykker og etter hvert bruke rullestol. Jeg kjente ikke Guro Fjellanger.  Hun var partipolitiker, mens jeg var interessepolitiker. Men jeg rådførte meg flere ganger med Guro Fjellanger. Hun forsto nemlig det grunnleggende, – mennesket er først og fremst et menneske, uavhengig av funksjonsnivå. Funksjonsnedesettelsen er et lite, ofte uinteressant aspekt som det ofte kan kompenseres for. Dette beviste Guro Fjellanger. Hun var politiker, ikke interessepolitiker.

Vi takker Guro Fjellanger for den hun var. Hennes nære har mistet et godt menneske. Venstre har mistet en stor politiker og handikapbevegelsen har mistet en utmerket representant for den sosiale modellen i forståelsen av funksjonsnedsettelse.

Takk for alt det du var!

Jens Petter Gitlesen

16 april 2019

  • 2019-04-16 Jeg fikk også gleden av å møte Guro tidlig i hennes politiske karriere, varme tanker går til hennes nærmeste❤️ Hildegunn hare

Tips noen om siden