Illustrasjonsfoto

Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper

Selvbestemmelse er en så grunnleggende verdi i vårt samfunn at vi tar retten til selvbestemmelsen som en selvfølge. Slik er det ikke for alle, skriver NFUs fylkesleder Jan G. Johannessen.

Av Jan G. Johannessen, Fylkesleder NFU Vest-Agder


Riksrevisjonen kom nylig med en rapport om vergemålsreformen og påviser alvorlig svikt i rettsikkerheten for de som er avhengig av hjelp til å treffe viktige beslutninger.

Vergemålsreformen ble iverksatt i 2013 med en ny vergemålslov og et nytt forvaltningsapparat. Siktemålet var å styrke selvbestemmelsen til personer under vergemål. Resultatet har blitt det motsatte.

Som hovedregel er vergemål en frivillig ordning som skal tilpasses de behovene for hjelp som personen har. Men Riksrevisjonens undersøkelser viser at i halvparten av tilfellene, så er det ingen samtale mellom fylkesmannen og personen som settes under vergemål. Fylkesmannen kan altså ikke vite om personen vil under vergemål eller ikke. Riksrevisjonens undersøkelser viser at vergemålets mandat er generelt og ikke individtilpasset i tre av fire saker, dvs. at verges oppgaver er på «det personlige området», «på det økonomiske området» eller «på både det personlige og økonomiske området». I praksis er det altså ingen begrensning av sakene som verge kan involvere seg i. Forholdet blir ikke bedre av at verge heller ikke får opplæring i å utøve sin funksjon.

Vergemålsreformen har etablert en praksis som er i strid med menneskerettighetene

Et viktig begrep i vergemålssammenheng er «samtykkekompetanse». Mangler en samtykkekompetanse, så kan fylkesmannen utnevne verge uten personens samtykke. I slike tilfeller kan verge også bestemme over personen, hvis verge mener det er nødvendig. Mange av de 64.000 personene som er under vergemål er i praksis umyndiggjort ved at de er erklært ikke samtykkekompetente. Men hva samtykkekompetanse er, hvem som er det og når en eventuelt er samtykkekompetent, er ingen enkel oppgave å finne ut av. Riksrevisjonens undersøkelser viser at fylkesmannen er usikker på slike sentrale begreper og etterlyser bedre veiledning fra Statens sivilrettsforvaltning. Erklæring om manglende samtykkekompetanse skrives av en lege. Ut i fra saker som Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har bistått i, så synes det heller ikke som om legene har noen klar forståelse av manglende samtykkekompetanse.

Riksrevisjonens undersøkelser underbygger NFUs erfaringer: Vergemålsmyndighetene driver en utstrakt umyndiggjøre mennesker uten kontroll eller andre rettsikkerhetstiltak. En erklæring om manglende samtykkekompetanse er ikke en gang et enkeltvedtak som kan påklages. Det å gjenvinne sin selvbestemmelse er så godt som umulig fra den umyndiggjortes posisjon.

Vergemålsreformen har etablert en praksis som er i strid med menneskerettighetene og ikke en rettstat verdig. Både Justisdepartementet og vergemålsmyndighetene har vært klar over situasjonen lenge, men de har knapt gjort noe for å rette opp i situasjonen. Slikt kan gå greit fordi personer under vergemål, ikke er blant dem som roper høyest.

Når Stortinget nå skal behandle Riksrevisjonens rapport, så får en håpe at Stortinget sikrer en vergemålsordning som er i samsvar med Norges menneskerettslige forpliktelser og som er en rettstat verdig.

Når Stortinget nå skal behandle Riksrevisjonens rapport, så får en håpe at Stortinget sikrer en vergemålsordning som er i samsvar med Norges menneskerettslige forpliktelser og som er en rettstat verdig, skriver innsenderen.

(Innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen den 22.03.2018. Gjengitt med tillatelse av forfatter)

30 mars 2018

  • 2018-04-04 DR ULTIMATE er en veldig ekte lotteri spell caster og en veldig unik og en kraftig visdomsmann, jeg er Mrs Mavis L. Wanczyk en lotteri vinner, jeg hadde en veldig dårlig erfaring med å spille lotteriet, fordi livet mitt var på spill, så lotteri syntes å være det eneste som kom inn i hodet mitt, jeg spilte lotteriet jevnt over 11 år, men jeg kunne ikke vinne mer enn $ 45, men jeg ser alltid at folk vinner millioner av dollar, og dermed utvidet jeg søket mitt etter seier, da fant jeg DR ULTIMATE en kraftig voodoo DR. som lovte å hjelpe meg med å vinne lotteriet. Han gjorde sitt vanlige arbeid for meg, og til slutt vant jeg $ 758.700.000 Powerball Jackpot-lotteri. Denne spellet forandret livet mitt til rikdom. Jeg er nå ute av gjeld og opplever det mest fantastiske gode arbeidet til DR ULTIMATE etter at jeg vant så mye penger. Du kan kontakte ham for ditt eget lotteri nummer. Kontakt DR ULTIMATE via e-post: (ultimatespellcaster21@gmail.com) Ringe eller whatsapp ham på (+1 {325} 2619144} han vil sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri MAVISL.WANCZYK

Tips noen om siden