Svein-Rune Johannessen

Gratis SFO etter 4. årstrinn

Svein-Rune Johannessen, leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund, lover å jobbe iherdig for å sikre gratis SFO-tilbud til barn med funksjonsnedsettelser etter 4. årstrinn.

Mandag den 11. juni behandler Helse- og velferdsutvalget i Ålesund kommune rådmannens innstilling om fortsatt å kreve foreldrebetaling for SFO etter 4. årstrinn. Arbeiderpartiets gruppeleder og leder for Kultur- og oppvekstutvalget nekter å godta rådmannens innstilling.

- Et grunnleggende prinsipp for velferdsstaten, er å tilrettelegge og kompensere for nedsatt funksjonsevne slik at redusert funksjonsevne blir minst mulig hemmende. Spesielt gjelder dette barn. Barn flest slutter i SFO i tredje eller fjerde årstrinn og er i stand til å ta vare på seg selv til foreldrene kommer hjem fra jobb. Egenbetaling etter fjerde årstrinn rammer utelukkende foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser. Slike usosiale og urettferdige ordninger vil vi ikke ha.

Er utspillet et forsøk på å rette opp Arbeiderpartiets svake oppslutning på meningsmålingene? Posisjonerer du Ålesund Arbeiderparti med tanke på kommunevalget?

- Nei, Arbeiderpartiet er grunnlagt på solidariske prinsipper og gode velferdsordninger. Det er ikke spesielt solidarisk å kreve betaling for barn som er avhengig av tilsyn etter skoletid. Men dette dreier seg ikke om Arbeiderpartiet. Jeg regner med at Ålesund bystyre enten enstemmig eller med et solid flertall vil innføre gratis SFO etter 4. årstrinn. Slik jeg kjenner de andre partiene, så er det ingen av dem som ønsker å legge sten til byrden for de familiene som har en omsorgsbyrde større enn familier flest.

Du var selv aktiv i NFU for 10-15 år siden. Hvorfor har du ikke gjort noe med saken tidligere?

- Jeg var ikke klar over at Ålesund kommune krevde foreldrebetaling. Da vi hadde tilbud etter skoletid, så var det gratis. Jeg ble først klar over situasjonen da jeg leste om forholdene i et leserinnlegg av ei fustrert mor.

Mener du gratis SFO etter 4. årstrinn burde vært en nasjonal ordning?

- Absolutt. Omsorgstjenester til barn er og skal være gratis.

Hva med kommuner som har dårligere økonomi enn Ålesund kommune?

- Ålesund kommune har vært på Robeklisten i flere år. Vi regner riktig nok å komme ut av den listen i juni. Men uansett er det snakk om såpass små beløp at kommuneøkonomien ikke er noe argument verken i rike eller fattige kommuner, sier Arbeiderpartiets gruppeleder og leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund kommune, Svein-Rune Johannessen.

NFU ser i spenning frem til bystyrebehandlingen i Ålesund og håper at utvalgsleder Svein-Rune Johannessen får et stort flertall av kommunepolitikerne med seg i saken.

Jens Petter Gitlesen

10 juni 2018

Tips noen om siden