Penger

Kronerulling til Vågåsaken

Til nå er det kommet 129.280,65 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell anke i Vågåsaken. Viljen til å bidra har vært stor og flere bidrag er varslet.

Pengene strømmer inn for å bistå de tre leietakerne i Moavegen bofellesskap i Vågå som kommunen vil flytte. Rundt 140.000 innsamlede kroner er allerede gått til dekning av kostnader med tingrettsbehandling og advokatutgifter til lagmannsrettsbehandlingen. Beboerne ble av lagmannsretten dømt til å betale rundt 440.000 kroner i sakskostnader til kommunen. I tillegg vil det påløpe kostnader med en eventuell anke til Høyesterett.

Mange NFU-lag har støttet opp om saken. Til nå er følgende lag registrert med bidrag på vår bankkonto:

NFU Rogaland fylkeslag
NFU Hadeland lokallag
NFU Tønsberg og Færder
NFU Gjøvik Lokallag
NFU Bømlo Lokal
NFU Stavanger Lokallag
NFU Vest-Agder Fylkeslag
NFU Trondheim lokallag
NFU Toten Lokallag
NFU Oslo fylkeslag

 

Flere lag har varslet at de vil støtte saken.

Innsamlede midler på facebook, er nå 28.068 kroner.

Innsamlede midler til NFUs bankkonto: "Rettshjelp ankesak" 1506.09.27097 er nå 101.212,65 kroner.

Total har vi per 16.05.2019 129.280,65 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell ankesak. Vi regner mer at mer er under veis og at flere vil bidra etter hvert.Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune med kostnadene til domsstolsbehandlingen, så kan du enten gi bidrag til:


"Rettshjelp ankesak" Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Jens Petter Gitlesen

16 mai 2019

Tips noen om siden