Vi holder stengt

Omsorg eller tortur?

Den norske velferdsstaten skaper trygghet for mange. Men av og til må en stille spørsmål om omsorgen nærmer seg tortur og om rettstaten kan arte seg som diktaturene hvor politiets hovedoppgave er å verne om myndighetsmisbruk.

Fra en krig til en annen

I 2001 flyktet Saka og hennes søster fra Kosovo til Norge. De flyktet fra en krig og havnet i en annen. Rettstaten de kom til var ingen rettstat, men Grimstad kommune. Den som hører historien, må komme i tvil. Det synes som om omsorgstjenesten, fylkesmannen, vergemålsordningen og politiet har myndighetsovergrep som en hovedoppgave.

Saka maktet å skjerme sin søster fra Kosovokrigen og sykdomsutbruddene i flyktningsleierene, men klarer ikke å beskytte henne i verdes tryggelse land.

Problematiske verger eller problematisk vergemålsforvaltning?

Sakas søster har diagnosen utviklingshemming. Om det stemmer eller ikke, er vanskelig å si fordi hun er både døv og blind. Naturlig nok har Sakas søster ingen vennekrets. Hun har sin søster. Saka har et tett og gjensidig forhold til sin søster og har jobbet for å få et godt tjenestetilbud. Såpass iherdig og godt jobbet Saka for å sikre søsterens interesser at kommunen ba fylkesmannens vergemålsavdeling om å fjerne Saka som sin søsters verge. Nå er en advokat som verken kjenner, oppsøker eller forstår Sakas søster oppnevnt som fast verge.

Besøksforbud i helseinstitusjoner og private hjem

I 2017 fikk Saka og søsteren nok av problemene med det kommunale bofellesskapet. Søsteren kjøpte et koselig eget hus. Søsteren bor alene i huset, men har tjenesteytere fra Aleris/Stendi hele døgnet. Grimstad kommune betrakter åpenbart huset som en helseinstitusjon og har innført besøksforbud. Saka er blitt informert om besøksforbudet via meldingen:

https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90756160_10157200528593775_7884560602465566720_n.png?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=_iiUJwS6af8AX_ucPhb&_nc_ht=scontent-arn2-2.xx&oh=4ec08561001f7f468978806a94b5d57c&oe=5EAAF7C9

 

Besøksforbudet er også kunngjort med oppslag på ytterdøren i huset til Sakas søster. Hvem "Vi" som holder stengt er, kommer ikke frem. Trolig er det Grimstad kommune. Uansett er det ikke hun som eier huset og bor der.

Oppslag på ytterdøren

Politiet kommer

Saka har vært ute en vinternatt før. Hun forsøkte å trosse kommunens stenging av søsterens hus. Da ble politiet varslet og forhindret Saka i å besøke sin søster.

Politiet sjekket saken med fylkesmannen og kommuneoverlegen og bekreftet til Saka at besøksforbudet var innført av hensyn til smittesituasjonen

e-post fra politiet

Det hører med til historien at Sakas søster er rimelig ung og ikke har noen underliggende sykdom. Hun oppsøker aldri andre folk og er langt unna det som defineres som risikogruppen.

Saka maktet å flykte med sin søster fra Kosovokrigen. Hun skjermet sin søster fra flyktningeleirenes sykdommer. Krigen mot rettstaten tapte både Saka og søsteren.

Av og til er det vanskelig å skille omsorg fra tortur!

Jens Petter Gitlesen

3 april 2020

  • 2020-07-13 Dette er nesten utrolig! Det høres ut som en svært stygg historie om makt og prestisje fra myndighetenes side, og ofrene er to unge kvinner, søstre, der de to brutalt blir skilt. Dette er bare grusomt! Jeg håper det kommer advokat i bildet , og at de to søstrene vil få hjelp til å leve et skikkelig familieliv! Vedkommende som har vært med på slik nedrig og antakelig ulovlig behandling av disse to unge søstrene, bør straffes og egentlig miste jobben! Toril Øvregaard Kvæven
  • 2020-04-21 Jeg takker NFU for engasjementet og støtte, jeg takker alle for støtte i kommentarfeltene. Jeg håper at Koronatiden er snart over, jeg håper at de smittede og innlagte blir fort friske, jeg håper at de friske blir aldri smitta. Når det er sagt så hadde ikke torturen overfor min søster vært så tydelig belyst hadde det ikke vært for korona. Det er mye som skjuler seg bak i denne saken, og isolasjonen/frihetsberøvelsen av min søster er et hevn fra Grimstad Kommune og advokatvergen på bakgrunn av mine avsløringer av vergens og kommunens forsømmelser samt faglig og systemsvikt. Min søster er totalskadet. Hun er veldig redd, forvirret og tom i blikket, dette har de klart å få til allerede de første ukene med isolasjon, uten at hun hverken er syk eller i risikogruppen. Saka
  • 2020-04-11 Dette er tortur. Det er ikkje omsorg. Staten Og kommunen er både bøddel og torturist. Staten godkjent torturen. Kommunen utføre totyr og Politiet beskytta torturisten, bøddelen og kynikaren. Politiet er aller best til å skyta først. Dei spør ikkje etterpå. Ingen av spelarane i dette torturregimet ser ut til å ha det minste forstand på dei lovlege rettane til den svake parten her. Er det nokon som vil stille seg på same side som dette torturregimet, så stå fram, slik at vi veit kor vi har medløparane. Bra skrivet Terje Albregtsen Endret lit i texten Før jag tyker det ska nå legre en til kommunen det bør nå fram til Erna og bent høje tyker jag Christoffer liljeflod
  • 2020-04-05 Jeg heier på deg, Saka! Du har medmenneskelighet, hjertelighet, godhet og omsorg på din side! Ikke gi opp kampen for din søster! Hun trenger deg. Alt godt for deg og din søster fra Ragnhild Johnsen Meldalen Anonymt
  • 2020-04-04 Det er hjerterått, grusomt og blottet for hensyn og empati- I Coronas kjølevann vil det komme store psykiske senskader som har med hjerteløse menneskers håndtering og mangel på hensynstaken. Måtte de menneskene bli fratatt all makt og få leksjonene det ikke lar seg gjøre å lese seg til: en Real bukett VinterNetter🤔 Gine B. Engelsgaard
  • 2020-04-03 Dette er så grotesk at jeg finner ikke ord! Kjenner Saka som den mest omsorgsfulle personen jeg vet om. Det er ren hevn fra Grimstad kommune bl annet fordi ansvarlige for tjenesteyting er satt til veggs for di de har møtt sin overvinne i Saka, for di hun har bedre kunnskap om lover og regler enn de ansvarlige har! Kommunen s folk skylder på at de bare utfører ordre og direktiv gitt av kommuneoverlegen! Privat hjem er plutselig blitt institusjon, forstå det den som kan! Anders Haslestad
  • 2020-04-03 Dette er tortur. Det er ikkje omsorg. Grimstad kommunen er både bøddel og torturist. Fylkesmannen i Agder har godkjent torturen. Fylkesmannen sjølv er den tidlegare rådmannen i Trondheim - ein av dei verste kommunane i landet! Forretningsadvokaten er ein kynisk medspelar her. Politiet har beskytta torturisten, bøddelen og kynikaren. Politiet er aller best til å skyta først. Dei spør ikkje etterpå. Ingen av spelarane i dette torturregimet ser ut til å ha det minste forstand på dei lovlege rettane til den svake parten her. Er det nokon som vil stille seg på same side som dette torturregimet, så stå fram, slik at vi veit kor vi har medløparane. Terje Albregtsen
  • 2020-04-03 Dette er umenneskelig !! Siri hjelm
  • 2020-04-03 Ja, jeg er enig med Terje Albregtsen i det han skriver om tortur. Det er i slike tider vi nå har at det popper opp mennesker med legning for denne form for maktutførelse og overgrep. Når det hele er over vet vi hvem de er. Tore E. Olsen
  • 2020-04-03 Dette er tortur. Det er ikkje omsorg. Grimstad kommunen er både bøddel og torturist. Fylkesmannen i Agder har godkjent torturen. Fylkesmannen sjølv er den tidlegare rådmannen i Trondheim - ein av dei verste kommunane i landet! Forretningsadvokaten er ein kynisk medspelar her. Politiet har beskytta torturisten, bøddelen og kynikaren. Politiet er aller best til å skyta først. Dei spør ikkje etterpå. Ingen av spelarane i dette torturregimet ser ut til å ha det minste forstand på dei lovlege rettane til den svake parten her. Er det nokon som vil stille seg på same side som dette torturregimet, så stå fram, slik at vi veit kor vi har medløparane. Terje Albregtsen

Tips noen om siden