Sheida Sangtarash

Følger Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn rettssikkerhetsgarantiene gitt av lovgiver?

Utviklingshemmedes rettssikkerhet i spørsmålet om tvang er ikke god nok, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet etter tilsyn i Hedmark. Fylkesmannen sier de følger malene Helsetilsynet har gitt dem. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller spørsmål om forholdene.

I hvilken grad følger Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn opp rettsikkerheten knyttet til tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming, og i hvilken grad har Fylkesmannen et selvstendig ansvar for å følge opp de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?

Spørsmålet stilles fra stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren. Begrunnelsen for spørsmålet er Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med Fylkesmannen i Hedmarks overprøving av tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming. Fylkesmannen på sin side, hevder at de kun utøver den overprøvingen som de er pålagt av Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Spørsmålet fra stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV), finner du her.

Jens Petter Gitlesen

9 september 2019

  • 2019-09-14 Fylkene skal etter loven ta hensyn til kommunens/ bydelens autonomi. Dette svekker klageordningen på omsorgstjenester og kan også svekke rettssikkerheten i tvangsvedtak. Omsorgstjenestene har egeninteresser i å få vedtak om tvang. Det gir dem flere stillinger med treårig utdanning og det letter papirarbeidet. Før et tvangsvedtak er gitt må alle episoder dokumenteres med enkeltmeldinger til fylket og til foresatte/verge. Etter et vedtak slipper omsorgstjenestene dette arbeidet. Informerte foresatte kan stille spørsmål og klage. Berit Ovesen

Tips noen om siden