Inkluder oss! Rapportens forside

Inkluder oss!

Høsten 2019 ble det for første gang i Norge laget et seminar om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Rapport fra seminaret foreligger nå på lettlest form.

På seminaret ble det snakket om menneske-rettigheter på seks viktige områder. De viktige områdene var arbeid, eget hjem, skole og utdanning, ferie og fritid, og helse. Det ble også snakket om temaet selvbestemmelse.

Rapporten fra seminaret er nå tilgjengelig i lettlest form.

Jens Petter Gitlesen

11 september 2020

Tips noen om siden