Grillfest på leiren

De fra Klepp kommune fikk ikke være med

Klepp kommune skal kutte i pengebruken. Innbyggere med bistandsbehov får ikke lenger delta på NFUs leir på Tromøya, men må tilbringe alle årets 365 dager i bofellesskapet.

Hver sommer arrangerer NFU leir på Tromøya og hvert år har det kommet to til tre deltakere fra Klepp kommune. Deltakerne fra Klepp har pleid å komme på lørdagen og dra på torsdagen. På grunn av bistandsbehovet hadde deltakterne med seg to til tre tjenesteytere fra bofellesskapet hvor de bor. Kommunen hadde avtalt en viss godtgjørelse for tjenesteyterne og alle var fornøyd med situasjonen. Merkostnadene for Klepp kommune var minimale. Kommunen fikk en ekstrakostnad ved å bistå deltakerne på leiren. På den annen side, ble kostnadene med å yte tjenester i bofellesskapet omtrent tilsvarende redusert.

I år kom ikke leirdeltakerne fra Klepp. Kommunen hadde bestemt at tjenesteyterne ikke fikk lov til å dra. I stedet for seks dagers avbrekk fra livet i bofellesskapet, får altså de tidligere leirdeltakerne tilbringe alle årets 365 dager i bofellesskapet.

Det kan godt være at Klepp kommune må kutte i utgifter. Det er rimelig umenneskelig å spare småpenger ved å frata innbyggere med bistandsbehov deres seks dagers utflykt fra bofellesskapets rutiner.

Jens Petter Gitlesen

12 august 2019

 • 2019-09-07 Det er sånn over alt.De blir ikke nevnt når det er valg heller..alle kommuner "har ikke økonomi" når det gjelder funksj.h... også private profitører bør gåes etter i sømmene mener jeg bestemt. Bodil Sende
 • 2019-09-02 Hvorfor er hjemmet til en person som trenger tjenester et "bofellesskap". Jeg trodde det var diskriminering å bruke slike merkelapper på folk. Et "bofellesskap" er jo nærmest å betrakte som en institusjon når man legger internasjonale definisjoner på institusjon til grunn. Tore E. Olsen
 • 2019-08-25 Jeg trodde Tromøya leieren var for alle som trenger og komme seg ut fra sinne fire vegger. De er ikke så mye på noe annet at de fortjener en god ferie på Tromøya. Det er skam at de skal nektes for at kommunen skal spare seg til fant. Trine Beathe F Solbakken
 • 2019-08-22 Det er riktig at noen fra klepp var på Tromøya. Jeg snakket med en dame som skulle reise. Hun gledet seg, og var stolt av at hun for første gang reiste på leir uten følge. Johs. Handegard.
 • 2019-08-15 Til «Johs. Handegard». Glemte å skrive navn før jeg kommenterte. Jeg er enig i at det er kjipe nedskjæringer i kommunen for tiden. Er selv kun sommervikar og har trivdes med det i 4 år. Måtte likevel korrigere uriktig informasjon om deltakelse på Tromøya. Karen Rørtveit
 • 2019-08-14 Til "Anonym" ansatt i Klepp kommune: Det er ikke farlig å tilkjennegi seg når du støtter kommunen. Det er bare de som står opp for brukerne som risikerer jobben. Johs. Handegard
 • 2019-08-13 Konsekvensene av uheldige nedskjæreringer kan i verste fall medføre mye større utgifter på sikt! Utrygghet og mistrivsel med etterfølgende utfordrende adferd blandt beboere, dårligere arbeidsmiljø, som igjen virker negativt inn på tjenestetilbudet! Erfarne og flinke folk slutter, totalt dårligere tjenester! Gi et verdig tilbud, de fortjener d! Å.M.Ånestad(tidligere mangeårig ansatt,med stor trivsel, i Klepp kommune.
 • 2019-08-12 Jeg jobber i bolig i Klepp Kommune. Vi hadde brukere som reiste til Tromøya i år? Dessuten er det ingen som er der 365 dager i året? Anonymt
 • 2019-08-12 Beklageligvis er dette den nye utgaven av Klepp kommune. Det tas kvelertak på Miljøtjenesten. Jeg tror ikke politikerne er obs på hva som er i ferd med å skje med tilbudet til de svakeste. Det foregår et utstrakt "underslag" av tjenestetimer i forhold til vedtak. Lokallaget vil mobilisere for å forsøke å opplyse de "nye" politikerne. Før var vi stolte av at kommunen tok godt vare på sine utviklingshemmede - nå gremmes vi! Johannes Handegard (Leder i NFU Klepp lokallag).
 • 2019-08-12 Dette er bare så trist. Hva sier dere politikere om dette nå i kommunevalgkampen? Astrid H Rihde
 • 2019-08-12 Forrige uke var jeg ledsager for min datter på sommerleir i Selbu i regi av NFU. Om personale fra bolig skulle bistått, ville det ha kosta kr 22500 i lønn i tillegg til kr 4900 i deltakeravgift. Når det er snakk om slike summer for ei ferieuke, fører det til at vi som pårørende føler oss tvunget til stille opp. Naturlig nok hadde ingen deltakere fra Trondheim med seg ansatte fra bolig. Med en slik praksis i tillegg til husleie på over 11000 pr mnd er Trondheim kommune i ferd med å gjøre byens utviklingshemmede til sosialklienter! Leirdeltakere fra andre kommuner slapp å betale ekstra for å ha med personale på leir. All honnør til bl.a Sandnessjøen, Bodø og Oppdal som bruker de statlige overføringene på rette måten! Torild Stavne

Tips noen om siden