Dommerklubbe

Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede

Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt Vågå kommune rett til å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra

Tre godt voksne personer med utviklingshemming hadde bodd i Moavegen bofellesskap i 27 år. Kommunen sa dem opp fordi de ville reorganisere tjenestene, samle utviklingshemmede i kommunens nye omsorgssenter – Finntunet, pusse opp Moavegen bofellesskap og omgjøre Moavegen bofellesskap til omsorgsboliger for eldre.

Leieboerne protesterte ved deres verger og protesterte mot oppsigelsen som de fant urimelig.

Vågå kommune brakte saken inn for Nord-Gudbrandsdal tingrett som under tvil fant oppsigelsen rimelig. "I helhetsvurderingen er det særlig lagt vekt på kommunens behov for å kunne omorganisere helse- og omsorgstjenesten for fellesskapets beste", kan en lese fra dommen som vektlegger hensynet til kommunen fremfor hensynet til leietakerne: "Det er ikke vanskelig å sympatisere med de tre leietakerne, menretten har kommet til at kommunens interesser må gis fortrinnsrett".

Det er god grunn til å tro at siste ord ikke er sagt i denne saken.

Tidligere omtale:

Jens Petter Gitlesen

 

29 mai 2018

 • 2018-06-04 Skammelig! Her er tydeligvis ingenting av FN-konvensjonen innhold hverken kommet inn i Norsk Lovpraksis, eller inn i skallen på tørre, kanskje litt for gamle jurister enda!! Helt utrolig 😨. Steinar Nyland
 • 2018-06-04 Stå på for retten til å beholde hjemmet , nærmiljøet, de ansatte, alt som er trygt og godt! Håper omsorgsjefen og rådmann Kan forstå hva dette betyr ?! Unni Wærstad
 • 2018-06-02 Rettelse: Trolig er tallet langt høyere fordi flertallet av personer med lett utviklingshemming ikke blir diagnostisert. Resten kan dere lese under. Steinar Wangen
 • 2018-06-02 At de fleste må ha hjelp til daglige gjøremål er nok ikke helt riktig for i følge NOU På lik linje er det ca. 24.000 utviklingshemmede som har vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester mens et anslag fra BUFDIR sier at det er om lag 80.000 mennesker med utviklingshemming noe som betyr at det er ca. 56.000 utviklingshemmede som ikke har vedtak om tjenester og som dermed ikke får noen hjelp. Trolig er tallet langt høyere for flertallet av personer med lett utviklingshemming blir ikke får noe hjelp. I følge videoen til NAKU hevdes det at psykologeksperter kvier seg for å diagnostisere mennesker med lett utviklingshemming fordi dem frykter å stille feil diagnose. Personlig tror jeg det handler om økonomi fordi diagnose utløser rettigheter og da er det en fordel å holde tallet så lavt som mulig. Steinar Wangen
 • 2018-06-01 Håper saken blir anket. Så vidt jeg forstår er det fritt valg i fht hvor mennesker vil bo. Det gjelder også mennesker med utviklingshemming. Hvis denne dommen blir stående betyr det at kommunene kan flytte mennesker rundt omkring som det passer dem og etter som de vil organisere og omorganisere omsorgstjenesten. Det betyr at retten til å velge hvor de vil bo gjelder i praksis ikke for mennesker med utviklingshemming😡 Berit Ovesen
 • 2018-06-01 Noen kommuner skalter og valter og overstyrer våre phu.hemmede. De fleste må jo ha hjelp til dagelige gjøremål,og selfølgelig til disse vanskelige sakene. De rives opp med rota og vet egentlig ikke hva som foregår, bare at de må flytte. Hvor god erfaring med en lykkelig utgang, har kommunene, som har gjennomført denne ordningen?Ikke for kommunene, men hver enkel beboer ? Jeg bare spør. Mvh. medlem av Nfu i 40 år. Bjørg Svantesen
 • 2018-05-31 Å påstå at tingretten setter kommunens behov foran utviklingshemmedes behov faller på sin egen urimelighet for på side fem i dommen står det to ting som er av særlig betydning. 1) Kommunen har før innflytting der de utviklingshemmede bor nå lagt inn en klausul om å kunne foreta omdisponering av boligen og 2) De nye leilighetene holder en bedre teknisk standard enn nåværende bolig har. Det kommunen her har gjort er at dem har benyttet seg av avtaleretten som regulert i avtaleloven. Jeg har lest både på nrk.no og i Guldbrandsdølen Dagningen at NFUS tidligere nestleder har tatt til orde for at dersom de utviklingshemmede også taper i lagmannsretten og høyesterett vil NFU jobbe for en lovendring. Personlig er jeg ganske sikker på at det er urealistisk for det holder ikke med å endre husleieloven, man må også endre avtaleloven. Det blir en formidabel utfordring for i tillegg til at det er snakk om å endre to lover må dere også forholder dere til departementer. Husleieloven er kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde mens avtaleloven sorterer inn under justisdepartementet og da får man enda en utfordring fordi ansvarlig statsråd for disse departementene er Monika Mæland (H) og Tor Mikkel Wara (FRP) og med et Frp som sin egen regjerings politikk ser jeg for meg at dette kan bli svært krevende. Steinar Wangen
 • 2018-05-30 Det er jo retten også prioriterer kommunens behov foran innbyggernes behov. Behovet for reorganisering er viktigere enn beboernes behov for stabile, trygge hjem. Er kommunen til for innbyggerne, eller er innbyggerne til for kommunen. Vrient spørsmål, tydeligvis. Trist. Truls Thirud
 • 2018-05-29 En får inderlig håpe at siste ord ikke er sagt i denne saken. Per Tollefsen
 • 2018-05-29 Vågå er dere tilbake til 1967 eller før den tiden? Dette er diskriminering av mennsker Aud
 • 2018-05-29 1) Dommen virker svært grundig. 2) Synes det er useriøst av NFU å linke en dom som inneholder sensitive personopplysninger. Utviklingshemmede har som andre krav på samme personvern som alle andre. 3) Det er bra at de utviklingshemmede slipper å betale erstatning for noe annet ville vært urimelig. Steinar Wangen
 • 2018-05-29 det er trettende, men siste ord MÅ ikke være sagt! Hans

Tips noen om siden