Linda Hofstad Helleland

Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID

– Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

På regjeringens nettsider, presiserer distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland regjeringens politikk når det gjelder elektronisk identifikasjon.

– Alle skal ha mulighet til å delta i informasjonssamfunnet og kunne kommunisere digitalt med offentlig sektor. Det betyr at alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og følger opp:

– Den markedsbaserte strategien i Norge har fungert svært bra, og ført til en bruk av felles påloggingsløsninger som er svært høy i internasjonal sammenheng. Men for at ingen skal falle utenfor, vil vi også vurdere om det er behov for en offentlig utstedt eID på høyere sikkerhetsnivå enn det vi har i dag, sier Helleland.

Da får vi smøre oss med litt tålmodighet og vente på regjeringens løsning av BankID-problemet.

Jens Petter Gitlesen

8 februar 2021

  • 2021-02-14 Problemet med Bank-ID har eg erfart saman med kona mi, Magnhild Bergheim. For lang tid sidan prøvde vi først å ta saka opp med banken som både vi to og vår son har, utan å nå fram. Banken tok frå han Bank-ID ein gong då eg tok kontakt med banken på vegne av han på "chat", og presenterte meg som verje. Det skulle eg ikkje ha gjort. Umiddelbart kom svaret: "Vi tar banksikkehet på støtte alvor", og så vart chatten kutta. Eg traff på feil person, og straks eg presenterte meg, så var eg ekskludert frå, og utestengt frå, hans Bank-ID og som disponent for alle konti. Det retta seg seinare med ein bløff! Vi ringte banken, og traff ein "rett" person. Då måtte vi late som om kunden òg sat ved telefonen, og at instruksane gjekk begge vegar, til og frå han som ikke kunne snakke. Kva slag problem og diagnose han elles har, det har ikkje banken noko med. Då løyste alt seg. Men slik skal det då ikkje vere. Vi har prøvd å få både "statsforvaltar" og Statens sivilrettsforvaltning til å ta saka, men møter veggen. Svaret frå banken var å sende oss reglane frå Finans Norge. Vi prøvde å byte bank, og fekk overlevert dei same reglane, men melding om at ein som ikkje kan skrive namnet sitt, eller prate for seg, han skal ikkje ha Bank-ID. Dette er svært klanderverdig, fordi Finans Norge er finansnæringa sin hovudorganisasjon. "Vi er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren", skriv dei på sine nettsider. Det er Finans Norge som forvaltar at ein utviklingshemma ikkje skal ha Bank-ID, og styresmaktene bryr seg ikkje. Dette har departement og regjering visst om i mange år, utan å bry seg. Slik kan vi ikkje ha det, men eg er redd for at sjølv om den oppfinnsame minister HH skulle finne på noko nytt, så er ho ikkje oppfinnsom nok, og samtidig er eg redd for at ho er historielaus. Eg kulle gjerne visst kva erfaring andre har i denne saka. Terje Albregtsen
  • 2021-02-11 Jeg har to voksne barn med omfattende funksjonsnedsettelse. Ingen av dem har elektronisk id. Jeg er verge og ting jeg skal ordne får stadig kjepper i hjulene fordi guttene ikke har elektronisk id. Sist for et par dager siden da jeg hadde store problemer med å få svar på en koronaprøve. Dette må prioriteres. Bente Berg

Tips noen om siden