Sheida Sangtarash

Stiller spørsmål om den inkluderende skolen

Grunnskolens informasjonssystem viser at antallet elever i spesialskoler aldri har vært høyere enn i år. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om situasjonen og regjeringens tiltak på feltet.

Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller kunnskapsministeren følgende spørsmål:

Rekordmange elever er på spesialskoler ifølge Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Nyheten fremkommer på nettsiden til Utdanningsnytt 13.12.2018.
Hva har regjeringen gjort, og hva planlegger regjeringen å gjøre for å sikre en inkluderende skole og inkluderende opplæring?

Begrunnelse:

Den inkluderende skolen har vært en målsetning i nyere tids skolepolitikk. Norge har forpliktet seg til å etablere en inkluderende skole gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen har utgitt en egen veileder (General Comments nr. 4) om den inkluderende skolen. Ut i fra tallene fra GSI og omtalen i utdanningsnytt, er det vanskelig å se at Norge følger våre konvensjonsforpliktelser.

Jens Petter Gitlesen

20 desember 2018

  • 2018-12-30 Barn med forsinket språk får bedre språkmodeller i den vanlige skolen og utvikler dermed bedre språkferdigheter. Det samme gjelder sosiale ferdigheter. Alle lærer mere om å leve sammen med ulike typer mennesker. De lærer alle å inkludere hverandre sosialt, kulturelt og faglig. Alt med støtte fra en ledelse og et kollegium med gode holdninger, vilje og evne til å utøve menneskelig storsinn og raushet. Skolen er et sted å vokse opp. Kirsten Ruud

Tips noen om siden