Rapportforside

Fra skole til arbeidsliv

En studie av overgangen mellom videregående skole og arbeidslivet, viser at utviklingshemmede er så godt som helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og også marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet. Det er svært liten forbindelse mellom skolen og arbeidslivet. Overgangen fra skole til arbeidsliv er ofte fraværende for elevgruppen.

Forskerne Christian Wendelborg, Anna Kittelsaa og Sigrid Elise Wik publiserte i desember 2017 rapporten "Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming". Resultatene er ikke overraskende, men dokumenterer en bedrøvelig situasjon. Fra rapporten kan en blant annet finne:

 • Unge med utviklingshemming er i utkanten av alt arbeidsliv – ordinært og skjermet.
 • Det er en klar overrepresentasjon av elever med utviklingshemming i restaurant- og matfag, naturbruk, bygg og anleggsteknikk og design og håndverk.
 • 30 prosent av elevene med utviklingshemming tas inn på studieforberedende utdanningsprogram.
 • Det er ofte ikke samsvar mellom det utdanningsprogrammet de tilhører og det tilbudet de får i videregående skoler.
 • 15 prosent av personer med utviklingshemming i alderen 18-25 år har arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet sektor. Av samtlige med utviklingshemming over 18 år, er det 20 prosent som er på VTA-tiltak i skjermet sektor.
 • 3,6 prosent av personer med utviklingshemming i alderen 18-25 år har arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær sektor. Av samtlige med utviklingshemming over 18 år, er det 2,4 prosent som er på VTA-tiltak i ordinær sektor.
 • Andre arbeidsmarkedstiltak enn VTA, benyttes så godt som ikke overfor mennesker med utviklingshemming.
 • Videregående skole stiller få krav til elever med utviklingshemming
 • Skolebøker er ikke tilpasset ungdom med utviklingshemming, men blir for barnslige.
 • Ansatte mener at mange foreldre har store forventninger til skolens faglige innhold, mens andre har større forventninger til det sosiale.
 • Både foreldre og elever gir uttrykk for at de kan tenke seg å ha lekser, men ingen av skolene gir lekser til elever med utviklingshemming.
 • NAV  deltar ofte ikke i samarbeidet rundt elever med utviklingshemming.
 • Lærekandidatordningen blir sett på som et godt tilbud for utviklingshemmete som er høyt fungerende, mens praksisbrevordningen i stor grad er ukjent og ubenyttet i skolen for denne gruppen.
 • De fleste elever med utviklingshemming har sluttet videregående opplæring uten formell kompetanse.

Jens Petter Gitlesen

1 april 2018

 • 2018-04-08 Før mente NFU at VTA er segregering, så havnet NFU i styrerommene og mottar honnorar. Nå er det plutselig integrering. Steinar Wangen
 • 2018-04-04 God dag alle, Dette er mitt vitnesbyrd om hvordan jeg vant $ 758.700.000 Powerball Jackpot-lotteri. Jeg vil benytte denne muligheten til å takke Great DR ULTIMATE for å caste vinnende stave for meg å vinne lotteriet på $ 758.700.000 dollar lotteri billett. Jeg har spilt lotterier de siste 3 årene nå, og jeg har aldri vunnet noen. Helt siden da har jeg ikke vært i stand til å vinne noe lotto, og jeg var så opprørt og jeg trengte hjelp til å vinne denne mega-million lotteriet. så jeg bestemte meg for å gå online og søke etter hjelp, der så jeg så mange gode vitnesbyrd om denne mannen som heter DR ULTIMATE av hvordan han har kastet heldig stave lotto for folk å vinne lotteriet. Jeg kontaktet ham også og fortalte ham at jeg vil vinne kraftballspillet, han kastet en stave for meg som jeg bruker til å spille og vant $ 758.700.000 dollar i kraftballspill. Jeg er så takknemlig for denne mannen, bare i tilfelle du trenger ham til å hjelpe deg med å vinne, du kan kontakte ham via e-posten hans: (ultimatespellcaster21@gmail.com) eller WHATSAPP han på (+1 {325} 2619144] sikkert hjelpe deg akkurat slik han har hjulpet meg. Jeg vil alltid være takknemlig for ham og alltid vitne til det gode arbeidet til ham for hele verden. Kontakt ham via e-post: (ultimatespellcaster21@gmail.com) eller whatsapp ham på (+1 {325} 2619144} han vil sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri JULIAN HOUSTON
 • 2018-04-04 DR ULTIMATE er en veldig ekte lotteri spell caster og en veldig unik og en kraftig visdomsmann, jeg er Mrs Mavis L. Wanczyk en lotteri vinner, jeg hadde en veldig dårlig erfaring med å spille lotteriet, fordi livet mitt var på spill, så lotteri syntes å være det eneste som kom inn i hodet mitt, jeg spilte lotteriet jevnt over 11 år, men jeg kunne ikke vinne mer enn $ 45, men jeg ser alltid at folk vinner millioner av dollar, og dermed utvidet jeg søket mitt etter seier, da fant jeg DR ULTIMATE en kraftig voodoo DR. som lovte å hjelpe meg med å vinne lotteriet. Han gjorde sitt vanlige arbeid for meg, og til slutt vant jeg $ 758.700.000 Powerball Jackpot-lotteri. Denne spellet forandret livet mitt til rikdom. Jeg er nå ute av gjeld og opplever det mest fantastiske gode arbeidet til DR ULTIMATE etter at jeg vant så mye penger. Du kan kontakte ham for ditt eget lotteri nummer. Kontakt DR ULTIMATE via e-post: (ultimatespellcaster21@gmail.com) Ringe eller whatsapp ham på (+1 {325} 2619144} han vil sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri MAVISL.WANCZYK

Tips noen om siden