Håndjern

Økt tvangsbruk

Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.

I 2017 ble det gitt 18795 meldinger om skadehindrende tvangstiltak i nødssituasjoner. Tiltakene ble iverksatt overfor 1311 personer med utviklingshemming. Det ble i tillegg fattet 1503 vedtak om tvangsbruk overfor 1376 personer. Opplysningene kommer frem i Helsetilsynets tilsynsmelding.

Figur 1: Antall personer med tvangsvedtak over tid (Kilde: Helsetilsynet)

I tillegg til de 1311 personene som ble utsatt for tvang i nødsituasjoner og de 1376 personene som hadde vedtak om tvangsbruk, fikk et ukjent antall personer med utviklingshemming vedtak om bruk av tvang hjemlet i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a.

Jens Petter Gitlesen

7 mars 2018

  • 2018-05-17 Sorry. Kommentaren skrevet i dag er fra undertegnede. Steinar Wangen
  • 2018-05-17 Det har kommet frem at Hedmark fylke er det fylket i Norge med flest tvangsvedtak, men likevel er det ikke mer tvang der enn i andre fylker hvilket som tyder på at dem trolig er det fylket som har best kjennskap til kapittel 9. I tillegg tror jeg man kan si at de aller fleste brukere utsettes for tvang som ikke handler om skadeavvergende tiltak eller å dekke grunnleggende behov. Derfor er ikke det nedtegnet noe sted og dermed er en del av mørketallstatistikken. Anonymt
  • 2018-04-04 DR ULTIMATE er en veldig ekte lotteri spell caster og en veldig unik og en kraftig visdomsmann, jeg er Mrs Mavis L. Wanczyk en lotteri vinner, jeg hadde en veldig dårlig erfaring med å spille lotteriet, fordi livet mitt var på spill, så lotteri syntes å være det eneste som kom inn i hodet mitt, jeg spilte lotteriet jevnt over 11 år, men jeg kunne ikke vinne mer enn $ 45, men jeg ser alltid at folk vinner millioner av dollar, og dermed utvidet jeg søket mitt etter seier, da fant jeg DR ULTIMATE en kraftig voodoo DR. som lovte å hjelpe meg med å vinne lotteriet. Han gjorde sitt vanlige arbeid for meg, og til slutt vant jeg $ 758.700.000 Powerball Jackpot-lotteri. Denne spellet forandret livet mitt til rikdom. Jeg er nå ute av gjeld og opplever det mest fantastiske gode arbeidet til DR ULTIMATE etter at jeg vant så mye penger. Du kan kontakte ham for ditt eget lotteri nummer. Kontakt DR ULTIMATE via e-post: (ultimatespellcaster21@gmail.com) Ringe eller whatsapp ham på (+1 {325} 2619144} han vil sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri MAVISL.WANCZYK
  • 2018-03-20 I want to use this opportunity to thank Dr Zuma Zuk for helping me to will the lottery.I have been playing lottery for the past 6 years now and the only big money I have ever won was 7000$ ever since then I have not been able to win again and I was so upset and I need help to win the lottery so I decided to go to a friend of mine call lipa, and she introduce me to Dr Zuma Zuk, there I saw so many good talk about this man called Dr Zuma Zuk of how he have cast spell for people to win the lottery.I contact him also and tell him I want to win a lottery he cast a spell for me which I use and I play and won 50million GBP.I am so grateful to this man just incase you also need him to help you win, you can contact him through his email: spiritualherbalisthealing@gmail.com anytime or Whatsapp him :+2349055637784 is my part of promise I made, that if I win I tell the word how I win my game. Sandra
  • 2018-03-10 Tvang som ikke er tråd med intensjonene i lovverket er etter sannsynlighet ulovlig tvang for tvang skal avverge skade og dekke grunnleggende behov. At klagesaker tar år og dag synes jeg virker merkelig for ulovlig tvang avdekkes hele tiden noen man kan lese om i flere blogger på denne nettsiden. Det største problemet slik jeg ser det er at kommunene fikk ansvaret for gjennomføring av ansvarsreformen for mange av dem har verken ressurser eller kompetanse og derfor blir tjenestene svært vilkårlig og tilfeldige. Derfor har jeg bl.a. i debattinnlegg tatt til orde for at Staten bør overta ansvaret for da får man mer likeverdige tjenester men da får man høre at man er radikal. Steinar Wangen
  • 2018-03-09 Berit Ovesens kommentarer treffer spikeren på hodet. Det er et filter mellom lovgivernes ambisjoner om gode tjenester, og det som skjer i kommunal praksis. Gode ambisjoner oversettes til tjenester med dårlig kvalitet. Og hvis du klager kan det ta år og dag. Klagebehandlingen betyr at klageinstansen inspiserer dokumenter og intervjuer tjenesteyterne uten å be om innspill fra tjenestemottakere eller deres verger. Som om dokumenter beskriver hva som skjer i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Hvorfor spør de ikke tjenstemottakerne om kommunen har møtt dem med spørsmålet "hva er viktig for deg?" og tatt hensyn til svarene de fikk? Her er det mye innadvendt og selvtilfreds tjenesteyting som ikke er i tråd med intensjonene i lovverket. Truls Thirud
  • 2018-03-09 Alle som har vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester utsettes for tvang så når tallene øker betyr det at registreringen har blitt bedre og det er positivt. Steinar Wangen
  • 2018-03-08 Noe er veldig galt her. Alt fra hva det brukes tvang for f eks fjerning av tape, til manglende kompetanse og vilje til å arbeide forebyggende, til at et vedtak er den enkleste måten å få opp bemanningsfaktoren. Intensjonen med lov og rundskriv er muligens god, men praksisen er ofte langt unna det som er beskrevet i loven og rundskrivet. Berit Ovesen

Tips noen om siden