Trisomi

Abortloven må ikke endres

Ved å endre abortloven bidrar staten til økt stigmatisering. Det formidles et budskap om at noen mennesker er mindre verdt enn andre, heter det i uttalelse fra NFUs landsmøte.

Uttalelse fra NFUs landsmøte:

Abortloven må ikke endres

Dagens abortlov prøver å ta hensyn til kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettssikkerhet.

Utviklingen innen fosterdiagnostikk har gjort det enklere å indikere om fostre kan ha Downs syndrom, eller andre kromosomvariasjoner.

Mennesker med kromosomvariasjoner møter diskriminering gjennom hele livet og får ikke ivaretatt sine grunnleggende rettigheter.

Ved å utvide tiden for selvbestemt abort sammen med en økt tilgang på fosterdiagnostikk, bidrar staten til økt stigmatisering og skaper et sorteringssamfunn. Staten formidler et budskap om at noen mennesker er mindre verdt enn andre.

NFU arbeider for et samfunn for alle. Endres abortloven får vi et samfunn med plass til færre.

Jens Petter Gitlesen

2 april 2021

  • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks บาคาร่า Paulojimmathew
  • 2021-04-03 Artikkelen avslutter med: NFU arbeider for et samfunn for alle. Endres abortloven får vi et samfunn med plass til færre. NFU er tett knyttet til AP som vil ha fri abort frem til 18 uke svangerskapsuke. Det neste som vil skje er at det blir innført aktiv dødshjelp. Steinar Wangen
  • 2021-04-02 Ta vare på de menneskene som ER FØDT og skap et likeverdig samfunn. Fortsett kampen for CRPD inn i norsk lovgiving. Men ikke bland inn et forkludrende røre av abortrestriksjoner og såkalt likeverdsreform. Lise Lundh
  • 2021-04-02 Jeg er jo enig i at alle er verdt like mye. Hvis du velger å føde et barn som vil trenge mye omsorg og mye pleie, så må kommunen og staten stå klar med plan og penger og kvalifiserte omsorgspersoner som kan trå til. Iren Frøiland

Tips noen om siden