Paragraf

NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.

For en tid tilbake ble NFUs kapasitet innen juridisk veiledning redusert av økonomiske årsaker. Vi ba fylkes- og lokallagene bistå mer i klagesaker for å avlaste NFU sentralt. Nå får vi en vesentlig kapasitetsøkning, noe som betyr at vi kan bistå i flere saker og vi kan bistå mer i de enkelte sakene. Det vil kort og godt bli enklere for våre medlemmer å få bistand i juridiske spørsmål.

Feltene som vi først og fremst fokuserer på, hvor vi har mest kompetanse og erfaring er spørsmål knyttet til barnehage, skole, omsorgstjenester, vergemål, trygd og hjelpemidler, arbeidsmarkedstiltak og forhold knyttet til husleieloven.

Enkeltmedlemmer som har spørsmål knyttet til rettigheter eller utfordringer som de ønsker bistand til, kan sende en e-post til firmapost@nfunorge.org og redegjøre for problemstillingen, legge ved eventuelle grunnlagsdokumenter og oppgi navn og telefonnummer, så tar en av juristene kontakt og bistår i saken.

Jens Petter Gitlesen

3 juli 2018

  • 2018-12-03 På vegne av min bror Knut Aall Prebensen + 7 til. 8 Pu beboere som skal kjøpe to biler sammen. Finnes det noen "standard kontrakt" for eierskapet disse imellom? Bilen må stå på en, max to beboere, og en kontrakt må derfor binde de andre til eierskapet. på vegne av denne gruppa i-staale@online.no ev tlf 95922236 Ellen Ulrikke Aall Prebensen
  • 2018-09-30 Hi i`m Stella) Sex dating - bit.ly/2MwlbqO (my id840710) Stella
  • 2018-08-24 Hei😊en gutt på 1år og 4mnd med Down synrom, skal starte i barnehage. Har fått sakkyndig vurdering på 120 årstimer spes.ped. Synes dette er lite. Han skal ha 100% plass i bh. Har fått beskjed om at han i tillegg får 20 timer støttepedagog PR.uke. Dette er ikke nok til å ivareta guttens behov. Synes han bør ha støttepedagog hele tiden han oppholder seg i bh. Finnes det noen rettigheter på dette området? Anne Grethe H. Svendsen

Tips noen om siden