Illustrasjon av fattig

Stavanger produserer fattigdom

Til tross for god økonomi og svært god skatteinngang, så satser Stavanger kommune på å gjøre innbyggere med utviklingshemming fattige.

Historisk var Stavanger en fattig by, helt til flaksen slo til og byen ble Norges oljehovedstad. Om de ufortjent rike lettere ignorerer fattigdom eller om de verdsetter det å drive inn i historien på et rekesmørbrød, kan en sikkert diskutere. Stavanger kommune synes uansett ikke at det er problematisk å skape fattigdom blant innbyggere med utviklingshemming.

Trygdeytelsen Ung ufør gir 18.500 kroner utbetalt per måned. Husleien i nyere kommunale bofellesskap i Stavanger er på 10.400 kroner per måned, inkludert strøm. Det koster kommunen lite å bygge bofellesskap. Kommunen får 45 prosent refusjon fra Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg kommer 25 prosent momsrefusjon. En skulle forventet at 65 prosent tilskudd skulle gi en viss avspeiling i husleienivået.

Mange med utviklingshemming er avhengig av bistand til vask og stell i leiligheten. For slikt arbeid krever Stavanger kommune 479 kroner per time, begrenset til 842 kroner per måned. De som er avhengig av kommunalt dagtilbud, må betale 90 kroner dagen i egenandel. Denne egenandelen er trolig ulovlig. Den som har behov for tilsyn, har rett på tilsyn. Uansett er det urimelig. For de 22 hverdagene i måneden, kommer prisen på 1980 kroner per måned. I tillegg kreves 50 kroner dagen i egenbetaling for transport for de som ikke kan benytte Maxi-taxi på grunn av urolige medpassasjerer.

 

Totalt blir utgiftene 14.362 kroner per måned. Da er det 4.178 kroner å benytte til klær, mat i heimen, fritidsaktiviteter og andre vanlig utgifter.

 

I landssammenheng er Stavanger kommune en rik kommune. Skatteinntektene per innbygger var i 2018 31.400 kroner høyere enn landsgjennomsnittet. Til tross for dette, legger kommunen opp til å skape fattige blant utviklingshemmede. Jeg tror innbyggere med utviklingshemming har bedre økonomi i kommuner hvor skatteinntektene per innbygger er 31.400 kroner under landsgjennomsnittet.

 

Ingen forventer at mennesker med utviklingshemming skal ha like god økonomi som ordføreren. Men Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun bør sikre at også innbyggere med utviklingshemming har en økonomi som en kan leve med.

 

Jens Petter Gitlesen

20 januar 2020

  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 U3bxgf http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2020-02-07 Det er pussig at man engasjerer meg i saken om gjengs leie først for det fenomenet har eksistert i over 20 år. Steinar Wangen
  • 2020-02-06 Min datter bor i bofellesskap og betaler iver 12000 imnd, da har hun ikke mye igjen å leve for...Maten må de betale utenom. Bostøtte får hun heller ikke, dette er i Mo i Rana. Vi har prøvd å ta det opp med politikerne, men ingenting nytter.... Sissel Kråkstad
  • 2020-02-04 Hege. Jeg er ung ufør, har beskjedent boliglån på ordinære vilkår med 30 års nedbetalingstid og sparepenger. Det er helt uproblematisk. Steinar Wangen
  • 2020-01-31 Skremmende dette her. Har nettopp fått en ny erfaring hvor disse tallene stemmer ganske godt . De som mottar ung ufør får heller ikje verken husbankbostøtte eller kommunal bostøtte. Å Gud forby om du har litt på sparing. Hege
  • 2020-01-21 Det her er ikke noe nytt for dette er et fenomen som heter kapitalisme og det går alltid utover de som har minst. Sånn er det bare. Synes det er interessant at forbundslederen kritiserer ordføreren for dem er tross alt partifeller så Gitlesen bør derfor kanskje finne et parti som støtter utviklingshemmede? Når man er inne på gruppen ung ufør forundrer det meg at NFU ikke engasjerer seg i Nav-skandalen. Gruppen ung ufør utgjør den skjulte delen av Nav-skandalen. Norge har trygdeavtale med en rekke land som innebærer at uføre kan ta med seg trygdeytelser til land innen EØS område. Dette gjelder ikke for personer på ytelsen ung ufør. Ved flytting til for eksempel Sverige eller at man oppholder seg der mer enn seks måneder i løpet av et kalenderår. Da mister man tilleggspensjonen og vil da sitte igjen med en inntekt som tilsvarer minstepensjon. Grunnen til at jeg mener dette er den skjulte siden av Nav-skandalen skyldes at EØS loven sier at man kan ta med trygdeytelser ved opphold i et EØS land og da må jo det også gjelde ved flytting og lengre opphold. Ellers blir det jo helt håpløst. Når jeg tar opp denne saken har det en sammenheng med at forbundslederen kritiserer kommunen for å gi blaffen i gruppen ung ufør. Det er sjeldent lurt å kaste stein når man selv sitter i glasshus. Det fremstår som rimelig åpenbart at NFU foretar en formidabel utsiling av hvilke saker de engasjerer seg i og det blir rett og slett useriøst. Steinar Wangen
  • 2020-01-21 Bygger Stavanger kommune "bofellesskap"? Jeg trodde det var på vei ut fordi det virker så stigmatiserende. Ja det kan være dyrt både på kort og lang sikt å bygge "bofellesskap" og å sette merkelapp på de som bor der. Tore E. Olsen

Tips noen om siden