Gunn Strand Hudchinson

Ingen finansiering av universitetsutdanning

I Nord Universitetets skuffer ligger et ferdig utviklet utdanningstilbud om selvbestemmelse og medvirkning, beregnet på personer med utviklingshemming. Problemet er at ingen vil finansiere de 1,38 millionene utdanningen vil koste per år.

Dosent Gunn Strand Hutchinson har vært involvert i prosjektet siden oppstarten og legger ikke skjul på at situasjonen har gått fra lovende til heller dyster.

– Vi fikk mye ros da vi i 2017 startet arbeidet med å lage en univesitetsutdanningen «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis». Flere andre land har etablert slike utdanningstilbud. livslang læring er et politisk mål for befolkningen i Norge og da må den også omfatte personer med utviklingshemming. I FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne pålegges statene å utforme og innrette utdanning slik at personer med funksjonsnedsettelse ikke stenges ute fra utdanningssystemet og at barrierer fjernes. I NOU 2016:17 «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» anbefales det å starte forsøk med utdanningstilbud til denne målgruppen i høyere utdanning. Men entusiasmen er fraværende når det kommer til finansiering, Kunnskapsdepartementet viser til Nord Universitetet, Nord Universitetet sier at prosjektet må finansieres eksternt og alle våre søknader til eksterne finansieringskilder har fått avslag. For en ukes tid siden, fikk vi avlsag fra Ekstrastiftelsen.

Hvor mye midler trenger dere for å starte opp utdanningstilbudet?

- Kostnaden vil være 1.38 millioner kroner per år. Utdanningen strekker seg over to år.

De samlede bevilgningene til universitets- og høgskolesektoren er i 2018 37900 millioner kroner, da bør det vel være rom for 1,38 millioner til et tilbud til en gruppe som aldri har hatt utdanningstilbud på universitets- eller høgskole.

- Det er opplagt rom for å finansiere utdanningstilbudet, det er viljen som mangler. Den ene henviser til den andre og resultatet er at ingen tar ansvar for finansieringen.

Hva skjer videre?

-Vi skulle etter planen startet opp utdanningen høsten 2018. Nå er det ikke mulig. Om utdanningen kan starte til våren eller høsten 2019, avhenger av at noen vil finansiere utdanningen. Det ser mørkt ut, sider Gunn Strand Hutchinson.

Jens Petter Gitlesen

21 juni 2018

  • 2018-06-21 Dette var skuffende nyheter! Jeg har en sønn som sterkt ønsker å få starte på denne universitets-utdanningen, og som spent har ventet på å få søke seg inn. Håper Gunn og NFU fortsetter å kjempe for dette tilbudet og få synliggjort mulighetene denne gruppen mennesker hittil har vært avskåret fra å delta i. Inger Ludviksen

Tips noen om siden