penger

Stortinget må sette grenser for husleie

NFUs landsmøte ber Stortinget sette grenser for husleie. Mennesker med utviklingshemning har drøyt 18.000 kroner utbetalt per måned. Da blir det for rått når mestedelen av inntekten skal gå til husleie.

Landsmøteuttalelse: Stortinget må sette en øvre grense for kommunal husleie

Norske kommuner har innført gjengs leie (tilsvarende markedsleie) som prinsipp for utleie av boliger. Dette fører til at mange mennesker med utviklingshemming betaler en husleie som tilsvarer mer enn halvparten av deres inntekt.

Etter uførereformen i 2015 har de aller fleste mistet rett til statlig bostøtte. Fordi kommunale bostøtteordninger ofte er basert på det statlige regelverket, er det også færre som får kommunal bostøtte. Kommunene har med andre ord hevet husleien og samtidig tatt bort bostøtten. Dette gjør det umulig for mange samfunnsborgere å spare til egen bolig. Det er ofte heller ikke rom for ferier og fritidsaktiviteter andre tar som en selvfølge. Noen lever på et minimum. Slik kommunene praktiserer husleie i kommunale boliger, er det umulig for mennesker med utviklingshemming å få et likestilt liv i henhold til FN-konvensjonen for funksjonshemmede.

Denne diskrimineringen må opphøre, og løsningen er enkel: Stortinget må sette en øvre grense for kommunal husleie. Det kan skje ved at norske kommuner tar i bruk den såkalte Wien-modellen.

Modellen bygger på at husvære er en grunnleggende menneskerett og at kommunal husleie ikke kan utgjøre mer enn en tredjedel av netto inntekt. På denne måten styrker man både retten til bolig og legger til rette for likestilte og fullverdige liv for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Jens Petter Gitlesen

23 mars 2021

  • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks เทคนิคบาคาร่า Paulojimmathew
  • 2021-04-04 Jeg støtter dette fullt ut. Kommunen gir med en hånd og tar med den andre. Meningsløst. Ebba Køber
  • 2021-03-30 This articles helps me more.Thanks for your sharing, I will pay more attentions to your blog. Looking forward to your better and better articles. See you next time. Jake | elagage jakemurphy07830
  • 2021-03-24 Bestemmelsen i husleieloven om gjengs leie må fjernes for den er usosial men når det er sagt synes jeg at Jens Petter Gitlesen generaliserer for jeg kjenner flere som har ytelsen ung ufør som i følge skattelistene står oppført med millionformue. Selv har jeg vært ufør siden jeg var 16 år, Jeg har kjøpt leilighet for 3,5 millioner kroner og har et ordinært lån på 660.000 kroner så jeg synes Gitlesen fremstår noe enøyd her. Steinar Wangen
  • 2021-03-23 Min sønn betaler over halvparten av det han får utbetalt i Ung ufør til husleie. Han leier av Boligbygg i Oslo. Aldri noe til overs! Berit Lippestad
  • 2021-03-23 Regjeringen må gjeninnføre bostøtte for unge enslige uføre! De bør også gjeninnføre automatisk skattebegrensning for de med særdeles liten skatteevne. Det må gjelde unge uføre funksjonshemmede og utviklingshemmede. Det å være "fattig" et langt liv, er ikke unnet noen! Lisbeth Berre

Tips noen om siden