bofellesskap

Til rådmenn som driver bofellesskap

Rådmenn som snakker om drift av bofellesskap er diskriminerende med tvilsomt etisk gangsyn og langt lenger på jordet enn hva som lovlig er.

"Øvrig merforbruk er knyttet til ressurskrevende brukere, små uhensiktsmessige bofellesskap som er kostbare å drifte, samt at det gjenstår noe arbeid med å tilpasse driften av boliger i tidligere Klæbu kommune til tildelt budsjett i nye Trondheim kommune" skriver rådmannen i Trondheim i sak PS 0282/20. Nå er det ti år siden jeg sist leste sakspapirer fra Trondheim kommune. Lite har rådmannen lært på den tiden.

"Sosialtjenesteloven bygger på hovedprinsippet om at tjenestemottakeren disponerer en bolig og mottar tjenestene i eget hjem.Tjenestene skal knyttes til den enkelte person og ikke til boligen. Dette gjelder selv om tjenestemottaker har behov for døgn- kontinuerlige tjenester etter sosialtjenesteloven og uavhengig av årsak til tjenestebehovet", kan en lese fra rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre boforhold, utgitt av tidligere kommunalminister Erna Solberg.

Hvorfor det er mer kostnadskrevende å gi en person den nødvendige bistanden i et lite enn i et stort bofellesskap, sier rådmannen ikke noe om. Men vi kjenner trikset. Stordriftsfordelen ligger i å samle mange og ikke gi individuelle tjenester. Man behandler beboerne i flokk og gir kollektive tjenester. Det er billigere å ikke gi tjenster enn å gi lovpålagte tjenester. Men mange vil nok mene at både rådmenn og offentlig myndighet bør holde seg godt innenfor lovverket.

Vi får håpe at politikerne i Trondheim gjør rådmannen oppmerksom på at man verken skal drifte innbyggere med utviklingshemning, deres private hjem eller andre innbyggeres private hjem. Det er viktig å skille mellom bygg og tjenester. Tjenestene skal knyttes til den enkelte.

Jens Petter Gitlesen

20 oktober 2020

  • 2020-11-26 nice post office.com/setup https://ooffiice-setup.com sammy7
  • 2020-10-27 Nå må de som har makta lage lover og regler for denne gruppen! De er rettsløse og det er diskriminerende! Hvorfor blir ikke diskriminering av denne gruppen reagert og slått ned på?? Det blir ropt høyt når andre grupper opplever diskriminering. Nina Moen
  • 2020-10-25 Det er 50 år siden bofelleskapene i erkjennelsen av at de IKKE er hensiktsmessig og må avvikles. Menneskeverdet er ikke relativt. Tor Pettersen
  • 2020-10-22 Offentlig Skamplett; det er hva tjenester for utviklingshemmede har blitt! Fag-kompetanse 'Er Påkrevd', men ingen rammer tilsier at Faglig arbeid skal utøves! Hvordan skal Individuelt Tilrettelagt Tjeneste fungere, der Tjenestemottaker har 30 ulike tjenesteytere, og INGEN møtetid? Heller ingen skriftlig-gjort Individuell Opplæring til nyansatte? Vi jobber med Mennesker Med Spesielle Behov/Utfordringer; Det ER nødvendig å fokusere på Faglighet, og IKKE minst: Samkjøring i Personalgruppa! Da trengs ressurser til møtetid!!!! Vi MÅ ha anledning til å sette fokus på Hver Enkelt Person iblant, dersom tjenesten de får fra oss skal være andivuelt atilpasset!!. Janitt Linaker Aune
  • 2020-10-20 NFU påberoper seg kunnskap om utviklingshemmede. Gjør oppmerksom på at det finnes utviklingshemmede som bor i bofelleskap som ligger i borettslag hvor det betales fellesutgifter istedenfor husleie noe som faktisk betyr at man eier leiligheten sin. Et eksempel på dette Askervangen bofelleskap. Kilde Lene Conradi ordfører Asker kommune. Steinar Wangen
  • 2020-10-20 Tilsluttes. Terje Albregtsen
  • 2020-10-20 Ja. Tore E. Olsen

Tips noen om siden