Tungenes i Randaberg

Hev blikket Randaberg!

Randaberg kommune vil reinstiusjonalisere innbyggere med utviklingshemming. Rådmannens innstilling har et ensidig fokus på upålitelige økonomiske kalkyler, glemmer de etiske sidene og utelater de juridiske og menneskerettslige aspektene.

I morgen, torsdag den 11. juni, skal kommunestyret i Randaberg behandle sak 2020/1006 Plan for bruk av eksisterende bygningsmasse. Rådmannen foreslår å legge ned to av kommunens bofellesskap, flytte beboerne og etablere et nytt bofellesskap for 21 personer med utviklingshemming. Rådmannen bygger på anbefalingene fra konsulentselskapet Rune Devold AS som har regnet seg frem til at en slik løsning vil redusere driftskostnadene med 8,2 millioner kroner per år. 

En kan betvile om konsulentene i Trondheim kan si så veldig mye meningsfullt om hvordan boligpolitikken og tjenestene overfor utviklingshemmede i Randaberg bør være. Rådene fra konsulentselskapet Rune Devold AS har skapt store problemer i mange kommuner tidligere. Meningsfulle regnestykker krever også kjennskap til det en regner på.

Kommunene må selvsagt drives økonomisk forsvarlig, men må ikke bli like enøyde som Rune Devold AS. Det er f.eks. ikke tvil om at Randaberg kommune kan spare store beløp om de velger å drive skolen, eldreomsorgen og annen velferdsproduksjon etter modell fra Sør-Sudan. Ser en utelukkende på kommunale driftskostnader, så vil en konkludere med at Sverige har hatt en langt bedre strategi mht. covid-19 pandamien enn Norge.

En kan bestride de økonomiske anslagene fra Rune Devold AS. Det mest alvorlige med forslaget, er de ikke omtalte etiske problemstillingene.

Er det greit å legge ned private hjem? Er det kommunen som skal bestemme hvor den enkelte skal bo? Hvorfor diskuterer kommunen utelukkende slike spørsmål når det gjelder innbyggerne med svakest stemme? Hvorfor involveres ikke beboerne i saker som vil kunne ramme dem svært hardt?

I sakspapirene fremmes institusjonstanken, en tanke som bryter med gjeldende politiske målsetninger, gjeldende juss og FNs funksjonshemmedekonvensjon. Tjenestene skal være knyttet til individet og ikke til boligen. Også mennesker med utviklingshemming skal kunne velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Utviklingshemmede skal ikke måtte bo i en bestemt boform.

Ordføreren i Randaberg er fra Senterpartiet, et parti som er mot sentralisering. Men Randaberg Senterparti går altså inn for sentralisering av utviklingshemmede.

Rådmannens innstilling er etisk problematisk. Kommunestyrerepresentantene får vurdere om forslaget består jødetesten: Hvordan mener politikerne i Randaberg at jødene skal bo?

Jens Petter Gitlesen

10 juni 2020

  • 2020-07-26 Å heve blikket bør vel også gjelde for private institusjoner som Granly Stiftelse på Kapp Østre Toten, Stiftelsen Nordre Aasen og Radarveien i Oslo? Steinar Wangen
  • 2020-06-10 «Hvorfor diskuterer kommunen utelukkende slike spørsmål når det gjelder innbyggerne med svakest stemme? Hvorfor involveres ikke beboerne i saker som vil kunne ramme dem svært hardt?» Dette lurer jeg også på!! Godt skrevet, kjenner jeg blir flau på vegne av Randaberg kommune. Føler vi holder på å gå tilbake i tid. Og det gjør forferdelig vondt. Det som trengs er trygghet og individuell tilpasning. Håper virkelig ikke dette forslaget blir gjennomført. Anne Kvernberg Toven
  • 2020-06-10 Godt skrevet! Hva slags farsotts bølge er det som er iferd med å feie over landet vårt? Skal vi akseptere å bli reversert 30 år tilbake? Tror ikke det!!! 💪 Anders Haslestad
  • 2020-06-10 Sakleg og godt sagt, og godt formulert. Kommunen kjem til å kjenne skam, og bli kjent som ein skammeleg kommune, om ikkje desse uverdige ideane blir lagt vekk, og Rune Devold blir avvist. Terje Albregtsen

Tips noen om siden