Rapporter kommunen

Får du dine tjenester?

Mange tjenestetilbud er nedlagt. Mange kommuner gir ikke tjenestene som de er forpliktet til å gi. Mange kommuner tar seg til rette og legger restriksjoner på private hjem til tjenestemottakere. NFU ønsker en oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.

Myndighetene har lov til å stenge ned virksomheter og aktiviteter. Vi må godta at f.eks. dagsenteret, avlastning, skolen eller arbeidsplassen stenges av smittevernhensyn. Men dette opphever ikke kommunens plikt til å yte nødvendige tjenester. Tvert imot, vil behovet for omsorgstjenester øke. Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder og gir kommunen pliktene. Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder også. Der finner en rettighetene til tjenestemottaker.

NFU har fått mange henvendelser fra folk som ikke mottar tjenseter fordi kommunen har stengt tilbudet. Dette er klart ulovlig.

NFU får også mange henvendelser om personer med utviklingshemming som er isolert i bofellesskapet. Kommuner har innført besøksforbud. Kommunen har ingen myndighet til å innføre slike restriksjoner på folks private hjem. Noe helt annet er at det er svært fornuftig å redusere antallet personer en har kontakt med. Statens smittevernsråd gjelder også for mennesker med utviklingshemming. Hold avstand, treff få!

NFU har tatt saken opp med myndighetene, både i kommunene og sentralt, men situasjonen er ikke blitt bedre. Nå ønsker vi å lage en liste av kommuner som:

 1. Ikke utøver sin plikt til å gi de nødvendige tjenestene
 2. Innfører besøksforbud og andre strenge restriksjoner på tjenestemottakers private hjem.

I kommentarfeltet under dette innlegget eller i kommentarfeltet på facebook hvor denne saken lenkes opp, vil jeg be de som erfarer at kommunene ikke yter sin plikt eller går ut over sin myndighet å skrive kommunens navn, tjenestene som ikke ytes og/eller ulovlig innføring av regler for hjemmene til personer med utviklingshemming.

NFU vil benytte informasjonen for å få sentrale myndigheter til å ta grep om situasjonen.

Jens Petter Gitlesen

26 mars 2020

 • 2020-06-07 Kommunen har gjort alt for å ta trygdebilen.Når vi drar på tur med henne må hun sitte i en reiserullestol.Jeg har ingen bil så vi blir isolert begge to.Hun har en skolliose på 60 grader hvor beinet kommer ut i magen.Armene mine er veldig gåne etter all pleien så jeg hadde ikke fått en rullestol inn i vanlig bil.Hun er 36 år og hjemmeboende.Er og har vært en kamp i lang tid.Får ingen omsprgslønn siden de har et så godt botilbud og mener det er det beste for henne .Randaberg kommune solveig meling
 • 2020-04-27 Nasjonale smittevernkrav gjør at min datter på 26 år ikke kan få dagtilbud. Bydel i Oslo truer med at derfor ikke vil betale for plassen. Lite og meget godt verksted kan gå konkurs. Har få timer BPA som nå skal dekke hele døgnet. Ingen lyd fra bydel. Foreldre må i praksis ta det meste av omsorgen. Dette har pågått siden 15. mars. Reaktiv bydel som ikke kan ha satt krisestab i denne unntakstiden. Berit Ovesen
 • 2020-04-03 Lillestrøm kommune tilbyr 2 dager redusert skole til barn med særskilte behov, selv ved store og omfattende omsorgsbehov. Avlastningssenteret er stengt, det tilbys 1-2 timer turer ute pr uke, som innebærer brudd på rutiner for barn. Anonym
 • 2020-03-31 Inderøy kommune, Dagtilbud/VTA-plasser stengt. Marit Nordby
 • 2020-03-31 Verdal kommune ga familier beskjed om at de måtte ta imot 14 dagers sammenhengende avlastning uten å kunne besøke barna, ellers fikk de ingen avlastning. Anonym
 • 2020-03-31 Inderøy kommune. Niese/fosterdatter med kognitiv svikt og epilepsi bor alene i egen leilighet, og får nå ikke natt-tilsyn fra hjemmetjenesten, - har vedtak på 3 tilsyn hver natt. Har BPA-assistanse 100 timer pr. uke på dagtid, som fungerer. Marit Nordby
 • 2020-03-29 Stange kommune: sønn på 18 år med DS som bor i privat bofellesskap som har stengt. (Grobunn, som har støtte fra kommunen). Sønn «sendt» hjem til foreldrene - skoletilbud opphørt - Steinerskolen på Hedemarken gir ikke tilbud om skole under Korona-krisen. Vi har søkt om omsorgslønn, men får ikke noe svar fra kommunen. Bodil Kulstad
 • 2020-03-29 Melhus kommune: Bofellesskapene stengt for besøkende, inkludert nærmeste pårørende. Beboerne må oppholde seg inne på sentrene og kan ikke bevege seg fritt. Anonymt
 • 2020-03-27 Molde kommune: 13.3-20 brev til verge/pårørende om besøksforbud bl.a i bofellesskap. Jeg sendt korrigering på at min datter på 32 år bor i et privat sameie der de mottar tjenester i hjemmet. Som svar på korrigeringen kom det brev fra leder av bo-og habiliteringstjenesten der vi blir bedt om å signere på at informasjon er gitt og at vi tiltross for oppfordringen om å la være, fortsatt besøker vårt familiemedlem. Brevet avsluttes med fult navn på den utviklingshemmede og at vedkommende er definert inn i risikogruppe, og at jeg skjønner at det i verste fall kan bety at personen kan dø om han/hun blir smittet av koronavirus. Brevet ble ikke signert av meg. Jeg sendt skarpe reaksjoner på brevet for 3 dager siden, etter samtale med kommuneoverlegen. Venter på svar. Marianne Oma
 • 2020-03-27 Tromsø kommune; Helgeavlastningen i privat hjem er avlyst inntil videre. Ingen nærmere beskjed. Lisbeth Zachariassen
 • 2020-03-27 Drammen kommune har stengt avlastningsinstitusjon. Ikke hørt noe om alternativt tilbud. Kommunen har stengt institusjonen med henvisning til forsvarlighetskravet i helse og omsorgstjenesteloven.. Jeg synes ikke NFU uten videre bør legge til grunn at vi må godta at avlastning stenges av smittevernhensyn som føre var tiltak. Det bør gjøres konkrete vurderinger av om avlastning i institusjon likevel kan gjennomføres, ev. med skjerming eller færre brukere. Uansett er det viktig at det opprettholdes et tilbud, som nettopp ikke bryter med forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. Frode Torvik
 • 2020-03-26 Tromsø kommune har innført besøksforbud. Dagsenter og vta-plass stengt. Ingen oppbemanning i boligen Sissel olsen Anonymt
 • 2020-03-26 Beboere i bofellesskap nektes besøk av sine foreldre av smittevern hensyn. Lene wigum
 • 2020-03-26 Bodø kommune har innført besøksforbud i boliger. Unntak for den som er nærmeste pårørende, etter søknad til avd. leder for boligen. Videre er all avlastning og dagsenter stengt. Personalet i disse enhetene er omplassert i boligene. Greta Skoglund
 • 2020-03-26 Pårørende bes om å ikke komme på besøk pga smitte.Iallfall ta kontakt med personal først. Dagtilbud stengt, personal fra dagtilbud overføres boliger i nedredskap.Aktiviteter fra dagtilbud skulle de få gjøre i leiligheten. Varte kun 2 dager forige uke. Støttekontakt tilbud nedlagt. Beboere i bofellesskap blir isolert fra hverandre. Ikke være med å handle, kun gå tur. Kristiansund kommune. Kristin Øster Heltne
 • 2020-03-26 Oppdal kommune har innført besøksforbud i boligen til datteren vår, ikke tilbud om aktivtetskontakt nå, og nedbemanning i bolig. De ønsker at pårørende tar hjem beboerne, og setter på minimalt med bemanning i omsorgsboligen til datteren. Ann-Hege kvam
 • 2020-03-26 Vadsø kommune har innført besøksforbud på alle offentlige bygg i kommunen, inklusiv Finnstjerna bofellesskap som er et bofellesskap der 16 funksjonshemmede bor. Ingen får komme på besøk. Bjørnar Pedersen
 • 2020-03-26 Rapport fra Rælingen kommune. Hjemmeboende sønn 33. Aktivitetssenteret stengt, avlaster og støttekontakt stoppet. Ikke en telefon hverken til min sønn eller meg om hvordan det går. Tone Muffetangen
 • 2020-03-26 Dagtilbud stengt. Beboere isoleres. Besøksforbud. Redusert bemanning. Ufaglærte vikarer. Enkeltvedtak 1/1 blir ikke fulgt. Ørland kommune
 • 2020-03-26 Mor til Mann 29 . Han bor i bofellesskap . Vi får ikke komme på besøk. Hvis han skal være med ut med familie må vi ha han hjemme i 14 dager . Hvis noen i huset blir syke i løpet av disse 14 dagene må vi ha han hjemme under hele sykdoms forløpet +8 dager. Modum Kommune. Anonymt
 • 2020-03-26 Først fikk jeg en telefon om totalt besøksforbud begge veier. Jeg får ennå ikke besøke han i hans leilighet, men han får besøke meg. Men møtes ute og han kan besøke meg, Max x 2 i uka. . Måtte sende utdrag fra nfu til ordfører og ledere tilslutt for å få dette (25.3). den 13.3. Fikk jeg tlf om totalt besøksforbud, og at jeg ikke kunne treffe sønnen min ute engang.Dette har vært behandlet dårlig . Vtajobb x2 i uka er borte. Er redd for at mange andre pårørende og brukere fortsatt blir nektet ting. Har aldri fått skriftlig info om dette, kun pr tlf,. Lillestrøm kommune
 • 2020-03-26 Mor til jente på 23 år får ikke komme på besøk. Dette er Tysnes kommune Ingunn Lillesletten hillesvik
 • 2020-03-26 I Sandefjord kommune er dagsenter, avlastningsboliger, vta plasser, skole og tilsyn stengt ned. De i kommunale boliger for jobb i bolig. Men hjemmeboende voksne har ingen tilbud. Her er en av foreldrene hjemme på velferdspermisjon uten lønn. Merete Bergan

Tips noen om siden