Organisasjonsstruktur

NFU ble stiftet i 1967, og har i dag nesten ca. 8300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 19 fylkeslag og 188 lokallag over hele landet. NFU har mer enn 2000 tillitsvalgte. NFU har landsmøte hvert 4. år. Forbundsleder er Jens Petter Gitlesen (bildet).

Forbundsleder Jens Petter GitlesenNFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Vi er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

NFU, med fotfeste i hele Norge 

NFUs høyeste organ er landsmøtet. Det holdes hvert 4. år. På landsmøtet velges Landsstyret, som arbeider frem til neste landsmøte.

NFU har 19 fylkeslag. Hvert fylke har et antall lokallag, totalt er det 188 fordelt over hele landet.

I menyen til venstre kan du lese mer om de enkelte delene av NFUs organisasjon.

Tips noen om siden