Penger

Velferdsstaten forskrever seg

Til tross for økende rikdom, blir det stadig vanskeligere å finansiere velferdstjenestene. Velferdsstaten forskrever seg, men få registrerer spagaten.
Camilla Hopen

Selvbestemmelse

Kanskje de glemmer at det ikke er hjelp når en blir fratatt selvbestemmelsen? Slik avsluttet Camilla Hopen sitt innlegg om selvbestemmelse på NAKUs arrangement på Litteraturhuset i Oslo den 3.12.2018.

Beslutningsstøtte

I følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal det etableres støttesystemer. Slike systemer er krevende og ingen har gode nok systemer på plass. Samtidig er beslutningsstøtte såpass enkelt at alle voksne kjenner til dem.
Marius Zahl

Lokallagslederen

Marius Zahl er leder av Alstahaug lokallag, styremedlem av Nordland Fylkeslag og han har ei klar målsetting om å komme inn i NFUs landsstyret i 2020.
Snorre Ness

Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger

Det kommunale selvstyre må bidra til at innbyggere med dokumentert rett til bistand får de tjenester de har rettmessig krav på, skriver fylkesleder i NFU Trøndelag, Snorre Ness.
Vergemålsloven

Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem

Dokumentasjon om frivilligheten av 18.000 vergemål for voksne mangler. Justisdepartementet vil sende brev til dem det gjelder. Men før det er utviklet et beslutningsstøttesystem, er det fare for at kartleggingen erstatter manglende informasjon med grunnløst skjønn og tvilsomme fortolkninger.
Penger

Penger, politikk og tjenester

Mange får for lite tjenester. Den bakenforliggende årsaken er stort sett alltid penger. Noen kommunener kan ha for lite penger, andre kommuner prioriterer tjenetene for lavt og noen prioriterer pengebruken i sektoren feil. Få politikere forstår seg på feltet og færre vet hva de bør gjøre.

Samfunn for Alle 2018

Les alle utgavene av Samfunn for Alle 2018 her.

Riksrevisoren om vergemål

Les hva riksrevisoren sier til VG om vergemålsreformen og loven.

Retten til inkluderende utdanning.

FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.
Norges lover

Vergemål, gransking og vilje

Justisminister Tor Mikkel Wara skal ha ros for den varslede granskingen på vergemålsfeltet. Det er positivt at regjeringen har startet ryddeprosessen, men det er ingen enkel ryddejobb som står for tur.
Paragraf

NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.