tvang

Ny høring om tvangslovgivningen

Regjeringen jobber fortsatt med en ny tvangsbegrensningslov og har nylig lagt et notat ut på høring med høringsfrist 8. november 2021.
Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad

Hva vil Ropstad og KRF?

Det er ikke lett å gjennomføre reformer uten finansiering. Det blir ikke lettere når det er uklart hva som skal reformeres og en i tillegg gir fra seg ansvar og myndighet over politikkfeltet.
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

En statsråd som ikke leverer

Det kommer ingen stortingsmelding om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning til tross for Stortingets anmodningsvedtak og til tross for regjeringens løfter.
Forsiden til kursheftet om stortingsvalg

Kurshefte om Stortingsvalget 2021

Tradisjonen tro har NFU oppdatert kursheftet om stortingsvalg. Den nye utgaven kan du enten laste ned eller bestilles i papirformat fra nettbutikken.
Paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO

Reagerer mot Likeverds- og mangfoldsutvalget

Likeverds- og mangfoldsutvalget viser nøyaktig hvordan politikkfeltet overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal fungere. Paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO tar saken i brev til likestillingsministeren og barne- og familieministeren.
Lise Christoffersen

Etterlyser stortingsmeldingen

Stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning skulle komme i 2020. Fortsatt er meldingen ikke kommet. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) etterlyser meldingen og ber kultur og likestillingsministeren begrunne sendrektigheten.
Abid Raja

Tomme ord og manglende handlekraft

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er flink til å posere i media og tilsvarende svak på gjennomføring.
Meld.St.38 (2020-2021)

Fra omsorgstjeneste til helsetjeneste

Stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgstjenesten» viser først og fremst at de sosiale tjenestene har avgått ved døden, presset i hjel av helsetjenesten.
Hanne Bjurstrøm

Lovverket er uklart

Uklart lovverk er en vesentlig årsak til besøksforbudet som ulovlig ble innført overfor mennesker med utviklingshemning under nedstengningen av landet, hevder Likestillings- og diskrimineringsombudet.

SAFO søker prosjektleder i 30 % stilling.

Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) søker Prosjektleder i 30% stilling
Lise Christoffersen

Mennesker med utviklingshemning skal også ha tilgang på koronasertifikat

Mange med utviklingshemning har ikke tilgang til eget koronasertifikat fordi de ikke får BankID. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) krever at det blir slutt på den diskriminerende praksisen.

Organisasjons- og ferieleir 2021

Kjære dere som er påmeldt årets leir på Hove. Vi må dessverre avlyse årets leir. Vi har ventet så lenge som mulig før vi tok denne vanskelige beslutningen. Vi håpet i det lengste på at det skulle komme nye nasjonale retningslinjer som gjorde det mulig å gjennomføre leiren uten alt for mange restriksjoner og krav. Slik de nasjonale reglene er i dag blir det veldig vanskelig å gjennomføre et godt leir opphold. Vi håper å se så mange som mulig til neste års leir.
Anna Kittelsaa

Institusjonsomsorg, nedbygging og oppbygging

Få har bedre innsikt i institusjonsomsorgen og hvorfor vi avskaffet institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemning enn vårt landsstyremedlem Anna Kittelsaa.

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.
Tom Tvedt

Forventer at regjeringen tar grep i boligpolitikken

NFUs forbundsleder Tom Tvedt reagerer sterkt på forholdene rundt Udlabu omsorgssenter i Voss herad og forventer at regjeringen kommer på banen.
Meld.St.32 (2020-2021)

Bedre enn fryktet, verre enn håpet

Meld. St. 32 (2020-2021) er langt bedre enn fryktet, men det er ingen grunn til å slippe jubelen løs. Meldingen gjelder i utgangspunktet store og sammensatte grupper, dvs. alle grupper som har utfordringer med å bli inkludert i arbeidslivet.
Udlabu omsorgssenter

Juks og fanteri av Voss herad

Voss herad har funnet løsningen på hvordan en skal gjeninnføre institusjonsbygging, lure Husbanken og tvangsflytte innbyggere med utviklingshemning.
Tore Hagebakken

Regjeringen må uttrykke klart at mennesker med utviklingshemning ikke bor på helseinstitusjoner

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) krever at regjeringen rydder opp. Uklarheter som fremstiller private hjem som kommunale helseinstitusjoner må bort i fra lovverket.
Tom Tvedt

Et hjem skal være et hjem og ingen helseinstitusjon!

Forbundsleder Tom Tvedt takker stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) som stilte spørsmål med den juridiske statusen til hjemmene til mennsker med utviklingshemning.
Hedvig Ekberg

Kritisk til Høies svar til Hagebakken

NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg er kritisk til helse- og omsorgsminister Bent Høies (N) svar til stortingsrepresentant Tore Hagebakkens (Ap) spørsmål om den juridiske statusen til utviklingshemmedes private hjem.
Tore Hagebakken og Bent Høie

Har hjemmene til mennesker med utviklingshemning en tilstrekkelig klar status i lover, forskrifter og andre retningslinjer fra statlige myndigheter?

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om den juridiske statusen hjemmene til mennesker med utviklingshemning var tilstrekkelig klar. Svaret fra helse- og omsorgsministeren, tyder imidlertig ikke på at statsråden planlegger å gjøre endringer med det første.
Ole

Å leve med høyrisiko under sterkt smittetrykk

Ole bor i Sarpsborg kommune, en kommune som gjennomgående har hatt et stort smittetrykk. Da passer det svært dårlig å være ekstremt utsatt for infeksjoner. Men Ole har det bra. Familien hadde lang erfaring med smittevernstiltak fra før pandemien kom og har maktet å kompensere for ingripende smittevernstiltak under pandemien.
Kommunedelplan for Sarpsborg kommune

Positiv vendig fra bystyret i Sarpsborg

Bystyret i Sarpsborg hentet seg inn igjen og vil følge nasjonale politiske føringer og internasjonale forpliktelser i boligpolitikken.
Koronakommisjonens rapport

NFU sterkt uenig med Koronakommisjonen

Det mest spesielle med besøksforbudet som ble innført overfor mennesker med utviklingshemning under pandemien, var at ulovligheten skjedde overalt samtidig.
Stortinget

Positive signaler fra Stortinget

Stortingets Utdannings- og forskningskomite behandlet Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Innstillingen gir håp på funksjonshemmedefeltet.
Foto av eneboligbebyggelse

Hvordan skaffe seg et hjem

Å anskaffe seg sitt eget hjem, er en utfordring som alle møter før eller senere. Tillitsvalgte i jobber mye opp mot kommunene for å at mennesker med utviklingshemning skal kunne få sine egne hjem og å unngå institusjonslignende boliger.
institusjon

Sarpsborg gjeninnfører institusjonsomsorgen

Fortetning og optimalisering av tjenestene er ikke tilstrekkelig for å sikre gode hjem. Kommunene bør sikre at kommunale planer er i samsvar med nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser, skriver NFUs forbundsleder Tom Tvedt.

Organisasjons- og ferieleir 2021

Kjære dere som er påmeldt årets leir på Hove. Vi må dessverre avlyse årets leir. Vi har ventet så lenge som mulig før vi tok denne vanskelige beslutningen. Vi håpet i det lengste på at det skulle komme nye nasjonale retningslinjer som gjorde det mulig å gjennomføre leiren uten alt for mange restriksjoner og krav. Slik de nasjonale reglene er i dag blir det veldig vanskelig å gjennomføre et godt leir opphold. Vi håper å se så mange som mulig til neste års leir.
Sommerleir Selbu

Sommerleir i Selbu

Det går mot sommer og det planlegges leir for voksne med utviklingshemning i Selbu.

Webinar: TryggEst – et voksenvern

Erfaringer fra tre års utprøving og muligheter for nye kommuner. Tid:14 april 2021 10:00 - 12:00 Sårbare voksne utsettes for vold.
Gunn Strand Hutchinson

NFUs nye nestleder

Gunn Strand Hutchinson er NFUs nye nestleder. Med over 30 års erfaring, både gjennom jobb, politikk, som pårørende og som særdeles aktiv innen NFU på alle områder, så kan en forvente gode kunnskaps- og erfaringsbaserte bidrag fra Gunn.
To hender

Psykisk helsevern

NFUs landsmøte etablerte mål som organisasjonen skal jobbe for innen psykisk helsevern.
Kommunevåpen Stavanger

Stavanger satser på samdrift

Menneskerettighetene står svakt i Stavanger og solidariteten er forlatt. Institusjonalisering av funksjonshemmede er middelet for å spare penger.

Uttalelser fra NFUs landsmøte

NFUs landsmøte vedtok fem uttalelser. Uttalelse om psykisk helsevern. Uttalelse om husleie. Uttalelse om feil- og overmedisinering. Uttalelse mot sykehjem for personer med utviklingshemning. Uttalelse mot endring i abortloven.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.