NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Landsmøtet 2016

NFUs skal avholde sitt nittende landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen fra fredag 23. til 25. september 2016. Tilsammen vil 107 utsendinger i NFU delta, i tillegg til gjester, observatører og ansatte i NFU.

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

Nye brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.

Lave forventninger i videregående skole er ikke godt nok for Fylkesmannen

Fylkeskommunen konkluderte med at eleven hadde behov for "vedlikeholdstrening", og at det ikke var noen grunn til at eleven skulle få utvidet tid i videregående skole.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Omsider er det kommet en artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.

Samfunn for Alle 2015

I 2015 gir vi ut 5 nr. av Samfunn for Alle.
Les bladet her.

Fylkes - og lokallag

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning

Quiz om rettigheter

Fire jenter på skolen

Bli medlem

Meld deg inn nå!

Bli medlem