Organisasjons- og ferieleir 2015

Leiren er SNART fulltegnet, så vær snar med påmelding.

Nye brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.

Nye stemmer

På et stort sidearrangement i FN i Genève fikk fire unge mennesker med utviklingshemning anledning til å snakke om hvor viktig det er at deres meninger blitt tatt hensyn til.

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

PPT har ikke alltid rett

NFU har fått medhold i to klagesaker om rett til utvidet tid i videregående skole hvor PPT ikke anbefalte at eleven skulle gå ett år ekstra.

Første innspillsmøte til statens FN-rapport på CRPD

BLD koordinerer arbeidet med Norges første rapportering på FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAFO ble invitert til innspillsmøte
Skjembilde av komitéleder og saksordfører Kari Kjønaas Kjos (FrP) under komitéhør

BPA, begrensninger og kostnader

Usikkerheten, mytene og misforståelsene om merkostnadene med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) florerer. Få er klar over at de foreslåtte timegrensene for retten til BPA er helt unødvendige.
Skjermbilde fra Lørdagsrevyen

Å leve og la dø

Lørdagsrevyen brakte et innslagt om Ole med trisomi 18 som lever et godt liv i Fredrikstad. Ole hadde flaks, han fikk helsehjelp, noe som slett ikke er en selvfølge for barn med trisomi 18.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Omsider er det kommet en artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.

Samfunn for Alle 2014

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle".

Fylkes - og lokallag

Smilende jente som er sammen med assistenten sin

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning

Quiz om rettigheter

NFU på facebook

Fire jenter på skolen

Bli medlem

Meld deg inn nå!

Bli medlem