Skjermbilde fra Lørdagsrevyen

Å leve og la dø

Lørdagsrevyen brakte et innslagt om Ole med trisomi 18 som lever et godt liv i Fredrikstad. Ole hadde flaks, han fikk helsehjelp, noe som slett ikke er en selvfølge for barn med trisomi 18.
Skjembilde av komitéleder og saksordfører Kari Kjønaas Kjos (FrP) under komitéhør

BPA, begrensninger og kostnader

Usikkerheten, mytene og misforståelsene om merkostnadene med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) florerer. Få er klar over at de foreslåtte timegrensene for retten til BPA er helt unødvendige.
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Omsider er det kommet en artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt. Hun vektlegger betydningen av behandlingen, men advarer mot konsekvensene av et for sterkt fokus på lindring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Utviklingshemmede skal ha de samme valgmuligheter som andre."

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle".

Fylkes - og lokallag

NFU på facebook

På jakt etter ledig kontor i Oslo sentrum?

NFU holder til i moderne, trivelige og lyse lokaler på Youngstorget i Oslo. Vi har for tiden tre kontorer á ca. 9 -11 kvadratmeter ledig for fremleie.

På jakt etter ledig kontor i Oslo sentrum?

Fire jenter på skolen

Bli medlem

Meld deg inn nå!

Bli medlem