Velkommen til fiktiv rettssak om selvbestemmelse og vergemål!

Mange personer med utviklingshemning under vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne problematikken ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak.
Faksimile fra Dagsavisen

Tvangslovutvalget ga blaffen i de alvorlige sakene

Tvangslovutvalget verken så på, vekta eller vurderte de alvorlige tvangssaker overfor mennesker med utviklingshemming.
Randi Sigurdsen og Bjørn Roar Vagle

Argumenterer for Tvangslovutvalgets forslag

Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen støtter flertallet i tvangslovutvalget og er positive til utvalgets lovforslag.
Bjug Ringstad

NFUer og Ap-politiker

– Arbeidet mitt både i NFU og i kommunestyret går i stor grad ut på å sikre et godt velferdssamfunn med rom for alle, sier NFUs tidligere nestleder Bjug Ringstad.

Bruk stemmeretten!

9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NFU oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Gå inn på https://jegvilstemme.no/ for å få mer informasjon om de politiske partiene i Norge og hvordan du kan stemme. Nettstedet er utviklet av NFU sammen med Signo Vivo og Karde AS.
Grillfest på leiren

De fra Klepp kommune fikk ikke være med

Klepp kommune skal kutte i pengebruken. Innbyggere med bistandsbehov får ikke lenger delta på NFUs leir på Tromøya, men må tilbringe alle årets 365 dager i bofellesskapet.
Alf Anvedsen

BPA er ikke et pengesluk

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremstilles ofte som et pengesluk. Alf Anvedsen, mangeårig tillitsvalgt og tidligere nestleder i NFU, imøtegår disse argumentene.
NAV-logo

AAP, omsorgsstønad og jeg

Mottar en omsorgsstønad, så kan det diskvalifisere til arbeidsavklaringspenger(AAP). Les om Sølvi Jacobsens bedrøvelige erfaringer.
Foreldrene til Karl

Tvang, hjelp eller mishandling?

For noen blir livet et sammenhengende tvangstiltak. Rettsikkerheten kan være fraværende. Tvangslovgivningen åpner for det meste. Hjelpetiltak kan være det motsatte. Uflaks med myndighetspersoner kan gjøre livet til en tragedie.
Faksimile fra Fontene

Tvangslovutvalgets forslag medfører mindre rettsikkerhet og mer diskriminering

Tvangslovutvalgets leder, professor Bjørn Henning Østenstad argumenterer for utvalgets forslag til ny tvangslov går i retning av konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) og et bidrag til styrking av utviklingshemmedes rettsikkerhet. Jeg vil hevde det motsatte og at lovforslaget heller ikke løser noen av de vesentlige problemene med dagens tvangslovverk.
Dunja Mijatović

Anbefaler å slutte med tvangsbehandling i psykiatrien

Få en slutt på tvang i psykiatrien: Behovet for en menneskerettslig tilnærming til psykiatrisk behandling, var tittelen på talen som menneskerettighetskommisær Dunja Mijatović holdt for Europarådets parlamentarikerforsamling.
Tabletter

Virker psykofarmaka?

Psykofarmaka virker, men de virker sjelden mot lidelsene de skal motvirke.
Samfunn for alle nr. 3 2019

Samfunn for alle beklager

I Samfunn for alle, nr. 3, 2019, kom vi i skade for å kreditere feil fotograf for flere av bildene i vår omtale av filmen «Min datter Emilie». NFU beklager feilen overfor Nina Viola Sundstedt og Frode Hølleland som ikke ble kreditert bildene som de har tatt.
Forsidene til tvangslovutvalgets innstilling og FN-konvensjonen

Tvangsbegrensningsloven vs. konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Forslaget til ny tvangslov er i strid med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter på svært mange områder. Konvensjonen nevnes, men den benyttes ikke.
Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

Tvangslovutvalget på tvers av menneskerettighetene

Tvangslovutvalgets mandat sa at utvalget skulle komme med forslag i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Til tross for dette ignorer utvalget konvensjonen med en syltynn argumentasjon.
Karin Andersen

Kjemper for en sosial boligpolitikk

– Det er meningsløst, utrygt og usosialt og jeg synes det er ille at partier som KRF og AP er mot sosial boligpolitikk, sier Karin Andersen (SV) om stortingsflertallet som stemte mot å endre husleielovens bestemmelser om gjengs leie.
Utklipp fra Nettavisen

Nettavisen og diskriminerende holdninger

Nettavisen og flere andre Amedia-aviser kritiserer Tolgasaken slik den ble presentert av VG. Nettavisen kaster ikke lys over annet enn diskriminerende holdninger i eget hus.
Bent Høie og Bjørn Henning Østenstad

Tvangslovutvalget fremmer institusjonsomsorgen

Et sterkt og ensidig fokus på regulering av tvang, bidrar til at tvangslovutvalget gjenninnfører institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemming.
Tove Linnea Brandvik

NFU gratulerer Norges Handikapforbund

Helgens landsmøte i Norges Handikapforbund, valgte Tove Linnea Brandvig som ny forbundsleder Magnhild Sørbotten ble valgt til nestleder.
Stortinget terningkast 1

Sosialpolitisk kollaps

I stedet for å ta grep og definere en klar og tydelig nasjonal boligsosial politikk, forsøker stortingsflertallet dels feie problemene under teppet, dels forsøker de å velte ansvaret over på kommunene.
Terje Albregtsen

Hva er så tilforlatelig med gjengs leie?

– Det forunderlige med denne behandlinga er at ingen av de tre som hadde ordet i debatten forsøkte å forklare hvorfor gjengs leie er fornuftig og rettferdig, skriver Terje Albregtsen om behandlingen av gjengs leie i Molde.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon

Her ligger det informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Sult

Ordknappen 2019 og Sult som tegneserie.

Ordknappen er en hedersbevisning som deles ut av Leser søker bok. Navnet er en allusjon til Svømmeknappen: På samme måte som med svømmeknappen har den som mottar Ordknappen tilbakelagt en utfordrende distanse og dermed vist sine ferdigheter innenfor en viktig disiplin – å lage bøker for alle.
Penger

Mange bidrag i Vågåsaken

Vågå kommune vil tvangsflytte tre presoner fra bofellesskapet hvor de har bodd i 28 år. Lagmannsretten mener at det er greit og idømte de tre beboerne snaut 450.000 kroner i sakskostnader. Leietakerne har anket saken til Høyesterett og flere kostnader vil påløpe. Bidragene fra privatpersoner og NFU-lag, for å dekke sakskostnader og ankesak, strømmer på.
Karin Andersen og Petter Eide

Hvem bør ha ansvaret for en verges ugjerninger?

Hvem bør dekke det økonomiske tapet når en verge svindler vergehaveren? Staten sier opposisjonen. Vanskelig spørsmål, sier regjeringspartiene.
Kommunevåpenet til Sola

Takk til politikerne i Sola!

Samtlige partier går mot rådmannens forslag om egenbetaling for etterskoletidstilbud etter 7. klasse. Takk til politikerne i Sola kommune!
Sola, kommunevåpen

Baklengs inn i fremtiden

Rådmannen i Sola foreslår å innføre egenbetaling for dem som er avhengig av tilsyn etter skoletid i videregående skole. Stikk i strid med departementets signaler om den varslede forskriften om kommunale råd, foreslår rådmannen å etablere et felles råd for eldre- og funksjonshemmede.
Vergene i Vågå

Anker til Høyesterett

–Det handler om å ha respekt for de svakeste blant oss og ha respekt for at de har sine egne hjem, sier Frøydis Schjølberg som er verge til to av leietakerne som Vågå kommune ønsker å tvangsflytte.
Terje Albregtsen

Gjengs leie bør avvikles

Treje Albregtsen og NFU Molde og Omegn lokallag, er sterkt kritiske til Molde kommunes bruk av gjengs leie og har fått fremmet forslag om å innføre et system for fastsetting av leie som tar hensyn til leietakernes økonomi og inntektsutvikling.
Norges lover

Stortingsflertallet fornøyd med situasjonen for vanskeligsstilte i boligmarkedet

SV fremmet forslag om å endre husleieloven og andre tiltak for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale. I følge stortingsflertallet, er det imidlertid ikke nødvendig å styrke politikken på feltet. Stortingsflertallet synes å mene at situasjonen er bra som den er.
Bompengeskilt

Bompenger og andre store samfunnsproblemer

Skal en prioritere mellom utfordringene som landet vårt står overfor, så er det vanskelig å se at bompenger skal komme på topp. Det finnes grupper som står svakere enn billistene.
Lovverket

Fast verge til besvær

Å være fast verge, kan være lukrativt, spesielt når en gjør det lettvint for seg selv og gir blaffen i å fremme interessene til personen under vergemål. Når personen under vergemål er fratatt sin samtykkekompetanse, kommer en i situasjoner hvor det i praksis ikke er noen med rettslig klageinteresse.
Karin Andersen

Hyller Vågåvergene og krever lovendring

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) hyller vergene i Vågåsaken og krever lovendringer.
Håvard Ravn Ottesen

Høyremannen

Bak aksjonene i Trondheim, finner vi Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Trondheim NFU og kandidat på Trondheim Høyres liste til kommunevalget.
Monika Andersen

Lokallagsleder og kommunepolitiker

Skal en påvirker politikken overfor mennesker med utviklingshemming, så er bystyret et viktig organ. Monika Andersen, leder av NFU Arendal lokallag, har tatt konsekvensen av dette og stiller som kandidat til høstens kommunevalg.
Nina og Lena

Demonstrasjoner, aksjoner og dialog i Trondheim

Hva er det egentlig som skjer i Trondheim? I lang tid har Adresseavisa og NRK Trøndelag brakt informasjon om kritikkverdige forhold i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. I gikk personer med utviklingshemming, pårørende, ansatte og andre engasjerte ut i gatene og krevde at kommunen sikrer at også til innbyggere med utviklingshemming skal kunne leve gode liv.
Raymond og Marion

Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?

Marion får tilbakebetalt 165.858 kroner i husleie. Oslo kommune har innsett at husleienivået er urimelig. Hva gjør de andre kommunene? Hva gjør kommunalministeren som har ansvaret for boligpolitikken?
Tian

Høyesterett behandler ikke Tiansaken

Lagmannsrettens dommen i Tiansaken åpner for at kommunene risikofritt kan avslå tjenestene organisert som BPA, uavhengig av tjenestemottakers rettigheter. Kommunene trenger ikke frykte erstatningskrav for eventuelle uforsvarlige tjenester.
Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

Tvangslovutvalget på tvers av menneskerettighetene

Tvangslovutvalgets mandat sa at utvalget skulle komme med forslag i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Til tross for dette ignorer utvalget konvensjonen med en syltynn argumentasjon.
Hanne Bjurstrøm

Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer sterkt på forslaget til prioriteringer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.
Forsiden til NOU 1018: 16

Den største trusselen siden svartedauen

Det viktigste med "NOU 2018: 16 Det viktigste først Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester", er at utredningens tankegang aldri må benyttes overfor omsorgstjenestene.
Jens Stoltenberg og Erna Solberg

Ordspillet som lurte Jens og Erna

Helse- og omsorgsdepartementet benyttet noen retoriske knep, trolig for å sikre en viss fleksibilitet i eldreomsorgen. Resultatet ble at både Jens Stoltenberg og Erna Solberg i vilfarelsen trodde demenspolitikken gjaldt demente og at norsk boligpolitikk var i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

NFUs organisasjonsleir

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år er leiren på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 20. juli og avslutter lørdag 27. juli.

Jeg vil Stemme!

Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"