Illustrasjonsfoto

Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

En gruppe pårørende har startet en aksjon for å sikre bedre tilskuddsordninger for elever med bistandsbehov som ønsker å gå på folkehøgskole.
Bjug Ringstad

Tvangsflyttingssaken i Vågå

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd et liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken var saken oppe for tingretten.
Illustrasjonsfoto

NRK ønsker din erfaring med videregående skole

NRK ønsker å få pårørendes erfaring med videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.

Invitasjon til fokusgruppemøte om personlig hygiene

NFU er i samarbeid med Karde AS i gang med et prosjekt der vi utvikler en e-læringsapplikasjon om personlig hygiene. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen.
Torill Vagstad

Ingen skam å snu

Bygg boliger der alle kan bo, og der «Hjerterommet» får leve og utvikle seg, oppfordrer Torill Vagstad, nestleder i NFU.
Gøril Moljord

Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo.
Illustrasjon

Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet

De fleste vil ha problemer med å forstå at selvbestemmelse ikke betyr å bestemme selv. Justisdepartementet kom nylig med en klargjøring av forholdet mellom selvbestemmelse og det å bestemme selv.

Camp Unik i Gurvika

Feriestedet Gurvika skulle være kjent av mange som et nydelig sted helt i fjæresteinene. Popolært er også stedets oppvarmede saltvannsbassezng som holder 32 grader. En ren nytelse!

Feil dato for Morodalsfestivalen i Samfunn for Alle

Morodalsfestivalen starter i år den 16. juni. Samtalen mellom Bjørn Birch, forfatter og skuespillerne Marte Wexelsen Goksøyr og skuespiller Jonas Strand Gravli er kvelden før, den 15. juni. Samfunn for Alle beklager at det ble oppgitt feil dato i bladet.
Illustrasjonsfoto

Ferieleir i Trøndelag

NFU Trøndelag fylkeslag, i samarbeid med Frivilligsentralen i Selbu, arrangerer sommerleir for NFU-medlemmer på Peder Morset folkehøgskole i Selbu den 19. til 26. juli 2018.

NAV søker etter intervjuobjekter

NAV ønsker å komme i kontakt med mennesker med uføretrygd for intervju om hvordan uføre kan komme i arbeid.

Organisasjons- og ferieleir 2018

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år skal leiren være på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 21. juli og avslutter lørdag 28. juli.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU?

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

Brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.