Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning

Dagens møte mellom Statens sivilrettsforvaltning og NFU var en positiv overraskelse.

TV Bra

TV BRA har begynt å lage egne sendinger med ny episode i midten av hver måned. NFU var sponsor for den første sendingen som ble sendt i september.

Prosjekt om personlig hygiene

Nyhetsbrev 2/2018 fra prosjektet E-læring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning.
Illustrasjon

Meningsløst om Tolgasaken

Forskerne Erik Søndenaa og Bjørg Neset forsøker å kaste nytt lys over Tolgasaken i et debattinnlegg i Morgenbladet den 26. oktober. Innlegget viser at forskerne mangler respekt for grunnleggende menneskerettigheter, mangeler innsikt i kommunaløkonomi og i liten grad forstår hva de snakker om.
Forskning

Forskning, diagnostikk og annen humbug

Tolgasaken har reist spørsmål om diagnostikk av mennesker med utviklingshemming. Det er all grunn til å tro at både forskningen og diagnostikken på feltet er av ytterst varierende kvalitet.
Justisminister Tor Mikkel Wara

NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle

NFU er kritisk til at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for vergemålsfeltet i den varslede granskningen i kjølvannet av Tolgasaken. NFUs erfaringer med forvaltningsorganet, tilsier at Statens sivilrettsforvaltning selv burde vært gransket.
Norges lover

Vergemålsloven må skrotes

I kjølvannet av Tolgasaken bør de fleste ha sett at vergemålsloven er en alvorlig trussel mot selvbestemmelsesretten. Spesielt stor er trusselen overfor dem som har størst problemer med å utnytte sin selvbestemmelsesrett.
Skjermdump fra VGTV

Positivt fra Mæland og Høie, tragisk fra Wara

Det er positivt når regjeringen varsler gransking i kjølvannet av Tolgasaken. Det er uforståelig at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for å granske vergemålsbiten. Få har vist mindre respekt for folks selvbestemmelsesrett enn nettopp Statens sivilrettsforvaltning.
Normalfordeling

Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet

VG gir stadig sterkere indikasjoner på snusk i kommunenes rapportering av antallet personer med utviklingshemming. Imidlertid er det grunn til å tro at veksten skyldes at flere blir testet og at diagnostikerne ikke har kontroll på antallet falske positive.
Ordfører Ragnhild Aashaug

Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig

Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig, men som fremste representant for kommunen, bør hun unnskylde for det uføret som kommunen har satt de tre brødrene og deres mor i. De store stygge ulvene som bør unnskylde seg, finner man hos Fylkesmannen, Statens sivilrettsforvaltning, Justisdepartementet og i domstolene.

Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi

Etter at Dagsrevyen onsdag kveld sendte et intervju med Magnus Holøyen, snudde fylkesmannen i Hedmark. Torsdag sa fylkesmannen at de ville oppheve vergemålet i løpet av dagen.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga

Gitlesen sier han ble rystet over å lese at hele brødreflokken fra Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede, før diagnosene senere begrunnet at de ble satt under personlig og økonomisk vergemål av Fylkesmannen i Hedmark.
Paragraf

NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU?

Brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
penger

Et retningsløst statsbudsjett

Statsbudsjettet var usedvanlig kjedelig. Det var lite å juble for og få endringer å demonstrere mot. Embetsverket har gjort en grundig jobb, men de har glemt å lese NOU 2016: 17 På lik linje og andre sentrale dokumenter.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.