Thumbs up

Endelig blir foreldrene verger for Jakob!

Høsten 2012 fikk NFU en henvendelse fra Jakobs foreldre i forhold til spørsmål rundt oppnevnelse av verge (den gang hjelpeverge) for sønnen. De ønsket å bli oppnevnt og hadde sendt søknad om det til overformynderiet i kommunen. Overformynderiet i kommunen ønsket ikke foreldrene som verger. De mente det måtte være en advokat som var verge.

Spesialskoledebatten

Debatten om spesialskolene har blusset opp i forbindelse med at Bergen kommune vurderer nedleggelse av Tveiterås skole. Debatten bærer preg av resirkulering av 50 år gammel feilaktig argumentasjon.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og helse- og omsorgsminister Bent Høie

Feriereiser for mennesker med bistandsbehov

Mennesker med bistandsbehov kan miste bistanden når de passerer kommunegrensene. De har ingen rett til tjenester når de er på tur i utlandet.

Sodd, juss og politikk

I politikken betraktes lovverk som et hinder for demokratiet. Likevel strømmer det på med nye lover fra politikerne.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Utviklingshemmede skal ha de samme valgmuligheter som andre."

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle".

Fylkes - og lokallag

Organisasjons- og ferieleir 2014

Fra lørdag 19. juli til lørdag 26. juli.

Organisasjons- og ferieleir

Fire jenter på skolen

Bli medlem

Meld deg inn nå!

Bli medlem

NFU på facebook