Velkommen til fiktiv rettssak om selvbestemmelse og vergemål!

Mange personer med utviklingshemning under vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne problematikken ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak.
Bokens forside

En bok for alle med interesse, ansvar og myndighet

Boken «Hverdag i velferdsstatens bofellesskap» anbefales på det sterkeste. Jeg venter på den naturlige oppfølgeren: Hvordan etablere god styring av politikken overfor mennesker med utviklingshemning.
Tvangslovutvalget setter FNs funksjonshemmedekonvensjon i skyggen og reduserer FNs funksjonshemmedekomite til en inspirasjonskilde som ikke vektlegges.

Nytenking på gamlemåten

Tvangslovutvalget setter FNs funksjonshemmedekonvensjon i skyggen og reduserer FNs funksjonshemmedekomite til en inspirasjonskilde som ikke vektlegges.
Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen

Retoriske spørsmål fra Vagle og Sigurdsen

Tvangslovutvalgets medlem professor Randi Sigurdsen vrangleser enkle tekster. Vernepleier Bjørn Roar Vagle som også var medlem, husker tilsynelatende verken hva jeg sa eller skrev.
Sheida Sangtarash

Følger Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?

Utviklingshemmedes rettssikkerhet i spørsmålet om tvang er ikke god nok, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet etter tilsyn i Hedmark. Fylkesmannen sier de følger malene Helsetilsynet har gitt dem. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller spørsmål om forholdene.
Trine Skei Grande

Lover gratis SFO etter 4. klasse

Venstreleder Trine Skei Grande har fått gjennomslag i regjeringens budsjettforhandlinger og varsler gratis SFO etter 4. klasse.
Anna M. Solberg

NFUer og KrF politiker

– Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der, er begrunnelsen for at Anna M. Solberg engasjerer seg i politikken.
Tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen skylder på Helsedirektoratet og Helsetilsynet

Det er verd å lese Fylkesmannens tilsvar til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ordbruken er bevisst og tilhører klassen av ansvarsfraskrivelser.
Forsiden av tilsynsrapporten

Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller

Bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemming setter krav til kompetansen til dem som skal utøve tvangen. Tilsynet fra likestillings- og diskrimineringsombudet viser at lovkravet ikke betyr noe for Fylkesmannen i Hedmark.
Hanne Bjurstrøm

Kritisk til tvangsvedtak

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ført tilsyn med tvangsvedtak i Hedmark. Ombudet er bekymret for rettsikkerheten til utviklingshemmede.
Kvinnene fra Vågå

Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i Vågåsaken

Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom i tvangsflyttingssaken i Vågå kommune og sendt dommen tilbake til lagmannsretten.
Faksimile fra Dagsavisen

Tvangslovutvalget ga blaffen i de alvorlige sakene

Tvangslovutvalget verken så på, vekta eller vurderte de alvorlige tvangssaker overfor mennesker med utviklingshemming.
Randi Sigurdsen og Bjørn Roar Vagle

Argumenterer for Tvangslovutvalgets forslag

Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen støtter flertallet i tvangslovutvalget og er positive til utvalgets lovforslag.
Bjug Ringstad

NFUer og Ap-politiker

– Arbeidet mitt både i NFU og i kommunestyret går i stor grad ut på å sikre et godt velferdssamfunn med rom for alle, sier NFUs tidligere nestleder Bjug Ringstad.

Bruk stemmeretten!

9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NFU oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Gå inn på https://jegvilstemme.no/ for å få mer informasjon om de politiske partiene i Norge og hvordan du kan stemme. Nettstedet er utviklet av NFU sammen med Signo Vivo og Karde AS.
Grillfest på leiren

De fra Klepp kommune fikk ikke være med

Klepp kommune skal kutte i pengebruken. Innbyggere med bistandsbehov får ikke lenger delta på NFUs leir på Tromøya, men må tilbringe alle årets 365 dager i bofellesskapet.

Jeg vil Stemme!

Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"