Sandra V. Borhaug, fylkesleiar NFU Møre og Romsdal

Rettar til personar med nedsett funksjonsevne på dagsorden

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er mest aktuell i kommunene. Folk bor, mottar tjenester, går på skole og jobber i kommunene.
St.meld. 47 – gjemt og glemt

Utviklingshemmede er fortsatt en pariakaste

Det var «bred politisk enighet» om at utviklingshemmede skulle få leve et liv som den gjengse borger da en gjennomtenkt og visjonær reform ble innført i 1991. Arkitekten bak reformen var en lege. 30 år senere har reformen havarert. Er det umulig for utviklingshemmede i Norge å få verdige liv?
Emilie i leiligheten sin

Emilie flytter nesten fra foreldreheimen

Det er ikke alltid ting skjer etter planen, hvertfall ikke etter foreldres plan, men kanskje etter barnas plan. Vår datter, Emilie, fikk seg leilighet i april. Fortsatt bor hun hjemme.
Foto av Stortinget

NFU mister gode venner i rikspolitikken

Stortingsvalget betyr at noen representanter forsvinner, mens nye kommer inn. Ved dette valget, mister vi fem som har utmerket seg med å gjøre en god jobb for NFU.
Foto av Cato Brunvand Ellingsen

Får vi en ekte NFUer på Stortinget?

Vi kan få en ekte NFUer på Stortinget. Mye tyder på at Cato Brunvand Ellingsen enten vil bli valgt i fra Oslo eller vil bli møtende vararepresentant.
Geir Lippestad, John Harald Wangen, Hedvig Ekberg og Tone Grøttum

Geir Lippestad besøker NFU

Alle partilederne ble invitert til NFUs lokaler for å prate om sitt parti. I dag var  Geir Lippestad, partileder i Sentrum på besøk.
Valgurne

Sperregrense og utjevningsmandater

Når et parti får ti prosent av stemmene, så får partiet omtrent 10 prosent av stortingsrepresentantene. Men et parti som får 2 prosent av stemmene, vil ofte ikke få noen stortingsrepresentanter. Forskjellen på hvordan store og små partier representeres på Stortinget, kommer av sperregrensen og utjevningsmandater.
Illustrasjon av institusjon

Hva vil partiene gjøre med institusjonsbyggingen?

I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov. Hva vil partiene gjøre med problemet?
Illustrasjon av selvbestemmelse

Hva mener partiene om selvbestemmelse?

Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv. Hva vil partiene gjøre for å sikre selvbestemmelsen?
Fotball

Hva mener partiene om retten til fritidsaktiviteter?

Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta. Hva vil partiene gjøre?
Jonas Gahr Støre og John-Harald Wangen

Jonas Gahr Støre lover å gjøre CRPD til norsk lov!

NFU har invitert samtlige partiledere på besøk. Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er den første partilederen som har takket ja til invitasjonen.
Assistanse

Hva mener partiene om mangelfulle tjenester?

Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte. Her er partienes løsninger.
Senterpartiet logo

Hva mener Senterpartiet?

Senterpartiet er et mellomparti, dvs. mellom høyre og venstrepartiene. Men Senterpartiet samarbeider mest med venstrepartiene.
Norges lover/CRPD

Hva sier partiene om å innarbeide CRPD i norsk lov?

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov? Se partienes svar:
Elever

Hva mener partiene om den inkluderende skolen?

Hva sier partiene til at mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever?
Arbeid

Arbeid for alle?

Mange ønsker å jobbe, men få med utviklingshemning har en jobb. Her kan du lese partienes løsninger på denne utfordringen.
Penger

Høy husleie og lav trygd – hva mener partiene`?

NFU spurte partiene om hva de ville gjøre for med økonomien til mennesker med utviklingshemning. Her er svarene.
Ingvild Øverby

Barn og unge på Svalbard har også grunnleggende rettigheter

Kunnskapsdepartementets forslag til forskrifter om barnehage og skole i Longyearbyen er diskriminerende og fratar barn og unge deres grunnleggende rettigheter.
CRPD nå!

CRPD inn i lovverket nå!

Signer oppropet. Det er ingen grunn til mer utredning, avledning eller andre unnskyldninger for utsettelse. CRPD må inn i lovverket nå!
MDG

Hva mener Miljøpartiet De Grønne?

Miljøpartiet De Grønne har et så langt navn at nesten alle omtaler partiet som MDG. Partiet er litt vanskelig å plassere langs en høyre-venstre akse. Miljøhensyn er viktig for MDG, men skal en få en sterk miljøpolitikk, så må en ofte måtte ha sterk statlig styring. Det er vanlig at MDG samarbeider med partier på venstresiden.
SV

Hva mener Sosialistisk Venstreparti?

Sosialistisk Venstreparti har et såpass langt navn at nesten alle omtaler partiet som SV. SV tilhører venstresiden. Partiet vil ha mer omfordeling og mer offentlig styring enn Arbeiderpartiet.
Venstre

Hva mener Venstre?

Venstre er et tilhører mellompartiene. Partiet Venstre vil ikke gå så langt i omfordeling og statlig styring som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Men partiet vil ofte gå lenger i statlig styring enn Høyre og Fremskrittspartiet.
Hege Haukeland Liadal og Bent Høie

Få og svake tiltak overfor risikoutsatte barn

Regjeringen har få tiltak for å unngå at risikoutsatte barn blir smittet i skole og barnehage.
Valgløfter

Vil partiene holde valgløftene?

– Ingen partier vil kunne holde alle valgløftene og noen partier vil ikke kunne holde noen valgløfter. Dette betyr ikke at politikerne lyver, sier Tom Tvedt.
Høyres logo

Hva mener Høyre?

Høyre tilhører som navnet sier, høyresiden i norsk politikk. Høyre er opptatt av at staten ikke skal være for stor og mektig. Høyre vil legge tilrette for private. Høyre går inn for flere samarbeidsløsninger mellom offentlige og private.
Ap-logo

Hva mener Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet tilhører venstresiden i norsk politikk, men de ligger ikke så veldig langt til venstre. Arbeiderpartiet er mer opptatt av statlig styring og omfordeling enn partiene på høyresiden. Arbeiderpartiet har tette bånd til fagbevegelsen og er opptatt av arbeidstakernes rettigheter.
Tom Tvedt

Politikerne i Eidsvoll må ta sitt ansvar

– Eidsvoll kommune må se det absurde i at kommunen makter å få på plass en transportordning for alle, utenom en, til den interkommunale tiltaksbedriften. Det er på høy tid at kommunepolitikerne tar grep og løser situasjonen, sier Tom Tvedt.
Partiet Sentrum

Hva mener Partiet Sentrum?

Partiet Sentrum er et nytt parti som ligger i sentrum av høyre/venstre aksen, der vi finner mellompartiene. Det er det partiet som ligger lengst til venstre av disse. Dette betyr at partiet er mer opptatt av økonomisk utjevning og av offentlig planlegging og kontroll enn høyresiden, men mindre opptatt av slike saker enn venstresiden.
Ingvild Østerby

Hvem har ansvar for transport til VTA-tiltak?

Det er et stort hull i lovverket knyttet til retten til transport til VTA-tiltak, hevder NFUs juridiske rådgiver Ingvild Østerby. Men hun ser ikke bort i fra at Eidsvoll kommune har pådratt seg visse forpliktelser.
Stein-Ove Strand

Tilrettelagt arbeid uten tilrettelagt transport

Hva skal en med en jobb som en ikke kan komme seg til? Stein-Ove Strand har i årevis mått kjøre sin sønn til den interkommunale tiltaksbedriften. Alle er enige i at sønnen trenger transport, men ingen tar ansvaret for transporten.
Stortinget

Demokrati, valg og politiske partier

En ny nettside gir informasjon om hvorfor vi bør stemme, hvordan en stemmer og hva partiene mener. Informasjonen er på lettlest, med tale, symboler og med tegn.
Partiet Rødt

Hva mener Rødt?

Rødt er det partiet som ligger lengst til venstre. Rødt ønsker en sterk stat og høy skatt for rike. Skatteinntektene vil de bruke til å hjelpe fattige, syke og andre som har lite og trenger mye.
KrF

Hva mener Kristelig Folkeparti?

Kristelig Folkeparti forkortes ofte til KrF. Vi sier at partiet tilhører mellompartiene, det betyr at partiet er mer opptatt av økonomisk utjevning og av offentlig planlegging og kontroll enn høyresiden i politikken, men mindre opptatt av slike saker enn venstresiden.
Silje Hjemdal

Feilaktig aktivistretorikk

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) skrev innlegg mot Tom Tvedts kritikk av regjeringspartiene og Frp som stemte mot inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
CRPD

Norges største politiske svik

Regjeringspartiene og Frp stemte mot å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Tom Tvedt kaller stemmegivningen Norges største politiske svik i sitt innlegg i Dagbladet den 17. august i år.
Tom Tvedt

La oss glemme Likeverdsreformen

Tom Tvedt er i debatt med Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF, om likeverdsreformen. I siste innlegg i Stavanger Aftenblad, hevder Tom Tvedt at likeverdsreformen ikke er noen reform og den bør glemmes så raskt som mulig.
Frp-logo

Hva mener Fremskrittspartiet?

Fremskrittspartiet eller Frp som en ofte kaller partiet, sies å tilhøre høyresiden av politikken. Partier på høyresiden er mer kritiske til skatter og avgifter enn partiene på venstresiden. Partiene på høyresiden er mer skeptisk til statlig styring og mer for private løsninger enn partiene på venstresiden.
Fra venstre: Anne Gamme, Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd. Styreleder Bjørn Arild Gram.  Generalsekretær Hedvig Ekberg. Direktør Lasse Hansen. Forbundsleder Tom Tvedt

NFU i møte med KS

NFUs forbundsleder Tom Tvedt og styreleder i KS Bjørn Arild Gram hadde avtalt et møte for å knytte kontakter og lufte samarbeidsfelter. Mennesker med utviklingshemning bor i kommunene og er svært avhengig av kommunenes tjenester. Forholdene ligger vel til rette for flere samarbeidsområder.

NFU etterlyser tiltak overfor barn i risikogruppen

NFU ber helse- og omsorgsministeren om å iverksette egnede tiltak for å ivareta barn og unge med stor risiko for alvorlige utfall hvis de blir smittet av korona.
Tom Tvedt

Ja, Mimmi, Norge trenger en sosialminister

Norge trenger en sosialminister som kan holde sektordepartementene i ørene og sikre en helhetlig politikk som bidrar til å skape et samfunn som er for alle.
Bikko – Ragna Bosness Langlo

Bikko – Ragna Bosness Langlo

Bikko eller Ragna Bosness Langlo som var hennes egentlige navn, har forlatt oss.
Ole

Barna regjeringen glemte

Regjeringen varsler at vi kan leve helt normalt igjen i løpet av neste måned, selv om corona-smitten øker. Risikogruppene er vaksinert og vaksinen beskytter godt. Men sårbare barn er glemt!
Anniken Huitfeldt og Torbjørn Røe Isaksen

Når en ikke kommer seg til arbeidsplassen

Noen med utviklingshemning er så heldige at de kommer inn på et arbeidsmarkedstiltak, men det trenger ikke bety at en har mulighet til å komme seg til jobben. NFU takker stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) som setter fokus på høyst urimelige transportordninger.
Faksimile fra Stavanger Aftenblad

Jo, vi trenger en likeverdsreform

Med Likeverdsreformen tar KrF noen viktige steg på veien, men vi vil mer, også etter høstens valg, skriver Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF.
Faksimile fra Stavanger Aftenblad

Vi trenger ingen likeverdsrefom

Mener Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad noe med å skape et samfunn for alle, må FNs funksjonshemmedekonvensjon innarbeides i norsk lov, skrev NFUs forbundsleder Tom Tvedt i Stavanger Aftenblad.
MAGNHILD BERGHEIM  OG TERJE ALBREGTSEN

Samfunn for alle – stortingsval likeså

Stortingsvalet har starta med førehandsrøysting. Det er viktig å røyste no. Smittesituasjonen kan gjere det utfordrande nærare valdagen 13. september, skriv eit foreldrepar til NFU.

Invitasjon til tjenesteytere

NFU og Karde samarbeider om prosjektet "Mosjon og trening". I prosjektet skal vi lage et nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det vil inneholde informasjon om hvordan man kan trene hjemme og også om utendørs mosjon og trening. Nå søker Karde etter tjenesteytere som vil være med i en gruppesamtale om temaet.

Mosjon og trening

Invitasjon til å delta i gruppesamtale. NFU og Karde samarbeider om prosjektet "Mosjon og trening". I "Mosjon og trening» skal vi lage et nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det vil inneholde informasjon om hvordan man kan trene. Vil du være med i gruppesamtale?

Invitasjon til å delta i NIMs prosjekt om ytringsfrihet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) vil i løpet av året skrive en rapport om ytringsfriheten til personer med funksjonsnedsettelser. De ønsker å snakke med personer over 18 år som har ulike funksjonsnedsettelser.
tvang

Ny høring om tvangslovgivningen

Regjeringen jobber fortsatt med en ny tvangsbegrensningslov og har nylig lagt et notat ut på høring med høringsfrist 8. november 2021.
Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad

Hva vil Ropstad og KRF?

Det er ikke lett å gjennomføre reformer uten finansiering. Det blir ikke lettere når det er uklart hva som skal reformeres og en i tillegg gir fra seg ansvar og myndighet over politikkfeltet.
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

En statsråd som ikke leverer

Det kommer ingen stortingsmelding om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning til tross for Stortingets anmodningsvedtak og til tross for regjeringens løfter.
Forsiden til kursheftet om stortingsvalg

Kurshefte om Stortingsvalget 2021

Tradisjonen tro har NFU oppdatert kursheftet om stortingsvalg. Den nye utgaven kan du enten laste ned eller bestilles i papirformat fra nettbutikken.
Paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO

Reagerer mot Likeverds- og mangfoldsutvalget

Likeverds- og mangfoldsutvalget viser nøyaktig hvordan politikkfeltet overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal fungere. Paraplyorganisasjonene Unge Funksjonshemmede, SAFO og FFO tar saken i brev til likestillingsministeren og barne- og familieministeren.
Lise Christoffersen

Etterlyser stortingsmeldingen

Stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning skulle komme i 2020. Fortsatt er meldingen ikke kommet. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) etterlyser meldingen og ber kultur og likestillingsministeren begrunne sendrektigheten.
Abid Raja

Tomme ord og manglende handlekraft

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er flink til å posere i media og tilsvarende svak på gjennomføring.
Meld.St.38 (2020-2021)

Fra omsorgstjeneste til helsetjeneste

Stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgstjenesten» viser først og fremst at de sosiale tjenestene har avgått ved døden, presset i hjel av helsetjenesten.
Hanne Bjurstrøm

Lovverket er uklart

Uklart lovverk er en vesentlig årsak til besøksforbudet som ulovlig ble innført overfor mennesker med utviklingshemning under nedstengningen av landet, hevder Likestillings- og diskrimineringsombudet.

SAFO søker prosjektleder i 30 % stilling.

Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) søker Prosjektleder i 30% stilling
Lise Christoffersen

Mennesker med utviklingshemning skal også ha tilgang på koronasertifikat

Mange med utviklingshemning har ikke tilgang til eget koronasertifikat fordi de ikke får BankID. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) krever at det blir slutt på den diskriminerende praksisen.

Organisasjons- og ferieleir 2021

Kjære dere som er påmeldt årets leir på Hove. Vi må dessverre avlyse årets leir. Vi har ventet så lenge som mulig før vi tok denne vanskelige beslutningen. Vi håpet i det lengste på at det skulle komme nye nasjonale retningslinjer som gjorde det mulig å gjennomføre leiren uten alt for mange restriksjoner og krav. Slik de nasjonale reglene er i dag blir det veldig vanskelig å gjennomføre et godt leir opphold. Vi håper å se så mange som mulig til neste års leir.
Anna Kittelsaa

Institusjonsomsorg, nedbygging og oppbygging

Få har bedre innsikt i institusjonsomsorgen og hvorfor vi avskaffet institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemning enn vårt landsstyremedlem Anna Kittelsaa.

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.
Tom Tvedt

Forventer at regjeringen tar grep i boligpolitikken

NFUs forbundsleder Tom Tvedt reagerer sterkt på forholdene rundt Udlabu omsorgssenter i Voss herad og forventer at regjeringen kommer på banen.
Meld.St.32 (2020-2021)

Bedre enn fryktet, verre enn håpet

Meld. St. 32 (2020-2021) er langt bedre enn fryktet, men det er ingen grunn til å slippe jubelen løs. Meldingen gjelder i utgangspunktet store og sammensatte grupper, dvs. alle grupper som har utfordringer med å bli inkludert i arbeidslivet.
Udlabu omsorgssenter

Juks og fanteri av Voss herad

Voss herad har funnet løsningen på hvordan en skal gjeninnføre institusjonsbygging, lure Husbanken og tvangsflytte innbyggere med utviklingshemning.
Tore Hagebakken

Regjeringen må uttrykke klart at mennesker med utviklingshemning ikke bor på helseinstitusjoner

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) krever at regjeringen rydder opp. Uklarheter som fremstiller private hjem som kommunale helseinstitusjoner må bort i fra lovverket.
Tom Tvedt

Et hjem skal være et hjem og ingen helseinstitusjon!

Forbundsleder Tom Tvedt takker stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) som stilte spørsmål med den juridiske statusen til hjemmene til mennsker med utviklingshemning.
Hedvig Ekberg

Kritisk til Høies svar til Hagebakken

NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg er kritisk til helse- og omsorgsminister Bent Høies (N) svar til stortingsrepresentant Tore Hagebakkens (Ap) spørsmål om den juridiske statusen til utviklingshemmedes private hjem.
Tore Hagebakken og Bent Høie

Har hjemmene til mennesker med utviklingshemning en tilstrekkelig klar status i lover, forskrifter og andre retningslinjer fra statlige myndigheter?

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om den juridiske statusen hjemmene til mennesker med utviklingshemning var tilstrekkelig klar. Svaret fra helse- og omsorgsministeren, tyder imidlertig ikke på at statsråden planlegger å gjøre endringer med det første.
Ole

Å leve med høyrisiko under sterkt smittetrykk

Ole bor i Sarpsborg kommune, en kommune som gjennomgående har hatt et stort smittetrykk. Da passer det svært dårlig å være ekstremt utsatt for infeksjoner. Men Ole har det bra. Familien hadde lang erfaring med smittevernstiltak fra før pandemien kom og har maktet å kompensere for ingripende smittevernstiltak under pandemien.
Kommunedelplan for Sarpsborg kommune

Positiv vendig fra bystyret i Sarpsborg

Bystyret i Sarpsborg hentet seg inn igjen og vil følge nasjonale politiske føringer og internasjonale forpliktelser i boligpolitikken.
Koronakommisjonens rapport

NFU sterkt uenig med Koronakommisjonen

Det mest spesielle med besøksforbudet som ble innført overfor mennesker med utviklingshemning under pandemien, var at ulovligheten skjedde overalt samtidig.
Stortinget

Positive signaler fra Stortinget

Stortingets Utdannings- og forskningskomite behandlet Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Innstillingen gir håp på funksjonshemmedefeltet.
Foto av eneboligbebyggelse

Hvordan skaffe seg et hjem

Å anskaffe seg sitt eget hjem, er en utfordring som alle møter før eller senere. Tillitsvalgte i jobber mye opp mot kommunene for å at mennesker med utviklingshemning skal kunne få sine egne hjem og å unngå institusjonslignende boliger.
institusjon

Sarpsborg gjeninnfører institusjonsomsorgen

Fortetning og optimalisering av tjenestene er ikke tilstrekkelig for å sikre gode hjem. Kommunene bør sikre at kommunale planer er i samsvar med nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser, skriver NFUs forbundsleder Tom Tvedt.

Organisasjons- og ferieleir 2021

Kjære dere som er påmeldt årets leir på Hove. Vi må dessverre avlyse årets leir. Vi har ventet så lenge som mulig før vi tok denne vanskelige beslutningen. Vi håpet i det lengste på at det skulle komme nye nasjonale retningslinjer som gjorde det mulig å gjennomføre leiren uten alt for mange restriksjoner og krav. Slik de nasjonale reglene er i dag blir det veldig vanskelig å gjennomføre et godt leir opphold. Vi håper å se så mange som mulig til neste års leir.
Sommerleir Selbu

Sommerleir i Selbu

Det går mot sommer og det planlegges leir for voksne med utviklingshemning i Selbu.

Webinar: TryggEst – et voksenvern

Erfaringer fra tre års utprøving og muligheter for nye kommuner. Tid:14 april 2021 10:00 - 12:00 Sårbare voksne utsettes for vold.
Gunn Strand Hutchinson

NFUs nye nestleder

Gunn Strand Hutchinson er NFUs nye nestleder. Med over 30 års erfaring, både gjennom jobb, politikk, som pårørende og som særdeles aktiv innen NFU på alle områder, så kan en forvente gode kunnskaps- og erfaringsbaserte bidrag fra Gunn.
To hender

Psykisk helsevern

NFUs landsmøte etablerte mål som organisasjonen skal jobbe for innen psykisk helsevern.
Kommunevåpen Stavanger

Stavanger satser på samdrift

Menneskerettighetene står svakt i Stavanger og solidariteten er forlatt. Institusjonalisering av funksjonshemmede er middelet for å spare penger.

Uttalelser fra NFUs landsmøte

NFUs landsmøte vedtok fem uttalelser. Uttalelse om psykisk helsevern. Uttalelse om husleie. Uttalelse om feil- og overmedisinering. Uttalelse mot sykehjem for personer med utviklingshemning. Uttalelse mot endring i abortloven.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.