Organisasjons- og ferieleir 2021

Hver sommer har NFU sentralt leir for sine medlemmer. I år er leiren på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 24. juli og avslutter lørdag 31. juli. Leiren blir avlyst hvis smittesituasjonen krever det.
Sommerleir Selbu

Sommerleir i Selbu

Det går mot sommer og det planlegges leir for voksne med utviklingshemning i Selbu.

Kan du gi oss info til nettstedet "Hjemmetrening og videokontakt"?

I prosjektet Hjemmetrening og videokontakt lager Karde i samarbeid med NFU et nettsted for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. Det skal være en støtte for foreldre og annet støtteapparat så de kan hjelpe mennesker med utviklingshemning i gang med hjemmetreninger ved hjelp av digitale verktøy.
brukerpanel

Ønsker du å delta i et brukerpanel?

To til tre pårørende-medlemmer som kan delta i et brukerpanel, knyttet til et doktorgradsprosjekt om kontinuiteten i tjenestetilbudene til barn med utviklingshemning og familiene deres.
Tom Tvedt

Vergemålsloven atter en gang

Justiskomiteen etterlyser en helhetlig gjennomgang av vergemålsloven. Ap, Sp og SV knytter gjennomgangen opp til FNs funksjonshemmedekonvensjon og ønsker fokus på dem som er avhengig av hjelp til å ta beslutninger.
Tom Tvedt

Stortingsmeldingen som ikke kom

Når den varslede stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning ikke er kommet til nå, så viser det manglende vilje, engasjement og prioriteringer fra regjeringshold.
Demensplan 2025

Mennesker med utviklingshemning er godt forankret i eldreomsorgen

Et enstemmig Storting har gjentatte ganger presisert at mennesker med utviklingshemning også skal være fullverdige medlemmer av samfunnet. De skal kunne leve og bo i kommunene. Det skal verken etableres særomsorg eller institusjoner. Men hva Stortinget vedtar, trenger ikke å bety noe som helst.
Vaksine

Vokt din plass i vaksinekøen

Det er slett ikke sikkert at de med antatt størst risiko for alvorlige utfall, blir de som blir vaksinert først. Det er mange ledd og mye som kan gå galt på veien fra Helsedirektoratet til den enkeltes vaksinasjon.
Covid-19

Utviklingshemning er en selvstendig risikofaktor med hensyn til Covid-19?

Personer med utviklingshemning har trolig en spesielt høy risiko både for å bli smittet og for alvorlige utfall av Covid-19 smitte. Mange har underliggende tilstander som medfører økt risiko, men risikoen synes å være høy selv når en kontrollerer for alder, sosioøkonomiske forhold og underliggende tilstander.
Shahram Ariafar

Vanskelig å komme utenom Shahram

Shahram Ariafar er fjerde varamedlem til landsstyret. Sharam er en gjenganger som er vanskelig å komme utenom når laget skal toppes.
Ørjan Bosdal Wold

Endelig er Ørjan på nasjonalt nivå

Ørjan Bosdal Wold sier ikke så mye, men når han tar ordet, så er det verd å høre nøye etter. Ørjan kan politikkfeltet og vet hva arbeidet for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning går ut på. Når Ørjan nå er tredje varamedlem til landsstyret, så betyr det et styrket landsstyre.
Monika Andersen

En virvelvind fra sørlandet

Det gikk ikke ubemerket hen da Monika Andersen engasjerte seg som tillitsvalgt i Arendal og Aust-Agder. Antalle individklager og politiske saker nådde et nytt maksimumsnivå. Det er svært gledelig at Monika Andersen nå også kan benyttes i NFUs landsstyre.
Svein Rune Johannessen

Erfaren og nyvalgt

Svein-Rune Johannessen har vært aktiv i NFU-sammenheng i over 20 år. Som nyvalgt 1. varamedlem til landsstyret, vil han bidra med en solid erfaring både fra NFU og fra kommunepolitikken.
Anna Kittelsaa

Kompetanse, erfaring og allsidighet

Som sosionomstudent, jobbet Anna Kittelsaa på sentralinstitusjonen Nærlandsheimen. Siden den gang har hun hatt omtrent alle posisjoner på feltet før hun endte opp som professor i utviklingshemning. Vi skal være taknemlige for å ha Anna Kittelsaa med i NFUs landsstyret.
Alette Reinholdt

Nytt landsstyre, nye ressurser

Alette Reinholdt har vært en drivkraft i NFU Bærum lokallag. Både som mor og gjennom sin jobb, får hun et godt innblikk i utfordringene som mennesker med utviklingshemning kan stå overfor. Vi skal være glade for at Alette Reinholdt nå også vil bidra som landsstyremedlem.
Marius Zahl

Vi ha flere i arbeid

NFUs nyvalgte landsstyremedlem Marius Zahl er 30 år og har Downs syndrom. Marius er svært opptatt av jobben sin, og bekymrer seg for VTA og for hvordan dette vil fungere i framtida for den gruppen han representerer.
Tonni Bronsaksen

Lei av korona og smittevern

Smittevernstiltakene har nå vart i ett år og preget livene til de fleste av landets innbyggere. Tonni Bronsaksen fra Tromsø er neppe den eneste som ønsker seg tilbake til en smittefri tilværelse.
Birgitte Boldvik

Fornying, nye navn og nye ansikter

Av og til dukker det opp nye og ukjente tillitsvalgte som er aktive over alt. Birgitte Boldvik er både lokallagsleder i NFU Øvre Eiker lokallag, styremedlem i NFU Viken fylkeslag og nyvalgt landsstyremedlem i NFU.
Trisomi

Abortloven må ikke endres

Ved å endre abortloven bidrar staten til økt stigmatisering. Det formidles et budskap om at noen mennesker er mindre verdt enn andre, heter det i uttalelse fra NFUs landsmøte.
kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Ærlig og oppriktig av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

For første gang skal jeg rose en statsråd som har uteglemt elever med funksjonsnedsettelse. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fortjener ros fordi hun innser utfordringene og stiller seg åpen for å rette på forholdene.
Torill Vagstad

Landsstyremedlem Torill Vagstad

Torill Vagstad er medlem av NFUs nye landsstyre. Hun har gjennom en årrekke hatt verv både som lokallagsleder, fylkesleder og som nestleder i NFUs landsstyre.
Tom Tvedt

Hvem er Tom Tvedt? Hva vil Tom Tvedt?

NFU har fått ny forbundsleder. Tom Tvedt kom inn fra sidelinjen. Mange lurer nok på hvem Tom Tvedt er og hvorfor han takket ja til å være kandidat til landsmøtets valg av forbundsleder. Vår nye forbundsleder har vært ordfører i Randaberg, fylkesordfører i Rogaland og idrettspresident. Men det er noe helt annet å være forbundsleder i NFU.

Webinar: TryggEst – et voksenvern

Erfaringer fra tre års utprøving og muligheter for nye kommuner. Tid:14 april 2021 10:00 - 12:00 Sårbare voksne utsettes for vold.
Penger

Stortinget må sette grenser for husleie

NFUs landsmøte ber Stortinget sette grenser for husleie. Mennesker med utviklingshemning har drøyt 18.000 kroner utbetalt per måned. Da blir det for rått når mestedelen av inntekten skal gå til husleie.
Gunn Strand Hutchinson

NFUs nye nestleder

Gunn Strand Hutchinson er NFUs nye nestleder. Med over 30 års erfaring, både gjennom jobb, politikk, som pårørende og som særdeles aktiv innen NFU på alle områder, så kan en forvente gode kunnskaps- og erfaringsbaserte bidrag fra Gunn.
To hender

Psykisk helsevern

NFUs landsmøte etablerte mål som organisasjonen skal jobbe for innen psykisk helsevern.
Kommunevåpen Stavanger

Stavanger satser på samdrift

Menneskerettighetene står svakt i Stavanger og solidariteten er forlatt. Institusjonalisering av funksjonshemmede er middelet for å spare penger.

Uttalelser fra NFUs landsmøte

NFUs landsmøte vedtok fem uttalelser. Uttalelse om psykisk helsevern. Uttalelse om husleie. Uttalelse om feil- og overmedisinering. Uttalelse mot sykehjem for personer med utviklingshemning. Uttalelse mot endring i abortloven.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"