Tian

Anker til Høyesterett

Tian-saken ankes til Høyesterett. Lagmannsrettens dom innebærer at kommunene, uten konsekvenser kan bryte lovfestede rettigheter til brukestyrt personlig assistanse.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Det er vel dessverre slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst inngår i politikernes festtaler. Det synes å være stor politisk enighet om de overordnede målsetningene, men skal en oppnå likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må det iverksettes tiltak. De koster penger og da faller disse tiltakene mot andre ting som prioriteres høyere, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Overtid ga overskudd

Ime Verksted hadde så mye å gjøre i fjor, at Gerd Unni Jørgensen (f.v) Adrienn Guldbrandsen, Kristina Holte og de andre ansatte måtte jobbe overtid for første gang. Det ga rekordomsetning og pent overskudd for VTA-bedriften.
Rockesokk

Downs syndrom, - myter, frykt og media

Tenk om Erna ikke kom til orde, alle sa at hun var så søt og blid eller at media slo opp at Støre var fulltidsbeskeftiget.
Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

Vi trenger et ordføreropprør!

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) maner til et ordføreropprør for å sikre at kommunene har økonomisk rom til å yte lovfestede tjenester på en god og forsvarlig måte.

Midler til forskningsprosjekter.

Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. 1. mars åpner ny søknadsrunde. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Ta kontakt med NFU sentralt om du lurer på noe.
Eldre- og folkehelseminister

Politikersnakk

Regjeringen Solberg strartet bra i 2013, men det ble dessverre med starten. Til tross for at alarmbjellene ringer, så har ikke eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) foretatt seg noe for å bedre tjenestene til mennesker med utviklingshemming, utenom bortforklaringer og utenomsnakk.
 Emilie, Ingeborg og Sandra foreviget under Landsstevnet 2018 (Foto: Kristin Homb)

LANDSSTEVNET – ET AV ÅRETS STORE HØYDEPUNKT!

Idrettsglede, engasjement og flotte prestasjoner - det årlige Landsstevnet i svømming er årets høydepunkt for mange svømmere. Et stevne der alle med utviklingshemning som kan svømme minst 25 meter, kan være med.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Styringsvegring og manglende handlekraft

Den senere tid har det vært uro og mediafokus på husleiene til innbyggere med utviklingshemming i Oslo. Fra NFUs ståsted er husleieproblematikken i Oslo et symptom på statlig styringsvegring og handlingslammelse.
Byrådsleder Raymond Johansen

Oslo kommune og andre hushaier

Solidaritetstanken til byrådet i Oslo synes ikke å strekke seg stort lenger enn eget magemål. Siden 2015 har kommunen øket husleiene til innbyggere med utviklingshemming og skapt stadig flere fattige.

Egendandelskravet i norsk bistand

Funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid skranter fordi Utenriksdepartementets rigide egenandelskrav gir utilsiktede konsekvenser.

Samfunn for Alle nr 1 2019

Samfunn for Alle nr. 1 2019 har kommet. Her kan du lese om "Hanne-saken" i Stavanger og foreldrene som tapte i "Tian-saken"
Sivilsamfunnets rapport til CRPD-komiteen

Menneskerettighetsbrudd i Norge

Sivilsamfunnets rapport om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne viser alvorlige brudd og gir anbefalinger som er ytterst relevante for mennesker med utviklingshemming.

NFUs organisasjonsleir

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år er leiren på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 20. juli og avslutter lørdag 27. juli.

Jeg vil Stemme!

Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"