Stortingssalen

Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?

Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om å styrke retten til tros- og livssynsutfoldelse blant mottakere av omsorgstjenester. Forslaget synes ikke å få flertall i Stortinget. KrF skal ha ros for å fremme en viktig sak!
Nettsidebildet Ja til spesialundervisning

Nye innlegg

Retten til spesialundervisning er foreslått nedlagt. Nettstedet "Ja til spesialundervisning" hadde denne uken fire nye innlegg.
Anniken Hauglie og Lise Christoffersen

Uklart svar fra statsråden

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ytterst uklart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om hva regjeringen gjør for å sikre personer med utviklingshemming en akseptabel økonomisk situasjon.
Fremsiden til ekspertgruppens innstilling

Vil fjerne retten til spesialundervisning

Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring la frem sin innstilling den 4. april. Forslaget om å avskaffe retten til spesialundervisning er nok det forslaget som vil få mest oppmerksomhet.
Illustrasjonsfoto

Ferieleir i Trøndelag

NFU Trøndelag fylkeslag, i samarbeid med Frivilligsentralen i Selbu, arrangerer sommerleir for NFU-medlemmer på Peder Morset folkehøgskole i Selbu den 19. til 26. juli 2018.

NAV søker etter intervjuobjekter

NAV ønsker å komme i kontakt med mennesker med uføretrygd for intervju om hvordan uføre kan komme i arbeid.

Organisasjons- og ferieleir 2018

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år skal leiren være på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 21. juli og avslutter lørdag 28. juli.

App om personlig hygiene

NFU er i samarbeid med Karde AS i gang med et nytt prosjekt: App om personlig hygiene. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen. Delta gjerne i spørreundersøkelsen.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU?

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

Brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.