Retten til inkluderende opplæring.

FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.
Norges lover

Vergemål, gransking og vilje

Justisminister Tor Mikkel Wara skal ha ros for den varslede granskingen på vergemålsfeltet. Det er positivt at regjeringen har startet ryddeprosessen, men det er ingen enkel ryddejobb som står for tur.

Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt

VG avslører at flere tusen personer har fått verge uten at de har blitt snakket med. Mye tyder på at drøyt 1400 voksne administrativt er fratatt sin selvbestemmelse uten rettsikkerhet. Myndighetene må snarest mulig fjerne "samtykkekompetanse" fra samtlige norske lover.

Krever full gjennomgang av vergemålssaker

Arbeiderpartiet mener justisministeren er for passiv, og krever sammen med SV full granskning av hvor mange som har fått vergemål mot sin vilje.

Bra sending november

Høsten er her og da er det koselig å lese bøker. Nina Skauge og Tonje Tynning er gjester i novembersendingen til TV BRA.

Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

Denne saken gjelder spesielt for Oslo, men er dessverre etter hvert like aktuell for hele landet.

Flere prøver ut mikrostyre - Uloba

Solveig Lohne Ørum og Per Gunnar Pettersen ønsker begge at det skal bli lettere for deres utviklingshemmede barn å bestemme over seg selv. Derfor er de med på Ulobas pilotprosjekt med mikrostyre.
Paragraf

NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.