Organisasjons- og ferieleir 2016

Nå kan du melde deg på årets sommerleir!

Landsmøtet 2016

NFUs skal avholde sitt nittende landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen fra fredag 23. til 25. september 2016. Tilsammen vil 107 utsendinger i NFU delta, i tillegg til gjester, observatører og ansatte i NFU.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Bli med på undersøkelse om hatytringer!

Hatytring er når noen erter, plager, eller sier eller gjør slemme ting fordi du har en funksjonshemming. Eller at noen truer eller skriver stygge ting om deg på internett. Det er viktig å finne ut av hvor mange som opplever dette slik at vi kan si fra om at dette ikke er lov. Har du lyst til å hjelpe oss å finne ut av dette?

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

Nye brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Omsider er det kommet en artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.

Samfunn for Alle 2016

Fylkes - og lokallag

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning

Quiz om rettigheter

Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Meld deg inn nå!

Støtt oss/bli medlem