Nye stemmer

På et stort sidearrangement i FN i Genève fikk fire unge mennesker med utviklingshemning anledning til å snakke om hvor viktig det er at deres meninger blitt tatt hensyn til. Medlemmene i komiteene for barnekonvensjonen og konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble rørt av deres overbevisende presentasjoner. Disse stemmene har aldri tidligere blitt hørt i FN.

Oppnevning av verge

NFU har fått medhold i en klage vedrørende valg av verge. Statens sivilrettsforvaltning har omgjort eget vedtak.

PPT har ikke alltid rett

NFU har fått medhold i to klagesaker om rett til utvidet tid i videregående skole hvor PPT ikke anbefalte at eleven skulle gå ett år ekstra. I begge sakene kritiserte NFU kvaliteten på de sakkyndige vurderingene.

Første innspillsmøte til statens FN-rapport på CRPD

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer arbeidet med Norges første rapportering på FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAFO ble invitert til innspillsmøte
Skjembilde av komitéleder og saksordfører Kari Kjønaas Kjos (FrP) under komitéhør

BPA, begrensninger og kostnader

Usikkerheten, mytene og misforståelsene om merkostnadene med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) florerer. Få er klar over at de foreslåtte timegrensene for retten til BPA er helt unødvendige.
Skjermbilde fra Lørdagsrevyen

Å leve og la dø

Lørdagsrevyen brakte et innslagt om Ole med trisomi 18 som lever et godt liv i Fredrikstad. Ole hadde flaks, han fikk helsehjelp, noe som slett ikke er en selvfølge for barn med trisomi 18.
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Omsider er det kommet en artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt. Hun vektlegger betydningen av behandlingen, men advarer mot konsekvensene av et for sterkt fokus på lindring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Utviklingshemmede skal ha de samme valgmuligheter som andre."

Samfunn for Alle 2014

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle".

Fylkes - og lokallag

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning

Quiz om rettigheter

NFU på facebook

På jakt etter ledig kontor i Oslo sentrum?

NFU holder til i moderne, trivelige og lyse lokaler på Youngstorget i Oslo. Vi har for tiden tre kontorer á ca. 9 -11 kvadratmeter ledig for fremleie.

På jakt etter ledig kontor i Oslo sentrum?

Fire jenter på skolen

Bli medlem

Meld deg inn nå!

Bli medlem