Guro Fjellanger

Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger

Budskapet om Guro Fjellangers alt for tidlige død, ble en tung inngang til påsken.
bofellesskap

Fra boligpolitikk til eldreomsorg

Politikken overfor mennesker med utviklingshemming er svakt forankret, mange er involvert. Det som skulle bli til normalisering av boforholdene ble til en reinstitusjonalisering, en boligpolitikk forankret i demensomsorgen.
Sheida Sangtarash

Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Norge fikk mange og alvorlige anbefalinger fra FN for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter etterleves. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) leverte fredag den 12. april spørsmål til statsminister Erna Solberg om hvordan regjeringen planla å følge opp anbefalingene fra FN.
Snorre Ness

Feil styring og uverdige forhold

– Verken politikerne eller rådmannen vet om Lars med utviklingshemming får ivaretatt sitt behov for å komme seg ut blant andre eller om Lise får ivaretatt sitt behov for å delta i menighetsarbeidet. De vet ikke en gang om Lars og Lise får ivaretatt sin grunnleggende rett til privatliv, skriver Snorre Ness, fylkesleder i NFU Trøndelag.
Penger

Kommunale tjenester ute av kontroll

De kommunale tjenestene styres av kommunepolitikere som ikke kjenner feltet. Rådmannen er opptatt av budsjettstyring og kontrollen med tjenestene er svak. Alt ligger tilrette for dårlig styring av tjenestene til mennesker med utviklingshemming.

Leser søker bok nominert til ALMA-prisen

Leser søker bok er en av kandidatene til å bli de nominerte fra Norge til ALMA-prisen. Her er juryen sin begrunnelse: «Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.»
FN-flagg

FN kritiserer Norge

En drøy uke etter at Stortinget stemte ned forslaget fra SV om å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk loverk, ber FN Norge om det samme. Ytterligere kritikk kom også fra FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vil du teste ut en ny app?

Karde AS sammen med NFU holder på å utvikle en e-læringsressurs der målet er å bekjempe overvekt og bidra til bedre helse og økt livskvalitet hos mennesker med utviklingshemning. Den første versjonen av denne «appen» blir klar til utprøving i mai 2019. Si ifra hvis du ønsker å hjelpe til med å teste verktøyet!
Stortingsrepresentant Mona Fagerås

Gratis SFO etter 4. årstrinn

NFU takker stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen fra SV som fremmet forslag om gratis SFO etter 4. årstrinn. Selv om forslaget ikke fikk flertall, så er det med på å sette fokus på urettferdigheten.
De fire forslagsstillerne

Stortingsdebatt om gratis SFO etter 4. årstrinn

I dag skal Stortinget behandle forslaget om gratis SFO etter 4. årstrinn. Forslaget vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen hvor foreldre til barn med bistandsbehov må betale for SFO når andre barn ikke er avhengig av tilsyn og bistand.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

I dag startet høringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Genev. Høringen startet formelt og i dannede former etter standard kutyme for slike høringer, men det var i starten.
Sheida Sangtarash

En politiker med fremdrift og omtanke

Politikeren Sheida Sangtarash (SV) har utmerket seg med å fremme interessene til mennesker med utviklingshemming. Nå er hun foreslått til Landsstyrets arbeidsutvalg i SV. Vi får håpe at landsmøtet i SV ser hvilken juvel de har i Sheida Sangtarash og at landsmøtet sikrer henne en plass i arbeidsutvalget. Mennesker med utviklingshemming fortjener det.
Snorre Ness

Kommunepolitikerne mangler kunnskap om behov

- Det er ingen grunn til at andres rettigheter skal ha fortrinn fremfor rettighetene til mennesker med utviklingshemming, men det blir slik når kommunepolitikerne ikke kjenner behovene, sier Snorre Ness.
Tian

Anker til Høyesterett

Tian-saken ankes til Høyesterett. Lagmannsrettens dom innebærer at kommunene, uten konsekvenser kan bryte lovfestede rettigheter til brukestyrt personlig assistanse.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Det er vel dessverre slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst inngår i politikernes festtaler. Det synes å være stor politisk enighet om de overordnede målsetningene, men skal en oppnå likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må det iverksettes tiltak. De koster penger og da faller disse tiltakene mot andre ting som prioriteres høyere, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Overtid ga overskudd

Ime Verksted hadde så mye å gjøre i fjor, at Gerd Unni Jørgensen (f.v) Adrienn Guldbrandsen, Kristina Holte og de andre ansatte måtte jobbe overtid for første gang. Det ga rekordomsetning og pent overskudd for VTA-bedriften.

Midler til forskningsprosjekter.

Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. 1. mars åpner ny søknadsrunde. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Ta kontakt med NFU sentralt om du lurer på noe.

Egendandelskravet i norsk bistand

Funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid skranter fordi Utenriksdepartementets rigide egenandelskrav gir utilsiktede konsekvenser.

Samfunn for Alle nr 1 2019

Samfunn for Alle nr. 1 2019 har kommet. Her kan du lese om "Hanne-saken" i Stavanger og foreldrene som tapte i "Tian-saken"
Sivilsamfunnets rapport til CRPD-komiteen

Menneskerettighetsbrudd i Norge

Sivilsamfunnets rapport om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne viser alvorlige brudd og gir anbefalinger som er ytterst relevante for mennesker med utviklingshemming.

NFUs organisasjonsleir

Hver sommer har NFU leir for sine medlemmer. I år er leiren på Hove leirsenter - på Tromøya, utenfor Arendal. Leiren starter lørdag 20. juli og avslutter lørdag 27. juli.

Jeg vil Stemme!

Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

Takk!

NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!

Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"