Invitasjon til alle NFUs medlemmer

Universitetet i Oslo har gleden av å invitere alle NFUs medlemmer til utdelingen av menneskerettighetsprisen 2021. Tidligere forbundsleder Jens Petter Gitlesen ble tildelt prisen, men hele NFU har kjempet iherdig for rettighetene til mennesker med utviklingshemning.
Bilde fra digitalt møte i Inclusion Nordic

Uttalelse fra Inclusion Nordic

Tirsdag den 23. november hadde Inclusion Nordic, som består av NFUs søsterorganisasjoner fra hele Norden, møte for å drøfte utfordringene som mennesker med utviklingshemning møter i alle de nordiske landene. På bakgrunn av møtet kommer Inclusion Nordic med følgende uttalelse:
Fredrikstad

Fredrikstad forsøker på ny å institusjonalisere barn

Fredrikstad kommune planlegger på ny å gjøre den tidligere institusjonen Furutun om til avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelser.

Lurer du på hva du skal gi bort i julegave?

Hva med å gi en gave som vil bidra til å hjelpe andre?
Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren ser på Moldes kutt i tjenester

I 2019 kuttet Molde kommune i tjenestene til 69 innbyggere. Elleve klaget og Statsforvalteren opphevet samtlige elleve vedtak. Nå vil Statsforvalteren i Møre og Romsdal se nærmere på kuttene i vedtakene til de 58 som ikke klagde.

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2021:Til kamp for utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter

Jens Petter Gitlesen tildeles Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for 2021. Gitlesen har gjennom en årrekke vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter, og bidratt til å sikre at også utviklingshemmede i større grad får sine menneskerettigheter oppfylt.
Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Ber om tilsyn med Molde kommune

NFU ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med Molde kommune. Alt tyder på omfattende lovbrudd da kommunen kuttet i enkeltvedtakene til 69 personer med utviklingshemning.
Regjeringen Støre

Tar fra de fattige og gir til de rike?

– Det er det viktig å ha et skatte- og avgiftsopplegg som er rettferdig og omfordelende, sa Arbeiderpartiet før valget. Nå vil regjeringen kutte i trygden til mennesker med tilleggsinntekt i håp om at noen vil jobbe mer.
Andreas Sjalg Unneland

Hvordan vil statsråden sikre at CRPD blir inkorporert i menneskerettsloven så fort som mulig?

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) stiller spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) om når FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli inkorporert i menneskerettighetsloven.
Olaug Bollestad

Etterlyser stortingsmelding om rettighetene til mennesker med utviklingshemning

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) etterlyser status for stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning.
Illustrasjon av tallblindhet

Kostnadsnøkler, tallblindhet og halvkvedede viser

Det er stor fare for at kommunene vil få mindre i rammetilskudd per innbygger med utviklingshemning over 16 år. Kuttet i tilskudd kan komme av sneversynte økonomer som kun regner i kroner og glemmer at det finnes rettigheter.
Illustrasjon av maktbruk

NFUs høringssvar til ny tvangslov

Departementet har oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget på høring. En kortversjon av NFUs høringssvar gjengis her.

Gratis innmelding ut året.

Meld deg inn i NFU, eller verv en venn! Gratis innmelding ut året.
Logo til undertegnede organisasjoner

Legg planene om nytt tvangslovverk på is

En sammenslutning av arbeidstaker- og interesseorganisasjoner ber Helse- og omsorgsdepartementet om å legge arbeidet med ny tvangslov på is.
Tom Tvedt

Skuffende om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning

– Når stortingsrepresentant Kirsti Begstø (SV) stille helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) et saklig spørsmål om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning, så hadde jeg forventet et saklig svar, sier forbundsleder Tom Tvedt.

SAFO i møte med Trettebergstuen

SAFO var i dag i møte med Kultur- og Likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Statsråden var tydelig på at dette er et viktig område for henne, og at hun er opptatt av å ha en tett og god dialog med funksjonshemmedes organisasjoner. Hun understreket også at arbeidet med å implementere Funksjonshemmedekonvensjonen i norsk lov er et prioritert område.
Molde rådhus

Ulovligheter i Molde?

Molde kommune kuttet i 69 enkeltvedtak. Elleve klagde på kuttene. Statsforvalteren ga samtlige elleve medhold. Hvordan situasjonen er for de andre 58 som fikk kutt i vedtakene, vet en ikke, men det er god grunn til å anta at langt flere enn elleve har vært utsatt for ulovlige kutt i tjenestene.
Tom Tvedt

Hvis Molde ikke kan styre seg selv, så bør staten gjøre det

Forbundsleder Tom Tvedt reagerer sterkt på Molde kommunes kutt i tjenestene til kommunens innbyggere med utviklingshemning.
Ingvild Øverby

Myndighetsmisbruk av Molde kommune

– Jeg kan forstå at kommuner har behov for å spare penger, men jeg forstår ikke hvorfor kommuner velger å bruke av sine knappe ressurser på å innhente dårlige råd, som bare bidrar til å gjøre kommunen til lovbrytere, sier juridisk rådgiver i NFU, Ingvild Østerby.
Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)

Stiller spørsmål om Molde kommunes kutt i enkeltvedtak

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) reagerer sterkt på Molde kommunes kutt i enkeltvedtak, uten brukermedvirkning, uten individuell vurdering, kun basert på enkel handelsregning. Kirsti Bergstø har nå tatt saken opp med helse- og omsorgsministeren.
Fra øvre venstre hjørne:  Jan Tore Sanner,  Erna Solberg, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen, Mathilde Tybring-Gjedde

Ønsker ungdomsskolereform

Høyre har fremmet et forslag om ungdomsskolereform for å øke elevenes motivasjon, læring og trivsel.
Skilt: Molde

Om å regne seg frem til gode liv

Iveren etter å kutte utgifter ble så stor i Molde kommune at de glemte både formålet med omsorgstjenesten, lovverket og rettsikkerheten. I bunn lå utregningene fra konsultentselskapet Runde Devold AS som har gjort det til næringsvei å regne ut hvordan folk med bistandsbehov skal ha det.
Utnevning av æresmedlem

Tom Tvedt utnevnt til æresmedlem

NFUs forbundsleder Tom Tvedt ble under det ekstraordinære Idrettstinget 2021 tildelt Æresmedlemskap i Norges Idrettsforbunds.
Special Olympics

Hvor finner vi de usynlige i en kultur hvor vi løfter frem vinnere?

Hva skal idrettsbevegelsen vær? Hvem skal den omfatte? Leder av NFU VIken fylkeslag, Nordis Vik Olaussen mener det er på tide at idrettsbevegelsen også setter fokus på mennesker med utviklingshemning.
Idrettstinget 2021

Likestill paraidretten!

Funksjonshemmedes organisasjoner ber Idrettstinget 2021 bidra til at paraidretten blir likestilt med annen idrett.
Hurdalsplattformen

Regjeringsplattformen, CRPD – hva skjer?

Regjeringen slår fast at CRPD skal bli til norsk lov. Nyheten vakte jubel, men utløste mengder av spørsmål som jeg tviler på at selv de som fremforhandlet regjeringsplattformen kan svare på. Men noe kan en si, i det minste i form av sannsynlige utfall.
Jonas Gahr Støre

CRPD skal bli norsk lov!

Den kommende regjeringen Jonas Gahr Støre, vil inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.
Hurdalsjøen Hotell

Regjeringsplattformen

Den politiske plattformen til vår kommende regjering inneholder flere lovnader som NFUs medlemmer bør verdsette.
Statsbudsjettet 2020

Verre enn en tragedie

Statsbudsjettet for 2022 er et perleksempel på velferdsstatens utfordring: Enhver er seg selv nærmest, så glemmer man dem som trenger velferdsstaten mest.
Illustrasjon med penger og sparegris

Statsbudsjettet 2022

Erna Solberg la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, et forslag ikke varsler de store omveltningene for mennesker med utviklingshemning det kommende året, men en vil finne både positive og negative prioriteringer.
Illustrasjon av mindretallsregjering

Mindretallsregjering

I løpet av kort tid, får vi en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Det blir en mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp).
Adam på kontoret sitt

Adam fikk drømmejobben

Jeg kjenner mange som er fornøyd med jobben sin, men jeg har aldri møtt folk som er like fornøyd som Adam.
Andrea B. Næss (Foto: Privat)

Sterke meninger og politisk aktiv

Andrea B. Næss er en ung kvinne med sterke og klare meninger om samfunnets evne til å ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning.
Forsiden til Riksrevisjonens rapport

Kritisk rapport om helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonen kommer med sterkt kritisk rapport om helse- og omsorgstjenester til barn med nedsatt funksjonsenve.
Tom Tvedt og logo til radioprogrammet Ekko

Tom Tvedt samtaler om ytringsfrihet i radioprogrammet Ekko

Mandag den 27. september deltok forbundsleder Tom Tvedt i samtale om ytringsfrihet i radioprogrammet Ekko.

Downs syndrom: Helsevesenet ikke så gode på å se hele barnet.

Foreldre til barn med Downs syndrom har i en spørreundersøkelse oppgitt at de var mindre fornøyd med oppfølgingen av psykiatriske utfordringer, samt problemer knyttet til søvn og pubertet.
Tom Tvedt

En ny regjeringen bør legge arbeidet med tvangslovgivningen på is

Den kommende regjeringen bør legge arbeidet med en ny tvangslovgivningen på is og ta arbeidet i tur og orden. Først av alt bør CRPD inkorporeres i menneskerettighetsloven.
Foto fra landsstyremøtet

NFUs innspill til regjeringserklæring

Det vil etter all sannsynlighet komme en ny regjeringing innen kort tid. Hvilke partier som vil inngå i regjeringen vet vi lite om, men vi vet at en ny regjering vil presentere en ny regjeringserklæring.
Foto av det nye lokallagsstyret, NFUs forbundsleder Tom Tvedt og leder av NFU Rogaland fylkeslag Synnøve Bårdsen Lindanger

Nytt lokallag i Randaberg

Det ble etablert et nytt lokallag i Randaberg den 22. september.
Sandra V. Borhaug, fylkesleiar NFU Møre og Romsdal

Rettar til personar med nedsett funksjonsevne på dagsorden

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er mest aktuell i kommunene. Folk bor, mottar tjenester, går på skole og jobber i kommunene.
St.meld. 47 – gjemt og glemt

Utviklingshemmede er fortsatt en pariakaste

Det var «bred politisk enighet» om at utviklingshemmede skulle få leve et liv som den gjengse borger da en gjennomtenkt og visjonær reform ble innført i 1991. Arkitekten bak reformen var en lege. 30 år senere har reformen havarert. Er det umulig for utviklingshemmede i Norge å få verdige liv?
Emilie i leiligheten sin

Emilie flytter nesten fra foreldreheimen

Det er ikke alltid ting skjer etter planen, hvertfall ikke etter foreldres plan, men kanskje etter barnas plan. Vår datter, Emilie, fikk seg leilighet i april. Fortsatt bor hun hjemme.
Foto av Stortinget

NFU mister gode venner i rikspolitikken

Stortingsvalget betyr at noen representanter forsvinner, mens nye kommer inn. Ved dette valget, mister vi fem som har utmerket seg med å gjøre en god jobb for NFU.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Mosjon og trening

Nå har Karde også startet opp prosjektet "Mosjon og trening", et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt". Her skal Karde produsere et motiverende nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det skal dreie seg om hjemmetrening via digitale ressurser og diverse utendørsaktiviteter.