Normalfordeling

Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet

VG gir stadig sterkere indikasjoner på snusk i kommunenes rapportering av antallet personer med utviklingshemming. Imidlertid er det grunn til å tro at veksten skyldes at flere blir testet og at diagnostikerne ikke har kontroll på antallet falske positive.
Ordfører Ragnhild Aashaug

Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig

Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig, men som fremste representant for kommunen, bør hun unnskylde for det uføret som kommunen har satt de tre brødrene og deres mor i. De store stygge ulvene som bør unnskylde seg, finner man hos Fylkesmannen, Statens sivilrettsforvaltning, Justisdepartementet og i domstolene.

Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi

Etter at Dagsrevyen onsdag kveld sendte et intervju med Magnus Holøyen, snudde fylkesmannen i Hedmark. Torsdag sa fylkesmannen at de ville oppheve vergemålet i løpet av dagen.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga

Gitlesen sier han ble rystet over å lese at hele brødreflokken fra Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede, før diagnosene senere begrunnet at de ble satt under personlig og økonomisk vergemål av Fylkesmannen i Hedmark.

Tre brødre fra Tolga

Brødrene fikk diagnose, og ble satt under vergemål mot deres vilje.
penger

Et retningsløst statsbudsjett

Statsbudsjettet var usedvanlig kjedelig. Det var lite å juble for og få endringer å demonstrere mot. Embetsverket har gjort en grundig jobb, men de har glemt å lese NOU 2016: 17 På lik linje og andre sentrale dokumenter.
FN-flagget

FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge

Norge får mange og kritiske spørsmål om vår etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Illustrasjonsfoto

Arbeid for alle, –om 170 år

Regjeringen vil etablere 200 nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget er kjærkomment, men på langt næt tilstrekkelig. Fortsetter veksten i dette tempoet, vil vi ha full sysselsetting i år 2188.

Leser søker bok ut i verden

Flere av bøkene Leser søker bok har støttet, er solgt til utlandet. Bøkene lever videre i nye land med ny språkdrakt. Det er ekstra fint at de tilrettelagte titlene blir tilgjengelig for alle som leser i motvind på andre språk.
Kari Elster Moen

Godt arbeid i Bergen!

-Det er ikke tvil om at helsebyråd Rebekka Ljosland og hennes stab har mange gode og riktige intensjoner, sier leder av NFU Bergen lokallag, Kari Elster Moen, om Bergen kommunes utkast til Plan for tjenester til personer med utviklingshemming, 2018-2028.
Nettside Sogn Avis

Forskning og fordommer

Stipendiat Vigdis Reisæter advarer mot at mot at mennesker med utviklingshemming deltar i politiske fora og som medforskere. På tradisjonelt, fordomsfullt vis, vil hun frata utviklingshemming grunnleggende rettigheter. Begrunnelsen er som alltid enten å beskytte personer med utviklingshemming mot seg selv eller å beskytte samfunnet mot uheldig påvirkning.
Omsorgsgetto

NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan

NFU ber Trondheim kommune om å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne også i boligpolitikken.
Stortingsrepresentant Tore Hagebakken

En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) er tydelig misfornøyd med svaret fra eldreminister Åse Michaelsen og lover å ta saken videre.
Dag Olav

Kampen mot vindmøller

Dag Olav Stensland flyttet fra bofellesskapet til sitt eget rekkehus i 2013. De fem etterfølgende årene var blant de beste årene i hans voksne liv. En reorganisering i Stavanger kommune i 2018, medførte imidlertid at Dag Olav mistet det han hadde av meningsfull dagsaktivitet.
Eldreminister Åse Michaelsen

Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte eldreminister Åse Michaelsen (Frp) sprørsmål om hva regjeringen hadde gjort og ville gjøre for å stoppe institusjonsbyggingen. Det er vanskelig å se at eldreministeren besvarte spørsmålet.
Karl Elling Ellingsen

Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet

Professor Karl Elling Ellingsen, leder ved NAKU, gir likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm full støtte når hun hevder at myndighetene bryter grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming.
Berit Vegheim

Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.
Anna Kittelsaa

Savner politisk vilje

Professor Anna Kittelsaa savner myndighetenes vilje til å følge våre nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Paragraf

NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU?

Brosjyrer på ulike språk

NFU jobber for rettighetene til alle mennesker med utviklingshemning som bor i Norge, uavhengig av etnisitet. Derfor har vi laget informasjonsbrosjyrer på engelsk, arabisk, somali, urdu og samisk.
penger

Et retningsløst statsbudsjett

Statsbudsjettet var usedvanlig kjedelig. Det var lite å juble for og få endringer å demonstrere mot. Embetsverket har gjort en grundig jobb, men de har glemt å lese NOU 2016: 17 På lik linje og andre sentrale dokumenter.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Nå lanseres quizen "Kjenn dine rettigheter"
En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
Foto av Siri Fuglem Berg

Lindrende behandling

Siri Fuglem Berg representerer SAFO i spørsmålet om lindrende behandling av barn ved livets slutt.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"

Informasjons og utviklingsprogram

"Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre.