Logo til NIM og LDO

Ber regjering og Stortinget inkorporere CRPD

I et felles brev til regjeringen og Stortinget, ber Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet om å inkorporere FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov.
Karin Andersen

Regjeringen i utakt med seg selv om CRPD

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) viser til regjeringen som hevder at norsk lovverk er i samsvar med FNs funksjonshemmedekonvensjon. Samtidig hevder regjeringen at bestemmelser i konvensjonen ikke kan håndheves av norske domstoler. Forstå det den som kan!
Covid-19 vaksine

Ikke la vaksinasjonsstrategi bli politikk

Det er vektigere grunner til å gi Folkehelseinstituttet ansvaret for vaksinasjonsstrategien enn å gi Norges bank ansvaret for renteutviklingen.

Pilotprosjekt innen høyere utdanning for personer med utviklingshemming

VID har i samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Oslo kommune fått innvilget støtte til pilotprosjektet Høyere utdanning for personer med utviklingshemming fra Stiftelsen Dam. Det langsiktige målet med prosjektet er å etablere et tilbud om høyere utdanning til denne gruppen.
Hanne Bjurstrøm

Ombudet ber Stortinget sikre inkorporering

Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til å ikke ta flere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
CRPD

KrF og Venstre avgjør om CRPD skal inkorporeres

Justiskomiteens innstilling om å inkorporere CRPD i norsk lov, gir ikke svar på noen spørsmål. Saken vil bli avgjort i Stortinget den 9. mars. KrF og Venstre vil avgjøre utfallet.

NFUs organisasjons- og ferieleir

Vi håper å kunne avholde ferieleiren i år. Påmeldingen er nå i gang. Leiren kan bli avlyst dersom smittesituasjonen ikke blir bedre.
Partiene

Hvem stemmer hva om inkorporering?

Den 23. februar kommer innstillingen om inkorporering av CRPD i norsk lov. Den 9. mars, skal Stortinget fatte vedtak. Politikkens vesen er upredikerbar. Ikke noe er avgjort før avstemningen er over.
FN-logo

Innarbeiding av CRPD i norsk lov

Innarbeiding av CRPD i norsk lov, vil ikke gjøre natt til dag, men det vil være et viktig bidrag til likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.
Justiskomiteen

NFU sendte brev til Justiskomiteen

Stortinget skal behandle et forslag om gjennomgang av vergemålsloven. NFU sendte innspill og løsninger til komiteens medlemmer.
Hedvig Ekberg

Stortinget behandler vergemålsloven

En trenger absolutt en gjennomgang av vergemålsloven, men en langt bredere gjennomgang enn det forslaget som Stortinget skal behandle i vår, sier Hedvig Ekberg, NFUs generalsekretær.

Jeg vil stemme!

NFU har et prosjekt sammen med Signo Vivo og Karde AS der målet er at mennesker med utviklingshemning skal bruke stemmeretten sin.
CRPD

Vergemålsordningen: Føringer og anbefalinger

Stortinget, Riksrevisjonen, FNs funksjonshemmedekomite, Norges institusjon for menneskerettigheter samt Likestillings- og diskrimineringsombudet har alle kommet med føringer og anbefalinger om utviklingen på vergemålsfeltet.
Penger

Faste vergers tarifforhandlinger

Representantforslaget om vergemålsordningen som Stortingets justiskomite skal behandle, dreier seg om hvor mye mennesker med utviklingshemning skal måtte betale for en "hjelp" som det ofte ikke er tjent med.
Norges lover

Stortinget behandler vergemålsloven

Stortinget skal behandle vergemålsordningen, etter noe som åpenbart er et intiativ fra faste verger. Siktemålet synes å være å styrke posisjonen til de faste vergene.
Catalina Devandas

Kritiserer Norge for vergemålsloven og bruken av profesjonelle verger

– Dagens vergemålsordning må endres fundamentalt. I stedet for at noen tar beslutninger på vegne av noen, må det innføres ordninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne får støtte til å uttrykke sin vilje, sa Catalina Devandas, FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter sitt Norgesbesøk.
Vergemålsloven

La vergemålsloven gå i søpla

Det å ufrivillig bli definert som frivillig å havne under tiltak som en motsetter seg og som en heller ikke samtykker til, er like absurd som det høres ut. Vergemålsloven og de faste vergene opprettholder absurditeten.
Linda Hofstad Helleland

Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID

– Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Bent Høie

Positivt om vaksinasjon

I situasjoner hvor en person uten samtykkekompetanse uttrykker motstand mot å ta vaksinen, følge med til vaksinasjonsstedet el, er det viktig å være lydhør overfor personens motforestillinger, og bruke tid og prøve å forstå personens motstand, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Linda Hofstad Helleland

Hva sa statsråden om BankID?

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte statsråd Linda Hofstad Helleland om hva regjeringen vil gjøre for å sikre at alle kan benytte netthandel og ha tilgang til informasjon på nettet, også de som ikke får BankID. Her gjennomgås statsråden svar.
Karin Andersen

Ber regjeringen sikre gode vaksineringsrutiner for alle

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ber regjeringen sørge for at mennesker med utviklingshemning skal kunne vaksineres på en måte som de selv finner akseptabel.
Bøker

NFU ber om tilpasningsmuligheter i læreplanene

Utdnningsdirektoratet har utarbeidet forslag til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. NFU er kritisk til forslaget.
Stay home

NFU advarer mot portforbud

Regjeringen har åpnet for å innføre portforbud i av smittevernhensyn i situasjoner med svært høyt smittetrykk. NFU går mot forslaget.
Vaksine

Tvangsvaksinasjon

Helsedirektoratet har gitt sin forståelse av hva som er lov når det gjelder koronavaksinering av personer uten samtykkekompetanse. Premissene er uklare, ikke verifiserbare og tildels ikke eksisterende. I stedet for å skrive uklart om tvangsvaksinering, bør Helsedirektoratet skrive klart om tiltak for å unngå tvang.
Tore Hagebakken

Alle må ha tilgang til betalings- og informasjonstjenester på nettet

Tore Hagebakken (Ap) forventer at regjeringen vil få til ordninger som gjør at alle kan handle, motta og sende informasjon via nettet og ikke utestenges på grunn av manglende BankID.

Vil du delta i forskningsprosjektet ”Selvbestemmelse i voksenopplæringen for personer med utviklingshemming”?

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Jeg ønsker å finne ut hvordan du opplever selvbestemmelse på skolen. Dette prosjektet er et forskningsprosjekt fra institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved universitet i Oslo. Kontakt Sandra Samuelsen på: Telefon: 97033816 eller på mail: sysamuel@student.uv.uio.no.

Karde og NFU har ferdigstilt nettressursen ‘Ja, vi kan!’.

‘Ja, vi kan!’ er ment å bidra til at mennesker med utviklingshemning skal forstå og mestre livet i det digitale samfunnet. Vi vet at mange mennesker med utviklingshemning kan mestre informasjonsteknologi ganske godt hvis de får opplæring i å bruke det. Mange bruker smarttelefoner, nettbrett, PC-er og MAC-er. De kan bruke teknologien overalt: hjemme, på jobben, i skole, på aktivitetssenter og i fritid.
Illustrasjon, koronavirus

Vaksinasjon – hvor står utviklingshemmede i køen?

Mange er opptatt av å bli vaksinert for å unngå alvorlige kosekvenser av å bli smittet av koronaviruset. Prioriteringene som staten legger til grunn for vaksinasjonsprogrammet er rimelig klare og evidensbaserte.
Abid Raja

Svenneprøven

Til våren kommer stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. Skal meldingen bidra til å snu utviklingen, så kreves en statsråd med et sterkt departement og stor innflytelse på andre departement.

Prosjektstøtte Extrastiftelsen

Ønsker du å søke Extramidler gjennom NFU? Frist for kontakt med NFU er 15. februar. NFU er en godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Alle prosjektsøknader må innsøkes og koordineres sentralt i NFU, dette gjelder også fylkes- og lokallag.

NFU på facebook

Mange av NFUs medlemmer følger siden vår på facebook. Følg diskusjoner og les innlegg om aktuelle saker.
Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Quiz om rettigheter

Her finner du quizen "Kjenn dine rettigheter" En quiz om rettigheter som laget for mennesker med utviklingshemning
Paragraf

Juridisk rådgivning for medlemmer

Er du medlem i NFU kan du få gratis juridisk rådgivning
Fremsiden av artikkelsamlingen

Inkluderende praksis

Artikkelsamling som gjennomgår holdninger, organisatoriske og pedagogiske grep for å sike en inkluderende opplæring.
To gutter fra Malawi

Internasjonalt solidetsarbeid

Over hele verden svikter ansvarlige myndigheter når det gjelder å sørge for at mennesker med utviklingshemning får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Samfunn for Alle

Her kan du lese medlemsbladet vårt "Samfunn for Alle"