NFU-bloggen

 • Eldreminister Åse Michaelsen

  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet

  20.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte eldreminister Åse Michaelsen (Frp) sprørsmål om hva regjeringen hadde gjort og ville gjøre for å stoppe institusjonsbyggingen. Det er vanskelig å se at eldreministeren besvarte spørsmålet.
  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet
 • Karl Elling Ellingsen

  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet

  19.09.2018
  Professor Karl Elling Ellingsen, leder ved NAKU, gir likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm full støtte når hun hevder at myndighetene bryter grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming.
  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Berit Vegheim

  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

  17.09.2018
  Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.
  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene
 • Anna Kittelsaa

  Savner politisk vilje

  17.09.2018
  Professor Anna Kittelsaa savner myndighetenes vilje til å følge våre nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Savner politisk vilje
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Foto: Bernt Sønvisen)

  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken

  12.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) reagerer på likestillings- og diskrimineringsombudets beskrivelse av boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming og ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å iverksette sterkere og mer effektive tiltak.
  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Handlekraft eller kun fine ord?

  11.09.2018
  Likestillingsombudet kritiserer myndighetene for å bryte grunnleggende rettigheter i boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland styrer over Husbanken og kan med letthet ordne opp i forholdene, –hvis hun vil.
  Handlekraft eller kun fine ord?
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  11.09.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet refser myndighetenes manglende handling i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Marianne Kvamme

  Marianne har forlatt oss

  18.08.2018
  Marianne Kvamme døde den 7. august. NFU har mistet et aktivt medlem, mangeårig tillitsvalgt og en god talsperson i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Marianne har forlatt oss
 • Kjetting

  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger

  10.07.2018
  Andelen personer med utviklingshemming under tvangsvedtak i Hedmark er 20 ganger høyere enn i Finnmark. Antallet personer med utviklingshemming under tvangsvedtak, har økt med omtrent 750 prosent i dette århundret. Helsetilsynet og fylkesmannen i Hedmark hevder at alt er i skjønneste orden, uten at det finnes et eneste holdepunkt for en slik påstand.
  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger
 • Logo til Fontene

  Svakt av Fontene

  08.07.2018
  Andelen utviklingshemmede med tvangsvedtak varierer fra snaut en prosent i Finnmark til drøyt 12 prosent i Hedmark. Tidsskriftet Fontene omtalte forholdene, uten å stille et eneste kritisk spørsmål, uten å sjekke en eneste opplysning.
  Svakt av Fontene
 • Isabell

  På fjerde året med tvangsvedtak

  04.07.2018
  Isabell, ei ung dame med lett utviklingshemming, har tvangsvedtak på fjerde året. Tvangsvedtaket for det femte året er underveis. Her forteller Isabell hvordan hun opplever situasjonen.
  På fjerde året med tvangsvedtak
 • Paragraf

  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

  03.07.2018
  Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.
  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning
 • Dag Olav Stensland

  Tjenestene som forsvant

  30.06.2018
  Dag Olav flyttet inn i eget hus i 2013 og hadde det stort sett bra frem til kommunen valgte å reorganisere tjenestetilbudet. Etter det forsvant de daglige aktivitetene og Dag Olav har måttet være inne det meste av tiden. Her forteller Dag Olavs foreldre om erfaringene med kommunal reorganisering.
  Tjenestene som forsvant
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Takk frå Vågå

  29.06.2018
  NFU har mottatt brev fre vergene til de tre personene i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte. I brevet takker vergene alle de som har støttet dem i deres kamp mot tvangsflytting.
  Takk frå Vågå
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?

  27.06.2018
  Ved Nord universitetet er det utviklet og godkjent en utdanning om «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis», beregnet for personer med utviklingshemming. Ingen vil finansiere de 1,38 millionene det vil koste å starte utdanningen. Dosent Gunn Strand Hutchinson hevder at Norge begår menneskerettighetsbrudd ved ikke å finansiere universitetsutdanning for personer med utviklingshemming.
  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?
 • Svein Rune Johannessen

  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn

  21.06.2018
  Ålesund kommune vedtok i kveld gratis SFO etter 4. årstrinn. Vedtaket ble fattet med 43 stemmer mot seks av Høyres ni stemmer.
  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Gunn Strand Hudchinson

  Ingen finansiering av universitetsutdanning

  21.06.2018
  I Nord Universitetets skuffer ligger et ferdig utviklet utdanningstilbud om selvbestemmelse, beregnet på personer med utviklingshemming. Problemet er at ingen vil finansiere de 1.381.500 kronene utdanningen vil koste per år.
  Ingen finansiering av universitetsutdanning
 • Illustasjon

  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå

  18.06.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå har fått mange til å reagere. Aksjonen for finansiering av ankesaken til de tre personene med utviklingshemming som Vågå kommune vil tvangsflytte, har til nå samlet inn 109095 kroner.
  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå
 • Strotingsrepresentant Lise Christoffersen

  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med

  17.06.2018
  Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er bekymret for økonomien til uføretrygdede. Hun har startet kampen for å rette opp forholdene og lover å følge opp. Lise Christoffersen har en gunstig kombinasjon av engasjement, utholdenhet og gjennomslagskraft, egenskaper som kan komme uføretrygdede til gode.
  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med
 • Svein-Rune Johannessen

  Gratis SFO etter 4. årstrinn

  10.06.2018
  Svein-Rune Johannessen, leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund, lover å jobbe iherdig for å sikre gratis SFO-tilbud til barn med funksjonsnedsettelser etter 4. årstrinn.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Selvbestemmelse, illustrasjon

  Selvbestemmelse!

  08.06.2018
  Skal vergemålsloven bli i samsvar med CRPD, så må en slutte å ta samtykkekompetansen fra personer under vergemål. Vi må begynne å gjøre personer under vergemål samtykkekompetente.
  Selvbestemmelse!
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå

  07.06.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra bofellesskapet hvor de har bodd i 27 år. Tingretten godtok tvangsflyttingen under tvil. NFU har startet kronerulling for å gi beboerne i Moavegen økonomisk mulighet til å anke saken.
  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå
 • Illustrasjon

  Vergemålsloven må endres

  05.06.2018
  Vergemålsloven er en trussel mot selvbestemmelsen til de gruppene som har størst vansker med å utnytte sine rettigheter. Loven bør ikke legge sten til byrden, men bidra til å bistå dem som trenger hjelp for å benytte sin selvbestemmelse.
  Vergemålsloven må endres
 • Stortingsrepresentant Olaug Bollestad

  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemmingNy side

  03.06.2018
  Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sammen med parti- og stortingskollega Geir Jørgen Bekkevold, ber regjeringen utarbeider en stortingsmelding med forslag til tiltak som sikrer personer med utviklingshemming sine grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med andre.
  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemming
 • NFU-leiren på Tromøya

  NFU trenger frivillige

  02.06.2018
  NFU treng hjelparar til sommerleiren på Tromøya. Den er frå 21. -28.juli. Du får 4000 kroner i skattefri godtgjersle, hus, mat og heilt sikkert ei kjempekjekk veke! Viss du har lyst,eller veit om nokon som kanskje har lyst, ta kontakt med Geir Tore Søreide, Telefon 91845574 eller geir.t.soreide@haugnett.no
  NFU-trenger-frivillige
 • Stortingsrepresentant Lise Christofferen (Ap)

  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  01.06.2018
  Stortingsflertallet ber regjeringen om å videreføre Rettighetsutvalgets utredning i form av en stortingsmelding.
  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Dommeklubbe

  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede

  29.05.2018
  Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt Vågå kommune rett til å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra Moavegen bofellesskap til Finntunet.
  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede
 • Institusjon

  Hjem eller institusjon

  26.05.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå kommune er i stor er et spørsmål om mennesker med utviklingshemming bor i egne hjem eller om bofellesskapene er en slags institusjonsomsorg.
  Hjem eller institusjon
 • Riksløven

  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven

  22.05.2018
  Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av vergemålsreformen og sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk.
  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven
 • Illustrasjonsfoto

  Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

  21.05.2018
  En gruppe pårørende har startet en aksjon for å sikre bedre tilskuddsordninger for elever med bistandsbehov som ønsker å gå på folkehøgskole.
  Nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!
 • Bjug Ringstad

  Tvangsflyttingssaken i Vågå

  16.05.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd et liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken var saken oppe for tingretten.
  Tvangsflyttingssaken i Vågå
 • Illustrasjonsfoto

  NRK ønsker din erfaring med videregående skole

  15.05.2018
  NRK ønsker å få pårørendes erfaring med videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.
  NRK ønsker din erfaring med videregående skole
 • Torill Vagstad

  Ingen skam å snu

  10.05.2018
  Bygg boliger der alle kan bo, og der «Hjerterommet» får leve og utvikle seg, oppfordrer Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Ingen skam å snu
 • Gøril Moljord

  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

  09.05.2018
  Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo.
  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!
 • Illustrasjon

  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet

  08.05.2018
  De fleste vil ha problemer med å forstå at selvbestemmelse ikke betyr å bestemme selv. Justisdepartementet kom nylig med en klargjøring av forholdet mellom selvbestemmelse og det å bestemme selv.
  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet
 • Tone Mørk

  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak

  02.05.2018
  Ekspertgruppens forslag for å bedre tilbudet i barnehagen og skolen for elever med særskilt behov for tilpasning, er for generelle og lite nyanserte sier Tone Mørk som er direktør i Statped
  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak
 • Elev

  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget

  28.04.2018
  Forslagene for å bedre situasjonen i barnehage og skole for barn og unge med særskilt behov for tilpasning, har har knapt hatt fokus på de som har størst behov for tilpasninger. Foruten å frata barn og unge rettigheter, går forslagene ut på å beholde dagens tiltak.
  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget
 • Fylkesstyret i NFU Hordaland

  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

  27.04.2018
  Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.
  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag
 • Torill Vagstad

  Hjerterom og sosial dumping

  25.04.2018
  Avlastere i Elverum kommune betales 75 kroner per time, en betaling som flere avlastere ikke vil jobbe for. Kommunens lønnspolitikk setter hele avlasterodningen i fare, hevder Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Hjerterom og sosial dumping
 • Stortingssalen

  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?

  21.04.2018
  Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om å styrke retten til tros- og livssynsutfoldelse blant mottakere av omsorgstjenester. Forslaget synes ikke å få flertall i Stortinget. KrF skal ha ros for å fremme en viktig sak!
  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?
 • Nettsidebildet Ja til spesialundervisning

  Nye innlegg

  20.04.2018
  Retten til spesialundervisning er foreslått nedlagt. Nettstedet "Ja til spesialundervisning" hadde denne uken fire nye innlegg.
  Se de nye innleggene
 • Anniken Hauglie og Lise Christoffersen

  Uklart svar fra statsråden

  17.04.2018
  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ytterst uklart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om hva regjeringen gjør for å sikre personer med utviklingshemming en akseptabel økonomisk situasjon.
  Uklart svar fra statsråden
 • Fremsiden til ekspertgruppens innstilling

  Vil fjerne retten til spesialundervisning

  13.04.2018
  Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring la frem sin innstilling den 4. april. Forslaget om å avskaffe retten til spesialundervisning er nok det forslaget som vil få mest oppmerksomhet.
  Vil fjerne retten til spesialundervisning
 • Kommunevåpen Gol kommune

  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol

  11.04.2018
  Tilsyn med Gol kommune avdekket tre alvorlig avvik. Innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig bruk av tvang og makt, det er mangelfull medisinsk oppfølging og vedtakene om tjenester er så generelle at de gir liten rettsikkerhet.
  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol
 • Bjug Ringstad

  Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning

  09.04.2018
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid kritisert dagens vergemålsordning. Den samme kritikken kom fra det regjeringsoppnevnte Rettighetsutvalget. Nå skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandle rapporten fra Riksrevisjonen. Vi får håpe at kontroll- og konstitusjonskomiteen ser alvoret i saken og foreslår de nødvendige endringene, skriver Bjug Ringstad, tidligere nestleder og mangeårig tillitsvalgt i NFU.
  Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Engasjerer seg i tvangsflyttingssak

  07.04.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet ber Vågå kommune om innsyn i kommunens behandling av innbyggere med utviklingshemming. Bakgrunnen for ombudets engasjement er utvilsomt kommunens initiativ for å tvangsflytte beboere i ett av kommunens bofellesskap.
  Engasjerer seg i tvangsflyttingssak
 • Foto av penger

  Utviklingshemmet, – et liv i fattigdom

  03.04.2018
  Økende husleier i kommunale bofellesskap, svakere bostøtte, færre tilskuddsordninger og dårlige trygdeoppgjør, medfører at stadig flere personer med utviklingshemming har en økonomi dårligere enn det staten definerer som minimum for et akseptabelt liv.
  Utviklingshemmet, – et liv i fattigdom
 • Rapportforside

  Fra skole til arbeidsliv

  01.04.2018
  En studie av overgangen mellom videregående skole og arbeidslivet, viser at utviklingshemmede er så godt som helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og også marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet. Det er svært liten forbindelse mellom skolen og arbeidslivet. Overgangen fra skole til arbeidsliv er ofte fraværende for elevgruppen.
  Fra skole til arbeidsliv
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper

  30.03.2018
  Selvbestemmelse er en så grunnleggende verdi i vårt samfunn at vi tar retten til selvbestemmelsen som en selvfølge. Slik er det ikke for alle, skriver NFUs fylkesleder Jan G. Johannessen.
  Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper
 • Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen

  Vågå stevner utviklingshemmede

  16.03.2018
  –Institusjonstenkningen er på fremmarsj og Vågå kommune står i første linje og kjemper særomsorgens sak, sier NFUs tidligere nestleder, Bjug Ringstad som i lang tid har kjempet mot tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå kommune.
  Vågå stevner utviklingshemmede
 • Avlastningsboligen på Bømlo

  Avlastningsbolig

  11.03.2018
  Barneboliger og avlastningsboliger for barn, bør være mest mulig som et hjem. Bømlo kommune har fått mye ros for sin avlastningsbolig.
  Avlastningsbolig
 • Håndjern

  Økt tvangsbruk

  07.03.2018
  Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.
  Økt tvangsbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemål i strid med menneskerettighetene

  01.03.2018
  Vergemålsloven er den største trusselen mot menneskers selvbestemmelse og grunnleggende rettsikkerhet. Måten som loven praktiseres på, gjør situasjonen verre. Når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle Riksrevisjonens rapport om vergemål, får en håpe at noen våkner og ser galskapen.
  Vergemål i strid med menneskerettighetene
 • Riksrevisjonens rapport

  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene

  28.02.2018
  Vergemål er i liten grad individtilpasset, verger får ikke opplæring, saksbehandlingen i vergemålsaker er lite standardisert og kontrollen på feltet er fraværende, sier Riksrevisjonen i en svært kritisk rapport.
  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene
 • Sirkelen sjukeheim

  Stortinget sier nei til barn på sykehjem

  28.02.2018
  Ett enstemmig storting krever at det skal bli slutt på at barn må være på sykehjem. I tillegg ønsker stortinget en bedre oversikt over barns institusjonsforhold og at barne- og avlastningsboligene i større grad skal være i samsvar med barnkonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nasjonale føringer.
  Stortinget sier nei til barn på sykehjem
 • Anna Kittelsaa

  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!

  22.02.2018
  Anna Kittelsaa fyller 70 år i dag. Hennes innsats for å sikre mennesker med utviklingshemming gode levekår, har preget hele hennes yrkesaktive liv. Ingen andre har en tilsvarende praksis fra feltet. NFU gratulerer Anna Kittelsaa med dagen og takker for hennes utrettelige innsats.
  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!
 • Logo, avisen Glåmdalen

  Rettsløse og umyndig gjort

  29.01.2018
  Det kanskje på plass at å rette fokus på et nytt område av overgrepssaker i Norge, hvor Hedmark virker til å være mest ivrige i å anvende makt ovenfor innbyggere med utviklingshemming. Det er ingen skam å snu og gi slipp på sin makt, ta dere tid til å lytte og se hvor alvorlig og krenkende dette er. La «Karl» kan få et verdig liv og la adoptivforeldrene være pårørende, skriver Jørn Nilsen i sitt innlegg i avisen Glåmdalen.
  Rettsløse og umyndig gjort
 • Logo: Fylkesmannen i Hedmark

  Kontrollinstans uten kontroll

  21.01.2018
  Avisa Glåmdalen har omtalt det faktum at Hedmark er det fylket hvor det benyttes desidert mest tvang ogverfor utviklingshemmede. Lite tyder på at Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark verken har oversikt eller kjennskap til tvangsbruken i fylket.
  Kontrollinstans uten kontroll
 • Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen

  Når svangerskapet, fødsel og barn gjøres til et problem

  19.01.2018
  Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen er tildelt Livsvernprisen 2018. De tre mødrene har i en årrekke jobbet for å sikre en god svangerskapsomsorg og likeverdige helsetjenester også for dem som velger å bære frem barn med alvorlige diagnoser.
  Når svangerskapet, fødsel og barn blir et problem
 • Eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Eldreminister for barn og yngre?

  18.01.2018
  Vi har fått en ny eldreminister som synes å få ansvaret for tjenestene til barn og yngre.
  Eldreminister for barn og yngre?
 • Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  18.01.2018
  Ommøbleringen i regjeringen medfører at Solveig Horne forlater sin posisjon som barne- og likestillingsminister og Bjørnar Laabak avslutter sin rolle som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. NFU takker Solveig Horne og Bjørnar Laabak for innsatsen.
  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak
 • Foto av Siv, Erna og Trine

  Regjeringserklæringen

  14.01.2018
  Den nye regjeringserklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er presentert. Om noen dager får vi en ny regjering. NFU gratulerer de tre partiene med å ha kommet i mål med forhandlingene og takker for at også mennesker med utviklingshemming har fått en plass i regjeringserklæringen.
  Regjeringserklæringen
 • Sirkelen sykehjem

  Forbud mot barn på sykehjem

  14.01.2018
  KrF og SV har fremmet forslag om at barn ikke skal måtte være på sykehjem. Regjeringspartiene vil neppe støtte forslaget, men med eventuell støtte fra Ap og Sp, vil det bli ulovlig å la barn få hele eller deler av sin oppvekst på sykehjem.
  Forbud mot barn på sykehjem
 • Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Barn på sykehjem

  06.01.2018
  Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) har fremmet forslag om å sikre at barn ikke skal måtte ha sin oppvekst på sykehjem. NFU verdsetter forslaget. Her følger NFUs høringsuttalelse.
  Barn på sykehjem
 • Foto av Norges lover

  Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver

  27.12.2017
  Når kommunen hevder at visse omsorgsoppgaver ikke er lovpålagt, kan det være en god tommelfingerregel å anta det motsatte.
  Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver
 • Illustrasjonsfoto av elev

  Skolepolitikk og New Public Management

  27.12.2017
  Det verste med New Public Management er at det virker og at skolen følger styringsmodellen. Elever med omfattende spesialundervisning faller utenfor styringssystemet. Elever med utviklingshemming faller utenfor skoleutviklingen.
  Skolepolitikk og New Public Management
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  Fauske etablerer arbeid og dagtilbud

  26.12.2017
  Kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske, Nils-Are Johnsplass, tar høyde for å etablere tilrettelagte arbeidsplasser og dagtilbud i kommunen i løpet av neste år, skriver Avisa Nordland.
  Fauske etablerer arbeid og dagtilbud
 • Illustrasjon

  Fra umyndiggjøring til myndiggjøring

  25.12.2017
  Frem til i dag har det vært vanlig at verge og helse- og omsorgspersonell bestemmer over mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at vi skal snu om på forholdet og hjelpe de umyndiggjorte til å ta informerte valg i samsvar med deres preferanser og vilje. Norge henger dessverre etter i denne prosessen.
  Fra umyndiggjøring til myndiggjøring
 • Illustrasjonsfoto

  Tvang, makt og umyndiggjøring

  23.12.2017
  I 1999 fikk vi lovverket som skulle begrense bruken av tvang og makt overfor utviklingshemmede. Lovverket hadde stor effekt til å begynne med. I de senere årene har lovverket først og fremst bidratt til å legitimere tvangsbruk.
  Tvang, makt og umyndiggjøring
 • Høyesterett

  Viktig dom om BPA

  12.12.2017
  Høyesterett har avsagt en dom som slår fast at skifte av BPA-leverandør ofte vil være en virksomhetsoverdragelse. Dommen stadfester også arbeidsleders styringsrett over ordningen.
  Viktig dom om BPA
 • Foto av Arvid Drolsum

  Jevnaker har et ledelsesproblem

  09.12.2017
  Over flere år har forholdene blitt stadig dårligere forhold for utviklingshemmede på Jevnaker. Få ansatte, mye vikarbruk og få med vernepleierkompetanse, sier Arvid Drolsum i NFU Hadeland lokallag til avisen Ringerikes Blad.
  Jevnaker har et ledelsesproblem
 • Penger

  Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene

  09.12.2017
  Kristelig Folkeparti blir tungen på vektskålen i spørsmålet om pleiepengeordningen også skal gi trygghet for dem som trenger ordningen mest.
  Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene
 • Laila Pedersen og datter

  Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO

  06.12.2017
  NFU Rogaland fylkeslag har bedt Fylkesmannen i Rogaland føre tilsyn med Stavanger kommunes krav om egenbetaling for barn med funksjonsnedsettelser i SFO.
  Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO
 • Illustrasjon

  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

  03.12.2017
  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede er en passende anledning for å stille spørsmålet om hvor det ble av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes et langt og et kort svar på spørsmålet. Det korte svaret er at myndigheter og profesjoner ser seg tjent med å gjemme, glemme og ignorere rettighetene. Et lenger svar kommer i brødteksten.
  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert
 • Jevnaker kommunevåpen

  Alvorlige lovbrudd i Jevnaker

  30.11.2017
  Fylkesmannens tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i Jevnaker avdekket at kommunen ikke sikrer at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført systematisk. De administrative systemene er ufullstendige. Kommunen legger ikke til rette for nødvendige helsetjenester i hjemmet for personer med psykisk utviklingshemming. Kommunen sikrer heller ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av tvang og makt.
  Alvorlige lovbrudd i Jevnaker
 • Åmot kommunevåpen

  Uforsvarlige tjenester i Åmot

  29.11.2017
  Åmot kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling, gjennomføring, evaluering og revurdering av personlig assistanse. Ansatte i tjenesten mangler kompetanse og kommunen sikrer ikke at tjenesteytingen skjer uten ulovlig bruk av tvang og makt.
  Uforsvarlige tjenester i Åmot
 • FN-flagg

  Kunnskapsdepartementet overser FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  27.11.2017
  I mars 2017 nedsatte Kunnskapsdepartementet "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging". Størstedelen av ressursbruken til spesialundervisning går til elever med utviklingshemming. Utvalgsmedlemmene har liten kjennskap til elevgruppen. Utvalgets mandat er uklart, vidt og mangler referanser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Kunnskapsdepartementet overser menneskerettighetene
 • Fn-flagget

  En skole for alle

  26.11.2017
  Den 4. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir markerer dagen med en konferanse om skole- og utdanning. Det kan være på tide å minne om Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  En skole for alle
 • Stortingsrepresentant Mona Lill Fagerås

  Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming

  24.11.2017
  Mona Lill Fagerås stiller spørsmål vedrørende den manglende finansieringen av studiet tilrettelagt for personer med utviklingshemming som Nord univestitet har utviklet.
  Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming
 • Siv-Len Strandskog

  Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge

  23.11.2017
  –De fleste barn er i stand til å ivareta seg selv til foreldrene kommer hjem når de går ut av 4. årstrinn. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne skal ikke straffes med betalingskrav for at deres barn er avhengig av tilsyn etter skoletid, sier Siv-Len Strandskog i Sola Arbeiderparti.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge
 • Stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem

  22.11.2017
  "Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine", skriver stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) sitt forslag som vil forhindre at barn må være på sykehjem.
  Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem
 • John Peter Hernes, Stavanger Høyre

  Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn

  22.11.2017
  John Peter Hernes, Stavanger Høyre, sier nei til gratis SFO for barn med spesielle behov etter 4. trinn. Kari Nessa Nordtun, Stavanger Arbeiderparti, går inn for gratis SFO.
  Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn
 • Ingvild Østerby

  Stavanger kommune krever ulovlig betaling

  21.11.2017
  Stavanger kommune har ikke lov til å ta betalt for skolefritidsordningen etter 7. klasse. Begrunnelsen er at skolefritidsordning kun finnes fra 1. til 4. trinn, for barn med funksjonsnedsettelser finnes ordningen fra 1. til 7. trinn. Kommunen kan ikke ta betalt for en skolefritidsordning som ikke finnes, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.
  Stavanger kommune krever ulovlig betaling
 • Hurum kommune

  Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune

  21.11.2017
  Helsetilsynet avdekket ulovlig tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning i Hurum kommune. Helsetilsynet avdekte også at hverken omsorgstjenestene eller helseoppfølgingen var forsvarlig.
  Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune
 • Mor og barn

  SFO bør være gratis etter 4. klasse

  20.11.2017
  Stavanger kommune krever foreldrebetaling for barn med funksjonsnedsettelser gjennom hele skolegangen. Velferdsstatens prinsipp bygger på å kompensere for funksjonsnedsettelser. I Stavanger påføres foreldre til barn med spesielle behov kostnader som andre ikke påføres.
  SFO bør være gratis etter 4. klasse
 • Birkenes sykehjem

  Barn på sykehjem

  19.11.2017
  En ny trend sprer seg. Barneavlastning etableres på kommunale sykehjem. Birkenes kommune gjør nå klart en del av sykehjemmet for å ta i mot barn. Klepp kommune har hatt barn på sykehjemmet i lang tid.
  Barn på sykehjem
 • Trondheim kommune

  På livet laus - Det gjelder livet

  18.11.2017
  Trondhem kommune kom dårlig ut i det nasjonale tilsynet med tjenester til voksne med utviklingshemning. Håvard Ravn Ottesen savner forslag fra rådmannen som kan bidra til å rette opp situasjonen.
  På livet laus - Det gjelder livet
 • Illustrasjon av barn på SFO

  Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling

  14.11.2017
  Stavanger kommune krever ulovlig foreldrebetaling for etter skoletidsopphold for elever med utviklingshemning etter 7. klassetrinn. Kommunen vil innføre en diskriminerende foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elever med utviklingshemning fra 5. til 7. klassetrinn.
  Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling
 • Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson

  Omkamp om tilskudd til bil

  13.11.2017
  I 2015 ble ordningen om tilskudd til bil for å bryte sosial isolasjon fjernet. Når foreslår stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk (SV) og Nicholas Wilkinson (SV) å gjeninnføre ordningen.
  Omkamp om tilskudd til bil
 • CRPD

  Umyndiggjøring eller likhet for loven

  11.11.2017
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at alle har rettslig handleevne, uavhengig av funksjonsnedsettelse og funksjonsnivå. Konvensjonens berettigelse vises gjennom motstanden av å innrømme mennesker med nedsatt funksjonsevne rettslig handleevne.
  Umyndiggjøring eller likhet for loven
 • Illustrasjonsfoto av folk som jobber i butikk

  Kommunalisering av VTA

  01.11.2017
  Regjeringen skal iverksette forsøk med kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid (VTA). NFU frykter utviklingen, noe vi ga klar beskjed om i vår høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet.
  Kommunalisering av VTA
 • Illustrasjon, bostøtte

  Stusslig om bostøtte

  16.10.2017
  For få år siden var det vanlig at personer med utviklingshemning mottok bostøtte. De senere årene har imidlertid husleiene økt samtidig som bostøtten er blitt redusert. I dag mottar knapt noen med utviklingshemning bostøtte. Forslaget til statsbudsjett for 2018 inneholder ikke noe for å rette opp situasjonen.
  Stusslig om bostøtte
 • Illustrasjonsfoto av arbeid

  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak

  13.10.2017
  I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i antallet tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid på 125. Med en slik årlig økning vil det ta ca. 250 år før dagens behov for tiltaksplasser er dekket. Vi er glade for den varslede økningen, men etterlyser en opptrappingsplan for å dekke behovet for tiltaksplasser.
  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto, omsorgsbolig

  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering

  12.10.2017
  Institusjonsomsorgen er gjeninnført. En vesentilig årsak er fremveksten av Helse- og omsorgsdepartementet. Fokuset er helse- og eldreomsorg. Levekårene til mennesker med utviklingshemning havner i skyggen.
  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering
 • Illustrasjon av brukermedvirker

  Bergensere søkes!

  11.10.2017
  NFU Bergen lokallag trenger medlemmer som kan bli med i arbeidet overfor Bergen kommune. Siktemålet er å sikre gode levekår for innbyggere med utviklingshemning.
  Bergensere søkes!
 • Foto av et bofellesskap

  Fra gode levekår til dårlig omsorg

  10.10.2017
  I 2016 ble det gjennomført nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemning. Ulovlige forhold ble avdekket i 79 prosent av tilfellene. Ingen har kontroll med utviklingen. Tjenestene til mennesker med utviklingshemming har endret fokus fra å legge til rette for gode levekår, til å gi forsvarlig pleie.
  Fra gode levekår til dårlig omsorg
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen

  07.10.2017
  Stortingsrepresentant for Nordland SV, Mona Fagerås, varlser at de vil komme med et nytt forslag til pleiepengeordningen, skriver Avisa Nordland.
  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen
 • Skjermdump fra NRK Hordalands nettsider

  Bergen kommune på ville veier

  05.10.2017
  Elin Leegaard Marøy får ikke lenger bistand til å dra på treningsstudio, melder NRK Hordaland. Bergen kommune kutter i tjenestetilbudet på en måte som synes å være i strid både med lovverket, nasjonale politisker målsetninger og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Bergen kommune på ville veier
 • Foto av penger

  Omkamp om pleiepengeordningen?

  01.10.2017
  Partienes mandatfordeling er endret siden den nye pleiepengeordningen ble vedtatt av Stortinget i vår. Nå vil det være flertall for forslag som falt i vår. Kan hende enkelte partier også har tenkt seg om og endret standpunkt?.
  Omkamp om pleiepengeordningen?
 • Illustrasjon

  Styrket pårørendestøtte

  01.10.2017
  Fra og med i dag iverksettes nye bestemmelser om pårørendestøtte. Endringen dreier seg først og fremst om presiseringer og klargjøring av rettighetene til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.
  Nye lovbestemmelser om pårørendestøtte

Tips noen om siden