Nyheter

 • Trine Skei Grande

  Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  21.05.2019
  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har forlengst iverksatt arbeidet med en stortingsmelding om hvordan grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming kan sikres. Meldingen skal være ferdig våren 2020.
  Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande
 • Halden kommune

  Krever egenandeler for transport til dagsenter

  21.05.2019
  Halden kommune krever egenandeler for transport til kommunens dagsenter. Nå er det startet innbyggerinitiativ for å få omgjort kommunens praksis.
  Krever egenandeler for transport til dagsenter
 • Kronerulling

  Status i kronerulling – Vågåsaken

  20.05.2019
  Vågåsaken engasjerer og stadig flere bidrar til å dekke sakskostnadene som de tre personene med utviklingshemming ble idømt.
  Status i kronerulling – Vågåsakenlling for Vågå
 • Forsiden til NOU 1018: 16

  Den største trusselen siden svartedauen

  20.05.2019
  Det viktigste med "NOU 2018: 16 Det viktigste først Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester", er at utredningens tankegang aldri må benyttes overfor omsorgstjenestene.
  Den største trusselen siden svartedauen
 • Jens Stoltenberg og Erna Solberg

  Ordspillet som lurte Jens og Erna

  20.05.2019
  Helse- og omsorgsdepartementet benyttet noen retoriske knep, trolig for å sikre en viss fleksibilitet i eldreomsorgen. Resultatet ble at både Jens Stoltenberg og Erna Solberg i vilfarelsen trodde demenspolitikken gjaldt demente og at norsk boligpolitikk var i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.
  Ordspillet som lurte Jens og Erna
 • Anniken Hauglie (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

  Urimelig avkorting i uføretrygd

  19.05.2019
  NFU ber arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sikre Stortingets intensjon med å ikke å avkorte uføretrygden som følge av bonuslønn.
  Urimelig avkorting i uføretrygd
 • Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming

  18.05.2019
  Det er velkjent at grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming brytes. Er det vilje til å rette opp forholdene, så har regjeringen en glimrende anledning til å gjøre det i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Det eneste som trengs er minst ett effektivt virkemiddel knyttet til hver av politikkens målsetninger.
  Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming
 • penger

  Kronerulling til Vågåsaken

  16.05.2019
  Til nå er det kommet 129.280,65 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell anke i Vågåsaken. Viljen til å bidra har vært stor og flere bidrag er varslet.
  Kronerulling til Vågåsaken
 • Hedvig Ekberg

  Kritisk til dommen i Vågåsaken

  16.05.2019
  – Dommen i Vågåsaken fremstår som dårlig begrunnet, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg.
  Kritisk til dommen i Vågåsaken
 • Dommerklubbe

  Vågåsaken, dommere og fordommer

  15.05.2019
  Når en leser lagmannsrettens dom i Vågå-saken, så forstår en at domsstolene består av mennesker, like fordomsfulle som folk flest.
  Vågåsaken, dommere og fordommer
 • Eidsivating Lagmannsrett

  Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede

  10.05.2019
  Det tre beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune tapte ankesaken for Eidsivating lagmannsrett. Retten slår fast at beboerne kan tvangsflyttes. NFU kommer til å forfølge saken!
  Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede
 • FN-flagg

  FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling

  09.05.2019
  Komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ber Norge om å slutte med tvangsbehandling.
  FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling
 • Karin Andersen og Monica Mæland

  Tvangsflytting, kommunalministeren svarer

  07.05.2019
  I kjølvannet av Vågåsaken, stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland spørsmål om behovet for å styrke utviklingshemmedes rettsikkerhet i tvangsflyttingssaker. Kommunal- og moderniseringsministeren var ikke avvisende til tanken.
  Tvangsflytting, kommunalministeren svarer
 • Hedvig Ekberg

  Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming

  07.05.2019
  - Taper beboerne i Vågåsaken, så kan det bli fritt frem for kommunene å flytte mennesker med utviklingshemming etter eget forgodtbefinnende, sier NFUs generalsekretær, Hedvig Ekberg.
  Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming
 • Forsiden til Åpenhetsutvalgets innstilling

  Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest

  07.05.2019
  Åpenhetsutvalget har fremmet sine forslag til retningslinjer for håndtering av besøk, fotografering, filming, reportasjer mv. i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skoler og barnehager. Forslagene vil i liten grad styrke pressens samfunnsoppdrag.
  Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest
 • Sheida Sangtarash og Trine Skei Grande

  Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash

  04.05.2019
  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) om hvordan regjeringen vil forholde seg til FNs anbefalinger for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash
 • Superlekene 2019

  Superlekene 2019

  03.05.2019
  Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer.
  Superlekene 2019
 • Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

  Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden

  02.05.2019
  I lys av Vågåsaken, stiller leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Karin Andersen (SV), spørsmål med rettbeskyttelsen til mennesker med utviklingshemmingen har for å forhindre tvangsflytting.
  Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden
 • Juridisk rådgiver Ingvild Øverby

  Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp

  02.05.2019
  Når kommunen nekter å innvilge brukerstyrt personlig assistanse fordi de hevder at tjenestene krever helsepersonell, så er det en påstand som en ikke trenger ta for gitt.
  Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp
 • De tre kvinnene fra Vågå

  Vågåverger står på!

  01.05.2019
  Kampen mot tvangsflyttingssaken i Vågå angår alle beboere i kommunale bofellesskap. Her møter en de tre som har drevet kampen mot tvangsflyttingen.
  Vågåverger står på!
 • Vågå kommune

  En skamplett på velferdssamfunnet

  30.04.2019
  Vågå kommune har gått til rettsak mot tre beboere i et kommunalt bofellesskap for å tvangsflytte dem til kommunens omsorgssenter. Fredag den 26. april avsluttet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av saken. Dom forventes mot slutten av mai.
  En skamplett på velferdssamfunnet
 • Avkryssing for samtykke

  Samtykke til besvær

  28.04.2019
  Justisdepartementet har endret vergemålspraksisen. Det skal samtykkes til opprettelsen av vergemål og vergens disposisjoner skal være i samsvar med den vergetrengendes interesser. Få har tenkt over hvordan den vergetrengendes interesser skal sikres.
  Samtykke til besvær
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvordan sikre gode tjenester?

  26.04.2019
  Gode tjenester til mennesker med utvikling er fullt mulig å etablere, det krever sterke statlige føringer og entusiasme i kommunene, hevder NFUs tidliger nestleder Gunn Strand Hutchinson.
  Hvordan sikre gode tjenester?
 • Arbeid

  Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt

  26.04.2019
  I 1990 lovet Regjeringen, støttet av et enstemmig Storting, å bygge ut arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemming. Vi venter fortsatt på at løftet skal innfris.
  Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt
 • Faksimile fra VG

  Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse

  22.04.2019
  Arven fra umyndiggjøringsloven fra 1898 lever i beste velgående hos vergemålsmyndighetene. Selvbestemmelsen får dårlige kår for dem som vergemålsmyndigheten skal beskytte mot seg selv.
  Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse
 • Guro Fjellanger

  Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger

  16.04.2019
  Budskapet om Guro Fjellangers alt for tidlige død, ble en tung inngang til påsken.
  Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger
 • bofellesskap

  Fra boligpolitikk til eldreomsorg

  16.04.2019
  Politikken overfor mennesker med utviklingshemming er svakt forankret, mange er involvert. Det som skulle bli til normalisering av boforholdene ble til en reinstitusjonalisering, en boligpolitikk forankret i demensomsorgen.
  Fra boligpolitikk til eldreomsorg
 • Sheida Sangtarash

  Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

  15.04.2019
  Norge fikk mange og alvorlige anbefalinger fra FN for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter etterleves. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) leverte fredag den 12. april spørsmål til statsminister Erna Solberg om hvordan regjeringen planla å følge opp anbefalingene fra FN.
  Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
 • Snorre Ness

  Feil styring og uverdige forhold

  15.04.2019
  – Verken politikerne eller rådmannen vet om Lars med utviklingshemming får ivaretatt sitt behov for å komme seg ut blant andre eller om Lise får ivaretatt sitt behov for å delta i menighetsarbeidet. De vet ikke en gang om Lars og Lise får ivaretatt sin grunnleggende rett til privatliv, skriver Snorre Ness, fylkesleder i NFU Trøndelag.
  Feil styring og uverdige forhold
 • Penger

  Kommunale tjenester ute av kontroll

  14.04.2019
  De kommunale tjenestene styres av kommunepolitikere som ikke kjenner feltet. Rådmannen er opptatt av budsjettstyring og kontrollen med tjenestene er svak. Alt ligger tilrette for dårlig styring av tjenestene til mennesker med utviklingshemming.
  Kommunale tjenester ute av kontroll
 • Leser søker bok nominert til ALMA-prisen

  12.04.2019
  Leser søker bok er en av kandidatene til å bli de nominerte fra Norge til ALMA-prisen. Her er juryen sin begrunnelse: «Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.»
  Leser søker bok nominert til ALMA-prisen
 • FN-flagg

  FN kritiserer Norge

  09.04.2019
  En drøy uke etter at Stortinget stemte ned forslaget fra SV om å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk loverk, ber FN Norge om det samme. Ytterligere kritikk kom også fra FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  FN kritiserer Norge
 • Vil du teste ut en ny app?

  08.04.2019
  Karde AS sammen med NFU holder på å utvikle en e-læringsressurs der målet er å bekjempe overvekt og bidra til bedre helse og økt livskvalitet hos mennesker med utviklingshemning. Den første versjonen av denne «appen» blir klar til utprøving i mai 2019. Si ifra hvis du ønsker å hjelpe til med å teste verktøyet!
  Vil du teste ut en ny app?
 • Stortingsrepresentant Mona Fagerås

  Gratis SFO etter 4. årstrinn

  27.03.2019
  NFU takker stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen fra SV som fremmet forslag om gratis SFO etter 4. årstrinn. Selv om forslaget ikke fikk flertall, så er det med på å sette fokus på urettferdigheten.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn
 • De fire forslagsstillerne

  Stortingsdebatt om gratis SFO etter 4. årstrinn

  26.03.2019
  I dag skal Stortinget behandle forslaget om gratis SFO etter 4. årstrinn. Forslaget vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen hvor foreldre til barn med bistandsbehov må betale for SFO når andre barn ikke er avhengig av tilsyn og bistand.
  Stortingsdebatt om gratis SFO etter 4. årstrinn
 • FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Norge på kollisjonskurs med CRPD

  25.03.2019
  I dag startet høringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Genev. Høringen startet formelt og i dannede former etter standard kutyme for slike høringer, men det var i starten.
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sheida Sangtarash

  En politiker med fremdrift og omtanke

  25.03.2019
  Politikeren Sheida Sangtarash (SV) har utmerket seg med å fremme interessene til mennesker med utviklingshemming. Nå er hun foreslått til Landsstyrets arbeidsutvalg i SV. Vi får håpe at landsmøtet i SV ser hvilken juvel de har i Sheida Sangtarash og at landsmøtet sikrer henne en plass i arbeidsutvalget. Mennesker med utviklingshemming fortjener det.
  En politiker med fremdrift og omtanke
 • Snorre Ness

  Kommunepolitikerne mangler kunnskap om behov

  24.03.2019
  - Det er ingen grunn til at andres rettigheter skal ha fortrinn fremfor rettighetene til mennesker med utviklingshemming, men det blir slik når kommunepolitikerne ikke kjenner behovene, sier Snorre Ness.
  Kommunepolitikerne mangler kunnskap om behov
 • Tian

  Anker til Høyesterett

  23.03.2019
  Tian-saken ankes til Høyesterett. Lagmannsrettens dom innebærer at kommunene, uten konsekvenser kan bryte lovfestede rettigheter til brukestyrt personlig assistanse.
  Anker til Høyesterett
 • Overtid ga overskudd

  22.03.2019
  Ime Verksted hadde så mye å gjøre i fjor, at Gerd Unni Jørgensen (f.v) Adrienn Guldbrandsen, Kristina Holte og de andre ansatte måtte jobbe overtid for første gang. Det ga rekordomsetning og pent overskudd for VTA-bedriften.
  Overtid ga overskudd
 • Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

  Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  22.03.2019
  - Det er vel dessverre slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst inngår i politikernes festtaler. Det synes å være stor politisk enighet om de overordnede målsetningene, men skal en oppnå likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må det iverksettes tiltak. De koster penger og da faller disse tiltakene mot andre ting som prioriteres høyere, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).
  Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Rockesokk

  Downs syndrom, - myter, frykt og media

  21.03.2019
  Tenk om Erna ikke kom til orde, alle sa at hun var så søt og blid eller at media slo opp at Støre var fulltidsbeskeftiget.
  Downs syndrom, - myter, frykt og media
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Vi trenger et ordføreropprør!

  15.03.2019
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) maner til et ordføreropprør for å sikre at kommunene har økonomisk rom til å yte lovfestede tjenester på en god og forsvarlig måte.
  Vi trenger et ordføreropprør!
 • Midler til forskningsprosjekter.

  08.03.2019
  Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. 1. mars åpner ny søknadsrunde. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Ta kontakt med NFU sentralt om du lurer på noe.
  Midler til forskningsprosjekter.
 • Eldre- og folkehelseminister

  Politikersnakk

  02.03.2019
  Regjeringen Solberg strartet bra i 2013, men det ble dessverre med starten. Til tross for at alarmbjellene ringer, så har ikke eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) foretatt seg noe for å bedre tjenestene til mennesker med utviklingshemming, utenom bortforklaringer og utenomsnakk.
  Politikersnakk
 • Emilie, Ingeborg og Sandra foreviget under Landsstevnet 2018 (Foto: Kristin Homb)

  LANDSSTEVNET – ET AV ÅRETS STORE HØYDEPUNKT!

  18.02.2019
  Idrettsglede, engasjement og flotte prestasjoner - det årlige Landsstevnet i svømming er årets høydepunkt for mange svømmere. Et stevne der alle med utviklingshemning som kan svømme minst 25 meter, kan være med.
  LANDSSTEVNET – ET AV ÅRETS STORE HØYDEPUNKT!
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Styringsvegring og manglende handlekraft

  18.02.2019
  Den senere tid har det vært uro og mediafokus på husleiene til innbyggere med utviklingshemming i Oslo. Fra NFUs ståsted er husleieproblematikken i Oslo et symptom på statlig styringsvegring og handlingslammelse.
  Styringsvegring og manglende handlekraft
 • Egendandelskravet i norsk bistand

  15.02.2019
  Funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid skranter fordi Utenriksdepartementets rigide egenandelskrav gir utilsiktede konsekvenser.
  Egendandelskravet i norsk bistand
 • Byrådsleder Raymond Johansen

  Oslo kommune og andre hushaier

  15.02.2019
  Solidaritetstanken til byrådet i Oslo synes ikke å strekke seg stort lenger enn eget magemål. Siden 2015 har kommunen øket husleiene til innbyggere med utviklingshemming og skapt stadig flere fattige.
  Oslo kommune og andre hushaier
 • Sivilsamfunnets rapport til CRPD-komiteen

  Menneskerettighetsbrudd i Norge

  13.02.2019
  Sivilsamfunnets rapport om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne viser alvorlige brudd og gir anbefalinger som er ytterst relevante for mennesker med utviklingshemming.
  Sivilsamfunnets rapport til Menneskerettighetsbrudd i NorgeCRPD-komiteen
 • Brutte løfter

  Å love og lyve

  10.02.2019
  Vi har fått en ny regjering med nye satsingsområder og en regjeringsplattform med mange bra målsetninger overfor mennesker med utviklingshemming. Hvis partilederne tar tak i målsetningene og regjeringspartienes stortingsgrupper presser på, så kan det bli resultater. Hvis ikke, vil det ende med tomsnakk.
  Å love og lyve
 • Mona Thrane Sørgård og Jan Morten Sørgård

  Kvæfjord kommune vant i Tian-saken

  08.02.2019
  Kvæfjord kommune vant erstatningssaken hvor Tians foreldre hadde etablert et eget tilbud fordi kommunens tilbud var uforsvarlig. Dommen viser først og fremst at kommunene kan gjøre som de vil, uten å risikere konsekvenser.
  Kvæfjord kommune vant i Tian-saken
 • Jeg vil stemme!

  08.02.2019
  Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.
  Jeg vil stemme!
 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Mange ord og lite handling

  07.02.2019
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) om hva regjeringen hadde gjort for å rette opp de kritikkverdige forholdene som ble avdekket i nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016. Fra svaret til eldre- og folkehelseministeren kan en konkludere med at regjeringen har gjort fint lite.
  Mange ord og lite handling
 • Beboere i Moavegen bofellesskap

  Vågå saken for Eidsivating lagmannsrett

  05.02.2019
  Den 25. april kommer tvangsflyttingssaken fra Vågå kommune opp for Eidsivating lagmannsrett. Dommen vil kunne få store konsekvenser for mennesker med utviklingshemming som leier av kommunen.
  Vågå saken for Eidsivating lagmannsrett
 • Sheida Sangtarash

  Stiller spørsmål om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

  04.02.2019
  -Hva har regjeringen Solberg gjort for å sikre at lovverket etterleves og at mennesker med utviklingshemming får de tjenestene av den kvalitet de har krav på, spør stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV).
  Stiller spørsmål om tjenestene til mennesker med utviklingshemming
 • Penger

  Statlig strutsepolitikk og kommunale hushaier

  02.02.2019
  Flere kommuner har husleiene såpass høye at beboerne verken har mulighet til å leve akseptable nøkterne liv. Blant disse kommunene er Oslo, Stavanger, Bodø, Hadsel og Sortland.
  Statlig strutsepolitikk og kommunale hushaier
 • Statsminister Erna Solberg

  Regjeringserklæringen

  31.01.2019
  I statsminister Erna Solbergs erklæring til Stortinget, trakk hun frem regjeringens kommende satsing på barn og unge med spesielle behov, BPA-ordningen og styrking av arbeidsmarkedstiltakene.
  Regjeringserklæringen
 • Siv-Len Strandskog

  Ap vil ha gratis SFO

  30.01.2019
  Elever med funksjonsnedsettelser skal få tilbud om gratis aktivitetsskole tilpasset alder og behov i ungdomsskolen og videregående skole, forteller Siv-Len Strandskog i arbeiderpartiets oppvekstutvalg.
  Ap vil ha gratis SFO
 • Jon Arne Løkke

  Vernepleiere og vernepleierutdanningen

  23.01.2019
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, må få en sterkere plass i vernepleierutdanningen, sier dosent Jon Arne Løkke.
  Vernepleiere og vernepleierutdanningen
 • stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen

  Vil ha gratis SFO etter 4. klasse

  23.01.2019
  SV har fremmet forslag om gratis SFO-tilbud etter 4. årstrinn. Forslaget vil bidra til et likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov. Forslaget passer godt sammen med regjeringens varslede satsing på barn, familier og mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik som omtalt i regjeringsplattformen.
  Vil ha gratis SFO etter 4. klasse
 • Trine Skei Grande

  NFU gratulerer Trine Skei Grande

  22.01.2019
  NFU gratulerer venstreleder Trine Skei Grande med utnevnelsen til kultur- og likestillingsminister.
  NFU gratulerer Trine Skei Grande!
 • Logo til de fire regjeringspartiene

  Regjeringsplattform og budsjett

  20.01.2019
  Uklarheter tildekker uenigheter og de fire partiene kan alle vektlegge og fortolke regjeringsplattformen til sin fordel. Slik sett er en omfattende og uklar regjeringserklæring gunstig. Hvilke av partiene som trekker de lengste stråene, og hva som prioriteres, er det foreløpig ingen som vet. Avklaring får vi med statsbudsjettet høsten 2019 og høsten 2020.
  Regjeringsplattform og budsjett
 • Siv, Erna, Trine og Kjell Ingolv

  Regjeringsplattformen

  17.01.2019
  Regjeringsplattformen for den kommende firepartisregjeringen inneholder mange punkter med relevans for mennesker med utviklingshemming. Om de lar seg oppfylle på en god måte, er tvilsomt. Utgiftsøkninger og skattelette passer dårlig sammen med målsetningen om å følge handlingsregelen og å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
  Regjeringsplattformen
 • Leif Hugo Stubrud

  Hvordan etablere gode tjenester?

  16.01.2019
  Tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming avdekker svakheter i stort mon. Antallet personer med tvangsvedtak vokser fra år til år. Til tross for dyster statistikk, mener psykologspesialist Leif Hugo Stubrud at det ikke er spesielt krevende å peke på de sentrale faktorer for gode tjenester, men mer krevende å etablere og opprettholde gode tjenester.
  Hvordan etablere gode tjenester?
 • Anna Kittelsaa

  Tjenestene til personer med utviklingshemming er fantasiløst like

  14.01.2019
  Tjenestene til mennesker med utviklingshemming er standardiserte, bærer preg av institusjonstenkning, bidrar til segregering og viser at det er små forventninger til at personer med utviklingshemming, i følge professor Anna Kittelsaa.
  Tjenestene til personer med utviklingshemming er fantasiløst like
 • Takk!

  08.01.2019
  NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!
  Takk!
 • Inkluderende organisasjon

  08.01.2019
  Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) har siden 2017 hatt prosjektet "Ikke mitt når det er blendahvitt" ledet av Sadia Jabeen Iqbal, hvor de har jobbet med å bli en mer mangfoldig og inkluderende organisasjon.
  Inkluderende organisasjon
 • Yes we can!

  08.01.2019
  NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.
  Yes we can!
 • NRK-overskrift: Villdyret

  Lærevansker i NRK?

  05.01.2019
  Det er positivt at NRK bringer saken om Hanne som har autisme og som Stavanger kommune har gitt et urimelig dårlig tilbud. Det er underlig at statskanalen ikke evner å kvitte seg med stereotypier og fordomsfullt språk.
  Lærevansker i NRK?
 • Skilt: Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter brytes over en lav sko

  05.01.2019
  Mye av tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. På vergemålsfeltet, står det ikke bedre til. Boligpolitikken er i strid med konvensjonen, det samme gjelder store deler av tjenestene. Kommunene synes ikke å bry seg og staten er treig.
  Menneskerettigheter brytes over en lav sko
 • Stavanger kommunevåpen

  Stavanger kommune utøver ikke sine plikter

  04.01.2019
  Kommunen har ansvaret for å gi innbyggere med bistandsbehov de nødvendige tjenestene, en oppgave som NRK de siste dagene har vist at Stavanger kommune ikke har mestret spesielt godt. Mye tyder på at kommenen verken ønsker eller evner å ta sitt ansvar.
  Stavanger kommune utøver ikke sine plikter
 • Skilt: Kaos

  Kaos i kommunale tjenester

  03.01.2019
  Kommunene har ikke maktet å drive forsvarlige tjenester til mennesker med utviklingshemming. Situasjonen blir verre. Det er ingen tegn til bedring, heller motsatt.
  Kaos i kommunale tjenester
 • Laster opp 2019

  Tilbakeblikk mens 2018 renner ut

  31.12.2018
  Mens vi venter på at 2019 skal lastes opp, kan vi vende blikket litt tilbake på året som gikk.
  Tilbakeblikk mens 2018 renner ut
 • Tian

  Kampen rundt Tian

  29.12.2018
  Den 8. januar starter ankesaken hvor Kvæfjord kommune ikke ønsker å gi Tian de tjenestene han har rett på. Kvæfjord kommune vil ikke gi tjenestene fordi de mener det blir for dyrt.
  Kampen rundt Tian
 • Høringsnotat, endring i vergemålsloven

  Endring av vergemålsloven

  27.12.2018
  Justisdepartementet har forslag til endring i vergemålsloven på høring. Forslaget er en følge av Riksrevisjonens kritikk av vergemålsreformen og VGs avsløringer. Justisministeren skal ha honnør for å vise handlekraft, men forslaget til lovendringer kan med fordel bidra til at vergemålsloven erstattes med en lov om beslutningsstøtte.
  Endring av vergemålsloven
 • Arendal kommunevåpen

  Honnør til politikerne i Arendal

  22.12.2018
  Kommunepolitikerne i Arendal skal ha ros for å legge til rette for en menneskelig boligpolitikk også for personer med utviklingshemming. NFU og Autismeforeningens fylkes- og lokallag, gjorde en stor og god jobb for å påvirke kommunestyrets avgjørelse gjennom informasjon og argumentasjon.
  Honnør til politikerne i Arendal
 • Linda Hofstad Helleland

  Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse

  21.12.2018
  Prosessen rundt utarbeidelsen av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse var positiv. Strategidokumentet er informativt og innholdsrikt. Regjeringen er utvilsomt velmenende, men strategien mangler i strategidokumentet.
  Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Sheida Sangtarash

  Stiller spørsmål om den inkluderende skolen

  20.12.2018
  Grunnskolens informasjonssystem viser at antallet elever i spesialskoler aldri har vært høyere enn i år. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om situasjonen og regjeringens tiltak på feltet.
  Stiller spørsmål om den inkluderende skolen
 • Penger

  Velferdsstaten forskrever seg

  17.12.2018
  Til tross for økende rikdom, blir det stadig vanskeligere å finansiere velferdstjenestene. Velferdsstaten forskrever seg, men få registrerer spagaten.
  Velferdsstaten forskrever seg
 • Camilla Hopen

  Selvbestemmelse

  16.12.2018
  Kanskje de glemmer at det ikke er hjelp når en blir fratatt selvbestemmelsen? Slik avsluttet Camilla Hopen sitt innlegg om selvbestemmelse på NAKUs arrangement på Litteraturhuset i Oslo den 3.12.2018.
  Selvbestemmelse
 • Beslutningsstøtte

  15.12.2018
  I følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal det etableres støttesystemer. Slike systemer er krevende og ingen har gode nok systemer på plass. Samtidig er beslutningsstøtte såpass enkelt at alle voksne kjenner til dem.
  Beslutningsstøtte
 • Marius Zahl

  Lokallagslederen

  12.12.2018
  Marius Zahl er leder av Alstahaug lokallag, styremedlem av Nordland Fylkeslag og han har ei klar målsetting om å komme inn i NFUs landsstyret i 2020.
  Lokallagslederen
 • Snorre Ness

  Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger

  12.12.2018
  Det kommunale selvstyre må bidra til at innbyggere med dokumentert rett til bistand får de tjenester de har rettmessig krav på, skriver fylkesleder i NFU Trøndelag, Snorre Ness.
  Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger
 • Vergemålsloven

  Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem

  12.12.2018
  Dokumentasjon om frivilligheten av 18.000 vergemål for voksne mangler. Justisdepartementet vil sende brev til dem det gjelder. Men før det er utviklet et beslutningsstøttesystem, er det fare for at kartleggingen erstatter manglende informasjon med grunnløst skjønn og tvilsomme fortolkninger.
  Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem
 • Samfunn for Alle nr 5 2018

  10.12.2018
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 5 2018
  Samfunn for Alle nr 5 2018
 • Penger

  Penger, politikk og tjenester

  10.12.2018
  Mange får for lite tjenester. Den bakenforliggende årsaken er stort sett alltid penger. Noen kommunener kan ha for lite penger, andre kommuner prioriterer tjenetene for lavt og noen prioriterer pengebruken i sektoren feil. Få politikere forstår seg på feltet og færre vet hva de bør gjøre.
  Penger, politikk og tjenester
 • Riksrevisoren om vergemål

  30.11.2018
  Les hva riksrevisoren sier til VG om vergemålsreformen og loven.
  Riksrevisoren om vergemål
 • Tilgjengelige naturopplevelser

  27.11.2018
  Ann-Kristin Johansen har skrevet en masteroppgave om tilrettelagt friluftsliv for mennesker med utviklingshemning.
  Tilgjengelige naturopplevelser
 • Retten til inkluderende utdanning

  19.11.2018
  FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.
  Retten til inkluderende utdanning
 • Norges lover

  Vergemål, gransking og vilje

  17.11.2018
  Justisminister Tor Mikkel Wara skal ha ros for den varslede granskingen på vergemålsfeltet. Det er positivt at regjeringen har startet ryddeprosessen, men det er ingen enkel ryddejobb som står for tur.
  Vergemål, gransking og vilje
 • Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

  16.11.2018
  Denne saken gjelder spesielt for Oslo, men er dessverre etter hvert like aktuell for hele landet.
  Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær
 • Store kutt på Stord

  16.11.2018
  DEBATT: Kommunen bryt FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsettfunksjonsevne dersom kutta til rådmannen blir realiserte, skriv leiaren i NFU Stord/Fitjar.
  Store kutt på Stord
 • Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt

  16.11.2018
  VG avslører at flere tusen personer har fått verge uten at de har blitt snakket med. Mye tyder på at drøyt 1400 voksne administrativt er fratatt sin selvbestemmelse uten rettsikkerhet. Myndighetene må snarest mulig fjerne "samtykkekompetanse" fra samtlige norske lover.
  Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt
 • Flere prøver ut mikrostyre - Uloba

  16.11.2018
  Solveig Lohne Ørum og Per Gunnar Pettersen ønsker begge at det skal bli lettere for deres utviklingshemmede barn å bestemme over seg selv. Derfor er de med på Ulobas pilotprosjekt med mikrostyre.
  Flere prøver ut mikrostyre - Uloba
 • Bra sending for november

  16.11.2018
  Høsten er her og da er det koselig å lese bøker. Nina Skauge og Tonje Tynning er gjester i novembersendingen til TV BRA.
  Bra sending for november
 • Krever full gjennomgang av vergemålssaker

  16.11.2018
  Arbeiderpartiet mener justisministeren er for passiv, og krever sammen med SV full granskning av hvor mange som har fått vergemål mot sin vilje.
  Krever full gjennomgang av vergemålssaker
 • Prosjekt om personlig hygiene

  02.11.2018
  Nyhetsbrev 2/2018 fra prosjektet E-læring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning.
  Prosjekt om personlig hygiene
 • TV Bra

  02.11.2018
  TV BRA har begynt å lage egne sendinger med ny episode i midten av hver måned. NFU var sponsor for den første sendingen som ble sendt i september.
  TV Bra
 • Statens sivilrettsforvaltning

  Postivt møte med Statens sivilrettsforvaltning

  01.11.2018
  Dagens møte mellom Statens sivilrettsforvaltning og NFU var en positiv overraskelse.
  Statens sivilrettsforvaltning
 • Illustrasjon

  Meningsløst om Tolgasaken

  30.10.2018
  Forskerne Erik Søndenaa og Bjørg Neset forsøker å kaste nytt lys over Tolgasaken i et debattinnlegg i Morgenbladet den 26. oktober. Innlegget viser at forskerne mangler respekt for grunnleggende menneskerettigheter, mangeler innsikt i kommunaløkonomi og i liten grad forstår hva de snakker om.
  Meningsløst om Tolgasaken
 • Forskning

  Forskning, diagnostikk og annen humbug

  29.10.2018
  Tolgasaken har reist spørsmål om diagnostikk av mennesker med utviklingshemming. Det er all grunn til å tro at både forskningen og diagnostikken på feltet er av ytterst varierende kvalitet.
  Forskning, diagnostikk og annen humbug
 • Justisminister Tor Mikkel Wara

  NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle

  23.10.2018
  NFU er kritisk til at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for vergemålsfeltet i den varslede granskningen i kjølvannet av Tolgasaken. NFUs erfaringer med forvaltningsorganet, tilsier at Statens sivilrettsforvaltning selv burde vært gransket.
  NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle
 • Norges lover

  Vergemålsloven må skrotes

  20.10.2018
  I kjølvannet av Tolgasaken bør de fleste ha sett at vergemålsloven er en alvorlig trussel mot selvbestemmelsesretten. Spesielt stor er trusselen overfor dem som har størst problemer med å utnytte sin selvbestemmelsesrett.
  Vergemålsloven må skrotes
 • Skjermdump fra VGTV

  Positivt fra Mæland og Høie, tragisk fra Wara

  15.10.2018
  Det er positivt når regjeringen varsler gransking i kjølvannet av Tolgasaken. Det er uforståelig at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for å granske vergemålsbiten. Få har vist mindre respekt for folks selvbestemmelsesrett enn nettopp Statens sivilrettsforvaltning.
  Positivt fra Mæland og Høie, tragisk-fra Wara
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet

  14.10.2018
  VG gir stadig sterkere indikasjoner på snusk i kommunenes rapportering av antallet personer med utviklingshemming. Imidlertid er det grunn til å tro at veksten skyldes at flere blir testet og at diagnostikerne ikke har kontroll på antallet falske positive.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet
 • Ordfører Ragnhild Aashaug

  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig

  13.10.2018
  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig, men som fremste representant for kommunen, bør hun unnskylde for det uføret som kommunen har satt de tre brødrene og deres mor i. De store stygge ulvene som bør unnskylde seg, finner man hos Fylkesmannen, Statens sivilrettsforvaltning, Justisdepartementet og i domstolene.
  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig
 • Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi

  12.10.2018
  Etter at Dagsrevyen onsdag kveld sendte et intervju med Magnus Holøyen, snudde fylkesmannen i Hedmark. Torsdag sa fylkesmannen at de ville oppheve vergemålet i løpet av dagen.
  Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi
 • Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga

  12.10.2018
  Gitlesen sier han ble rystet over å lese at hele brødreflokken fra Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede, før diagnosene senere begrunnet at de ble satt under personlig og økonomisk vergemål av Fylkesmannen i Hedmark.
  Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga
 • Tre brødre fra Tolga

  12.10.2018
  Brødrene fikk diagnose, og ble satt under vergemål mot deres vilje.
  Tre brødre fra Tolga
 • penger

  Et retningsløst statsbudsjett

  08.10.2018
  Statsbudsjettet var usedvanlig kjedelig. Det var lite å juble for og få endringer å demonstrere mot. Embetsverket har gjort en grundig jobb, men de har glemt å lese NOU 2016: 17 På lik linje og andre sentrale dokumenter.
  Et retningsløst statsbudsjett
 • FN-flagget

  FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge

  05.10.2018
  Norge får mange og kritiske spørsmål om vår etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge
 • Illustrasjonsfoto

  Arbeid for alle, –om 170 år

  04.10.2018
  Regjeringen vil etablere 200 nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget er kjærkomment, men på langt næt tilstrekkelig. Fortsetter veksten i dette tempoet, vil vi ha full sysselsetting i år 2188.
  Arbeid for alle, –om 170 år
 • Kari Elster Moen

  Godt arbeid i Bergen!

  30.09.2018
  -Det er ikke tvil om at helsebyråd Rebekka Ljosland og hennes stab har mange gode og riktige intensjoner, sier leder av NFU Bergen lokallag, Kari Elster Moen, om Bergen kommunes utkast til Plan for tjenester til personer med utviklingshemming, 2018-2028.
  Godt arbeid i Bergen!
 • Nettside Sogn Avis

  Forskning og fordommer

  23.09.2018
  Stipendiat Vigdis Reisæter advarer mot at mot at mennesker med utviklingshemming deltar i politiske fora og som medforskere. På tradisjonelt, fordomsfullt vis, vil hun frata utviklingshemming grunnleggende rettigheter. Begrunnelsen er som alltid enten å beskytte personer med utviklingshemming mot seg selv eller å beskytte samfunnet mot uheldig påvirkning.
  Forskning og fordommer
 • Omsorgsgetto

  NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan

  23.09.2018
  NFU ber Trondheim kommune om å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne også i boligpolitikken.
  NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken

  En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!

  23.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) er tydelig misfornøyd med svaret fra eldreminister Åse Michaelsen og lover å ta saken videre.
  En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!
 • Dag Olav

  Kampen mot vindmøller

  22.09.2018
  Dag Olav Stensland flyttet fra bofellesskapet til sitt eget rekkehus i 2013. De fem etterfølgende årene var blant de beste årene i hans voksne liv. En reorganisering i Stavanger kommune i 2018, medførte imidlertid at Dag Olav mistet det han hadde av meningsfull dagsaktivitet.
  Kampen mot vindmøller
 • Eldreminister Åse Michaelsen

  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet

  20.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte eldreminister Åse Michaelsen (Frp) sprørsmål om hva regjeringen hadde gjort og ville gjøre for å stoppe institusjonsbyggingen. Det er vanskelig å se at eldreministeren besvarte spørsmålet.
  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet
 • Karl Elling Ellingsen

  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet

  19.09.2018
  Professor Karl Elling Ellingsen, leder ved NAKU, gir likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm full støtte når hun hevder at myndighetene bryter grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming.
  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Berit Vegheim

  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

  17.09.2018
  Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.
  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene
 • Anna Kittelsaa

  Savner politisk vilje

  17.09.2018
  Professor Anna Kittelsaa savner myndighetenes vilje til å følge våre nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Savner politisk vilje
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Foto: Bernt Sønvisen)

  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken

  12.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) reagerer på likestillings- og diskrimineringsombudets beskrivelse av boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming og ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å iverksette sterkere og mer effektive tiltak.
  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Handlekraft eller kun fine ord?

  11.09.2018
  Likestillingsombudet kritiserer myndighetene for å bryte grunnleggende rettigheter i boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland styrer over Husbanken og kan med letthet ordne opp i forholdene, –hvis hun vil.
  Handlekraft eller kun fine ord?
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  11.09.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet refser myndighetenes manglende handling i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Marianne Kvamme

  Marianne har forlatt oss

  18.08.2018
  Marianne Kvamme døde den 7. august. NFU har mistet et aktivt medlem, mangeårig tillitsvalgt og en god talsperson i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Marianne har forlatt oss
 • Kjetting

  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger

  10.07.2018
  Andelen personer med utviklingshemming under tvangsvedtak i Hedmark er 20 ganger høyere enn i Finnmark. Antallet personer med utviklingshemming under tvangsvedtak, har økt med omtrent 750 prosent i dette århundret. Helsetilsynet og fylkesmannen i Hedmark hevder at alt er i skjønneste orden, uten at det finnes et eneste holdepunkt for en slik påstand.
  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger
 • Logo til Fontene

  Svakt av Fontene

  08.07.2018
  Andelen utviklingshemmede med tvangsvedtak varierer fra snaut en prosent i Finnmark til drøyt 12 prosent i Hedmark. Tidsskriftet Fontene omtalte forholdene, uten å stille et eneste kritisk spørsmål, uten å sjekke en eneste opplysning.
  Svakt av Fontene
 • Isabell

  På fjerde året med tvangsvedtak

  04.07.2018
  Isabell, ei ung dame med lett utviklingshemming, har tvangsvedtak på fjerde året. Tvangsvedtaket for det femte året er underveis. Her forteller Isabell hvordan hun opplever situasjonen.
  På fjerde året med tvangsvedtak
 • Paragraf

  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

  03.07.2018
  Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.
  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning
 • Dag Olav Stensland

  Tjenestene som forsvant

  30.06.2018
  Dag Olav flyttet inn i eget hus i 2013 og hadde det stort sett bra frem til kommunen valgte å reorganisere tjenestetilbudet. Etter det forsvant de daglige aktivitetene og Dag Olav har måttet være inne det meste av tiden. Her forteller Dag Olavs foreldre om erfaringene med kommunal reorganisering.
  Tjenestene som forsvant
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Takk frå Vågå

  29.06.2018
  NFU har mottatt brev fre vergene til de tre personene i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte. I brevet takker vergene alle de som har støttet dem i deres kamp mot tvangsflytting.
  Takk frå Vågå
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?

  27.06.2018
  Ved Nord universitetet er det utviklet og godkjent en utdanning om «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis», beregnet for personer med utviklingshemming. Ingen vil finansiere de 1,38 millionene det vil koste å starte utdanningen. Dosent Gunn Strand Hutchinson hevder at Norge begår menneskerettighetsbrudd ved ikke å finansiere universitetsutdanning for personer med utviklingshemming.
  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?
 • Svein Rune Johannessen

  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn

  21.06.2018
  Ålesund kommune vedtok i kveld gratis SFO etter 4. årstrinn. Vedtaket ble fattet med 43 stemmer mot seks av Høyres ni stemmer.
  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Gunn Strand Hudchinson

  Ingen finansiering av universitetsutdanning

  21.06.2018
  I Nord Universitetets skuffer ligger et ferdig utviklet utdanningstilbud om selvbestemmelse, beregnet på personer med utviklingshemming. Problemet er at ingen vil finansiere de 1.381.500 kronene utdanningen vil koste per år.
  Ingen finansiering av universitetsutdanning
 • Illustasjon

  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå

  18.06.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå har fått mange til å reagere. Aksjonen for finansiering av ankesaken til de tre personene med utviklingshemming som Vågå kommune vil tvangsflytte, har til nå samlet inn 109095 kroner.
  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå
 • Strotingsrepresentant Lise Christoffersen

  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med

  17.06.2018
  Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er bekymret for økonomien til uføretrygdede. Hun har startet kampen for å rette opp forholdene og lover å følge opp. Lise Christoffersen har en gunstig kombinasjon av engasjement, utholdenhet og gjennomslagskraft, egenskaper som kan komme uføretrygdede til gode.
  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med
 • Svein-Rune Johannessen

  Gratis SFO etter 4. årstrinn

  10.06.2018
  Svein-Rune Johannessen, leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund, lover å jobbe iherdig for å sikre gratis SFO-tilbud til barn med funksjonsnedsettelser etter 4. årstrinn.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Selvbestemmelse, illustrasjon

  Selvbestemmelse!

  08.06.2018
  Skal vergemålsloven bli i samsvar med CRPD, så må en slutte å ta samtykkekompetansen fra personer under vergemål. Vi må begynne å gjøre personer under vergemål samtykkekompetente.
  Selvbestemmelse!
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå

  07.06.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra bofellesskapet hvor de har bodd i 27 år. Tingretten godtok tvangsflyttingen under tvil. NFU har startet kronerulling for å gi beboerne i Moavegen økonomisk mulighet til å anke saken.
  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå
 • Illustrasjon

  Vergemålsloven må endres

  05.06.2018
  Vergemålsloven er en trussel mot selvbestemmelsen til de gruppene som har størst vansker med å utnytte sine rettigheter. Loven bør ikke legge sten til byrden, men bidra til å bistå dem som trenger hjelp for å benytte sin selvbestemmelse.
  Vergemålsloven må endres
 • Stortingsrepresentant Olaug Bollestad

  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemmingNy side

  03.06.2018
  Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sammen med parti- og stortingskollega Geir Jørgen Bekkevold, ber regjeringen utarbeider en stortingsmelding med forslag til tiltak som sikrer personer med utviklingshemming sine grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med andre.
  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemming
 • NFU-leiren på Tromøya

  NFU trenger frivillige

  02.06.2018
  NFU treng hjelparar til sommerleiren på Tromøya. Den er frå 21. -28.juli. Du får 4000 kroner i skattefri godtgjersle, hus, mat og heilt sikkert ei kjempekjekk veke! Viss du har lyst,eller veit om nokon som kanskje har lyst, ta kontakt med Geir Tore Søreide, Telefon 91845574 eller geir.t.soreide@haugnett.no
  NFU-trenger-frivillige
 • Stortingsrepresentant Lise Christofferen (Ap)

  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  01.06.2018
  Stortingsflertallet ber regjeringen om å videreføre Rettighetsutvalgets utredning i form av en stortingsmelding.
  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Dommeklubbe

  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede

  29.05.2018
  Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt Vågå kommune rett til å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra Moavegen bofellesskap til Finntunet.
  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede
 • Institusjon

  Hjem eller institusjon

  26.05.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå kommune er i stor er et spørsmål om mennesker med utviklingshemming bor i egne hjem eller om bofellesskapene er en slags institusjonsomsorg.
  Hjem eller institusjon
 • Riksløven

  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven

  22.05.2018
  Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av vergemålsreformen og sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk.
  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven
 • Illustrasjonsfoto

  Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

  21.05.2018
  En gruppe pårørende har startet en aksjon for å sikre bedre tilskuddsordninger for elever med bistandsbehov som ønsker å gå på folkehøgskole.
  Nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!
 • Bjug Ringstad

  Tvangsflyttingssaken i Vågå

  16.05.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd et liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken var saken oppe for tingretten.
  Tvangsflyttingssaken i Vågå
 • Illustrasjonsfoto

  NRK ønsker din erfaring med videregående skole

  15.05.2018
  NRK ønsker å få pårørendes erfaring med videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.
  NRK ønsker din erfaring med videregående skole
 • Torill Vagstad

  Ingen skam å snu

  10.05.2018
  Bygg boliger der alle kan bo, og der «Hjerterommet» får leve og utvikle seg, oppfordrer Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Ingen skam å snu
 • Gøril Moljord

  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

  09.05.2018
  Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo.
  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!
 • Illustrasjon

  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet

  08.05.2018
  De fleste vil ha problemer med å forstå at selvbestemmelse ikke betyr å bestemme selv. Justisdepartementet kom nylig med en klargjøring av forholdet mellom selvbestemmelse og det å bestemme selv.
  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet
 • Tone Mørk

  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak

  02.05.2018
  Ekspertgruppens forslag for å bedre tilbudet i barnehagen og skolen for elever med særskilt behov for tilpasning, er for generelle og lite nyanserte sier Tone Mørk som er direktør i Statped
  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak
 • Elev

  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget

  28.04.2018
  Forslagene for å bedre situasjonen i barnehage og skole for barn og unge med særskilt behov for tilpasning, har har knapt hatt fokus på de som har størst behov for tilpasninger. Foruten å frata barn og unge rettigheter, går forslagene ut på å beholde dagens tiltak.
  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget
 • Fylkesstyret i NFU Hordaland

  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

  27.04.2018
  Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.
  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag
 • Torill Vagstad

  Hjerterom og sosial dumping

  25.04.2018
  Avlastere i Elverum kommune betales 75 kroner per time, en betaling som flere avlastere ikke vil jobbe for. Kommunens lønnspolitikk setter hele avlasterodningen i fare, hevder Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Hjerterom og sosial dumping
 • Stortingssalen

  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?

  21.04.2018
  Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om å styrke retten til tros- og livssynsutfoldelse blant mottakere av omsorgstjenester. Forslaget synes ikke å få flertall i Stortinget. KrF skal ha ros for å fremme en viktig sak!
  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?
 • Nettsidebildet Ja til spesialundervisning

  Nye innlegg

  20.04.2018
  Retten til spesialundervisning er foreslått nedlagt. Nettstedet "Ja til spesialundervisning" hadde denne uken fire nye innlegg.
  Se de nye innleggene
 • Anniken Hauglie og Lise Christoffersen

  Uklart svar fra statsråden

  17.04.2018
  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ytterst uklart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om hva regjeringen gjør for å sikre personer med utviklingshemming en akseptabel økonomisk situasjon.
  Uklart svar fra statsråden
 • Fremsiden til ekspertgruppens innstilling

  Vil fjerne retten til spesialundervisning

  13.04.2018
  Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring la frem sin innstilling den 4. april. Forslaget om å avskaffe retten til spesialundervisning er nok det forslaget som vil få mest oppmerksomhet.
  Vil fjerne retten til spesialundervisning
 • Kommunevåpen Gol kommune

  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol

  11.04.2018
  Tilsyn med Gol kommune avdekket tre alvorlig avvik. Innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig bruk av tvang og makt, det er mangelfull medisinsk oppfølging og vedtakene om tjenester er så generelle at de gir liten rettsikkerhet.
  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol
 • Bjug Ringstad

  Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning

  09.04.2018
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid kritisert dagens vergemålsordning. Den samme kritikken kom fra det regjeringsoppnevnte Rettighetsutvalget. Nå skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandle rapporten fra Riksrevisjonen. Vi får håpe at kontroll- og konstitusjonskomiteen ser alvoret i saken og foreslår de nødvendige endringene, skriver Bjug Ringstad, tidligere nestleder og mangeårig tillitsvalgt i NFU.
  Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Engasjerer seg i tvangsflyttingssak

  07.04.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet ber Vågå kommune om innsyn i kommunens behandling av innbyggere med utviklingshemming. Bakgrunnen for ombudets engasjement er utvilsomt kommunens initiativ for å tvangsflytte beboere i ett av kommunens bofellesskap.
  Engasjerer seg i tvangsflyttingssak
 • Foto av penger

  Utviklingshemmet, – et liv i fattigdom

  03.04.2018
  Økende husleier i kommunale bofellesskap, svakere bostøtte, færre tilskuddsordninger og dårlige trygdeoppgjør, medfører at stadig flere personer med utviklingshemming har en økonomi dårligere enn det staten definerer som minimum for et akseptabelt liv.
  Utviklingshemmet, – et liv i fattigdom
 • Rapportforside

  Fra skole til arbeidsliv

  01.04.2018
  En studie av overgangen mellom videregående skole og arbeidslivet, viser at utviklingshemmede er så godt som helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og også marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet. Det er svært liten forbindelse mellom skolen og arbeidslivet. Overgangen fra skole til arbeidsliv er ofte fraværende for elevgruppen.
  Fra skole til arbeidsliv
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper

  30.03.2018
  Selvbestemmelse er en så grunnleggende verdi i vårt samfunn at vi tar retten til selvbestemmelsen som en selvfølge. Slik er det ikke for alle, skriver NFUs fylkesleder Jan G. Johannessen.
  Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper
 • Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen

  Vågå stevner utviklingshemmede

  16.03.2018
  –Institusjonstenkningen er på fremmarsj og Vågå kommune står i første linje og kjemper særomsorgens sak, sier NFUs tidligere nestleder, Bjug Ringstad som i lang tid har kjempet mot tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå kommune.
  Vågå stevner utviklingshemmede
 • Avlastningsboligen på Bømlo

  Avlastningsbolig

  11.03.2018
  Barneboliger og avlastningsboliger for barn, bør være mest mulig som et hjem. Bømlo kommune har fått mye ros for sin avlastningsbolig.
  Avlastningsbolig
 • Håndjern

  Økt tvangsbruk

  07.03.2018
  Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.
  Økt tvangsbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemål i strid med menneskerettighetene

  01.03.2018
  Vergemålsloven er den største trusselen mot menneskers selvbestemmelse og grunnleggende rettsikkerhet. Måten som loven praktiseres på, gjør situasjonen verre. Når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle Riksrevisjonens rapport om vergemål, får en håpe at noen våkner og ser galskapen.
  Vergemål i strid med menneskerettighetene
 • Riksrevisjonens rapport

  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene

  28.02.2018
  Vergemål er i liten grad individtilpasset, verger får ikke opplæring, saksbehandlingen i vergemålsaker er lite standardisert og kontrollen på feltet er fraværende, sier Riksrevisjonen i en svært kritisk rapport.
  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene
 • Sirkelen sjukeheim

  Stortinget sier nei til barn på sykehjem

  28.02.2018
  Ett enstemmig storting krever at det skal bli slutt på at barn må være på sykehjem. I tillegg ønsker stortinget en bedre oversikt over barns institusjonsforhold og at barne- og avlastningsboligene i større grad skal være i samsvar med barnkonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nasjonale føringer.
  Stortinget sier nei til barn på sykehjem
 • Anna Kittelsaa

  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!

  22.02.2018
  Anna Kittelsaa fyller 70 år i dag. Hennes innsats for å sikre mennesker med utviklingshemming gode levekår, har preget hele hennes yrkesaktive liv. Ingen andre har en tilsvarende praksis fra feltet. NFU gratulerer Anna Kittelsaa med dagen og takker for hennes utrettelige innsats.
  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!
 • Logo, avisen Glåmdalen

  Rettsløse og umyndig gjort

  29.01.2018
  Det kanskje på plass at å rette fokus på et nytt område av overgrepssaker i Norge, hvor Hedmark virker til å være mest ivrige i å anvende makt ovenfor innbyggere med utviklingshemming. Det er ingen skam å snu og gi slipp på sin makt, ta dere tid til å lytte og se hvor alvorlig og krenkende dette er. La «Karl» kan få et verdig liv og la adoptivforeldrene være pårørende, skriver Jørn Nilsen i sitt innlegg i avisen Glåmdalen.
  Rettsløse og umyndig gjort
 • Logo: Fylkesmannen i Hedmark

  Kontrollinstans uten kontroll

  21.01.2018
  Avisa Glåmdalen har omtalt det faktum at Hedmark er det fylket hvor det benyttes desidert mest tvang ogverfor utviklingshemmede. Lite tyder på at Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark verken har oversikt eller kjennskap til tvangsbruken i fylket.
  Kontrollinstans uten kontroll
 • Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen

  Når svangerskapet, fødsel og barn gjøres til et problem

  19.01.2018
  Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen er tildelt Livsvernprisen 2018. De tre mødrene har i en årrekke jobbet for å sikre en god svangerskapsomsorg og likeverdige helsetjenester også for dem som velger å bære frem barn med alvorlige diagnoser.
  Når svangerskapet, fødsel og barn blir et problem
 • Eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Eldreminister for barn og yngre?

  18.01.2018
  Vi har fått en ny eldreminister som synes å få ansvaret for tjenestene til barn og yngre.
  Eldreminister for barn og yngre?
 • Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  18.01.2018
  Ommøbleringen i regjeringen medfører at Solveig Horne forlater sin posisjon som barne- og likestillingsminister og Bjørnar Laabak avslutter sin rolle som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. NFU takker Solveig Horne og Bjørnar Laabak for innsatsen.
  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak
 • Foto av Siv, Erna og Trine

  Regjeringserklæringen

  14.01.2018
  Den nye regjeringserklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er presentert. Om noen dager får vi en ny regjering. NFU gratulerer de tre partiene med å ha kommet i mål med forhandlingene og takker for at også mennesker med utviklingshemming har fått en plass i regjeringserklæringen.
  Regjeringserklæringen
 • Sirkelen sykehjem

  Forbud mot barn på sykehjem

  14.01.2018
  KrF og SV har fremmet forslag om at barn ikke skal måtte være på sykehjem. Regjeringspartiene vil neppe støtte forslaget, men med eventuell støtte fra Ap og Sp, vil det bli ulovlig å la barn få hele eller deler av sin oppvekst på sykehjem.
  Forbud mot barn på sykehjem
 • Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Barn på sykehjem

  06.01.2018
  Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) har fremmet forslag om å sikre at barn ikke skal måtte ha sin oppvekst på sykehjem. NFU verdsetter forslaget. Her følger NFUs høringsuttalelse.
  Barn på sykehjem
 • Foto av Norges lover

  Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver

  27.12.2017
  Når kommunen hevder at visse omsorgsoppgaver ikke er lovpålagt, kan det være en god tommelfingerregel å anta det motsatte.
  Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver
 • Illustrasjonsfoto av elev

  Skolepolitikk og New Public Management

  27.12.2017
  Det verste med New Public Management er at det virker og at skolen følger styringsmodellen. Elever med omfattende spesialundervisning faller utenfor styringssystemet. Elever med utviklingshemming faller utenfor skoleutviklingen.
  Skolepolitikk og New Public Management
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  Fauske etablerer arbeid og dagtilbud

  26.12.2017
  Kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske, Nils-Are Johnsplass, tar høyde for å etablere tilrettelagte arbeidsplasser og dagtilbud i kommunen i løpet av neste år, skriver Avisa Nordland.
  Fauske etablerer arbeid og dagtilbud
 • Illustrasjon

  Fra umyndiggjøring til myndiggjøring

  25.12.2017
  Frem til i dag har det vært vanlig at verge og helse- og omsorgspersonell bestemmer over mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at vi skal snu om på forholdet og hjelpe de umyndiggjorte til å ta informerte valg i samsvar med deres preferanser og vilje. Norge henger dessverre etter i denne prosessen.
  Fra umyndiggjøring til myndiggjøring
 • Illustrasjonsfoto

  Tvang, makt og umyndiggjøring

  23.12.2017
  I 1999 fikk vi lovverket som skulle begrense bruken av tvang og makt overfor utviklingshemmede. Lovverket hadde stor effekt til å begynne med. I de senere årene har lovverket først og fremst bidratt til å legitimere tvangsbruk.
  Tvang, makt og umyndiggjøring
 • Høyesterett

  Viktig dom om BPA

  12.12.2017
  Høyesterett har avsagt en dom som slår fast at skifte av BPA-leverandør ofte vil være en virksomhetsoverdragelse. Dommen stadfester også arbeidsleders styringsrett over ordningen.
  Viktig dom om BPA
 • Foto av Arvid Drolsum

  Jevnaker har et ledelsesproblem

  09.12.2017
  Over flere år har forholdene blitt stadig dårligere forhold for utviklingshemmede på Jevnaker. Få ansatte, mye vikarbruk og få med vernepleierkompetanse, sier Arvid Drolsum i NFU Hadeland lokallag til avisen Ringerikes Blad.
  Jevnaker har et ledelsesproblem
 • Penger

  Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene

  09.12.2017
  Kristelig Folkeparti blir tungen på vektskålen i spørsmålet om pleiepengeordningen også skal gi trygghet for dem som trenger ordningen mest.
  Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene
 • Laila Pedersen og datter

  Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO

  06.12.2017
  NFU Rogaland fylkeslag har bedt Fylkesmannen i Rogaland føre tilsyn med Stavanger kommunes krav om egenbetaling for barn med funksjonsnedsettelser i SFO.
  Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO
 • Illustrasjon

  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

  03.12.2017
  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede er en passende anledning for å stille spørsmålet om hvor det ble av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes et langt og et kort svar på spørsmålet. Det korte svaret er at myndigheter og profesjoner ser seg tjent med å gjemme, glemme og ignorere rettighetene. Et lenger svar kommer i brødteksten.
  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert
 • Jevnaker kommunevåpen

  Alvorlige lovbrudd i Jevnaker

  30.11.2017
  Fylkesmannens tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i Jevnaker avdekket at kommunen ikke sikrer at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført systematisk. De administrative systemene er ufullstendige. Kommunen legger ikke til rette for nødvendige helsetjenester i hjemmet for personer med psykisk utviklingshemming. Kommunen sikrer heller ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av tvang og makt.
  Alvorlige lovbrudd i Jevnaker
 • Åmot kommunevåpen

  Uforsvarlige tjenester i Åmot

  29.11.2017
  Åmot kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling, gjennomføring, evaluering og revurdering av personlig assistanse. Ansatte i tjenesten mangler kompetanse og kommunen sikrer ikke at tjenesteytingen skjer uten ulovlig bruk av tvang og makt.
  Uforsvarlige tjenester i Åmot
 • FN-flagg

  Kunnskapsdepartementet overser FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  27.11.2017
  I mars 2017 nedsatte Kunnskapsdepartementet "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging". Størstedelen av ressursbruken til spesialundervisning går til elever med utviklingshemming. Utvalgsmedlemmene har liten kjennskap til elevgruppen. Utvalgets mandat er uklart, vidt og mangler referanser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Kunnskapsdepartementet overser menneskerettighetene
 • Fn-flagget

  En skole for alle

  26.11.2017
  Den 4. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir markerer dagen med en konferanse om skole- og utdanning. Det kan være på tide å minne om Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  En skole for alle
 • Stortingsrepresentant Mona Lill Fagerås

  Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming

  24.11.2017
  Mona Lill Fagerås stiller spørsmål vedrørende den manglende finansieringen av studiet tilrettelagt for personer med utviklingshemming som Nord univestitet har utviklet.
  Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming
 • Siv-Len Strandskog

  Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge

  23.11.2017
  –De fleste barn er i stand til å ivareta seg selv til foreldrene kommer hjem når de går ut av 4. årstrinn. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne skal ikke straffes med betalingskrav for at deres barn er avhengig av tilsyn etter skoletid, sier Siv-Len Strandskog i Sola Arbeiderparti.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge
 • Stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem

  22.11.2017
  "Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine", skriver stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) sitt forslag som vil forhindre at barn må være på sykehjem.
  Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem
 • John Peter Hernes, Stavanger Høyre

  Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn

  22.11.2017
  John Peter Hernes, Stavanger Høyre, sier nei til gratis SFO for barn med spesielle behov etter 4. trinn. Kari Nessa Nordtun, Stavanger Arbeiderparti, går inn for gratis SFO.
  Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn
 • Ingvild Østerby

  Stavanger kommune krever ulovlig betaling

  21.11.2017
  Stavanger kommune har ikke lov til å ta betalt for skolefritidsordningen etter 7. klasse. Begrunnelsen er at skolefritidsordning kun finnes fra 1. til 4. trinn, for barn med funksjonsnedsettelser finnes ordningen fra 1. til 7. trinn. Kommunen kan ikke ta betalt for en skolefritidsordning som ikke finnes, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.
  Stavanger kommune krever ulovlig betaling
 • Hurum kommune

  Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune

  21.11.2017
  Helsetilsynet avdekket ulovlig tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning i Hurum kommune. Helsetilsynet avdekte også at hverken omsorgstjenestene eller helseoppfølgingen var forsvarlig.
  Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune
 • Mor og barn

  SFO bør være gratis etter 4. klasse

  20.11.2017
  Stavanger kommune krever foreldrebetaling for barn med funksjonsnedsettelser gjennom hele skolegangen. Velferdsstatens prinsipp bygger på å kompensere for funksjonsnedsettelser. I Stavanger påføres foreldre til barn med spesielle behov kostnader som andre ikke påføres.
  SFO bør være gratis etter 4. klasse
 • Birkenes sykehjem

  Barn på sykehjem

  19.11.2017
  En ny trend sprer seg. Barneavlastning etableres på kommunale sykehjem. Birkenes kommune gjør nå klart en del av sykehjemmet for å ta i mot barn. Klepp kommune har hatt barn på sykehjemmet i lang tid.
  Barn på sykehjem
 • Trondheim kommune

  På livet laus - Det gjelder livet

  18.11.2017
  Trondhem kommune kom dårlig ut i det nasjonale tilsynet med tjenester til voksne med utviklingshemning. Håvard Ravn Ottesen savner forslag fra rådmannen som kan bidra til å rette opp situasjonen.
  På livet laus - Det gjelder livet
 • Illustrasjon av barn på SFO

  Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling

  14.11.2017
  Stavanger kommune krever ulovlig foreldrebetaling for etter skoletidsopphold for elever med utviklingshemning etter 7. klassetrinn. Kommunen vil innføre en diskriminerende foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elever med utviklingshemning fra 5. til 7. klassetrinn.
  Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling
 • Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson

  Omkamp om tilskudd til bil

  13.11.2017
  I 2015 ble ordningen om tilskudd til bil for å bryte sosial isolasjon fjernet. Når foreslår stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk (SV) og Nicholas Wilkinson (SV) å gjeninnføre ordningen.
  Omkamp om tilskudd til bil
 • CRPD

  Umyndiggjøring eller likhet for loven

  11.11.2017
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at alle har rettslig handleevne, uavhengig av funksjonsnedsettelse og funksjonsnivå. Konvensjonens berettigelse vises gjennom motstanden av å innrømme mennesker med nedsatt funksjonsevne rettslig handleevne.
  Umyndiggjøring eller likhet for loven
 • Illustrasjonsfoto av folk som jobber i butikk

  Kommunalisering av VTA

  01.11.2017
  Regjeringen skal iverksette forsøk med kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid (VTA). NFU frykter utviklingen, noe vi ga klar beskjed om i vår høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet.
  Kommunalisering av VTA
 • Illustrasjon, bostøtte

  Stusslig om bostøtte

  16.10.2017
  For få år siden var det vanlig at personer med utviklingshemning mottok bostøtte. De senere årene har imidlertid husleiene økt samtidig som bostøtten er blitt redusert. I dag mottar knapt noen med utviklingshemning bostøtte. Forslaget til statsbudsjett for 2018 inneholder ikke noe for å rette opp situasjonen.
  Stusslig om bostøtte
 • Illustrasjonsfoto av arbeid

  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak

  13.10.2017
  I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i antallet tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid på 125. Med en slik årlig økning vil det ta ca. 250 år før dagens behov for tiltaksplasser er dekket. Vi er glade for den varslede økningen, men etterlyser en opptrappingsplan for å dekke behovet for tiltaksplasser.
  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto, omsorgsbolig

  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering

  12.10.2017
  Institusjonsomsorgen er gjeninnført. En vesentilig årsak er fremveksten av Helse- og omsorgsdepartementet. Fokuset er helse- og eldreomsorg. Levekårene til mennesker med utviklingshemning havner i skyggen.
  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering
 • Illustrasjon av brukermedvirker

  Bergensere søkes!

  11.10.2017
  NFU Bergen lokallag trenger medlemmer som kan bli med i arbeidet overfor Bergen kommune. Siktemålet er å sikre gode levekår for innbyggere med utviklingshemning.
  Bergensere søkes!
 • Foto av et bofellesskap

  Fra gode levekår til dårlig omsorg

  10.10.2017
  I 2016 ble det gjennomført nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemning. Ulovlige forhold ble avdekket i 79 prosent av tilfellene. Ingen har kontroll med utviklingen. Tjenestene til mennesker med utviklingshemming har endret fokus fra å legge til rette for gode levekår, til å gi forsvarlig pleie.
  Fra gode levekår til dårlig omsorg
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen

  07.10.2017
  Stortingsrepresentant for Nordland SV, Mona Fagerås, varlser at de vil komme med et nytt forslag til pleiepengeordningen, skriver Avisa Nordland.
  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen
 • Skjermdump fra NRK Hordalands nettsider

  Bergen kommune på ville veier

  05.10.2017
  Elin Leegaard Marøy får ikke lenger bistand til å dra på treningsstudio, melder NRK Hordaland. Bergen kommune kutter i tjenestetilbudet på en måte som synes å være i strid både med lovverket, nasjonale politisker målsetninger og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Bergen kommune på ville veier
 • Foto av penger

  Omkamp om pleiepengeordningen?

  01.10.2017
  Partienes mandatfordeling er endret siden den nye pleiepengeordningen ble vedtatt av Stortinget i vår. Nå vil det være flertall for forslag som falt i vår. Kan hende enkelte partier også har tenkt seg om og endret standpunkt?.
  Omkamp om pleiepengeordningen?
 • Illustrasjon

  Styrket pårørendestøtte

  01.10.2017
  Fra og med i dag iverksettes nye bestemmelser om pårørendestøtte. Endringen dreier seg først og fremst om presiseringer og klargjøring av rettighetene til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.
  Nye lovbestemmelser om pårørendestøtte
 • Illustrasjonsfoto

  En lov om beslutningsstøtte

  30.09.2017
  Vergemålsloven er ikke i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men med korrigeringer av lovverket og dagens praksis, bør det være en enkel oppgave å sikre samsvar.
  En lov om beslutningsstøtte
 • FN-logo

  Retten til et selvstendig liv

  29.09.2017
  FN-komiteén som overvåker statenes etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har presisert forståelse av konvensjonens artikkel 19
  Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet
 • Kirsti Bergstø

  Takk for innsatsen!

  12.09.2017
  Når det nye Stortinget møtes, så er det uten to av dem som har fremmet interessene til mennesker med utviklingshemming mest, nemlig stortingsrepresentantene Kristi Bergstø (SV) og Freddy de Ruiter (Ap).
  Takk for innsatsen!
 • Valg

  Hjelp i valglokalet

  11.09.2017
  Har en behov for hjelp til å stemme, så har en rett på slik hjelp.
  Hjelp til å stemme
 • Illiustrasjonsfoto

  Arbeidsmarkedstiltak

  28.08.2017
  Samtlige partier har programfestet å iverksette tiltak for å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid. Presisjonsnivået varierer mellom programmene. Tilrettelegging, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd er gjengangere blant tiltakene. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal forbli statlig.
  Arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto

  Barn med utviklingshemming i partiprogrammene

  19.08.2017
  Barn med funksjonsnedsettelser og deres familier er godt representert i partprogrammene til Kristelig Folkeparti. Sosialistisk Venstreparti har mange og klare forslag. Venstre har knapt nevnt gruppen. Mange partier benytter seg av retoriske grep som gjør det mulig å love noe uten å ha lovet noe, f.eks. ved å love å "vurdere".
  Barn med funksjonsnedsettelser i partiprogrammene
 • Illustrasjonsfoto

  Partienes holdning til sortering

  19.08.2017
  Ikke overraskende er det Kristelig Folkeparti som er klarest mot å selektere fostre med bakgrunn i fosterets egenskaper. Rødt og Fremskrittspartiet er de mest liberale.
  Partienes holdning til sortering
 • Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Kirsti Bergstø og Olaug Bollestad

  Setter utviklingshemming på dagsorden

  14.08.2017
  Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Olaug Bollestad (KrF) har i imponerende grad satt fokus på politikken overfor mennesker med utviklingshemming i denne stortingsperioden.
  Setter utviklingshemming på dagsorden
 • Regjeringen Solberg

  Regjeringsmedlemmenes innsats

  13.08.2017
  Valget nærmer seg og det kan være på tide å gjøre opp status for fire års erfaring med regjeringen Solberg.
  Regjeringsmedlemmenes innsats
 • Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap)

  Alle har rett på gode tjenester

  09.08.2017
  –Arbeiderpartiet er for et sterkt kommunalt selvstyre. I dette ligger det frihet, men også en forpliktelse til å ta ansvar for kommunes innbyggere. Ansvaret må forankres i kommunens politiske organ. Jeg registrerer at det i sakene omtalt i Trønder-Avisas artikkelserie er forvaltere, ikke politikere, som uttaler at kommunen ikke evner å etablere gode nok tjenester, skriver stortingsrepresentant Invild Kjerkol (Ap) i et leserinnlegg i Trønder-Avisa.
  Alle har rett på gode tjenester
 • Faksimile av Trønder-Avisa

  Alle skal kunne bo og leve i kommunen

  19.07.2017
  Trønder-Avisa har gjennom et titalls artikler satt fokus på fremveksten av private omsorgssentre. Personer med utviklingshemming og tilleggsproblemer sendes bort fra hjemkommunen og blir boende under institusjonslignende forhold. Enkelte har forsvart praksisen, andre har kritisert Trønder-Avisas dekning av saken. Her følger et tilsvar til motstemmene.
  Alle skal kunne bo og leve i kommunen
 • Dag Olav

  Når tjenestene forsvinner

  18.07.2017
  Dag Olav har bodd i sitt eget hus i Stavanger siden 2013. Han trives, spesielt når tjenestene kommer.
  Når tjenestene forsvinner
 • Nærlandsheimen

  Særomsorgen – nissen fulgte med på lasset

  16.07.2017
  De samme argumentene som ble brukt for institusjonene innen HVPU brukes i dag i kommunal omsorg, f.eks. «fordelene» med stordrift. Det mange ikke forstår, heller ikke alle såkalte fagfolk, er at stordrift er jo ofte nettopp en del av problemet for utviklingshemmede og dermed kostnadsdrivende, skrive Olav Tendeland, tidliger direktør for HVPU i Rogaland.
  Særomsorgen – nissen fulgte med på lasset
 • Illustrasjonsfoto

  Alle skal kunne bo og leve i kommunen

  13.07.2017
  Trønder-Avisa skal ha ros for artikkelserien «De umulige sakene», om personer med utviklingshemming, personlighetsforstyrrelser og atferdsproblemer som plasseres i private institusjoner, ofte langt fra hjemkommunen. Praksisen er i strid med etablerte nasjonale politiske målsettinger, lovverket og menneskerettighetene.
  Alle skal kunne bo og leve i kommunen
 • Institusjonsomsorgen

  01.07.2017
  "De umulige sakene" er fellesoverskriften til en serie artikler i Trønder-Avisa. Artiklene belyser fremveksten av private omsorgsfirma som på oppdrag av kommunene bosetter personer med utviklingshemming og atferdsvansker i institusjonslignende tilværelse langt i fra hjemstedskommunen.
  Institusjonsomsorgen
 • Anna Kittelsaa

  Utviklingshemming og leveverdige liv

  29.06.2017
  Anna Kittelsaa mener Aksel Braanen Sterri handlet uetisk med sine nedverdigende utsagn om mennesker med Downs syndrom. Hun er skuffet av medias ensidighet og fraværet av fagfolk i den etterfølgende debatten.
  Utviklingshemming og leveverdige liv
 • Oppslag i Trønder-Avisa

  De kommunene har gitt opp

  21.06.2017
  Kommunene betaler helt unødvendig store summer til private omsorgsfirma for at disse skal overta tilbudet til "vanskelige" personer med utviklingshemming. Trønder-Avisa bringer i dag historien om Mestrings- og læringssenteret på Ekne.
  De kommunene har gitt opp
 • Sirkelen sjukeheim

  Barn på sykehjem

  19.06.2017
  Klepp kommune plasserer barn på sykehjem, stikk i strid med nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.
  Barn på sykehjem
 • Rektor Ole Petter Ottersen

  Rektor Ottersens fleksible prinsipper

  13.05.2017
  Det er postivit at rektor Ole Petter Ottersen reagerer mot rasistiske holdninger på Universitet i Oslo. Det er vanskeligere å forstå den samme rektorens argumenter for ikke å reagere mot univeristetsansattes nedsnakking av mennesker med funksjonsnedsettelser generelt og personer med Downs syndrom spesielt.
  Rektor Ottersens fleksible prinsipper
 • Rektor Ole Petter Ottersen

  Hvor utgangspunktet er som galest...

  01.05.2017
  I takt med rektor Ole Petter Ottersen presiseringer av egne standpunkt i forbindelse med Sterris nedsnakking av mennesker med utviklingshemming, får forklaringene karakter av en uforståelig rundans. Lite tyder på at rektor Ottersen selv fatter innholdet i det han skriver.
  Hvor utgangspunktet er som galest...
 • Akademia som forurenser

  Akademia som forurenser

  25.04.2017
  I Tyrkia og Ungarn er akademia truet av myndighetene. I Norge er mennesker med utviklingshemming truet av akademia.
  Akademia som forurenser
 • Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar

  20.04.2017
  Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo bør unnskylde seg overfor mennesker med utviklingshemming. Den akademiske friheten rommer ikke krenkelser.
  Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar
 • Baby med Downs syndrom

  Sorteringsdebatten

  18.04.2017
  Sorteringsdebatten har blusset opp på ny. En saklig og informativ debatt pågår i legetidskriftet. Større ord og kraftigere påstander kommer fram i den konservative avisen Minerva.
  Sorteringsdebatten
 • Ordet absurd

  Hvis kongen var dronning?

  16.04.2017
  Hypotetiske spørsmål gir sjelden interessante svar. Spørsmålet om samfunnet ville vært dårligere dersom Downs syndrom ikke fantes, er omtrent like håpløst som spørsmålet om en ville tatt en vaksine mot Downs syndrom.
  Hvis kongen var dronning?
 • Universitetet i Oslo

  Det akademiske sløvsinn

  11.04.2017
  Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ser på statssekretær Bjørnar Laabak som en trussel mot den akademiske friheten. Dessverre ser ikke rektor Ottersen sitt eget akademiske ansvar.
  Det akademiske sløvsinn
 • Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet

  09.04.2017
  Forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov vil bety en alvorlig nedbygging av likestillings- og diskrimineringsvernet.
  Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Arvelære

  Aksel Braanen Sterris åpenbaring

  07.04.2017
  Aksel Braanen Sterri hevder at personer med Downs syndrom ikke lever fullverdige liv. Tradisjonen med å redusere menneskeverde til utviklingshemmede er lang og omfattende.
  Aksel Braanen Sterris åpenbaring
 • Erna og Siv

  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven

  04.04.2017
  Regjeringen foreslår å vingeklippe Fylkesmannen, svekke innbyggernes rettsikkerhet og styrke kommunenes rettsikkerhet, stikk i strid med både Høyre og FrP sine tidligere synspunkter og stikk i strid med grunnloven.
  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven
 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet

  02.04.2017
  Regjeringen har lagt fram et lovforslag som pålegger Fylkesmannen å legge stor vekt på det kommunale selvstyre i behandlingen av klagesaker. Lovforslaget åpner også for at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom de mener at Fylkesmannen har gått for langt i klagebehandling. Forslaget innebærer en svekkelse av innbyggernes rettsikkerhet.
  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming

  29.03.2017
  Det pågår en kraftig overdiagnostisering av utviklingshemming til tross for fagfolkenes påstand om underdiagnostisering av tilstanden.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming
 • Illustrasjon

  Helsevesen, –behandling eller mishandling?

  22.03.2017
  TV 2 har brakt fram mange historier om foreldre med utviklingshemming som blir fratatt sine barn. Når TV 2 nøster i sakene, avdekkes en praksis i deler av helsetjenesten som er såpass alvorlige at helse- og omsorgsminister Bent Høie må sikre at det ryddes opp.
  Helsevesen, –behandling eller mishandling?
 • penger

  Bostøtten som skrumpet inn

  16.03.2017
  Bostøtten forsvinner for stadig flere. Årsaken er først og fremst at bevilgningene til bostøtte har avtatt de siste årene.
  Bostøtten som skrumpet inn
 • Norges lover

  Kommunene gir blaffen

  13.03.2017
  Tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016, tegner et nedslående bilde. Institusjonsomsorgen er gjenninført, tjenestene er dels fraværende og dels kollektive, rettsikkerheten er fraværende. Tjenestene mangler kompetanse og kommunene mangler oversikt over situasjonen.
  Kommunene gir blaffen
 • Menneskerettighetserklæringen

  Diagnose og diskriminering

  12.03.2017
  Stadig vekk benyttes utviklingshemming som begrunnelse for tiltak. Få synes å være klar over at slike begrunnelse er diskriminerende.
  Diagnose og diskriminering
 • Normalfordelt iq

  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem

  26.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus diagnostiserer barn med gjennomsnittlige skoleprestasjoner som utviklingshemmet, i følge TV 2. Tilfellet er neppe unikt og kommer av fagfolk med for stor tro på, og for liten innsikt i eget fagfelt.
  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem
 • Normalfordeling

  Psykolog, – fagperson eller diagnose?

  25.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Stavanger nekter å slette utviklingshemmingsdiagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter, melder TV 2. Dette til tross for at jenten har gjennomsnittskarakterer og fikk fem i norsk muntlig. Mye tyder på at BUP har større problemer enn flere av pasientene.
  Psykolog, – fagperson eller diagnose?
 • Fareskilt

  Vokt deg for Seljord!

  25.02.2017
  Det er svært vanlig at de kommunale tjenestene til mennesker med utviklingshemming er i strid med lovverket. Når det gjelder Seljord kommune, må det være adskillig lettere å peke på forhold som fugerer enn å påpeke hva som ikke fungerer.
  Vokt deg for Seljord!
 • Alf Anvedsen

  Inkludering er det vi vil!

  24.02.2017
  Inkludering, det å inngå i samfunnet som likeverdige innbyggere, er den største utfordringen til mennesker med utviklingshemming. Skal vi gå i retning av et inkluderende samfunn, må vi få kommunene med oss, skriver NFUs tidligere nestleder Alf Anvedsen.
  Inkludering er det vi vil!
 • Penger

  Inntektssystemet til kommunene

  21.02.2017
  Statlige myndigheter har gitt mennesker med bistandsbehov lovfestede rettigheter. De fleste tjenestene er pålagt kommunene. Staten bestemmer kommunenes inntekter, men systemet for å finansiere kommunene står verken i forhold til politiske målsetninger eller lovpålagte oppgaver.
  Inntektssystemet til kommunene
 • Skjermdump fra TV 2

  Utviklingshemmede som foreldre

  13.02.2017
  TV 2 brakte nyheten om 200 foreldre med utviklingshemming, lærevansker og kognitiv svikt som årlig blir fratatt sine barn av barnevernet. Det er god grunn til stille spørsmål med norsk praksis på feltet.
  Utviklingshemmede som foreldre
 • Foto fra Erlandsens Conditori

  Erlandsens Conditori stenger dørene

  03.02.2017
  Den 2. februar meldte Erlandsens Conditori at de ble nødt til å avvikle driften. Etter flere års slit med å etablere sin egen arbeidsplass, måtte Kim, Daniel og støttespillerne rundt dem innse at det ville være for krevende å fortsette driften uten offentlige tilskudd og prisgitt veldedighet.
  Erlandsens Conditori stenger dørene
 • FN-flagg

  Skuffende men ikke håpløst

  02.02.2017
  Det var forventet at Stortinget ikke ville gå inn for å slutte seg til FNs individklageordning for brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om vedtaket var skuffende, viser saken at det er fragmenter av håp.
  Norge ville ikke gå inn for individklagerett
 • Fru Justisia

  Ulovligheter avdekket i fire av fem tilsyn

  31.01.2017
  Tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016 avdekket ulovlige forhold i 81% av tilfellene.
  Tilsyn avdekker ulovligheter
 • Medisiner

  Medisinfri behandling

  30.01.2017
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt helseregionene pålegg om å tilby personer med psykiske lidelser tilbud om medisinfri behandling. Lite tyder på at ordningen vil nå mennesker med utviklingshemming.
  Medisinfri behandling
 • Torill Vagstad

  Stange kommune bryter loven

  11.01.2017
  Mina valgte å gå på en videregående skole som ikke ligger i hjemkommunen hennes. Det skapte store problemer. Kommunen makter ikke å etablere et tjenestetilbud.
  Stange kommune gir ikke lovpålagte tjenester
 • Byråd Inga Marte Thorkildsen

  Takk Inga Marte!

  22.12.2016
  Ingen har gjort mer for å rette opp umenneskelige forhold for utviklingshemmede i bydel Bjerke enn byråd Inga Marte Thorkildsen. I stedet for å rydde opp i eget reir, forsøker bydelen nå å gjøre byråden til problemet.
  Takk Inga Marte!
 • Norges lover

  Lovbrudd over hele fjøla!

  05.12.2016
  Til nå i år er det rapportert 41 tilsynen med tjenester til mennesker med utviklingshemning. Det er avdekket ulovlige forhold i 83% av tilfellene.
  Lovbrudd over hele fjøla!
 • Illustrasjon

  Hva skjer med arbeidstilbudet?

  04.12.2016
  I budsjettavtalen er antallet tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) økt med 300, men det er ikke bevilget ekstra midler til arbeidsmarkedstiltaket. Personer med utviklingshemning står i fare for å bli ytterligere marginalisert ut fra arbeidsmarkedstiltakene.
  Hva skjer med arbeidstilbudet?
 • FN-flagg

  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter

  03.12.2016
  Utenriksdepartementet gir en svært ubalansert beskrivelse av en eventuell individuell klagerett til FN-komitéen for funksjonshemmedes rettigheter.
  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter
 • Illustrasjon

  Samtykkekompetanse eller selvbestemmelse

  27.11.2016
  Folk som trenger hjelp til å velge eller å tilpasse seg, skal også sikres sine ønsker og behov. Personens vilje må ikke forveksles med helsepersonells fordommer.
  Samtykkekompetanse, beslutningskompetanse eller selvbestemmelse
 • Bærum kommunes nettsider

  Positive signaler fra Bærum kommune

  16.11.2016
  Bærum kommune varsler i dag at kommunen vil bruke tid for å finne best mulig løsninger på problemene som har oppstått i kjølvannet av Høyesteretts avlasterdom. NFU takker Bærum kommune for hensynsfull klokskap.
  Positive signaler fra Bærum kommune
 • Illustrasjon

  Avlastere, ikke si opp jobben!

  15.11.2016
  Bærum kommune har bedt private avlastere si opp jobbene sine innen den 28. november. NFU oppfordrer private avlastere om ikke å underskrive egen oppsigelse. Bærum kommune bør bruke tid og krefter på å finne løsninger, ikke på å skape kriser.
  Avlastere, ikke si opp jobben!
 • Institusjon

  Fra institusjon til omsorgsghetto

  06.11.2016
  Politikere i Selbu vil samle mennesker med omsorgsbehov på ett sted. Et bofellesskap med sju utviklingshemmede skal forstyrres. De har en trygghet det har tatt mange år å etablere, skriver Mari Ann Kulseth, søster til en flott dame med psykisk utviklingshemming i lørdagens kronikk i Adresseavisa.
  Fra institusjon til omsorgsghetto
 • Stolhetsparaden

  Bjarne Kjeldsens moraliseringer

  04.11.2016
  Bjarne Kjeldsen synes ikke om flere av innleggene i Aftenposten, Morgenbladet, på nettsiden til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og på Facebook. «Nå er det nok fordømmelse. Nok moralisme. Nok synsing. Nok nedsnakking», skriver han i sitt blogginnlegg som også var å lese i Aftenposten.no den 2. november.
  Bjarne Kjeldsens moraliseringer
 • Høyesterett

  Avlasterdommen

  03.11.2016
  Avlaster II-dommen har store og uoversiktelige konsekvenser. Det er lett å peke på problemene dommen medfører. Her følger noen råd både til NFU-lag og til våre nasjonale myndigheter.
  Avlaster dommen
 • Faglig forsvarlighet

  Farlig uforsvarlighet eller faglig forsvarlighet

  30.10.2016
  Selv det mest uforsvarlige kan være forkledd som faglig forsvarlighet.
  Farlig uforsvarlighet eller faglig forsvarlighet
 • Elin Ørjasæter (FOTO: Christine Heim)

  Elin Ørjasæters ulykkelige barndom

  25.10.2016
  Elin Ørjasæter skriver fortsatt om sin ulykkelige barndom som lillesøster til en gutt med autisme. Det skribenten mangler av balanse og nyanse, tar hun igjen i stigmatisering og generalisering.
  Elin Ørjasæters ulykkelige barndom
 • Dørlås

  Forsvarlig med ulovlig innelåsing!

  05.10.2016
  Beboere er i flere tilfeller låst inne i sine leiligheter i et bofellesskap i Kristiansand. Fylkesmannen mener den ulovlige praksisen er forsvarlig, skriver avisen Fædrelandsvennen.
  Forsvarlig med ulovlig innelåsing!
 • Illustrasjonsfoto

  Vold og overgrep

  28.09.2016
  Vi mangler oversikt over omfanget, men vi vet at vold og overgrep forekommer. Mennesker med utviklingshemning er både blant offrene og blant overgriperne. Felles for hendelsene, er at de kan unngås. De mest alvorlige hendelsene kan alltid unngås.
  Vold og overgrep
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

  Mer røre fra Hedmark

  14.09.2016
  I går avgjorde Sør-Østerdal Tingrett at den ikke vil overprøve Fylkesnemndas avgjørelse om at mor til kvinnen med lett utviklingshemning fra Elverum som er underlagt tvangsregime, er kvinnens nærmeste pårørende.
  Mer røre fra Hedmark
 • Illustrasjonsfoto

  Utviklingshemmede betraktes som barn

  12.09.2016
  Landsstevnet i håndball og fotball er over. De positive opplevelsene er mange, men en erfarer også at voksne med utviklingshemning betraktes som barn.
  Utviklingshemmede betraktes som barn
 • Regjeringen Solberg

  Erfaringer med regjeringen så langt

  10.09.2016
  Om ett år er det stortingsvalg. Nå har vi tre års erfaring med regjeringen Solberg og vi kan vurdere resultatet så langt.
  Erfaringer med regjeringen så langt
 • Grannes skole

  Skole eller oppdragelsesanstalt?

  08.09.2016
  Fylkesmannen avdekket krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt overfor elevere på ressurssenteret på Grannes skole. Rådmannen og kommunestyret må ta ansvar, sikrer seg at de nødvendige grepene tas og at utviklingen følges opp.
  Skole eller oppdragelsesanstalt?
 • Helsetilsynet

  Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller

  06.09.2016
  Til nå i år har Helsetilsynet gjennomført 21 tilsyn overfor omsorgstjenesten til voksne med utviklingshemning. I 19 av tilsynene er det avdekket forhold som er i strid med lovverket.
  Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller
 • Illustrasjon

  Plikten til å ha en inkluderende skole

  01.09.2016
  FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har kommet med en veileder til artikkel 24, – Utdanning. Skal konvensjonen etterleves vil det kreve stor innsats gjennom hele forvaltningssystemet på alle forvaltningsnivå, fra kunnskapsministeren til den enkelte læreren.
  Plikten til å ha en inkluderende skole
 • Beathe Signy Hebnes

  Frykter mer tvang overfor sin datter

  28.08.2016
  Beathe Signy Hebnes er mor til en kvinne med autisme på 55 år. De siste årene har datteren både vært tvangsflyttet og hatt tvangsvedtak. Til mors store fortvilelse, ønsker både kommunen og spesialisthelsetjenesten igjen å tvangsflytte datteren og å videreføre tvangstiltakene.
  Frykter mer tvang overfor sin datter
 • Illustrasjon

  Bør tvangstiltak hjemles i skolelovgivningen?

  27.08.2016
  Fylkesmannen i Rogaland anbefaler kunnskapsdepartementet å vurdere å innføre reguleinger av tvangsbruk i skolen.
  Bør tvangstiltak hjemles i skolelovgivningen?
 • Fylkesmannen i Rogaland

  Ulovlig tvang i skolen

  26.08.2016
  Elever ved ressurssenteret på Grannes har vært utsatt for krenkelser og ulovlig bruk av tvang og makt, i følge Fylkesmannen i Rogaland.
  Ulovlig tvang i skolen
 • Torill Vagstad

  Beskyttelse av myndighetsmisbruk

  21.08.2016
  Straffesaken mot NFUs fylkesleder i Hedmark er over. Dom faller mot slutten av måneden, men behandlingen i tingretten gir grunnlag for å stille mange kritiske spørsmål om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning.
  Beskyttelse av myndighetsmisbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Når behandling blir overgrep

  12.08.2016
  Når habiliteringstjenesten i Hedmark snakker om behandling, så kan overgrep være et mer dekkende begrep.
  Når behandling blir overgrep
 • Helsetilsynets logo

  Lovbrudd som hovedregel

  08.08.2016
  I 16 av 18 tilsyn til nå i år, har Helsetilsynet avdekket ulovlige forhold i tilbudet til mennesker med utviklingshemning.
  Lovbrudd som hovedregel
 • Logo til Omsorgsbygg Oslo

  Arroganse og ubeboelige boliger

  04.08.2016
  Kan hende Oslo kommune gjort noe ulovlig da de etablerer ubeboelige boliger. Helt sikkert er det at kommunen har gjort noe dumt.
  Arroganse og ubeboelige boliger
 • Foto av Torill Vagstad

  Straffesak mot NFU-leder

  02.08.2016
  NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad, skal mandag den 15. august møte i retten, anklaget for brudd på straffelovens § 390 a. Saken er av stor betydning i lys av selvbestemmelse og reiser spørsmål om forskjellen på behandling og frihetsberøvelse.
  Straffesak mot NFU-leder
 • Illustrasjonsfoto

  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning

  25.07.2016
  Budstikka skal ha ros for å sette fokus på vold overfor mennesker med utviklingshemning, systemsvikt eller mangel på systemer for håndtering slike hendelser i Bærum kommune.
  Overgrep overfor mennesker med utviklingshemning
 • Stortinget

  Valgkamp overfor alle?

  18.07.2016
  Når politikerne kommer tilbake fra ferie, starter den lange valgkampen. Partiene vil overgå hverandre i gode tiltak overfor folk flest. De fleste partiene vil trolig overse utfordringene til mennesker med utviklingshemning.
  Valgkamp overfor alle?
 • Illustrasjonsfoto

  Den urett som ikke rammer deg selv

  08.07.2016
  En ung kvinne med utviklingshemning er gjentatte ganger blitt utsatt for vold, skriver avisen Budstikka. Bærum kommune har rapportert saken til Fylkesmannen, men hvorfor anmelder ikke kommunen saken til politiet når det foreligger mistanke om brudd på straffeloven?
  Den urett som ikke rammer deg selv
 • Illustrasjonsfoto

  Likhet for loven

  27.06.2016
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse representerer et paradigmeskifte som vil ryste og utfordre etablerte tanker, lovverk og fagmiljø. Artikkel 12 er kanskje den artikkelen som en vil slite mest med å oppfylle.
  Likhet for loven
 • Illustrasjonsfoto

  Frihet og personlig sikkerhet

  24.06.2016
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne legger restreksjoner på tvangsbruk. Artikkel 14 om frihet og personlig sikkerhet, er i tillegg til artiklene 12 og 15 de mest spesifikke restriksjonene på tvangsbruk.
  Frihet og personlig sikkerhet
 • Illustrasjonsfoto

  Erfaringer med tvangslovgivningen

  18.06.2016
  Regjeringen nedsatte fredag Tvangslovsutvalget. Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal ha ros for å handle raskt. Det er på tide å samle våre erfaringer med tvangslovgivningen.
  Erfaringer med tvangslovgivningen
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Svar eller svada?

  03.06.2016
  Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen spørsmål om hvordan en skal sikre at også elever med utviklingshemning får en lovlig og god opplæring. Statsråden svarte med å henvise til lovverket som ikke følges og skoleeiers ansvar som de ikke makter å utøve.
  Svar eller svada?
 • Ila

  Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!

  30.05.2016
  NRK den siste tiden har satt søkelyset på innsatte med utviklingshemning og deres spesielle utfordringer i kriminalomsorgen. Det er positivt at NRK setter fokus på saken, men all erfaring tilsier at saken i høyden vil komme til justisdepartementets skuffer. Om en uke eller to er saken glemt.
  Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!
 • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

  Hvor er Sigbjørn Johnsen?

  15.05.2016
  Fylkesmannen er regjeringens forlengede arm i fylkene. Deres oppgave er blant annet å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Når de ansatte under Fylkesmannen i Hedmark ikke utøver denne jobben, må Sigbjørn Johnsen sikre at Fylkesmannens oppdrag ivaretas.
  Hvor er Sigbjørn Johnsen?
 • Illustrasjonsfoto

  Kunnskapsdepartementet mobber flest

  05.05.2016
  Målstyring er krevende. Uten mål, blir målstyring absurd. Elever med utviklingshemning inngår ikke i de sentrale parametrene som forteller om tilstanden i norsk skole.
  Kunnskapsdepartementet mobber flest
 • Fylkesmannen

  Fylkesmannen i Hedmark må granskes

  30.04.2016
  Ei ung kvinne fra Elverum er underlagt et ulovlig tvangsregime, i strid med straffeloven. Det ulovlige tvangsregimet utøves av kommunen med godkjennelse av Fylkesmannen.
  Fylkesmannen i Hedmark må granskes
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvorfor jeg heier på Høie

  18.04.2016
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ingen førstereisgutt. Han har lang fartstid som opposisjonspolitiker på helse- og omsorgsfeltet. Det mest oppsiktsvekkende med Bent Høie, er at han fortsetter sin linje fra Stortinget og styrker situasjonen til mennesker med fuksjonsnedsettelser.
  Hvorfor jeg heier på Høie
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Heia Høie!

  12.04.2016
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!
  Heia Høie!
 • Faksimile fra Dagsrevyen

  Den inkluderende skolen i revers

  10.04.2016
  Dagsrevyen fortalte lørdag at den inkluderende skolen var i retur og at segregeringen ble forsterket gjennom skolegangen.
  Den inkluderende skolen i revers
 • Presseklipp

  I skyggen av Villa Eik

  25.03.2016
  Dagbladet har engasjert seg i de uholdbare forholdene i bofellesskapet Villa Eik. Det samme har politikerne Freddy de Ruiter, Carl I. Hagen og Inga Marte Thorkildsen. Kan hende forholdene bedrer seg i Villa Eik. For alle andre som lever under lignende forhold, har lite skjedd.
  I skyggen av Villa Eik
 • Ilustrasjonsfoto

  En skole for de få

  19.03.2016
  Det synes underlig med en skolepolitisk satsning som gjør flertallet av lærerne inkompetente og som svikter det store flertallet av elevene.
  En skole for de få
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Å barbere seg og å skjære av seg hodet

  15.03.2016
  Kunnskapsdepartementet foreslår en ny lærerutdanning, –den største endringen som har vært i norsk skole siden 1889, da vi fikk folkeskoleloven.
  Å barbere seg og å skjære av seg hodet
 • Illustrasjonsfoto

  PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet

  13.03.2016
  Forslaget til forskrift om ny grunnskolelærerutdanning er dels et resultat av Norges middelmådige plassering i PISA-undersøkelsene og dels et resultat av fagdidaktikernes forsøk på å skaffe mer plass til egne interessefelt. Taperne på forslaget, vil være elever flest og spesielt elever med utviklingshemning.
  PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet
 • Illustrasjonsfoto

  En kunnskapsskole bygd på kunnskapsløshet

  11.03.2016
  Regjeringen foreslår dramatiske endringer i lærerutdanningen. Norsk, matematikk og andre fags posisjon skal styrkes. Pedagogikk og spesialpedagogikk skal marginaliseres. De fleste elevene vil tape på slike endringer. Elever med utviklingshemning vil tape mest.
  En kunnskapsskole bygd på kunnskapsløshet
 • Illustrasjonsfoto

  Nyinstitusjonaliseringen

  06.03.2016
  Når kommunen vil kutte kostnader, sparer funksjonshemmede skoutgiftene sine. Tøfler er alt som trengs.
  Nyinstitusjonaliseringen
 • Illustrasjonsfoto

  Nei til kommunalisering av VTA

  05.03.2016
  Arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning er blitt svekket gjennom lange tider. Gjør regjeringen alvor av å kommunalisere Varig tilrettelagt arbeid (VTA), er det fare for at arbeidstilbudet forsvinner for godt.
  Nei til kommunalisering av VTA
 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Målstyring uten mål

  04.03.2016
  Skolesektoren er gjennomsyret av målstyring. Elever med utviklingshemning inngår ikke i styringsparametrene. En skal være mer enn flink for å drive målstyring uten mål.
  Målstyring uten mål
 • Kommunekart

  Kommunalisering for å løse eller for å skape problemer?

  14.02.2016
  Før regjeringen foreslår å overføre flere oppgaver til kommunene, bør de sørge for at kommunene makter å utøve det ansvaret de allerede har.
  Kommunalisering for å løse eller for å skape problemer?
 • Illustrasjonsfoto

  Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning

  25.01.2016
  Det er 32 år siden Lossiusutvalget anbefalte en gjennomgang av rettsikkerheten for mennesker med utviklingshemning. Det er 25 år siden Røkkeutvalget foreslo et regelverk for bruk at tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Det er 17 år siden tvangslovverket ble iverksatt. Tiden er overmoden for å trekke erfaringer og å revidere lovverket.
  Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning
 • Illustrasjonsfoto

  Tvang, makt og livstidsstraff

  11.01.2016
  Antallet personer med vedtak om tvangsbruk vokser som følge av at stadig nye får slike vedtak. De som har tvangsvedtak, blir bare unntaksvis kvitt vedtaket. Ingen vet hvor mange som får hele voksenlivet underlagt et tvangsregime.
  Tvang, makt og livstidsstraff
 • Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

  Et lovverk utgått på dato

  05.12.2015
  Premissene for reguleringen av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, finnes ikke lenger. Nye premisser har kommet til. Det er på høy tid at rettssikkerheten for mennesker med utviklingshemning gjennomgås på ny og et nytt lovverk etableres.
  Et lovverk utgått på dato
 • Fylkesfordeling av andlen personer med tvangsvedtak

  Tvangslovgivning ute av kontroll

  23.11.2015
  Andelen vedtak om tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i Hedmark 627% av tilsvarende andel i Finnmark.
  Tvangslovgivning ute av kontroll
 • Nestleder i NFU, Bjug Ringstad

  Loven er lik

  09.11.2015
  Saken i Elverum kommer i et stadig mer forunderlig lys. Min gode venninne får ikke lov av kommune og fylkesmann til å flytte. Hverdagen hennes er mer regulert, overstyrt og kontrollert nå enn før hun aktivt ytret ønske om det.
  Loven er lik
 • Venstreleder Trine Skei Grande

  Vi venter på Venstre

  31.10.2015
  Regjeringen foreslår å finansiere tiltak overfor flykninger til Norge med dramatiske kutt i overføringene til bistandsarbeidet til norske organisasjoner. Utfallet av stortingsbehandlingen avhenger av standpunktet Venstre tar i saken.
  Vi venter på Venstre
 • Politisk regnskap

  13.07.2015
  Regjeringen Solberg har snart hatt makten i to år, noe som har hatt sine positive og negative sider. Her følger et forsøk på en oppsummering.
  Politisk regnskap
 • Skjermdump fra NRK

  Støtte og sympati for utviklingshemmede – men endrer det hverdagen?

  12.07.2015
  Et notat som var ment for lojale partifeller og et hatbrev som sikkert heller ikke var ment for det offentlige rom, har opprørt titusener av nordmenn.
  Støtte og sympati for utviklingshemmede – men endrer det hverdagen?
 • Foto av ei jente med Downs syndrom

  Hat og diskriminering

  09.07.2015
  Vi har laget et samfunn med gode vilkår for hat og diskriminering overfor mennesker med utviklingshemning.
  Hat og diskriminering
 • Forsiden til Rundskriv om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning

  Et rundskriv i strid med lovverket?

  02.07.2015
  Mye taler for at det nye rundskrivet om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i strid med hva Stortinget har bestemt.
  Et rundskriv i strid med lovverket?
 • Illustrasjon

  Tvang og makt – myter, tro og viten

  21.06.2015
  Antallet personer med vedtak om bruk av tvang og makt har syvdoblet seg. Om årsakene til utviklingen, vet man lite. Til gjengjeld er det mange som mener mye.
  Tvang og makt – myter, tro og viten
 • Venstreleder Trine Skei Grande

  Venstre på ville veier!

  14.06.2015
  Venstrepolitiker Sanna Sarromaa ble provosert av Filip som gikk på nærskolen. Hun får støtte av Trine Skei Grande og andre partitopper.
  Venstre på ville veier!
 • Illustrasjonsfoto

  Årsaker til økt bruk av tvang og makt

  06.06.2015
  Antallet personer med utviklingshemning med vedtak om bruk av tvang og makt er syv ganger høyere enn i år 2000. Det er trolig et mangfold av årsaker bak utviklingen.
  Årsaker til økt bruk av tvang og makt
 • Illustrasjonsfoto

  Vil regjeringen diskriminere utviklingshemmede?

  01.06.2015
  Regjeringen vil flytte ansvaret for arbeid til utviklingshemmede og andre grupper som trenger bistand i arbeidslivet, fra stat til kommune. Regjeringen kaller det en ny oppgavefordeling- men vi kaller det diskriminering. Verken mer eller mindre.
  Vil regjeringen diskriminere utviklingshemmede?
 • Stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H)

  Å skyve utviklingshemmede fora