Nyheter

 • Pilotprosjekt innen høyere utdanning for personer med utviklingshemning

  26.02.2021
  VID har i samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Oslo kommune fått innvilget støtte til pilotprosjektet Høyere utdanning for personer med utviklingshemming fra Stiftelsen Dam. Det langsiktige målet med prosjektet er å etablere et tilbud om høyere utdanning til denne gruppen.
  Pilotprosjekt innen høyere utdanning for personer med utviklingshemning
 • Hanne Bjurstrøm

  Ombudet ber Stortinget sikre inkorporering

  24.02.2021
  Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til å ikke ta flere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
  Ombudet ber Stortinget sikre inkorporering
 • CRPD

  KrF og Venstre avgjør om CRPD skal inkorporeres

  24.02.2021
  Justiskomiteens innstilling om å inkorporere CRPD i norsk lov, gir ikke svar på noen spørsmål. Saken vil bli avgjort i Stortinget den 9. mars. KrF og Venstre vil avgjøre utfallet.
  KrF og Venstre avgjør om CRPD skal inkorporeres
 • NFUs sommerleir

  24.02.2021
  Vi håper å kunne avholde ferieleiren i år. Påmeldingen er nå i gang. Leiren kan bli avlyst dersom smittesituasjonen ikke blir bedre.
  NFUs sommerleir
 • Partiene

  Hvem stemmer hva om inkorporering?

  21.02.2021
  Den 23. februar kommer innstillingen om inkorporering av CRPD i norsk lov. Den 9. mars, skal Stortinget fatte vedtak. Politikkens vesen er upredikerbar. Ikke noe er avgjort før avstemningen er over.
  Hvem stemmer hva om inkorporering?
 • FN-logo

  Innarbeiding av CRPD i norsk lov

  20.02.2021
  Innarbeiding av CRPD i norsk lov, vil ikke gjøre natt til dag, men det vil være et viktig bidrag til likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.
  Innarbeiding av CRPD i norsk lov
 • Justiskomiteen

  NFU sendte brev til Justiskomiteen

  17.02.2021
  Stortinget skal behandle et forslag om gjennomgang av vergemålsloven. NFU sendte innspill og løsninger til komiteens medlemmer.
  NFU sendte brev til Justiskomiteen
 • Jeg vil stemme!

  17.02.2021
  NFU har et prosjekt sammen med Signo Vivo og Karde AS der målet er at mennesker med utviklingshemning skal bruke stemmeretten sin.
  Jeg vil stemme!
 • Hedvig Ekberg

  Stortinget behandler vergemålsloven

  16.02.2021
  En trenger absolutt en gjennomgang av vergemålsloven, men en langt bredere gjennomgang enn det forslaget som Stortinget skal behandle i vår, sier Hedvig Ekberg, NFUs generalsekretær.
  Stortinget behandler vergemålsloven
 • CRPD

  Vergemålsordningen: Føringer og anbefalinger

  16.02.2021
  Stortinget, Riksrevisjonen, FNs funksjonshemmedekomite, Norges institusjon for menneskerettigheter samt Likestillings- og diskrimineringsombudet har alle kommet med føringer og anbefalinger om utviklingen på vergemålsfeltet.
  Vergemålsordningen: Føringer og anbefalinger
 • Penger

  Faste vergers tarifforhandlinger

  15.02.2021
  Representantforslaget om vergemålsordningen som Stortingets justiskomite skal behandle, dreier seg om hvor mye mennesker med utviklingshemning skal måtte betale for en "hjelp" som det ofte ikke er tjent med.
  Faste vergers tarifforhandlinger
 • Norges lover

  Stortinget behandler vergemålsloven

  14.02.2021
  Stortinget skal behandle vergemålsordningen, etter noe som åpenbart er et intiativ fra faste verger. Siktemålet synes å være å styrke posisjonen til de faste vergene.
  Stortinget behandler vergemålsloven
 • Catalina Devandas

  Kritiserer Norge for vergemålsloven og bruken av faste verger

  13.02.2021
  – Dagens vergemålsordning må endres fundamentalt. I stedet for at noen tar beslutninger på vegne av noen, må det innføres ordninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne får støtte til å uttrykke sin vilje, sa Catalina Devandas, FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter sitt Norgesbesøk.
  Kritiserer Norge for vergemålsloven og bruken av profesjonelle verger
 • Vergemålsloven

  La vergemålsloven gå i søpla

  12.02.2021
  Det å ufrivillig bli definert som frivillig å havne under tiltak som en motsetter seg og som en heller ikke samtykker til, er like absurd som det høres ut. Vergemålsloven og de faste vergene opprettholder absurditeten.
  La vergemålsloven gå i søpla
 • Linda Hofstad Helleland

  Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID

  08.02.2021
  – Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
  Alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID
 • Bent Høie

  Positivt om vaksinasjon

  05.02.2021
  I situasjoner hvor en person uten samtykkekompetanse uttrykker motstand mot å ta vaksinen, følge med til vaksinasjonsstedet el, er det viktig å være lydhør overfor personens motforestillinger, og bruke tid og prøve å forstå personens motstand, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.
  Positivt om vaksinasjon
 • Linda Hofstad Helleland

  Hva sa statsråden om BankID?

  05.02.2021
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte statsråd Linda Hofstad Helleland om hva regjeringen vil gjøre for å sikre at alle kan benytte netthandel og ha tilgang til informasjon på nettet, også de som ikke får BankID. Her gjennomgås statsråden svar.
  Hva sa statsråden om BankID?
 • Karin Andersen

  Ber regjeringen sikre gode vaksineringsrutiner for alle

  01.02.2021
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ber regjeringen sørge for at mennesker med utviklingshemning skal kunne vaksineres på en måte som de selv finner akseptabel.
  Ber regjeringen sikre gode vaksineringsrutiner for alle
 • Bøker

  NFU ber om tilpasningsmuligheter i læreplanene

  31.01.2021
  Utdnningsdirektoratet har utarbeidet forslag til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. NFU er kritisk til forslaget.
  NFU ber om tilpasningsmuligheter i læreplanene
 • Stay home

  NFU advarer mot portforbud

  29.01.2021
  Regjeringen har åpnet for å innføre portforbud i av smittevernhensyn i situasjoner med svært høyt smittetrykk. NFU går mot forslaget.
  NFU advarer mot portforbud
 • Vaksine

  Tvangsvaksinasjon

  28.01.2021
  Helsedirektoratet har gitt sin forståelse av hva som er lov når det gjelder koronavaksinering av personer uten samtykkekompetanse. Premissene er uklare, ikke verifiserbare og tildels ikke eksisterende. I stedet for å skrive uklart om tvangsvaksinering, bør Helsedirektoratet skrive klart om tiltak for å unngå tvang.
  Tvangsvaksinasjon
 • Vil du delta i forskningsprosjektet ”Selvbestemmelse i voksenopplæringen for personer med utviklingshemming”?

  28.01.2021
  Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Jeg ønsker å finne ut hvordan du opplever selvbestemmelse på skolen. Dette prosjektet er et forskningsprosjekt fra institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved universitet i Oslo. Kontakt Sandra Samuelsen på: Telefon: 97033816 eller på mail: sysamuel@student.uv.uio.no.
  Vil du delta i forskningsprosjektet ”Selvbestemmelse i voksenopplæringen for personer med utviklingshemming”?
 • Tore Hagebakken

  Alle må ha tilgang til betalings- og informasjonstjenester på nettet

  27.01.2021
  Tore Hagebakken (Ap) forventer at regjeringen vil få til ordninger som gjør at alle kan handle, motta og sende informasjon via nettet og ikke utestenges på grunn av manglende BankID.
  Alle må ha tilgang til betalings- og informasjonstjenester på nettet
 • Karde og NFU har ferdigstilt nettressursen ‘Ja, vi kan!’.

  27.01.2021
  ‘Ja, vi kan!’ er ment å bidra til at mennesker med utviklingshemning skal forstå og mestre livet i det digitale samfunnet. Vi vet at mange mennesker med utviklingshemning kan mestre informasjonsteknologi ganske godt hvis de får opplæring i å bruke det. Mange bruker smarttelefoner, nettbrett, PC-er og MAC-er. De kan bruke teknologien overalt: hjemme, på jobben, i skole, på aktivitetssenter og i fritid.
  Karde og NFU har ferdigstilt nettressursen ‘Ja, vi kan!’.
 • Illustrasjon, koronavirus

  Vaksinasjon – hvor står utviklingshemmede i køen?

  16.01.2021
  Mange er opptatt av å bli vaksinert for å unngå alvorlige kosekvenser av å bli smittet av koronaviruset. Prioriteringene som staten legger til grunn for vaksinasjonsprogrammet er rimelig klare og evidensbaserte.
  Vaksinasjon – hvor står utviklingshemmede i køen?
 • Abid Raja

  Svenneprøven

  03.01.2021
  Til våren kommer stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. Skal meldingen bidra til å snu utviklingen, så kreves en statsråd med et sterkt departement og stor innflytelse på andre departement.
  Svenneprøven
 • Julehilsen fra Nordnes Verksteder

  15.12.2020
  NFU viderebringer en koselig julehilsen fra Nordnes Verksteder.
  Julehilsen fra Nordnes Verksteder
 • Isolasjon

  Isolert, innestengt og ensom

  09.12.2020
  Smittevernstiltakene medfører ensomhet og isolasjon. Tiltak stenges ned. Få har fokus på situasjonen til mennesker med utviklingshemning, skriver vernepleierstudentene Marthe Sørmo, Aurora Haukedal Skaaheim, Malin Knutsen, Cathrine Nordnes, Dina Karlstrøm Bjørnstad og Hanna Wahl Seem.
  Isolert, innestengt og ensom
 • FNs funksjonshemmededag

  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

  03.12.2020
  Innad i handikapbevegelsen er det mange som feirer dagen i dag, men utenfor rørsla er det temmelig langt mellom markeringene. Det er kanskje like greit for lite er blitt gjort med saken de siste 30 årene.
  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert
 • Bent Høie og Karin Andersen

  Du vet bedre Bent Høie

  25.11.2020
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste til kommunenes ansvar og nasjonale målsetninger da stortingsrepresentant Karin Andersens spørsmål om hva regjeringen gjør for å sikre at kommunene tar sit ansvar og følger nasjonale målsetninger i boligbyggingen for mennesker med utviklingshemning.
  Du vet bedre Bent Høie
 • Ledig stilling som programrådgiver i NFU

  25.11.2020
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig 100% prosjektlederstilling fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter deg som er ansvarsfull, samarbeidsorientert og har et stort engasjement for rettighetsbasert arbeid.
  Ledig stilling som programrådgiver i NFU
 • Ledig stilling i NFU som Finance Controller – internasjonalt arbeid

  25.11.2020
  NFU øker sitt bistandsbudsjett fra inneværende år, og for å styrke vårt bistandsteam søker vi etter; Finance Controller – internasjonalt arbeid. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig stilling som Finance Controller fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022, med mulighet for forlengelse.
  Ledig stilling i NFU som Finance Controller – internasjonalt arbeid
 • Foto av fattige

  Fattiglovene følges fortsatt i Sarpsborg

  25.11.2020
  Omsorgstjenestene har sitt opphav i fattiglovene. Sosialetaten springer ut fra Fattigvesenet. Sarpsborg kommune synes ikke å ha fått med seg endringene.
  Fattiglovene følges fortsatt i Sarpsborg
 • Viktige saker for partiprogrammene

  23.11.2020
  Partiene er godt igang med å utmeisle partiprogram som skal vedtas på partienes landsmøter våren 2021. Programprosessene er åpne og NFU-medlemmer i ulike partier, bør spille inn saker som er viktige for mennesker med utviklingshemning.
  Viktige saker for partiprogrammene
 • Partiet Rødt

  Et hav av punkter med relevans for personer med utviklingshemning

  22.11.2020
  Partiet Rødt sitt utkast til partiprogram er spekket med punkter med spesiel relevans for mennesker med utviklingshemning.
  Et hav av punkter med relevans for personer med utviklingshemning
 • SVs logo

  Omfattende om mennesker med utviklingshemming

  22.11.2020
  Programutkastet til SV inneholder en lang liste av punkter av spesiell interesse for mennesker med utviklingshemning.
  Omfattende om mennesker med utviklingshemming
 • Miljøpartiet de grønne

  MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne

  22.11.2020
  Miljøpartiet de grønne (MDG), har en relativt rikholdig liste av tiltak overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt utkast til program for 2021-2025.
  MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Arbeiderpartiet

  Nye takter fra Arbeiderpartiet?

  20.11.2020
  Arbeiderpartiet har ikke vært blant de mest offansive partiene i funksjonshemmedepolitikken. Utkastet til partiprogram inneholder en relativ rikholdig liste av tiltak selv om de største flaskehalsene for mennesker med utviklingshemming ikke inngår.
  Nye takter fra Arbeiderpartiet?
 • Senterpartiet

  Senterpartiet har glemt oss ut

  20.11.2020
  Det var ikke noe å finne om handikappolitikk eller andre forhold av spesiell interesse i Senterpartiets første utkast til programforslag. Funksjonshemmede synes uteglemt.
  Senterpartiet har glemt oss ut
 • KrF

  Satser på inkludering

  20.11.2020
  Kristelig Folkeparti (KrF) vil prioritere inkludering, å innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i norsk lov, styrke brukerstyrt personlig assistanse og utvide ordningen med ressurskrevende tjenester.
  Satser på inkludering
 • Venstres logo

  Venstre vektlegger CRPD og selvbestemmelse

  19.11.2020
  Venstres programforslag vil innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i grunnloven og vil styrke funksjonshemmedes rett til å bestemme over tjenestene som de mottar.
  Venstre vektlegger CRPD og selvbestemmelse
 • Høyres logo

  Høyre satser på arbeid

  19.11.2020
  I Høyres programforslag er det først og fremst satsningen på arbeid som er av spesiell relevans for mennesker med utviklingshemning.
  Høyre satser på arbeid
 • Karin Andersen

  Karin Andersen på krigsstien!

  18.11.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har tydeligvis fått nok av tomme ord og virkningsløse tiltak. Nå konfronterer stortingsrepresentanten kommunalministeren med manglende handlekraft i boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Karin Andersen på krigsstien!
 • Linn

  Foreldrene ble mer urolige enn Linn

  17.11.2020
  Linn mistet alt tilbudet utenom bistanden i hjemmet, men foreldrene ble nok mer urolige enn Linn.
  Foreldrene ble mer urolige enn Linn
 • Ole Jonas

  Jobbskifte i koronatider

  17.11.2020
  Smittesituasjonen kan være krevende, men verken smittevernsmyndighetene eller smittevernstiltakene hindret Ole Jonas i å få seg kjæreste.
  Jobbskifte i koronatider
 • Rapport fra samarbeidsprosjekt med helsetilsynet om konsekvenser av korona-pandemien

  17.11.2020
  I september samarbeidet NFU og flere andre organisasjoner med Helsetilsynet om en undersøkelse om konsekvenser av endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien. Nå er rapporten fra undersøkelsen klar.
  Rapport fra samarbeidsprosjekt med helsetilsynet om konsekvenser av korona-pandemien
 • Faksimile fra Trønderavisa

  Sviktende etisk gangsyn i Steinkjer kommune

  15.11.2020
  Verken rådmannen eller kommunepolitikerne i Steinkjer forstår at de diskriminerer mennesker med utviklingshemming. Da kan en heller ikke forvente gode kommunale løsninger.
  Sviktende etisk gangsyn i Steinkjer kommune
 • Torstein Tvedt Solberg

  Flere vernepleiere?

  10.11.2020
  Stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Tore Hagebakken (Ap) foreslår å øke vernepleierutdanningen med 100 studieplasser. Støtter Frp forslaget, så blir det vedtatt.
  Flere vernepleiere?
 • Frp-logo

  FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse

  09.11.2020
  I utkastet til partiprogram fremmer Frp flere saker med stor relevans for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medlemmer av Frp og andre med påvirkningskraft bør bidra til å sikre at punktene blir stående og helst utvides til flere punkt.
  FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Penger

  Ressurskrevende tjenester

  25.10.2020
  Regjeringen foreslår for sjette året på rad at det skal bli dyrere for kommunene å gi tjenester til dem med størst bistandsbehov. Når kommunene må kutte i budsjettene for å kompensere for inntektsbortfallet, så er omsorgstjenesten den sektoren som står lageligst til.
  Ressurskrevende tjenester
 • Bofellesskap

  Til rådmenn som driver bofellesskap

  20.10.2020
  Rådmenn som snakker om drift av bofellesskap er diskriminerende med tvilsomt etisk gangsyn og langt lenger på jordet enn hva som lovlig er.
  Til rådmenn som driver bofellesskap
 • arbeidsklær

  Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet

  18.10.2020
  Ønsker en å styrke segregeringen, legge stein til byrden for selvbestemmelsen, hindre normalisering og forsterke skillet mellom de og vi, så bør tjenesteyterne i bofellesskapene kles opp i hvitt eller blått etter modell fra sykehusene.
  Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet
 • Sivilombudsmannen

  Sivilombudsmannen besøker bofellesskap

  15.10.2020
  I nyhetsbrevet fra Sivilombudsmannen, kan en lese at forebyggingsenheten skal gjennomføre besøk blant annet for å avdekke eventuell frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemning.
  Sivilombudsmannen besøker bofellesskap
 • Veilederens forside

  Veileder om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

  13.10.2020
  Høringsutkastet til ny veileder for tjenestene til mennesker med utviklingshemming inneholder mye positivt. Spørsmålet er om veilederen i det heletatt vil ha nevneverdig verdi. Kan hende de viktigste forholdene ikke er nevnt i veilderen?
  Veileder om tjenestene til mennesker med utviklingshemming
 • Skjermdump Klassekampen

  Husk funksjonshemmede!

  13.10.2020
  Partiene Rødt, SV, Ap, Sp og MDG vil endre mandatet for og sammensetningen av ekspertutvalget som skal se på konsekvensene av Koronapandemien, skrive Klassekampen.
  Husk funksjonshemmede!
 • Stopp skilt

  Reinstitusjonalisering

  12.10.2020
  Besøksforbudene som ble innført overfor mennesker med utviklingshemming, er et resultat av eldrepolitikken og ignorering av politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Reinstitusjonalisering
 • Melding om palliasjon

  Reagerer på manglende medvirkning

  10.10.2020
  Funksjonshemmedes organisasjoner reagerer på manglende involvering i politikkutformingen for lindrende behandling av barn.
  Reagerer på manglende medvirkning
 • Koronavirus

  Ytterligere klargjøring fra Helsedirektoratet

  09.10.2020
  Helsedirektoratet har revidert den nasjonale veilederen i smittevern i helse- og omsorgssektoren. Både tjenestemottakere og tjenesteytere må gjøre seg kjent med dokumentet.
  Ytterligere klargjøring fra Helsedirektoratet
 • Skjermdump fra Aftenposten

  Er forvaltningsdomstoler løsningen?

  08.10.2020
  "Kanskje kunne ulovlig portforbud for hundrevis av psykisk utviklingshemmede vært unngått?" – dersom vi hadde hatt forvaltningsdomsstoler, skriver Professor Hans Petter Graver i en kronikk i Aftenposten.
  Er forvaltningsdomstoler løsningen?
 • TryggEst konferansen 2020

  07.10.2020
  19.november kl. 9-12 arrangeres en gratis digital konferanse som er åpen for alle. TryggEst er en ny og helhetlig modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, initiert av Bufdir. I perioden 2018-2020 har TryggEst vært prøvd ut i ni kommuner og to bydeler i Oslo.
  TryggEst konferansen 2020
 • FOTO: Skjermdump: VG

  Likestillingsombudet må få ansvaret for granskingen

  06.10.2020
  Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de få med innsikt, kompetanse og uavhengighet til å granske besøksforbudene på en god måte.
  Likestillingsombudet må få ansvaret for granskingen
 • Faksimile VG Besøksforbud

  Hva skar seg? Hvorfor kom besøksforbudene?

  05.10.2020
  Det var fint lite som skar seg da tusenvis med utviklingshemmede ble underlagt besøksforbud. Besøksforbudet var et resultat av et system som har utviklet seg uten kontroll siden slutten av 1990-årene.
  Hva skar seg? Hvorfor kom besøksforbudene?
 • Birkenes kommune

  Politikerne i Birkenes bør snu

  04.10.2020
  Birkenes kommune planlegger å samlokalisere bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser med innbyggere med utviklingshemming. Av erfaring bør en unngå slike samlokaliseringer.
  Politikerne i Birkenes bør snu
 • VGs logo

  Når VG blir rettsikkerheten

  01.10.2020
  VG er rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming. Vi skal være glade for at VG utøver pressens samfunnsansvar. Ansvarlige politikere bør skamme seg over å ha overlate rettsikkerheten til løssalgsaviser.
  Når VG blir rettsikkerheten
 • Meld. St. 24 (2019-2020)

  Lindrende behandling av barn

  26.09.2020
  Innen den 3. november skal Stortingets helse- og omsorgskomite gi sine vurderinger av regjeringens melding om lindrende behandling. Meldingen er en grovskisse som inviterer til føringer og konkrete tiltak på nær sagt alle områder.
  Lindrende behandling av barn
 • Tom Henning Slethei

  Ros til Sola kommune

  26.09.2020
  Solaordfører Tom Henning Slethei fortjener ros. På eget intiativ inviterte ordføreren til møte. På vegne av kommunen, kom ordføreren med unnskyldning overfor dem som urettmessig var satt under besøksforbud.
  Ordfører Tom Henning Slethei
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Konfronterer regjeringen

  22.09.2020
  Det er positivt at VG utøver pressens samfunnsmandat, og desto mer betenkelig at myndighetene ikke ivaretar sin rolle sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) i et spørsmål til statsråden.
  Konfronterer regjeringen
 • Karin Andersen

  VG-avsløringer på Stortingets dagsorden

  21.09.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) løfter VG-avsløringene om Saka som ble nektet å besøke sin søster opp på Stortingets dagsorden.
  VG-avsløringer på Stortingets dagsorden
 • Forside – Laget rundt barnet

  Laget rundt barnet

  21.09.2020
  Laget rundt barnet er en bok av det sjeldne slaget. Boken er skrevet at Herlaug Hjelmbrekke som er utdannet både som vernepleier og pedagog. Gjennom en lang yrkeskarriére som spesialrådgiver i Statped, har Herlaug Hjelmbrekke jobbet med å etablere gode og inkluderende opplæringstilbud til de barn og unge som er avhengig av omfattende tilrettelegging og bistand fra ulike profesjoner.
  Laget rundt barnet
 • Fritid for Alle

  16.09.2020
  ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange blir utestengt, eller får ikke drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Redd Barna skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen.
  Fritid for Alle
 • Inkluder oss! Rapportens forside

  Inkluder oss!

  11.09.2020
  Høsten 2019 ble det for første gang i Norge laget et seminar om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Rapport fra seminaret foreligger nå på lettlest form.
  Inkluder oss!
 • Diskrimineringsnemnda

  Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

  11.09.2020
  Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.
  Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda
 • Lena Park

  Melhus kommune tenker stort og større

  09.09.2020
  Melhus kommune planla å flytte beboerne fra tre bofellesskap til et nytt stort bofellesskap. Nå ønsker kommunen å øke tomtens utnyttingsgrad og vil øke antallet leiligheter, får NFU opplyst.
  Melhus kommune tenker stort og større
 • Hanne Kveli

  Livet går sin vante gang

  08.09.2020
  For Hanne Kveli er dagene nesten blitt som før smitten kom til landet vårt, men ikke helt.
  Livet går sin vante gang
 • Tom Roger

  Permittert, men ellers går det greit

  07.09.2020
  Tom Roger er en sindig kar som lever godt med smitteverntiltakene og gjør det beste ut av situasjonen.
  Permittert, men ellers går det greit
 • Alf Anvedsen

  Lydighet og ytringsfrihet

  06.09.2020
  Alf Anvedsen, tidligere nestleder i NFU etterlyser oppmerksomhet fra pressen når det gjelder ytringskulturen i offentlig sektor. Ansatte, funksjonshemmede, pasienter og pårørende tør ikke ytre seg om kritikkverdige forhold. Erfaringen som funksjonshemmede, pasienter, pårørende og ansatte har når ikke frem til lokalpolitikerne som skal foreta prioriteringer innenfor strenge rammer.
  Lydighet og ytringsfrihet
 • Brita

  Merker lite til smittevern

  05.09.2020
  Brita Braanaas er ei livsglad ung kvinne som liker å bli intervjuet. Hun bor i en egen ordinær leilighet i Førde, jobber i Sunnfjord kommune og trives godt i jobben. Brita merker lite til smitterestriksjoner.
  Merker lite til smittevern
 • Camilla Hopen

  Camilla er lei av korona

  04.09.2020
  Camilla er blitt litt lei av alt smittevernet, men hun håper at vi fortsetter med hyppig håndvask også når koronasmitten er over.
  Camilla er lei av korona
 • Ledig stilling som juridisk rådgiver

  04.09.2020
  NFU søker jurist til rådgivnings- og interessepolitisk arbeid.
  Ledig stilling som juridisk rådgiver
 • Tore Hagebakken

  Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen

  04.09.2020
  Myndighetene har vært kjent med reinstitusjonaliseringen av utviklingshemmede i 18 år. Nå etterlyser stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) effektive tiltak for å motvirke utviklingen.
  Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen
 • Margrethe Eide

  Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen

  03.09.2020
  Margrethe Eide følger smittevernreglene, tilpasser seg situasjonen, men savnet leiren på Halsnøy og synes det var trist at Kultursamlingen til NFU Hordaland fylkeslag ble avlyst. Hun håper viruset forsvinner slik at hun kan treffe venner og kjente på leiren og Kultursamlingen til neste år.
  Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen
 • Pål Kristian

  En uvanlig vår og sommer

  03.09.2020
  Pål Kristian er ikke den som klager på smitteverntiltak, men han har et sterkt håp om leir på Tromøya til neste sommer.
  En uvanlig vår og sommer
 • Jan Tøssebro

  Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester

  03.09.2020
  Professor Jan Tøssebro er ytterst kritisk til konsulentrapportene som ofte ligger til grunn både for tvangsflytting av utviklingshemmede og etablering av store bofellesskap. Rapporten holder ofte ikke faglig standard og er en ensidig argumentasjon for at kommunene ikke skal utøve sine velferdsoppgaver.
  Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester
 • Fotograf Nathalie Sæther

  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  02.09.2020
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) har som oppgave å granske svært alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, dra lærdom fra slike hendelser slik at en for fremtiden kan unngå at slike hendelser gjentar seg.
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Stiller spørsmål om tvangsisolater

  01.09.2020
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) følger opp Bergens Tidendes oppslag om 280 godkjente tvangsisolat og stiller spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
  Stiller spørsmål om tvangsisolater
 • bla, bla, bla

  13 år med virkningsløse tiltak

  01.09.2020
  I 2007 fastslo Helsedirektoratet at levekårene for mennesker med utviklingshemming ikke var i samsvar med målsetningene. Siden den gang har tiltakene vært begrenset til vakre ord og informasjonstiltak.
  13 år med symbolpolitikk
 • Faksimile fra Bergens Tidende

  Tvangsisolater

  01.09.2020
  Helsedirektoratet har godkjent 280 hytter og nedlagte sykehjem for bruk som tvangsisolater, skriver Bergens Tidende.
  Tvangsisolater
 • Undersøkelse fra Helsetilsynet

  31.08.2020
  Helsetilsynet ønsker å minne om denne spørreundersøkelsen som ble sendt ut 1. september. Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av pandemien. Hvordan påvirker det deg? Del erfaringene dine ved å svare på spørsmål om endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien.
  Undersøkelse fra Helsetilsynet
 • Helsedirektoratet

  Veileder om tjenester til utviklingshemmede

  22.08.2020
  Helsedirektoratet har sendt utkast til veileder om tjenestene til utviklingshemmede på høring. Tillitsvalgte bør jobbe for at kommunale råd, bruker råd og andre relevante instanser avgir høringsuttalelser. Utkastet til veileder er skrevet i de beste hensikter av folk med innsikt, men vær klar over at flaskehalsen ikke er mangel på veiledere eller rundskriv.
  Veileder om tjenester til utviklingshemmede
 • Taxi

  Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede

  22.08.2020
  For dem som ikke kan benytte offentlig transport, finnes ordninger med tilrettelagt transport. I mange fylker har ordningen vært begrenset til bestemte diagnoser. Slike vilkår er diskriminerende og bør ikke aksepteres.
  Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede
 • Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen

  21.08.2020
  Vil du delta i forskningsprosjektet «Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen »?
  Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen
 • Overgrep mot barn og unge i idretten

  21.08.2020
  Nettavisen jobber for tiden med en artikkelserie om overgrep mot barn og unge i idretten. De ønsker nå å komme i kontakt med noen som har opplevelser de ønsker å dele.
  Overgrep mot barn og unge i idretten
 • Glutensensitivitet hos barn med Down syndrom

  21.08.2020
  Hei, dette er et spørsmål til deg og ditt barn om å delta i en studie for å undersøke sammenhengen mellom glutensensitivitet hos barn med Down syndrom, mellom fylte 5 og 12 år, og deres psykologiske funksjon og livskvalitet. Vi inviterer alle barn i den aldersgruppen med Down syndrom, men uten påvist cøliaki til å bli med i studien.
  Glutensensitivitet hos barn med Down syndrom
 • Håndvask

  Begrens smitten – Håndvask

  18.08.2020
  Vi kan redusere sjansen for å bli smittet ved å vaske hendene.
  Begrens smitten – Håndvask
 • Lena Park

  Hvorfor store bofellesskap er en uting

  17.08.2020
  På 1990-tallet hadde en gode løsninger for å unngå problemene som store bofellesskap ofte skaper. Mener staten noe med alle de vakre målsetningene i politikken overfor personer med utviklingshemming, så er det bare å hente frem Husbankens rundskriv fra 1990-tallet.
  Hvorfor store bofellesskap er en uting
 • Koordinering

  Koordinering til nytte eller besvær?

  30.07.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre på lovverket og å innføre "barnekoordinator" for å sikre mer koordinerte tjenester for barn med store bistandsbehov. Men kravet til koordinering finnes allerede i 27 lovverk. Det er ingen grunn til å tro at det blir så mye mer koordinering om kravet kommer i det 28. lovverket.
  Koordinering til nytte eller besvær?
 • Lena Park

  Melhus kommune satser stort

  26.07.2020
  Melhus kommune planlegger å samle tre av dagens bofellesskap i et nytt stort bofellesskap bestående av 16 leiligheter for beboere i eksisterende bofellesskap som planlegges nedlagt og fem leiligheter i tillegg. Lena Park som prosjektet kalles, skal også inneholde næringsvirksomhet.
  Melhus kommune satser stort
 • SFA 3 2020

  03.07.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr 3 2020.
  SFA 3 2020
 • Tore Hagebakken

  Skuffet over svar fra Høie

  18.06.2020
  –Husbankens rammebetingelser må gjennomgås og kommuneøkonomien bedres for å hindre etablering av store bofellesskap. Regjeringen må ta det vi ser går i helt feil retning langt mer på alvor, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap).
  Skuffet over svar fra Høie
 • Helsedirektoratet

  Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak

  16.06.2020
  Den 8. juni kom Helsedirektoratet med veilederen «Frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. under Covid-19-pandamien». Veilederen gjennomgår det rettslige grunnlaget for å anvende tvangstiltak. Alle som er opptatt av eller berørt av problemstillingene anbefales å lese veilederen nøye.
  Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak
 • Bent Høie

  Tynn suppe fra Høie

  16.06.2020
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva regjeringen ville gjøre for å stanse reinstitusjonaliseringen. Svaret fra helse- og omsorgsministeren var langt, men kan oppsummeres med: Ikke noe.
  Tynn suppe fra Høie
 • Hanne Bjurstrøm

  Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene

  10.06.2020
  –Jeg henstiller Rådmannen i Randaberg kommune til å trekke forslaget, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i forbindelse med kommunestyrets behandling av nedleggelse av eksisterende bofellesskap og etablering at et nytt stort bofellesskap.
  Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene
 • Tungenes i Randaberg

  Hev blikket Randaberg!

  10.06.2020
  Randaberg kommune vil reinstiusjonalisere innbyggere med utviklingshemming. Rådmannens innstilling har et ensidig fokus på upålitelige økonomiske kalkyler, glemmer de etiske sidene og utelater de juridiske og menneskerettslige aspektene.
  Hev blikket Randaberg!
 • Tore Hagebakken

  Krever tiltak mot institusjonalisering

  09.06.2020
  Randaberg kommune planlegger "å legge ned" to bofellesskap og etablere et nytt stort bofellesskap med 21 beboere. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) etterlyser effektive tiltak som sikrer av nasjonale politiske målsetninger og grunnleggende rettigheter etterleves i boligpolitikken.
  Krever tiltak mot institusjonalisering
 • Randaberg kommunevåpen

  Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg

  07.06.2020
  Randaberg kommune planlegger å "legge ned" bofellesskap og samle 21 beboere med utviklingshemming for å spare driftskostnader. NFU Rogaland fylkeslag ber kommunestyrerepresentantene gå mot forslaget.
  Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg
 • Tore Hagebakken

  Vår mann på Stortinget

  03.06.2020
  – Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap). Situasjonen medførte at stortingsrepresentanten ble kritisk til mange av smittevernstiltakenes iboende sosiale urettferdighet.
  Vår mann på Stortinget
 • Kort høringsfrist

  Reagerer på kort høringsfrist

  28.05.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag endring i smittevernloven på høring. Gjengangeren i høringssvarene er at høringsinstansene ikke kan gi gode og gjennomarbeidede innspill i omfattende saker med frist på to arbeidsdager.
  Reagerer på kort høringsfrist
 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede

  26.05.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endring i smittevernloven slik at det blir mulig å tvangsisolere mennesker med manglende samtykkekompetanse. Saken er ikke utredet. Det er gitt ett døgns høringsfrist og det legges opp til hurtigbehandling i Regjering og Storting.
  Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede
 • En enslig stol i stort mørkt rom

  NFU protesterer mot etablering av isolater for utviklingshemmede

  20.05.2020
  Smittevernloven gir en viss åpning for å godkjenne andre institusjoner enn sykehus for tvangsisolering. Helsedirektoratet har åpnet for å etablere slik tvangsisolater for utviklingshemmede.
  NFU protesterer mot etablering av isolater for utviklingshemmede
 • Samfunn for Alle nr. 2 2020

  18.05.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 2 2020.
  Samfunn for Alle nr. 2 2020
 • Isolering

  Helsedirektoratet åpner for tvangsisolering av utviklingshemmede

  18.05.2020
  Helsedirektoratet har godtkjent en søknad fra Horten kommune om å tvangsisolere utviklingshemmede i en hytte som Helsedirektoratet har godkjent til formålet. Godkjenningen er ulovlig og heller ikke i samsvar med smittevernlovens intensjon.
  Helsedirektoratet åpner for tvangsisolering av utviklingshemmede
 • Vårens tildeling fra stiftelsen Dam

  15.05.2020