FN-flagg

FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling

Komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ber Norge om å slutte med tvangsbehandling.

Etter høringen av Norge i CRPD-komiteen, kom komiteens anbefalinger til Norge. Tvang og makt har relevans for flere artikler. Konvensjonens artikkel 14 omhandler frihet og personlig sikkerhet:

ARPD Artikkel 14

I forbindelse med Norges etterlevelse av artikkel 14, anbefaler CRPD-komiteen blant annet Norge å avslutte slutte tvangsbruk som begrensninger, isolasjon, segregering, ufrivillig behandling og andre inngripende metoder, for personer med utviklingshemming, psykososiale funksjonshemminger og eldre personer med demens.

CRPD, artikkel 15

CRPD-komiteen anbefaler Norge å forby inngripende og irreversibel behandlinger som elektrosjokk. I tillegg ber komiteen Norge sikre klare og effektive prosedyrer og garantier, inkludert lovbestemmelser for beslutningsstøtte og effektivitet klage mekanismer, og sikre at funksjonshemmede har reell tilgang til juridisk rådgivning, inkludert gratis rettshjelp, og til obligatorisk og tilgjengelig informasjon på deres rettigheter.

CRPD, Artikke 19

I forbindelse med artikkel 19, ber CRPD-kommiteen Norge om å vedta juridiske og praktiske tiltak for å forhindre bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten. Komiteen viser blant annet til Tvangslovutvalget som har et slikt mandat og som skal legge frem sin innstilling i juni 2019.

Jens Petter Gitlesen

 


 

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

9 mai 2019

  • 2019-05-11 Norge burde skamme seg. Inger Björne-Fagerli

Tips noen om siden