Rockesokk

Downs syndrom, - myter, frykt og media

Tenk om Erna ikke kom til orde, alle sa at hun var så søt og blid eller at media slo opp at Støre var fulltidsbeskeftiget.

Den 21.03, FN-dagen for Downs syndrom, går mange med ulike strømper i en markering av mangfoldet. De andre 364 dagene er det annerledes, da lever mytene, frykten og sykdomsforklaringene. En hører stadig vekk at mennesker med Downs syndrom er så glade og blide. Noen er helt sikkert det, de fleste har humørsvingninger som alle andre. Mennesker med Downs syndrom og andre utviklingshemminger kommer sjelden til orde, i stedet er det andre som forteller hvordan de er og hvordan de har det. Når mennesker med Downs syndrom en sjelden gang kommer frem i media, så er det som lynavleder for dårlig samvittighet. Frykten for det uønskede erstattes med Trine som danser eller Per som har fått seg jobb.

Hva om vi hadde behandlet andre på samme måten?

Tenk om Erna ikke kom til orde, alle sa at hun var så søt og blid eller at media slo opp at Støre var fulltidsbeskeftiget.

Det er positivt at mange markerer FN-dagen for Downs syndrom. Vi får håpe at markeringen går lenger enn til strømpevalget. Mener vi noe med likestilling og like muligheter, så går det langt lenger enn til valg av strømper. Etikk er et begrep som ikke finnes i flertall. La oss legge de samme normer og verdier til grunn for vår behandling av mennesker med Downs syndrom som med andre. Det er positivt når Trine danser og Per får seg jobb, men det er tragisk når de fleste ikke kommer seg til dansen fordi de får for lite tjenester. Vel så tragisk er det når de fleste er uten arbeid og heller ikke kommer til orde.

I neste uke skal Norge høres av FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Om tre ukers tid, får vi høre komiteens vurderinger av hvordan Norge ivaretar mangfoldet. Ut i fra sivilsamfunnets rapport, er status rimelig svak.

Vi skal feire FN-dagen for Downs syndrom. Viktigere er at vi legger tilrette for et inkluderende og ikkediskriminerende samfunn som ivaretar mangfoldet alle av årets 365 dager.

Jens Petter Gitlesen

21 mars 2019

  • 2020-06-22 Jeg må bare fortelle litt om mitt liv. Jeg ble født med noe som likner på åpen gane. Er ikke morsomt å snakke med folk når man snakker som en utviklingshemmet. Det var ingen som tok hensyn til det; jeg ble plassert på ungdomshjem og fikk beskjed om at jeg måtte snakke med folk. Samtidig som de påsto at jeg isolerte meg og det var ikke bra. Jeg har aldri hatt behov for sosial kontakt; er som voksen person med på diverse sosiale ting. Men har aldri utviklet meg til å bli en normal voksen person og har aldri hatt behov for kjæreste og vet at det er umulig for meg å leve i et forhold; er faktisk glad for at folk syntes at jeg er stygg; blir bare mas og man blir garantert mobbet hvis man virker rar; og det hadde blitt kommentarer som ikke var hyggelige. Lurer på hvorfor ingen tok min sak på alvor? Sliter fortsatt med ettervirkninger av hvordan jeg ble møtt av diverse 'fagfolk'. Kommer til debatten om dette temaet. Men jeg er 100 prosent fornøyd med mitt liv og jeg hørte nylig at det er stor sjanse for at de med Downs syndrom er lykkelige og hvorfor hører man at man må bruke tvang? Silja Friden
  • 2019-03-21 I 2015 hadde vi rettighetsutvalget som utarbeidet NOU På lik linje. Åtte løft for å realisere rettighetene til mennesker med utviklingshemming som ble overlevert statsråd Solveig Horne 03.10.2016. Dette utvalget hadde en referansegruppe. Fra NFU stilte tidligere nestleder Bjug Ringstad og Olav Grimdalen jr. som er kjent fra tv serien Tangerudbakken borettslag. En ting som er merkelig er at Grimdalen ble fullstendig bortgjemt. To ulike strømper handler ikke om mangfold, det handler om å lage tilleggshandikap. Steinar Wangen
  • 2019-03-21 Takk for jobben som gjøres fra NFU. Det er utrolig at det skal ta så lang tid før politiske myndigheter retter opp de feil de har gjort gjennom mange år. Ja, det er smått utrolig at administrative myndigheter får lov til å fortsette å trenere og ikke etterleve lover og regler i dette landet. Rolf Gunnar Haagensen

Tips noen om siden